نتیجه جستجو ( ۱۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
۱. Reputation and Iranian Nuclear P[rogram: 1997-2013 ، شهريور ۱۳۹۲
آبرو و برنامه هسته‌ای ایران
نوشتار حاضر به این مسئله پرداخته که چگونه در طول زمان کشوری مانند ایران به صورت آگاهانه در ارتباط با قوانین و روابط بین‌الملل به اعتبارسازی پرداخته است. یافته‌های نظری و تجربی، این فرضیه را تایید کرده که کشورهایی با پیشینه‌ ضعیف در قوانین و روابط بین‌المللی بهتر است با تاکید بر ایجاد اعتبار براساس «راه‌حل‌سازی» به جای «پذیرش» به نتایج مطلوب در کوتاه‌مدت دست یابند. یا اشتفاده از آبرو به عنوان یک متغیر معمول برای توضیح شرایط ایران در محیط بین‌المللی، می‌توان دریافت که تحریم‌های تحمیلی بر ایران که با حقوق بین‌الملل مطابقت ندارد، تنها به خاطر اعتبارشان به عنوان دستیابی به راه‌حل و ابزاری سخت در روابط بین‌الملل وضع شده‌اند.
موضوعات: فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ انرژی اتمی - ایران؛ تحریم اقتصادی - ایران؛ روابط بین‌المللی؛
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۲. Western Political Discourse on Islam and Its Reflection ، شهريور ۱۳۹۲
گفتمان سیاسی غرب در مورد اسلام و واکنش دنیای اسلام
گفتمان سیاسی میان غرب و اسلام با وجود عدم مداومت در طول زمان، در زمان مدرن بر سه اصل مهم پایه‌گذاری شده است. دیگرانگاری، نژادگرایی و برتری. اسلام سیاسی با رد گفتمان غرب برای بهبود هویت اجتماعی و سیاسی خود تلاش کرده است. بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر هردو گفتمان به سمت بنیادگرایی پیش رفت و رقابت و رویارویی جایگزین همزیستی شد. درواقع جنگ سرد دوم بین غرب و اسلام به وجود آمد. به نظر می‌رسد چنین وضعیت دوگانه‌ای خواستار ادامه هیچ‌گونه گفتمان تاثیرگذاری نخواهد بود. در نوشتار حاضر عناصر و مراحل ایجاد چنین گفتمانی و تاثیرات آن بر چالش‌های موجود بررسی شده است.
موضوعات: اسلام و غرب؛ اسلام و سیاست؛
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۳. Iran's Nuclear Fatwa ، شهريور ۱۳۹۲
فتوای هسته‌ای ایران
درسال ۲۰۱۲، در کنار مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران، توجه ویژه رسانه‌ها به فتوای صادره ازسوی مقام معظم رهبری معطوف شد که ساخت هرگونه سلاح کشتارجمعی به‌ویژه سلاح هسته‌ای را منع کرده بودند. نوشتار حاضر برای بررسی بعضی سوءتفاهمات و ادعاهای نادرست درمورد فتوا نوشته شده است. هدف نوشتار حاضر بیان اطلاعات روشن و مستند و کنکاش در چرایی صدور این فتوا، اهمیت آن و اعتبار و ارتباط آن با قوانین بین‌المللی است. علاوه بر منابع و متون فتوا، نوشتار حاضر تلاش دارد تا توجه ویژه‌ای به سازگاری منطقی و ریشه‌های قوی تاریخی آن داشته باشد.ازسویی فتوا نشانگر تعهد ایران به منع سلاح‌های کشتارجمعی است و از سوی دیگر تاکید ایران بر حقوق خود در چهارچوب NPT برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای را نشان می‌دهد.
