نتیجه جستجو ( ۳۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۴ صفحه
۱. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/gomart_hecker_macron_an_i_2018.pdf ، فروردين ۱۳۹۷
مکرون، سال نخست: کدام سیاست خارجی
نوشتار حاضر، با توجه به پیروزی مکرون و تلاش او برای تأکید بر عملگرایی فرانسه، به بررسی سیاست خارجی این کشور در سال گذشته اختصاص یافته است. نویسندگان که از کارشناسان طراز اول روابط بین‌المللی در فرانسه هستند، تلاش داشته‌اند خطوط اصلی و راهبردی فرانسه را شناسایی و معرفی کنند. در کنار این موضوعات، مسائلی مانند ضعف‌های تاریخی فرانسه، نقاط قوت، فرصت‌ها و چالش‌های پیشِ روی این کشور نیز در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته‌اند.
موضوعات: فرانسه - سیاست و حکومت؛ فرانسه - سیاست خارجی
Institut français des relations internationales

جستجو درون متن این مدرک
۲. Diplomacy as Diaspora Management: The Case of India and the Gulf States ، اسفند ۱۳۹۶
دیپلماسی به‌عنوان مدیریت دیاسپورا: نمونۀ موردی هند و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس
نوشتار حاضر به بررسی سیاست‌های هند درخصوص مدیریت دیاسپورای این کشور که در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس حضور دارد، و نیز موفقیت و ناکامی‌های این سیاست‌ها اختصاص یافته است. به باور نویسنده، هند برای مدیریت مهاجرانی که ارزش افزودۀ قابل توجهی برای این کشور دارند، درعین‌حال، وضعیت آنها به علت کوتاهی پادشاهی‌های خلیج فارس ناراحت کننده است، از دیپلماسی بهره می‌گیرد. نوشتار حاضر نشان می‌دهد عوامل ژئوپلیتیکی و سیاست‌گذاری کشورهای میزبان بر سرنوشت این دیاسپورا اثرگذار بوده‌اند و اقدامات مودی، نخست‌وزیر هند، تا چه اندازه توانسته است هدف او، یعنی ارزش افزودۀ دیاسپورای هندی را برای کشور مادر محقق کند.
موضوعات: هند - سیاست خارجی؛ خلیج فارس، منطقه - اوضاع اجتماعی
The Institut français des relations internationales

جستجو درون متن این مدرک
۳. Russo-British Relations in the Age of Brexit ، بهمن ۱۳۹۶
روابط روسیه و بریتانیا در عصر پسابرگزیت
نوشتار حاضر به بررسی روابط روسیه و بریتانیا پس از برگزیت، با تمرکز بر چرایی بسته شدن درهای دیپلماسی و راه‌های خلاقانه در روابط این دو کشور اختصاص یافته است. به باور نویسنده، با توجه به مستندات تاریخی و ارزیابی سیاسی، پس از برگزیت حجم روابط این دو کشور تقلیل یافته است. از نظر او، به‌طور کلی سیاست خارجی بریتانیا پس از برگزیت مبهم بوده و تنها نقطۀ روشن آن را می‌توان رابطه با آمریکا دانست. براین‌اساس، رابطۀ بریتانیا و آمریکا منجربه شتاب در جدایی این کشور از هویت اروپایی خود، شکل‌گیری همکاری‌های امنیتی بیشتر بین این دو کشور، و دوری از روسیه شده است.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط خارجی - انگلستان؛ انگلستان - روابط خارجی - روسیه فدراتیو
Institut français des relations internationales

جستجو درون متن این مدرک
۴. France, Germany, and the Quest for European Strategic Autonomy: Franco-German Defence Cooperation in a New Era ، آبان ۱۳۹۶
فرانسه، آلمان، و جستجو برای استقلال راهبردی اروپایی: همکاری‌ها دفاعی فرانسه و آلمان در عصری جدید
نوشتار حاضر به بررسی تقویت دوبارۀ روابط فرانسه و آلمان و نقش سرنوشت‌ساز آنان در رهبری اروپایی و تعریف آیندۀ طرح اتحادیه اختصاص یافته است. موضوعات دفاع و امنیت، آنهم در عصری که به باور نویسندگان سیاست‌های آلمان و فرانسه مسلماً بسیار متفاوت هستند، مسائل مهم دستور کار مشترک این دو کشور را تشکیل داده‌اند. در این نوشتار، نویسندگان استقلال را محور اصلی روابط این دو کشور دانسته و بر این باورند که تنها این استقلال و حفظ تفاوت‌های دو کشور است که می‌تواند آنها را در امر هدایت اروپایی موفق کند.
موضوعات: فرانسه - روابط خارجی - آلمان؛ آلمان - روابط خارجی - فرانسه
Institut français des relations internationales

