نتیجه جستجو ( ۱۴۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۵ صفحه
با آغاز ناآرامی‌های دی ماه 1396 در تهران، اخبار آن به‌سرعت انتشار یافته و هرچه از این تحولات گذشته موضع‌گیری‌های رسمی و غیررسمی نیز افزایش پیدا کرده است. تحلیل‌ها درخصوص ناآرامی‌های گذشته به چند دسته تقسیم شده است که عبارتند از: تحلیل‌هایی که تحولات داخلی ایران را ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌دانند؛ تحلیل‌هایی که تحولات اخیر را ناشی از عدم توانایی دولت ایران در حل مشکلات دانسته؛ و تحلیل‌هایی که با ارائۀ نظریات توطئه، ناآرامی‌های اخیر را اقدام برخی از نهادهای داخلی دانسته است. این شماره از بولتن ایران رصد به بررسی این ناآرامی‌ها و اخبار و تحلیل‌های این مسئله پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
با مروري بر نتايج به دست آمده از مطالعه گزارش‌هاي راهبردي و تحليلي، مقاله‌ها و پژوهش‌هاي منتشرشده ازسوي اتاق‌هاي فكر، انديشكده‌ها و مراكز مطالعاتي در شوراهاي مختلف مي‌توان دريافت كه مهم‌ترين موضوع مربوط به جمهوري اسلامي ايران همچنان چالش با آمريكاست. مهم‌ترين مباحث مربوط به اين چالش عبارتند از: اثربخشي تحريم‌ها، جنگ احتمالي آمريكا و ايران، مذاكره احتمالي ايران و آمريكا. از دیگر موضوعات مهم می‌توان به: نشست سه جانبه تهران، ناتوي عربي، عمق راهبردي ايران در منطقه غرب آسيا، تداوم ناآرامي در عراق، تداوم حملات رژيم صهيونيستي به مواضع ادعا شده ايراني در سوريه، پرداخت.
موضوعات: ایران - روابط خارج - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
با مروري بر نتايج به دست آمده از مطالعه گزارش‌هاي راهبردي و تحليلي، مقاله‌ها و پژوهش‌‌هاي منتشرشده ازسوي اتاق‌هاي فكر، انديشكده‌ها و مراكز مطالعاتي در كشورهاي مختلف مي‌توان دريافت كه مهم‌ترين موضوع مربوط به جمهوري اسلامي ايران همچنان چالش با آمريكاست. مهم‌ترين مباحث مربوط به اين چالش‌ها عبارت‌اند از: جنگ احتمالي آمريكا و ايران؛ مذاكره احتمالي ايران و آمريكا؛ اثربخشي تحريم‌ها؛ احتمال تسري بحران داخلي كاخ سفيد به امور بين‌الملل، تغيير رفتار با تغيير نظام، موضوع مهم ديگر مربوط به مباحث منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران است که شامل موضوعاتی چون: ناتوي عربي، شكست راهبردهاي آمريكا در سوريه درقبال ايران، عمق راهبردي ايران در عراق، ترس رقباي منطقه‌اي ايران از مذاكرات احتمالي ايران و آمريكا، بوده است.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
مهم‌ترین موضوعات مربوط به جمهوری اسلامی ایران که در این شماره از دوهفته‌نامه ایران رصد به آن پرداخته شده است در ارتباط با چالش آمریکاست که مباحث آن عبارت‌اند از: ناکارآمدی جنگ، مذاکره احتمالی ایران و آمریکا، اثربخشی تحریم‌ها، همانندسازی تاریخی، تغییر رفتار با تغییر نظام، نگاه سایر بازیگران به چالش ایران و آمریکا، و مطرح شدن گزینۀ کودتا. همچنین نوشتار حاضر به بررسی افزایش یا کاهش نقش منطقه‌ای ایران، ناتوی عربی، اهمیت مسئلۀ موشکی ایران، نقد نقش مخرب عربستان، ترس رقبای منطقه‌ای ایران از مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا و سقوط ارزش لیر ترکیه، پرداخته است.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده- روابط خارجی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
چالش‌های میان ایالات متحده آمریکا و متحدانش با جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص بعد ازافزایش تنش لفظی میان مقامات دو کشور در عرصه‌ها و موضوعات مختلف در حال تزاید است و چشم‌اندازی از فروکش کردن شدت و حدت آن به چشم نمی‌خورد؛ آیندۀ توافق هسته‌ای، مسئلۀ تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی در خرده‌نظام‌های پیرامونی، به‌ویژه غرب آسیا در صدر این چالش‌ها قرار دارند. با تهديد ايران به بستن تنگه‌هاي هرمز و باب المندب بسياري از تحليلگران، همچون ادوارد چانگ به شكل مستقيم و غيرمستقيم به اين موضوع پرداخته‌اند؛ برخي اين امر را يك تهديد لفظي تلقي كرده‌اند؛ زيرا به اين وسيله زمينۀ اجماع‌سازي عليه خود را فراهم كرد، ولي برخي معتقدند كه اگر شرايط براي ايران پيچيده شود، دست به اين اقدام خواهد زد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