موضوعات: فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ سلاحهای کشتار جمعی؛ انرژی اتمی - ایران؛
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۴. Iran and the BRICS: The Energy Factor ، شهريور ۱۳۹۲
ایران و بریکس: نقش انرژی
اقتصاد جهانی به سوی یک تغییر روشن پیش می‌رود و از اقتصاد تحت سلطه غرب به مدلی پیچیده‌تر و چندقطبی تبدیل می‌شوذ. مراکز مصرف، تولید و نوآوری دیگر تنها در اقتصاد غربی تمرکز نداشته و به‌سوی اقتصادهای نوظهور در قاره‌های گوناگون به‌ویژه چین،روسیه، برزیل، هند و همچنین آفریقای جنوبی یا بریکس در حال حرکت‌اند. یکی از اصلی‌ترین موضوعات در آینده این اتحاد منابع امنیتی انرژی است. این موضوع نه‌تنها در اولویت سیاست‌گذاران در نیم‌کره غربی است، بلکه در کشورهای نوظهور اقتصادی جهان در حال حاضر و دهه‌های پیش‌رو نیز دارای اهمیت است. نوشتار حاضر به ارزیابی روابط ایران و بریکس در حوزه انرژی پرداخته است.
موضوعات: امنیت انرژی؛ سیاست انرژی - ایران؛ اقتصاد بین‌الملل؛
Iranian review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۵. Post Cold War Global Developments and Foreign Policy Discourse of Iran ، دي ۱۳۹۰
تحولات جهانی پس از جنگ سرد و گفتمان سیاست خارجی ایران
از زمان تغییر نظام بین الملل به دنبال پایان جنگ سرد و ظهور فرآیندهای جهانی مثل جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعاتی، نقش و جایگاه سیاست خارجی در بهبود وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی کشورها اهمیت بیشتری یافته است. نوشتار حاضر به بررسی تاثیر تحولات جهانی ناشی از تغییر در نظام بین الملل و جهانی شدن بر سیاست خارجی ایران در دو دهه گذشته پرداخته است. به نظر نویسنده اگرچه هنوز بر اصول و ایده های اولیه انقلاب در گفتمان سیاست خارجی کشور تاکید می شود، اما این گفتمان با تغییراتی همراه بوده و ابزارهای اقتصادی و فرهنگی در پیشبرد سیاست خارجی نقش پررنگ‌تری را ایفا می‌کند.
موضوعات: سیاست جهانی؛ ایران - سیاست خارجی؛
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۶. Iran’s Sovereignty Over Its Natural Resources and the Application of Municipal Law ، دي ۱۳۹۰
حاکمیت ایران بر منابع طبیعی‌ آن و کاربرد قانون مدنی شهری
نوشتار حاضر که در خصوص حاکمیت ایران بر منابع طبیعی آن نوشته شده است، به قوانین در این حوزه چه از نظر دولتی، در جهت حفظ منافع مردم آن کشور و چه از نظر بین‌المللی یعنی اختیاراتی که در سطح بین‌الملل به کشوری در جهت قانون‌گذاری تفویض شده. پرداخته است. این نوشتار به باور نویسنده، نشان داده که قوانین بین‌الملل از گستره کافی برای قانون‌مند نمودن قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار نیست. همچنین قوانین کاربردی قراردادها با توجه به نحوه استفاده ایران از آن‌ها مطالعه شده که به نوعی مسئولیت‌پذیری دولت ایران در امضای قراردادها با طرف خارجی است.
