نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The Future of the United States and Europe an Irreplaceable Partnership ، ارديبهشت ۱۳۹۷
آیندۀ ایالات متحده و اروپا، شراکت غیرقابل جایگزین
نظم اقتصادی، سیاسی و امنیتی به دست آمده بر اثر همکاری ایالات‌متحده و اروپا برای بیش از هفت دهه نقش بی‌بدیلی در مناسبات بین‌المللی بوده است. به باور نویسنده، ایالات‌متحده و اروپا در مبارزه با تروریسم و سایر موارد با چالش‌های جدی مواجه هستند. مشارکت با آمریکا در دفاع از ناتو و ایجاد قابلیت‌های جدید دفاعی، برنامه جدید اروپایی‌ها است. نوشتار حاضر به بررسی این امر پرداخته که اگرچه هماهنگی سیاست‌های تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا علیه کشورهای سوم مانند ایران، روسیه، سوریه، کرۀشمالی و ونزوئلا نقش مهمی در سیاست خارجی اتحادیۀ‌ اروپا ایفا کرده است، اما موضوع ایران و توافق‌هسته‌ای آن می‌تواند منجر به شکاف عمده بین اتحادیۀاروپا و ایالات‌متحده شود.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه ارروپا - روابط خارجی - ایالات متحده؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه
چتم هاوس و سی اس آی اس

جستجو درون متن این مدرک