نتیجه جستجو ( ۲۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۳ صفحه
۱. Armenia’s Future, Relations with Turkey, and the Karabagh Conflict ، شهريور ۱۳۹۷
آیندۀ ارمنستان، روابط با ترکیه و درگیری قره‌باغ
نوشتار حاضر یکی از آخرین آثار درخصوص آیندۀ ژئوپلیتیکی ارمنستان و درگیری‌های این کشور در بافتار منطقه‌ای است که منبعی مهم برای رهگیری موضوعات، مسائل، و بحث‌های موجود درخصوص سیاست ارمنی در سه دهۀ گذشته محسوب می‌شود. نویسنده تلاش دارد نشان دهد چگونه ارامنه، برای خود منافعی ملی تعریف کردند و به سیاست خارجی کشور شکل داده‌اند. این کتاب با پرداختن به آثار لوان ترپطروسیان، یکی از مشاهیر ارامنه، مروری بر مهم‌ترین فرازها از بحث‌ مربوط به میراث نسل‌کُشی 1915، دیاسپورایی پرجمعیت ارمنی در سطح جهان، و روابط پُر فراز و نشیب این کشور با ترکیه و آذربایجان دارد، و نویسنده کوشیده است تصویری خوشبینانه از آیندۀ این کشور ارائه دهد.
موضوعات: ارمنستان - سیاست خارجی؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه ؛ ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۲. Naming and Nation-building in Turkey ، بهمن ۱۳۹۶
نام‌گذاری و ملت‌سازی در ترکیه
بحث از نام خانوادگی، موضوعاتی مانند فرهنگ، هویت، نهادگرایی، ترکیب و ترتیب جامعۀ مدنی و بسیاری از موضوعات دیگر را در خود دارد. نوشتار حاضر، ارزیابی هویت‌محوری از جامعۀ مدنی ترکیه با تمرکز بر مسئلۀ گزینش نام خانوادگی و قوانین مربوط به آن در ثبت احوال این کشور است. نویسنده تلاش دارد با این بررسی، ملی‌گرایی تدافهی را در ترکیه در قرن بیست‌و‌یکم ارزیابی کند. به گفتۀ او، یکسان‌سازی ملی و قانون‌گذاری‌هایی که منجربه فرسایش اصالت اقلیت‌ها شده است، درک از ترکیه‌ای را که در حدفاصل دو منطقۀ کاملاً متفاوتِ غرب آسیا و اروپا قرار دارد، تسهیل خواهد کرد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۳. Reform and Transition in the Mediterranean: Constitutional Reform in Greece and Turkey ، دي ۱۳۹۶
اصلاحات و گذار در غرب آسیا: اصلاحات قانون اساسی در یونان و ترکیه
نوشتار حاضر به بررسی اصلاحات سیاسی، به‌ویژه در بحث قانون اساسی در دو کشور یونان و ترکیه اختصاص یافته است. این مطالعۀ تطبیقی، ابتدا ازنظر گذار مردم‌سالارانه این دو کشور را مورد مطالعه قرار داده و سپس چگونگی به‌قدرت رسیدن حزب پوپولیستی را در ترکیه و یونان تشریح کرده است. هدف نویسنده از انتخاب این دو کشور، این فرض اولیۀ او بوده است که یکی از مهم‌ترین مسائل در حرکت به‌سوی مردم‌سالاری، در هر کشور، تعیین مرز است و از دید او، این مطالعه توانسته است به‌خوبی نشان دهد چگونه دو کشور با فرهنگ مشابه محلی، حتی درصورت رقابت، می‌توانند به‌شکلی غافلگیرکننده ازمنظر انتخاب‌ها و گزینه‌های سیاست داخلی نیز شبیه یکدیگر باشند.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۴. The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan ، آبان ۱۳۹۶