جستجو درون متن این مدرک
۵. موازنۀ راهبردی آتی خاورمیانه ، شهريور ۱۳۹۶
The Future Middle East Strategic Balance
با توجه به افزایش روزافزون خشونت درغرب آسیا و ظهور پی‌در‌پی بازیگران غیردولتی، پیش‌بینی و تحلیل موازنۀ قوای آتی بسیار کاربردی خواهد بود. ایران، عربستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی و مصر بازیگرانی هستند که تلاش دارند با حفظ موقعیت خود، مانع از تغییرشکلِ خلاء قدرت موجود در منطقه علیه خود شوند. نوشتار حاضر به بررسی موازنۀ راهبردی آتی در غرب آسیا در افق پنج تا ده ساله اختصاص یافته است. نویسنده با معرفی بازیگران، تلاش دارد این فضا را توصیف، و سرچشمۀ‌ رقابت‌های منطقه‌ای را که دلیل اصلی رویارویی این بازیگران است شناسایی کند.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ موازنه قدرت
l’Institut Français des Relations Internationales / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۶. اروپا به وایمار نیازمند است: چشم‌اندازی از مثلث وایمار در دورۀ بحران ، مرداد ۱۳۹۶
L’Europe a besoin de Weimar: Perspectives du triangle de Weimar en période de crise
نوشتار حاضر ترجمه و تلخیصی است از اثری با عنوان «اروپا به وایمار نیازمند است: چشم‌اندازی از مثلث وایمار در دورۀ بحران» که نشان‌دهندۀ نگرانی اعضای اتحادیۀ اروپا از خروج بریتانیاست و بر همکاری بیشتر سه عضو مهم اتحادیه (فرانسه، ‌آلمان و لهستان) به‌عنوان راهی برای ممانعت از اضمحلال تدریجی اتحادیه تأکید دارد. به باور نویسنده، این مثلث با توجه به وجود مشکلات بی‌شمار اتحادیه، در فکر احیای ائتلاف‌سازی خواهد بود و افتراق‌های موجود میان پاریس، برلین و ورشو را کمرنگ خواهد کرد. این سه کشور باید در طولانی‌مدت همگرایی اروپایی را تقویت کنند و در برابر بحران‌ها توان خود را به نمایش بگذارند.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت؛ فرانسه - سیاست خارجی؛ آلمان - سیاست خارجی؛ لهستان - سیاست خارجی؛
l’Institut Français des Relations Internationales / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۷. Russie-Chine-Inde : un vieux triangle dans un nouvel ordre mondial ? ، فروردين ۱۳۹۶
روسیه، چین، هند: مثلث قدیمی در نظم نوین جهانی
یکی از پرسش‌هایی که برای آیندۀ نظام بین‌المللی مطرح است، نحوۀ تعامل روسیه، چین، و هند در بافتار شکل‌گیری نظم نوین جهانی است. دراین‌راستا، نوشتار حاضر تلاش دارد به ارزیابی روابط این سه کشور بپردازد. به باور نویسنده، این سه قدرت بزرگ همزمان با اعمال نفوذ خود بر دیگر بازیگران و نیز به‌طور دوجانبه، مدیریتی نامتقارن و غیرقابل پیش‌بینی بر روابط خود دارند. ازنظر وی، اجماع فکری این سه کشور که مبتنی‌بر نیاز به نظم مردم‌سالارانۀ جهانی است، تمایزات و واگرایی‌ها را از دیده پنهان می‌کند. وی نتیجه گرفته است ماتریس هند، چین، روسیه، در آینده محور همکاری مطمئنی خواهد بود و تضادها را در خود هضم خواهد کرد.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - هند؛ هند - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ چین - روابط خارجی - هند؛ هند - روابط خارجی - چین؛ نظم نوین جهانی؛
Institut Français des Relations Internationales

