نتیجه جستجو ( ۹۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۰ صفحه
کتاب حاضرچکیدۀ مجموعه مقالات کنفرانس امنیتی تهران است که در 18 دی 1396 در سالن اجلاس سران برگزار شده است. موضوعات مورد بحث در این کنفرانس: تروریسم و افراط‌گرایی و امنیت منطقه‌ای؛ مخاطرات زیست‌محیطی و امنیت منطقه‌ای؛ مداخله‌گرایی قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای؛ حکمرانی و امنیت منطقه‌ای؛ توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای؛ هویت‌های نوظهور و امنیت منطقه‌ای؛ روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای و انقلاب سایبری و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا بوده است. مهم‌ترین اهداف این کنفرانس عبارت است از: شناخت منطقه و ارائۀ تحلیل دقیق از آن، تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم‌سازی، موجه‌سازی و اجماع‌سازی، آینده‌پژوهی نظم امنیتی خاورمیانه.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی؛ National security – Middle East – Congresses؛
مرکز فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضرچکیدۀ مجموعه مقالات کنفرانس امنیتی تهران است که در 18 دی 1396 در سالن اجلاس سران برگزار شده است. موضوعات مورد بحث در این کنفرانس: تروریسم و افراط‌گرایی و امنیت منطقه‌ای؛ مخاطرات زیست‌محیطی و امنیت منطقه‌ای؛ مداخله‌گرایی قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای؛ حکمرانی و امنیت منطقه‌ای؛ توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای؛ هویت‌های نوظهور و امنیت منطقه‌ای؛ روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای و انقلاب سایبری و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا بوده است. مهم‌ترین اهداف این کنفرانس عبارت است از: شناخت منطقه و ارائۀ تحلیل دقیق از آن، تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم‌سازی، موجه‌سازی و اجماع‌سازی، آینده‌پژوهی نظم امنیتی خاورمیانه.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی؛ National Security – Middle East - Congresses
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر چکیدۀ مجموعه مقالات کنفرانس امنیتی تهران است که در 21 آذر 1395 در سالن اجلاس سران برگزار شده است. موضوع مورد بحث در این کنفرانس، نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا بوده است. مهم‌ترین اهداف این کنفرانس عبارت است از: شناخت منطقه و ارائۀ تحلیل دقیق از آن، تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم‌سازی، موجه‌سازی و اجماع‌سازی، آینده‌پژوهی نظم امنیتی خاورمیانه.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی - کنگره‌ها؛ National Security – Middle East - Congresses
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۴. کتاب بیداری اسلامی (دلایل و ریشه‌ها) ، اسفند ۱۳۹۰
المجتمع و الدولة في الوطن العربي
متن حاضر با استفاده از مهم‌ترین یافته‌های یک طرح بزرگ و منطقه‌ای در جهان عرب در اواخر دهه هشتاد میلادی پیرامون جامعه و حکومت در کشورهای عربی، که توسط پژوهشگران متعددی به‌آنجام رسیده، به بررسی علمی و جامع وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان عرب و چشم‌انداز آن در آینده پرداخته است. در این کتاب، ریشه و دلایل بسیاری از ناآرامی‌ها و انقلاب‌های رخ‌داده در جریان بیداری اسلامی کشورهای عرب در سال 2011 به‌این‌سوی، نمایان و مشخص می‌شود.
موضوعات: کشورهای عربی – اوضاع اقتصادی؛ جنبش‌های اسلامی – کشورهای عربی؛ اسلام – تجدید حیات فکری – کشورهای عربی؛ کشورهای عربی – سیاست و حکومت؛ کشورهای عربی – اوضاع اجتماعی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
دو کشور ایران و چین در دو سوی قاره کهن آسیا، از منظر اقتصادی مکمل یکدیگر قلمداد می‌‏شوند. با وجود این، هیچ گاه روند همکاری‌های دو کشور مبتنی بر معیارها و اصول راهبردی نبوده است. بسط روابط با چين بي گمان يكي از مهمترين تحولات سياست خارجي ايران در ساليان اخير بوده است. روابط ايران و چين در اين سال ها در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي به سرعت گسترش يافته است. اكنون چين مهم‌ترين شريك اقتصادي ايران است و در صحنه بين المللي نيز از حاميان ايران به شمار مي رود. کتاب حاضر دربردارنده هشت مقاله است که با توجه به اهمیت روابط دو کشور سعی شده مهم‌ترین مسائل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در روابط میان دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
توجه به ریشه‌های تحولات نوین در خاورمیانه و موج بیداری اسلامی، یکی از الزامات درک فرایندهای کنونی است. در این راستا کتاب حاضر در دو بخش کلی، ضمن ارائه نگاهی عمیق به اسلام‌گرایی در کشورهای عراق، لبنان، اردن، عربستان و یمن، به بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌های موج جدید بیداری اسلامی در خاورمیانه از نگاه نویسندگان عرب پرداخته است.