آمریکا و کودتاهای نظامی در ترکیه و پاکستان
نوشتار حاضر به واکاوی نحوۀ نقش‌آفرینی یا دخالت آمریکا در کودتاهای نظامی علیه حکومت‌های مشروع در کشورهای ترکیه و پاکستان اختصاص یافته است. اهمیت این بررسی ازآنجا ناشی می‌شود که با توجه به مشکلات و حتی بحران‌های مربوط به بی‌ثباتی در منطقۀ غرب آسیا، هرگونه درگیری که منجربه بروز بی‌ثباتی و تزلزل در وضعیت نامعلوم دولت‌های منطقه شود، آسیب‌هایی جدی برای صلح و توسعه درپی خواهد داشت. به باور نویسنده، ترکیه و پاکستان، پس از جنگ سرد نتوانسته‌اند از شرایط امنیتی خارج شوند و نظامی‌گری را به یکی از ارکان مهم سیاسی خود تبدیل کرده‌اند. از دید او، اگرچه این تقویت قوای نظامی با دغدغۀ ارتقای امنیت صورت گرفته، بارها با توجه به کودتاهایی که در این دو کشور رخ داده، به‌نوعی به پاشنۀ آشیل آنها تبدیل شده است.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛ پاکستان - سیاست و حکومت؛ پاکستان - سیاست خارجی
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۵. Post-Conflict Power-Sharing Agreements: Options for Syria ، مرداد ۱۳۹۶
توافقات تقسیم قدرت در دوران پساجنگ: گزینه‌هایی برای سوریه
کتاب حاضر به بررسی پیاده‌سازی الگوهای تطبیقی تقسیم قدرت در جوامعی پرداخته است که به درگیری‌های هویتی دچار شده‌اند. نمونۀ مطالعاتی اصلی این کتاب، سوریه پس از جنگ داخلی است و موفقیت‌ها و چالش‌های جامعۀ بین‌الملل پیش از ارائۀ الگویی برای سوریه ارزیابی شده‌اند. این الگوی تطبیقی از مطالعۀ کشورهای بسیاری، ازجمله: بوسنی – هرزگوین، هند، عراق، لبنان، مالی، ایرلند شمالی، فیلیپین، سودان اتخاذ شده است. نویسندگان دیدگاه تقسیم قدرت را از زوایای مختلفی، مانند: تفاوت‌های قومی، اخلاقی، منطقه‌ای، مشارکت جنسیتی، و بسیاری دیگر مورد توجه قرار داده، و ازسوی‌دیگر کوشیده‌اند نظر و سهم بازیگران متنوع در جنگ داخلی سوریه را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۶. Realism and Fear in International Relations Morgenthau, Waltz and Mearsheimer Reconsidered ، خرداد ۱۳۹۶
واقع گرایی و ترس در روابط بین‌المللی: بازنگری در دیدگاه‌های مورگنتا، والتز، و مرشایمر
نوشتار حاضر به بررسی نظریه‌های واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل اختصاص یافته است. نویسنده با بازنگری در دیدگاه‌های چهره‌های شاخص این مکتب، مانند: مرشایمر، والتز، و مورگنتا، به تأثیر احساس ترس در شکل‌ دادن روابط بین‌المللی توجه داشته است. در این اثر، به‌جای بررسی عنصر قدرت، عنصر ترس که به‌نوعی «ضعف» از آن درک می‌شود در نقطۀ کانونی قرار گرفته است. نویسنده در مقدمه توضیح می‌دهد چرا برای مطالعۀ خود، واقع‌گرایی و این نظریه‌پردازانِ خاص را انتخاب کرده است. به‌نظر می‌رسد در عصری که غرب آسیا به‌شدت نگران آینده‌ای نامعلوم گسترش تسلیحات هسته‌ای و دیگر انواع ابزارهای کشتارجمعی است، مروری بر این اثر خالی از لطف نباشد.
