نتیجه جستجو ( ۱۴۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۵ صفحه
۱. آب به مثابه اسلحه: داعش و رودخانه‌های دجله و فرات ، خرداد ۱۳۹۵
"Water as Weapon: IS on the Euphrates and Tigris"
به باور نویسنده، به سه طریق می‌توان از آب به‌مثابۀ اسلحه استفاده کرد که داعش در چند سال گذشته به تناوب از تمام این حربه‌ها استفاده کرده است؛ این راه‌ها عبارتند از: خرابکاری در خطوط انتقال آب و برق به‌منظور اخلال در تامین منابع مورد نیاز ساکنان منطقه؛ شکستن سدها و ایجاد سیل؛ آلوده کردن منابع آب. صرف‌نظر از نحوه و میزان استفادۀ جنگ‌افزاری از آب.
موضوعات: آب - آلودگی - جنبه‌های سیاسی؛ داعش
SWP / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. Water as Weapon: IS on the Euphrates and Tigris ، بهمن ۱۳۹۴
آب ابزار جنگ: داعش و رودخانه‌های دجله و فرات
در جریان گسترش ارضی داعش، این گروه تروریستی بخشی از منابع آبی راهبردی عراق و سوریه و زیرساخت‌های مهم مرتبط با آن را تحت کنترل خود درآورد که چندین سد مهم بر رودخانه‌های دجله و فرات ازجمله این زیرساخت‌ها است. به گفتۀ نویسنده، از سال 2014 کنترل منابع آبی، بخش مهمی از راهبرد گسترش داعش است و از آن به‌عنوان اسلحه‌ای برای نبرد بهره می‌گیرد. این کار پیامدهای مخربی درپی داشته و نیروهای خارجی نیز توان مداخله در آن و جلوگیری از چنین رخدادی را ندارند. به گفتۀ نویسنده اگر داعش به‌خاطر فشار حملات علیه خود مجبور به عقب‌نشینی شود، احتمال زیادی وجود دارد که سیل منطقه را فراگیرد و سدها نابود شوند.
موضوعات: داعش؛ رود دجله ، دره؛ رود فرات ، دره؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
از دید تحلیلگران خارجی درحال‌حاضر وضعیت امنیتی داغستان به شکلی است که احتمال بروز خشونت در آن کم، اما دائمی است. داغستان بزرگ‌ترین تنوع قومی را نه در قفقاز، بلکه در کل مناطق شکل‌گرفتۀ پس از فروپاشی در خود جای داده است؛ لذا تحولات جمعیتی و فرهنگی پس از فروپاشی شوروی این جمهوری را هر چه بیشتر در خارج نزدیک روسیه قرار داده و به‌خصوص با افزایش مهاجرت روس‌تباران به روسیه، تفاوت فرهنگی آن با مسکو درحال افزایش است. به باور نویسنده، داغستان شاهد رشد درگیری‌های مسلحانه افراط‌گرایان اسلامی است و به شکل فزاینده‌ای درحال تبدیل شدن به مرکز «امارت قفقاز» است که ستون نظری جنبش اسلامی زیرزمینی قفقاز شمالی را تشکیل می‌دهد. وی در پایان بر این باور است که سیاست‌های روسیه نیز درقبال منطقه ناکارامد و متناقض است.
موضوعات: داغستان - سیاست و حکومت؛ داعستان - امنیت ملی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛
SWP/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۴. Die bittere Ernte des Arabischen Frühlings ، دي ۱۳۹۴
میوه‌های تلخ بهار عربی
به گفتۀ نویسنده، پنج سال بعد از شروع بهار عربی منطقۀ خاورمیانه به‌شدت بی‌ثبات شده و مناقشات داخلی و خارجی نظم سیاسی کشورها را تحت فرسایش قرار داده و مشروعیت استفاده از زور از بین رفته است. به باور وی، نتیجۀ بهار عربی گذار به دموکراسی نبوده و در مصر، تونس، و لیبی هرچند هنوز ثبات دیده می‌شود، اما از حکومت قانون خبری نیست و در یمن و سوریه درگیری‌ها همچنان ادامه داشته و پیامدهای مهم فرامنطقه‌ای ازجمله برای آلمان و اتحادیۀ اروپا ایجاد کرده است. نویسنده ایجاد ثبات واقعی در منطقه را نیازمند تحقق اصول حقوق بشر دانسته و بر این باور است که تا اصول دموکراتیک در منطقه پیاده نشود، وضعیت تغییری نخواهد کرد.
موضوعات: بهار عربی ، 2010 م. - نتایج و تاثیرات؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ امنیت بین‌المللی؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۵. Nato-Verteidigungsplanung zwischen Wales und Warschau ، دي ۱۳۹۴
برنامه‌ریزی دفاعی ناتو؛ بین ولز و ورشو
به گفتۀ نویسنده، تصمیمات ناتو در اجلاس ولز بر قدرت نظامی آن به شکل چشمگیری خواهد افزود؛ بااین‌حال این تصمیمات برای تامین امنیت تمام اعضا به‌خصوص در برابر تهدیدات روسیه کافی نیست؛ لذا ناتو پیش از اجلاس ورشو باید به مباحث کلیدی بپردازد؛ ازجمله اینکه آیا اعضا نیروهای نظامی ملی خود را تقویت خواهند کرد، یا اینکه ناتو با مسئلۀ تسلیحات هسته‌ای خود چه خواهد کرد و مسائل بالکان با روسیه چگونه حل خواهد شد؟ از دید نویسنده، ازآنجاکه چشم‌انداز حل مسائل با روسیه برای ناتو روشن نیست، باید اقدامات مقتضی در این زمینه تمهید شود.
