نتیجه جستجو ( ۲۶۷۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۶۸ صفحه
با بررسی این شماره از بولتن ایران رصد و مروری بر مطالب منتشرشده در اوایل دی 1396 می‌توان گفت که در آیندۀ نزدیک، نحوۀ تعیین تکلیف پروندۀ هسته‌ای ایران از‌سوی دولت آمریکا برای شکل‌دهی به مناسبات تهران - واشنگتن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با پایان یافتن مهلت زمانی کنگره برای تصمیم‌گیری در مورد توافق برجام و سکوت نهاد قانون‌گذاری آمریکا دراین‌خصوص بار دیگر توپ در زمین مقامات کاخ سفید افتاده است و همگان منتظر اعلام نظر دونالد ترامپ در مورد آیندۀ برجام و تحلیل پیامدهای آن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.
موضوعات: فعالیت‌های هسته‌ای - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ برنامه جامع اقدام مشترک ، ۲۰۱۵م. ۱۴ ژوئیه
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
با آغاز ناآرامی‌های دی ماه 1396 در تهران، اخبار آن به‌سرعت انتشار یافته و هرچه از این تحولات گذشته موضع‌گیری‌های رسمی و غیررسمی نیز افزایش پیدا کرده است. تحلیل‌ها درخصوص ناآرامی‌های گذشته به چند دسته تقسیم شده است که عبارتند از: تحلیل‌هایی که تحولات داخلی ایران را ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌دانند؛ تحلیل‌هایی که تحولات اخیر را ناشی از عدم توانایی دولت ایران در حل مشکلات دانسته؛ و تحلیل‌هایی که با ارائۀ نظریات توطئه، ناآرامی‌های اخیر را اقدام برخی از نهادهای داخلی دانسته است. این شماره از بولتن ایران رصد به بررسی این ناآرامی‌ها و اخبار و تحلیل‌های این مسئله پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
این شماره از دوهفته‌نامه ایران رصد به بررسی دو موضوع اصلی ستيزه‌جويي آمريكا در برابر ايران و ايران و تحولات امنيتي غرب آسيا پرداخته است. به‌نظر مي‌رسد كه سرنوشت و آيندۀ برجام تا حدود زيادي به تحولات منطقه‌اي به‌ويژه خاورميانه و خليج فارس گره خورده است؛ زيرا حتي نهادهاي نظامي، اطلاعاتي و ديپلماتيک آمريكايي نيز به پايبندي ايران به مفاد توافق‌نامه هسته‌اي اذعان داشته و ادعاي آنها مبني‌بر نقض روح برجام توسط كشورمان ناظر بر نقش، نفوذ و راهبردهاي جمهوري اسلامي ايران در سطح منطقه‌اي است. به‌نظر مي‌رسد كه تنظيم مناسبات ايران و ساير قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، بيش‌از هر زمان ديگر به تحولات جاري در مجموعه‌هاي امنيتي غرب آسيا و نحوۀ شكل‌گيري ترتيبات نوين امنيتي در اين منطقه گره خورده باشد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
اين شماره ايران رصد به بررسی موضوعاتی چون: تداوم چالش‌ها ميان ايران و آمريكا، تنش‌سازي عربستان سعودي در منطقه و تحولات لبنان، و ايران و امنيت منطقه‌اي، پرداخته است. به‌نظر مي‌رسد كه همسويي و حمايت آمريكا، يكي از عوامل مؤثر در تشجيع و انگيزه دادن به رهبران ماجراجوي عربستان سعودي در تشديد اقدامات ايران‌ستيزانۀ خود در سطح منطقه است. مقامات رياض در تازه‌ترين اقدام پس از تهديد ايران به تلافي حملات موشكي انصارالله درصدد جلب حمايت منطقه‌اي و تحريک ساير دولت‌هاي عربي به تشديد تخاصم با ايران برآمدند. به‌همين‌منظور، اجلاس اضطراري رهبران اتحاديۀ عرب به درخواست مقامات سعودي با هدف بررسي ادعاي رياض مبني‌بر به اصطلاح مداخلۀ ايران در امور داخلي كشورهاي عربي، در پايتخت مصر برگزار شد.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛ ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
مروري بر جديدترين يافته‌هاي منتشرشده ازسوي انديشكده‌ها، مراكز مطالعاتي و رسانه‌ها در كشورهاي مختلف حكايت از آن دارد مناقشات ميان جمهوري اسلامي ايران و ایالات متحدۀ آمريكا در موضوعات مختلف همچنان ادامه دارند و دراين‌ميان، مناقشه درخصوص پروندۀ هسته‌اي كشورمان بار ديگر از برجستگي بيشتري برخوردار شده است. با پايان يافتن مهلت شصت روزۀ دونالد ترامپ به كنگره براي اتخاذ تصميم دربارۀ آيندۀ توافق چندجانبۀ هسته‌اي ميان ايران با اعضاي گروه 1+5 و اتحاديۀ اروپا و سكوت معنادار كنگره دراين‌باره، بار ديگر توپ در زمين مقامات كاخ سفيد افتاده است.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۶. بولتن ایران رصد (128) ، آبان ۱۳۹۶