چالش‌هاي ميان ايالات متحده آمريكا و متحدانش با جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌ها و موضوعات مختلف درحال افزايش است و چشم‌اندازي از فروكش كردن شدت و حدت آن تاكنون به چشم نمي‌آيد و آيندۀ توافق هسته‌اي، مسئله تحريم‌ها و ترتيبات امنيتي در خرده نظام‌هاي پيراموني به‌ويژه غرب آسيا در صدر اين چالش‌ها قرار دارند. هرچند كه مسئلۀ توافق هسته‌اي و تحريم‌ها در كانون اين چالش‌ها قرار گرفته و ايران را در تعارض مستقيم با آمريكا قرار داده‌اند، اما به نظر مي‌رسد آوردگاه اصلي ميان ايران با آمريكا و متحدانش در سطح منطقه‌اي و به‌طور مشخص غرب آسيا قرار گرفته است. يكي ديگر از اقداماتي كه ضروري به نظر مي‌رسد اين است كه مزيت‌هاي نسبي ايران را هم بايد درسطح منطقه‌اي جستجو كرد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ تحریم اقتصادی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
این شماره از ایران‌رصد حكايت از تصاعد چالش‌ها ميان آمريكا و متحدانش با جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌ها و موضوعات مختلف دارد. آيندۀ توافق هسته‌اي، مسئله تحريم‌ها و ترتيبات امنيتي در خرده نظام‌هاي پيراموني به ويژه غرب آسيا در صدر اين چالش‌ها قرار دارند. هرچند كه مسئله توافق هسته‌اي و تحريم‌ها در كانون اين چالش‌ها قرار گرفته و ايران را در تعارض مستقيم با آمريكا قرار داده‌اند، اما به نظر مي‌رسد آوردگاه اصلي ميان ايران با آمريكا و متحدانش در سطح منطقه‌اي و به طور مشخص غرب آسيا قرار گرفته است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
در این شماره از بولتن ایران رصد در كنار مسئلۀ آيندۀ توافق، موضوعات مهم ديگري مانند مسئلۀ تحريم‌هاي ايران ستيزانه آمريكا و تأثير آن بر مناسبات اقتصادي ساير دولت‌ها و شركت‌هاي غيرآمريكايي با ايران از برجستگي و اهميت بيشتري برخوردار شده و به‌ويژه انديشكده‌ها و نخبگان اروپايي با دغدغه و نگراني بيشتري به اين موضوع توجه نشان داده‌اند. در اين مورد مي‌توان اين جمع‌بندي را عرضه داشت كه با وجود تلاش‌ها و انگيزه‌هاي جدي اتحاديۀ اروپا براي حفظ هويت و اعتبار خود و صيانت از توافق هسته‌اي به‌عنوان تنها دستاورد ملموس و برجستۀ اين اتحاديه در حوزۀ سياست خارجي و امنيتي، بيم‌ها و ترديدهاي جدي دربارۀ توانمندي و انسجام اين اتحاديه درمورد به چالش كشيدن يكجانبه‌گرايي ايالات متحده به چشم مي‌خورد.
موضوعات: توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ تحریم اقتصادی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
این شماره از بولتن ایران رصد، با توجه و تاکید اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر به‌ویژه در اروپا و آمریکا و در غرب آسیا بر تحلیل پیامدهای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و تدوین سیاست‌های جدید دولت ترامپ برای مقابله با به‌اصطلاح حضور و نفوذ غرب‌ستیزانه ایران در خرده‌نظام‌های امنیتی غرب آسیا و به‌طور مشخص در خاورمیانه متمرکز بوده است. به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی دوت آمریکا با همراهی متحدان منطقه‌ای‌اش در تلاش است تا با تهدیدنمایی کشورمان و دامن‌زدن به موج ایران‌هراسی، بار دیگر به امنیتی‌سازی پروندۀ جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی جهانی، سیاستمداران و محافل و مجامع بین‌المللی بپردازد.
موضوعات: توافق‌نامه هسته‌ای وین، 2015م. 14 ژوئیه؛ ایالات متحده - سیاست خارجی ؛ فعالیت‌های هسته‌ای - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
مروري بر گزارش‌هاي راهبردي و تحليلي منتشر شده از سوي اتاق‌هاي فكر و مراكز مطالعاتي و نيز رسانه‌هاي دولتي و غيردولتي در كشورهاي مختلف طي نيمه دوم ارديبهشت 1397 حكايت از آن دارد كه ابعاد و پيامدهاي تصميم جاه طلبانه دونالد ترامپ مبني بر خروج از برجام و اعمال تحريم‌ها و فشارهاي شديدتر سياسي و اقتصادي برعليه جمهوري اسلامي ايران به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياستمداران و نخبگان سياسي در اغلب كشورها، به‌ويژه اروپا تبديل شده است. در ارزيابي كلي مي‌توان مطالب گردآوري شده در اين شماره دوهفته نامه ايران رصد را به شرح زير دسته بندي و خلاصه كرد: آيندۀ برجام و تحريم‌ها: چالش جهاني آمريكا، ايران و امنيت منطقه‌اي غرب آسيا، پژوهش‌ها در حوزۀ مطالعات ايران و غرب آسيا و آیندۀ.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۵