موضوعات: منابع طبیعی - ایران؛ ایران - سیاست خارجی؛
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۷. Turkey-Israel Relationship in the Past Decade and its Cosequenses for Iran ، دي ۱۳۹۰
روابط ترکیه ـ اسرائیل در دهه گذشته و پیامدهای آن برای ایران
روابط بین ترکیه و اسرائیل همواره اهمیت زیادی برای ایران داشته است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این روابط دچار تنش شده و پیامدهای آن برای ایران مثبت بوده است. هرچندروابط دو طرف تا رسیدن به نقطه قطع، فاصله زیادی دارد، اما ایران از سردی و تنش موجود به نفع خود استفاده کرده و خواهد کرد.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - ترکیه؛ ایران - سیاست خارجی
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۸. Hydropolitics and Human Security: Water Cooperation in Relations Between Iran, Afghanistan and Turkmenistan ، دي ۱۳۹۰
سیاست‌های آبی و امنیت انسانی: همکاری‌های آبی در رابطه ایران، افغانستان و ترکمنستان
کشورهای حوزه آب‌ریز هریرود (ایران، افغانستان و ترکمنستان) با کمبود آب و همچنین افزایش جمعیت و در پی آن افزایش نیازهای بخش کشاورزی و صنعت، به آب مواجه هستند. چنین وضعیتی باعث شده ناکارآمدی رویکردها و طرح‌های نزدیک‌بینانه چند سال گذشته بیشتر به چشم بیایند. در این شرایط، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه آب مستلزم بررسی این معضل در چهارچوب امنیت انسانی و بر اساس منافع متقابل مردم منطقه است. نوشتار حاضر بر لزوم تغییر در نگرش‌های سنتی حوزه آب و امنیت برای ممانعت از تبدیل معضل کمبود آب به یک منبع منازعه تاکید کرده و همچنین راه‌هایی را برای توسعه همکاری‌های آبی ایران، افغانستان و ترکمنستان در هریرود ارائه داده است.
موضوعات: اب ، منابع؛ سیاست انرژی - ایران؛ سیاست انرژی - ترکمنستان؛ سیاست انرژی - افغانستان؛
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۹. Iran and the Reconstruction of Afghanistan ، مهر ۱۳۹۰
ایران و بازسازی افغانستان
در میان همه کشورهای خاورمیانه، ایران در بازسازی افغانستان نقشی موفق داشته و تجربه‌ای مفید در بازسازی یک کشور خارجی در چهارچوب همکاری‌های میان دولت‌ها و بخش خصوصی کسب کرده است. نوشتار حاضر در آغاز تاریخ کمک‌های خارجی، حامیان خارجی و سازمان‌های امدادی را در افغانستان تحلیل کرده است. بخش دوم بازسازی سیاسی و اقتصادی افغانستان را بررسی می‌کند و در نهایت بخش سوم نیز به حضور ایران در افغانستان، تلاش‌های بازسازی، گروه‌های کاری و همچنین مشخصات پروژه‌ها و تاثیر کلی آن‌ها می‌پردازد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهند که کمک‌های ایران علاوه بر تسهیل بازسازی و افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه، باعث کسب تجربه مهم شرکت در بازسازی کشوری خارجی توسط ایران شده است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ افغانستان - سیاست و حکومت؛
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. NPT Review Conference 2010: The US Focus on Iran ، آبان ۱۳۸۹
کنفرانس بررسی پیمان عدم اشاعه هسته ای سال 2010 : تمرکز آمریکا بر ایران
کنفرانس بررسی پیمان عدم اشاعه هسته ای که در روزهای 3 تا 28 ماه می 2010 در نیویورک برگزار شد، اهمیت خاصی برای آمریکا، به خصوص با توجه به نگرانی این کشور از تخطی فعالیت‌های هسته ای ایران از این پیمان داشت. این کنفرانس برای آمریکا فرصتی بی مانندبود تا ضمن جلب توجه جهانی به نگرانی های کلی اش از عدم اشاعه هسته ای بطور خاص محدودیت برنامه هسته ای ایران را در پیش گیرد. به همین خاطر دولت اوباما استراتژی مهار ایران را در پیش گرفت. نوشتار حاضر ضمن بررسی برنامه تغییر سیاست خارجی اوباما و تشریح تفاوت نئورئالیسم دفاعی اوباما در مقابل نئورئالیسم تهاجمی بوش ، استراتژی مهار ایران را در این کنفرانس بررسی کرده است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای
Iranian Review of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