در این شماره از بولتن ایران رصد گزيده اي از مهم ترين گزارش‌هاي راهبردي و تحليلي، مقاله‌ها و پژوهش‌هاي منتشرشده ازسوي انديشكده‌ها، مراكز پژوهشي، تارنماهاي تحليلي و رسانه‌هاي معتبر در كشورهاي مختلف توليد و انتشار يافته‌اند را ازنظر می‌گذرانید. تداوم چالش‌های ایران و امریکا، حفظ فاصلۀ اروپا از آمريكا در تقابل با ايران، ايران و امنيت غرب آسيا، مسائل اقليم كردي عراق و امنيت غرب آسيا، ازجمله مسائلی هستند که در این نوشتار مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ کردستان (عراق) - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۷. بولتن ایران رصد (127) ، آبان ۱۳۹۶
در اين شمارۀ ايران رصد عنوان شده است كه ازنظر اتاق‌هاي فكر، انديشكده‌ها و رسانه‌هاي معتبر غربي و منطقه‌اي، مناسبات جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده درحال ورود به مرحلۀ تازه‌اي است كه با چالش‌هاي متعددي در عرصه‌هاي مختلف مواجه خواهد شد. براي تعيين و ترسيم خطوط كلي سياست‌هاي آمريكا درقبال پروندۀ هسته‌اي كشورمان بايد تا اوايل دسامبر 2017 به انتظار نشست كه معلوم شود از خلال مذاكرات و تعاملات نمايندگان دموكرات و جمهوري‌خواه مجلس سنا و خانۀ نمايندگان آن كشور، چه قوانين و مصوبه‌هايي تنظيم می‌شود. قدر مسلم اينكه باتوجه به حضور اكثريت جمهوري‌خواهان مخالف توافق هسته‌اي در كنگره، فضاي ايران‌ستيزي و تشديد تحريم‌ها در نهاد قانونگذاري آمريكا غلبه خواهد داشت.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ برنامه جامع اقدام مشترک، ۲۰۱۵م. ۱۴ ژوئیه
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۸. بولتن ایران رصد (126) ، آبان ۱۳۹۶
مروري بر تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط با منافع و امنيت ملي جمهوري ۀاسلامي ايران در نيمه دوم مهر 1396 حكايت از آن دارد كه بار ديگر پروندۀ هسته‌اي كشورمان و چالش آمريكا با توافق هسته‌اي به كانون توجه ناظران، تحليلگران و مقامات سياسي در كشورهاي مختلف بدل شده است. گفتني است كه به باور اغلب كارشناسان، رويكرد حداكثري دولت ترامپ اين بود كه هم خروج از توافق هسته‌اي را آغاز كند و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در فهرست گروه‌هاي به اصطلاح تروريستي قرار دهد؛ اما پس از سخنراني ترامپ آمريكا نه‌تنها به‌رغم اعمال تحريم‌هاي تازه، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌هاي تروريستي مورد ادعاي خود قرار نداده است، بلكه ترجيح داده كه تعيين تكليف آيندۀ برجام را به كنگره واگذار كند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ برنامه جامع اقدام مشترک، ۲۰۱۵م. ۱۴ ژوئیه
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
مروري بر مطالب منتشرشده ازسوي انديشكده‌ها و اتاق‌هاي فكر در كشورهاي مهم اروپاي غربي و شرقي، آمريكايي، آسيايي و نيز اظهارات مقامات دولتی ایران در اوایل مهر 1396، حکایت از عطف دوبارۀ توجهات به آیندۀ توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای گروه 5+1 دارد. دغدغه‌ها و نگرانی‌ها دربارۀ آیندۀ برجام پس از اظهارنظرهای مقامات کاخ سفید، از جیمز ماتیس، وزیر دفاع، گرفته تا رکس تیلرسون، وزیر خارجه و به‌ویژه به‌دنبال سخنرانی پرهیاهوی دونالد ترامپ در مقر سازمان ملل متحد بالا گرفته است. واكنش نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي ديگر در شكل‌دهي به توافق هسته‌اي، به‌ويژه اتحاديۀ اروپا با محوريت آلمان و فرانسه به‌ همراه روسيه و چين حائز اهميت خاصي تلقي مي‌شود.
موضوعات: برنامه جامع اقدام مشترک، ۲۰۱۵م. ۱۴ ژوئیه؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. بولتن ایران رصد (124) ، مهر ۱۳۹۶
بار دیگر ابهام و مناقشه در مورد آیندۀ توافق هسته‌ای با ایران و کارشکنی‌های آمریکا به بهانۀ لزوم اعمال سختگیری‌های بیشتر، اعمال بازرسی‌ها از مراکز نظامی کشورمان و نیز تشدید تحریم‌ها، در کانون توجهات تحلیلگران و مقامات سیاسی کشورهای مختلف قرار گرفته است. این ابهام و نگرانی با نزدیک شدن به ماه اکتبر بیشتر هم خواهد شد. صدور فرمان اجرایی تازه مبنی‌بر تحریم شمار تازه‌ای از افراد و شرکت‌های ایرانی و غیرایرانی مرتبط با پروندۀ هسته‌ای کشورمان در 24 شهریور 1396 نشان می‌دهد که مقامات کاخ سفید همچنان قصد استمرار سیاست یک‌جانبه‌گرایانه و ایران‌ستیزانۀ خود را دارند.
موضوعات: انرژی اتمی - ایران؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۶۸