موضوعات: روابط بین‌المللی - فلسفه
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۷. Iran’s Struggles for Social Justice: Economics, Agency, Justice, Activism ، ارديبهشت ۱۳۹۶
مبارزات ایران در راه عدالت اجتماعی: اقتصاد، نمایندگی، عدالت، فعالیت
کتاب حاضر به بررسی مقولۀ «عدالت اجتماعی» در ایران اختصاص یافته است. این کتاب برگرفته از نشستی در دانشگاه ویکتوریای کانادا نگاشته شده و دیدگاهی جانبدارانه درخصوص وضعیت اجتماعی در ایران دارد. به باور نویسندگان، آرمان مردمی در انقلاب سال 57 در ایران رسیدن به «عدالت اجتماعی» بوده است که به ادعای آنها این امر پس از انقلاب محقق نشده است. آنها تلاش دارند در این اثر، الگویی نظری و پژوهشی برای بحث درخصوص نابرابری‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی در ایران ارائه دهند و مدعی شده‌اند برای احیای عدالت اجتماعی در ایران ارائۀ گفتمانی جدید ضروری است تا حقوق زنان، حقوق بشر، و حق آزادی بیان بار دیگر زنده شوند.
موضوعات: ایران - اوضاع اجتماعی
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۸. .The Development of Science and Technology in Iran: Policies and Learning Frameworks ، ارديبهشت ۱۳۹۶
تحول علم و فناوری در ایران: سیاست و چهارچوب‌های آموزشی
کتاب حاضر به بررسی سیاست‌ها و عملکرد سازمان‌هایی با کارویژۀ توسعۀ فناوری‌های متوسط و سطح بالا در ایران پرداخته است. این مجموعه به خوانندگان کمک می‌کند درکی از تعامل بین بازیگران مختلفی که درگیر روند توسعۀ علوم، فناوری، و نوآوری در ایران هستند داشته باشند. فصول این کتاب ازسوی کارشناسان مطرح این حوزه نگاشته شده و سه محور اساسی را دنبال می‌کند: چگونگی شکل‌گیری سیاست علم و فناوری؛ اجرای این سیاست، نتایج و تحول آن و توصیه‌هایی برای گسترش بیشتر آموزش فناورانه در ایران.
موضوعات: سیاست علمی - ایران
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۹. The Internet and Formations of Iranian American-ness: Next Generation Diaspora ، ارديبهشت ۱۳۹۶
پویایی‌های درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی
کتاب حاضر به بررسی رفتار فرزندان مهاجران ایرانی در ایالات متحدۀ آمریکا در برخورد با فضای سایبری، و نحوۀ توسعۀ هویت دیجیتال آنها اختصاص یافته است. در گروه مورد مطالعه، نه‌فقط افرادی حضور دارند که مدت‌هاست از ایران دور بوده‌اند بلکه اغلب آنها حتی برای یک بار نیز در ایران حضور نداشته‌اند. بااین‌حال، ازنظر نویسنده، فضای سایبری برای آنها این امکان را فراهم آورده است که با هویت ایرانی خود آشنا شوند. وی با بررسی دیاسپورای ایرانی در لس‌آنجلس، این مسئله را ارزیابی کرده است که تا چه اندازه نسل دوم مهاجران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، خود را به ایران، نژاد، خاطرات، و هویت این کشور متعلق می‌دانند.
موضوعات: فلسطین - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - فلسطین
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Dynamics of the Arab–Israel Conflict ، ارديبهشت ۱۳۹۶
پویایی‌های درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی
کتاب حاضر، به بررسی یکی از پیچیده‌ترین و قدیمی‌ترین درگیری‌های اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم پرداخته است. این اثر با بحث درخصوص ریشه‌های تاریخی درگیری آغاز ‌شده و رسته‌ای از کنش‌های سیاسی و نظامی از سال (1933 تا 1947) را توضیح داده است که به قطعنامۀ 1947 سازمان ملل، استقلال رژیم صهیونیستی در سال 1948 و آغاز نُه جنگ میان اعراب و رژیم صهیونیستی منجر شده‌اند؛ سپس خشونت مقامات رژیم صهیونیستی، تخاصم سیاسی، و رفتار اعراب و رژیم صهیونیستی در طی جنگ‌ها بررسی ‌شده است. از دیگر موضوعات مهم در این کتاب، دلایل ناکامی در ارائۀ راه‌حلی برای درگیری، و رفتار این رژیم با فلسطینیان از سال 1967 تا 2016 است.
موضوعات: اسرائیل - روابط خارجی - فلسطین؛ فلسطین - روابط خارجی - اسرائیل؛
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