موضوعات: اسلام - خاورمیانه - تجذیذ حیات فکری
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
این کتاب به بررسی تاریخی و حقوقی حقانیت حاکمیت ایران بر سه جزیره ایرانی (تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی)، راهکارهای ایران برای اعاده حاکمیت، رفتار انگلستان به عنوان نیروی اشغالگر، نقشه‌ها و به‌ویژه مکاتبات موجود در راستای ایرانی بودن جزایر، استنادات ارائه‌شده از سوی طرف اماراتی و دلایل بی‌اساس بودن این ادعاها پرداخته و با نگاهی کاملا علمی و مبتنی بر اسناد و مدارک، دایره‌المعارف جامعی از اطلاعات محوری و ارزشمند مربوط به این موضوع را به خواننده ارائه داده است.
موضوعات: حاکمیت - دعاوی ؛ تنب بزرگ - دعاوی؛ تنب کوچک - دعاوی؛ ابوموسی - دعاوی؛ ایران – دعاوی علیه امارات متحده عربی؛ امارات متحده عربی – دعاوی علیه ایران؛ تنب بزرگ – تاریخ – اسناد و مدارک؛ تنب کوچک – تاریخ – اسناد و مدارک؛ ابوموسی – تاریخ – اسناد و مدارک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر با تشریح توانایی های نظامی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک هند در سال‌های اخیر و امکان تبدیل این کشور به یک قدرت منطقه‌ای، به تاثیر احتمالی تبدیل هند به یک قدرت منطقه‌ای بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. به‌نظر نویسندگان اگرچه هند برای ارتقای منافع منطقه‌ای و جهانی خود اولویت سیاست خارجی‌اش را بر مبنای تنظیم روابط با بازیگران مهم جهانی قرار داده است، اما بنا به دلایل متعدد از جمله انرژی، حاضر به چشم‌پوشی از روابط با ایران نیست و افزایش قدرت منطقه‌ای این کشور در جهت منافع ملی ایران است.
موضوعات: ایران – روابط خارجی - هند؛ هند – روابط خارجی - ایران؛ هند ـ سیاست و حکومت – قرن ۲۰م
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر با بررسی اسناد گوناگون و متفاوت نظامی، دفاعی و امنیتی آمریکا ذیل عنوان کلی «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده»، تلاش دارد تا با درنظر گرفتن بازه زمانی پس از جنگ سرد، در قالب مقالات مختلف محورهایی همچون تبیین شکل کلی اسناد و ساختار آن، شرایط و زمینه‌های داخلی و بین‌المللی که موجب جهت‌گیری خاصی در تنظیم سند شده است، ارتباط اسناد مختلف با یکدیگر، محوریت اصلی اسناد، تحلیل محتوا، ارتباط سند با جمهوری اسلامی ایران و تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری اسناد از ایران یا بالعکس و نهایتا ارائه برآورد و نقد سند از منظر نتایج و پیامدهارا مورد پوشش قرار دهد.
موضوعات: ایالات متحده - امنیت ملی؛ ایالات متحده – سیاست و حکومت – ۱۹۹۰ م. -
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
از سال ۲۰۰۶ تا به امروز عملاً روابط ایران با اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدی شده و سرد و سنگین گشته است. به‌واسطه اهمیت این موضوع و داشتن ارزیابی‌ای جامع و در عین ‌حال دقیق از وضعیت روابط ایران و اتحادیه اروپا، این شماره از کتاب اروپا به روابط مذکور اختصاص یافته و در قالب آن تلاش شده به مهم‌ترین مسائل مطرح میان دو طرف، نخست در سطح اتحادیه و سپس در سطح سه بازیگر برتر آن یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان پرداخته شود.
موضوعات: اتحادیه اروپا؛ ایران – روابط خارجی – کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا – روابط خارجی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