نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Assuring Effective IAEA Verification of the Iran – P5+1 Agreement ، مرداد ۱۳۹۴
تضمین راستی‌آزمایی مؤثر توافق هسته‌ای ایران و 1+5 توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
این پژوهش که با حمایت مؤسسۀ جستجو برای زمینۀ مشترک، برنامۀ علم و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون و بنیاد پلاگشرز انجام شده، به بررسی راه‌های مختلفی پرداخته که ایران درصورت تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای می‌تواند از آن طرق اقدام نماید و شیوه‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دراین‌خصوص را مورد مطالعه قرار داده است. دکتر تامس شی در این پژوهش همچنین به بحث درخصوص سیستم‌هایی پرداخته که آژانس با اتکاء به آنها می‌تواند پایبندی ایران به تعهداتش را مورد راستی‌آزمایی قرار دهد.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛
Search for Common Ground

جستجو درون متن این مدرک