موضوعات: سیاست نظامی - ناتو؛ سیاست امنیتی - ناتو؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۶. چرخش روسیه به سمت چین ، دي ۱۳۹۴
Russlands Wende nach China
به گفته نویسنده از زمان بروز بحران اوکراین و آسیب دیدن شدید روابط روسیه با غرب، در گفتمان سیاسی روسیه، نزدیکی به چین نه به عنوان مکمل سیاست درقبال غرب بلکه به عنوان یک جهت‌گیری درازمدت و بدیلی برای رویگردانی از غرب مطرح شده است. به باور نویسنده اتحاد چین و روسیه می‌تواند نظم اقتصادی لیبرال موجود را به چالش بکشد و آن را تغییر دهد. وی نزدیکی چین به روسیه را چالشی برای آلمان و اروپا می‌داند و معتقد است که در درازمدت این امر می‌تواند فضای مانور اروپا را کم کند و در سطح جهانی شرایط را به شکل اساسی تغییر دهد. لذا آلمان و اروپا مجبورند تا به تحولات روابط دو کشور با همدیگر با دقت بیشتری توجه کنند و این تحولات را در ملاحظات راهبردی خود مدنظر قرار دهند.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛
SWP/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۷. Russlands Wende nach China ، مهر ۱۳۹۴
چرخش روسیه به سمت چین
به گفتۀ نویسنده از وقتی روابط روسیه با غرب به‌خاطر اوکراین تیره شده است، این کشور بیش از پیش خود را به چین نزدیک کرده و جهت‌گیری سیاست خود را درقبال پکن تغییر داده است. این نزدیکی در حوزه‌های راهبردی نظیر حوزۀ نظامی و انرژی قابل مشاهده است و پویایی آن می‌تواند بر نظم و سیستم جهانی تاثیر بگذارد. از دید نویسنده آلمان و اتحادیۀ اروپا باید به‌واسطۀ همکاری‌های چندجانبه با چین و گفت‌وگوهای متعدد و فراگیر پیامدهای چنین تحولی را متوازن کنند و همکاری در بانک زیرساخت می‌تواند ابزار خوبی در این راه باشد.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط اقتصادی - چین؛ چین - روابط اقتصادی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - چین؛ چین - روابط نظامی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ ؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۸. The Return of the Kurdish Question; On the Situation of the Kurds in Iraq, Syria and Turkey ، شهريور ۱۳۹۴
بازگشت مسئلۀ کردی؛ دربارۀ وضعیت کردها در عراق، سوریه و ترکیه
به گفتۀ نویسنده، برای بیش از چند دهه، کردها تهدیدی علیه تمامیت ارضی و ثبات در خاورمیانه بودند، اما امروزه نظام دولت ملت در منطقه، درحال فروپاشی است و تروریسم و بازیگران فروملی درحال تغییر دادن نقشۀ منطقه هستند. این تحولات سبب شده‌ تا تغییری گسترده در نگاه‌ها و مواضع به کردها صورت گیرد و نقش آنها در سیاست منطقه به ‌رسمیت شناخته شود. نویسنده بر این باور است که سیاست اتحادیۀ اروپا درقبال کردها باید تغییر کند و ضمن حمایت مشروط از آنها، به‌دنبال حل مسئلۀ کردی باشد؛ به‌نحوی که به خشونت‌های بیشتر دامن نزند.
موضوعات: کردان - عراق؛ کردان - سوریه؛ کردان - ترکیه؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۹. Die Atomvereinbarung mit Iran; Folgen für regionale Sicherheit und Nichtverbreitung ، شهريور ۱۳۹۴
توافق اتمی با ایران؛ پیامدها برای امنیت و منع گسترش منطقه‌ای
به گفتۀ نویسندگان جامعۀ بین‌المللی از سال 2003 به‌دنبال توافقی با ایران است که نشان دهد این کشور تنها به‌دنبال اهداف صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای است و توافق برجام، تحقق این ارزوی 12 ساله است. نویسندگان با بیان جزئیات فنی و سیاسی برجام، تمرکز خود را بر روی پیامدهای منطقه‌ای آن قرار داده‌اند. به باور نویسندگان برجام باعث شده تا ادعای ایران مبنی‌بر قدرت منطقه‌ای بودن مشروعیت یابد و این کشور بتواند خود را برای تحقق اهداف سند چشم انداز آماده سازد.
موضوعات: توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015 م. 14 ژوئیه - نتایج و تاثیرات؛ انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Iran nach der Atomvereinbarung; Innen- und wirtschaftspolitische Implikationen der erzielten Übereinkunft ، شهريور ۱۳۹۴
ایران بعد از توافق اتمی: تاثیرات داخلی و اقتصادی توافق
به گفته نویسنده، در ایران نحوۀ برخورد با برجام یکسان نیست و اگرچه اکثریت مردم و جامعۀ سیاسی از آن حمایت کرده‌اند، اما گروهی دیگر شدیدترین انتقادها را به آن وارد نموده‌اند و در مقابل طیف گسترده‌ای همکاری ایران با آژانس را نه‌تنها خیانت تلقی نکرده‌اند، بلکه در راستای منافع ملی ایران می‌دانند. نویسنده در ادامه به دسته‌بندی‌های داخل مجلس ایران از نقطه‌نظر حمایت یا مخالفت با برجام پرداخته و مدعی است که مخالفان علی‌رغم در اقلیت بودن، توانسته‌اند توافق هسته‌ای را سیاسی کنند.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت؛ افکار عمومی - ایران؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه - نتایج و تاثیرات؛
SWP

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۵