جستجو درون متن این مدرک
۸. L’économie agricole allemande: des structures en mutation ، آذر ۱۳۹۵
اقتصاد کشاورزی آلمان: ساختارهای درحال تحول و تکامل
نوشتار حاضر به بررسی اقتصاد کشاورزی آلمان اختصاص یافته است. به باور نویسنده، اگرچه این بخش از صنایع آلمان بسیار پیشرفته بوده و جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد این کشور دارد، اما به‌علت تحولات پیوستۀ آن، دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است. به گفتۀ وی، مردم آلمان تلاش دارند رویکردی در حمایت از حیوانات و حفظ محیط‌ زیست درپیش بگیرند و دولت نیز سیاست‌هایی را برای تحقق آن درنظر گرفته است. از نظر نویسنده، این مسئله ممکن است مشکلاتی درخصوص رقابت بین‌المللی آلمان به‌وجود بیاورد. با توجه به آنکه سیاست‌های آلمانی درحال حاضر بدون هیچ خللی به پیش رفته‌اند، از دید وی، هنوز آلمان می‌تواند گزینه‌های بسیاری برای آیندۀ بخش کشاورزی خود داشته باشد.
موضوعات: اقتصاد - آلمان؛ کشاورزی - آلمان؛ محیط زیست - آلمان - حفاظت - جنبه‌های اقتصادی؛
Institut français des relations internationales

جستجو درون متن این مدرک
۹. L’Europe a besoin de Weimar: Perspectives du triangle de Weimar en période de crise ، مهر ۱۳۹۵
اروپا به وایمار نیازمند است: چشم‌اندازی از مثلث وایمار در دورۀ بحران
نوشتار حاضر به بررسی شرایط احیای مثلث وایمار در فضا و تحولات بین‌المللی اختصاص یافته است. به باور نویسنده، وایمار می‌تواند از مثلثی نمادین به واقعیتی بیرونی تبدیل شود و در بحران‌های داخلی و خارجی به کمک اروپا بشتابد. از نظر نویسنده، با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، لهستان، آلمان، و فرانسه باید طرح‌ها و اهدافی را برای اتحادیه تعریف کنند و بار دیگر اعتمادی متقابل را برقرار سازند. از دید نویسنده، مهم‌ترین تمرکز وایمار بر موضوع امنیت و دفاع خواهد بود و در طولانی‌مدت این سه کشور به انتظارات اروپایی پاسخ داده و نقشی هماهنگ‌کننده را در تحولات مختلف ایفا خواهند کرد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت؛ انگلستان - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - انگلستان؛
Institut français des relations internationales

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. La modernisation de l’économie russe: les causes de l’échec ، شهريور ۱۳۹۵
مدرن‌سازی اقتصاد روسیه: علل شکست
نوشتار حاضر به بررسی دلایل رکود اقتصادی روسیه پرداخته است. به باور نویسنده، روسیه نمی‌تواند از چرخۀ مرگبار اقتصاد رانتی خارج شده و به‌سمت مدرن‌سازی حرکت کند. این درحالی‌ است که کشورهایی مانند: چین، امارات متحدۀ عربی، قطر و کویت موفق شده‌اند خود را به جایگاه قابل توجهی ارتقا دهند. نویسنده بر این باور است که شرایط نادرست خصوصی‌سازی، مانع از ظهور بازیگران جدید در اقتصاد روسیه شده است. وی نگاه روسیه را واپس‌گرایانه توصیف کرده و افزوده است: شرکت‌های بزرگ دولتی در این کشور هیچ تلاشی برای ارتقای کارآمدی خود ندارند و درنهایت اینکه فناوری در این کشور از حمایت جدی و کافی بی‌بهره است و تمامی این چهار عامل، وضعیت فعلی روسیه را رقم زده‌اند.
موضوعات: رکود اقتصادی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - اوضاع اقتصادی؛
Institut français des relations internationales

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