نتیجه جستجو ( ۷ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
تازه‌ترین سندی که موسسۀ مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی منتشر کرده است، سند «رصد راهبردی اسرائیل، 2014 - 2015» است. نوشتار حاضر به بررسی این سند در قالب پنج بخش اصلی (حوزۀ اسرائیلی – فلسطینی؛ چالش ایرانی؛ آشفتگی خاورمیانه؛ مداخلۀ بین‌المللی در خاورمیانه و درنهایت، حوزۀ داخلی اسرائیل) پرداخته است و نگاهی ویژه به تحولات خاورمیانۀ پس از بهارعربی و پاسخ‌های کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی به این تحولات دارد.
موضوعات: اسرائیل - امنیت ملی؛ اسرائیل - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، این هنر دیپلماسی ایران است که در جهت طراحی ژئوپلیتیک منطقه‌ای در دوران پساتوافق تا چه اندازه بتواند به کاهش نگرانی‌های کشورهای منطقه و در همان حال افزایش فرصت‌های ارتقای هوشمندانۀ منافع ملی خود اقدام کند. از نگاه بسیاری از ناظران، توافق هسته‌ای ایران و غرب خاتمۀ یکی از خطرناكترین بحران‌های جهان در دهۀ گذشته بوده است. بخش مهمی از کانون این مباحث، معطوف به توزیع مزایای ناشی از توافق هسته‌ای است. هرکدام از بازیگران دخیل دراین بحران، به این مسئله می‌اندیشند که توافق هسته‌ای چه تأثیراتی بر نگرش‌ها، منافع و موازنه‌های موجود خواهد گذاشت و به عبارت دیگر، چگونه توافق اخیر، ژئوپلیتیک جهانی را متأثر خواهد کرد؟
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ مذاکرات سیاسی؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژانویه
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
یکی از برنامه‌هایی که وزارت دفاع بریتانیا برای شناخت و توصیف چهارچوب راهبردی دفاع و امنیت در نیمة قرن پیش‌رو تدارک دیده، که تحت عنوان «جریان‌های راهبردی جهانی» به مرکز توسعه، مفاهیم و دکترین ارائه‌ شده است. این نوشتار ترجمه و تلخیصی است از جریان‌های راهبردی جهانی در سال 2045 که پنجمین اثر این مرکز در مورد جریان‌های راهبردی جهانی، با اطلاعات موجود تا ابتدای سال 2014 است. این اثر علاوه بر فراهم آوردن چهارچوبی راهبردی، تهدیدات و فرصت‌های بلندمدت را تا سال 2050 شناسایی کرده است.
موضوعات: سیاست جهانی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
عربستان سعودی درحال‌حاضر در چالشی بر سر رهبری منطقه‌ای قرار دارد تا با تعریف نقش‌هایی چون رهبری جهان اسلام، پیشرو بودن در زمینه قدرت اقتصادی و تسلیحات پیشرفته نظامی و امنیتی و همینطور قدرت بلامنازع از نظر ذخایر نفتی و ظرفیت تولیدی آن مقام و جایگاه قدرت منطقه‌ای را به خود اختصاص دهد، اما ایفای نقش قدرت منطقه‌ای با تعاریف موهوم و مغالطه عملی نمی‌شود. اصلاحات سیاسی و اجتماعی در عربستان سعودی، روابط عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، سیاست خارجی عربستان درخصوص منطقه از موضوعات مورد بررسی در این نوشتار هستند.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل با سیاست‌گذاران و سازمان‌های نظامی و دفاعی همکاری‌های گسترده‌ای دارد. این موسسه اواسط ژانویه 2012 گزارشی از شبیه‌سازی‌ مبتنی بر سناریو درباره رویدادها و همکاری‌های منطقه‌ایِ پس از نخستین آزمایش اتمی ایران برگزار کرد که در اواخر اکتبر 2011 انجام گرفته است. این شبیه‌سازی به موضوع پاسخ کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی به انجام آزمایش هسته‌ای از سوی ایران، بدون هیچ هشدار قبلی می‌پردازد. نوشتار حاضر به بررسی این سناریو، پیش‌فرض‌ها و واکنش‌های کنشگران اصلی آن پرداخته است.
موضوعات: فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ انرژی اتمی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
ازمنظر صهیونیستی، خاورمیانه با چند کنشگر هسته‌ای برقراری ثبات راهبردی را بسیار دشوار یا حتی ناممکن خواهد کرد و به همین دلیل، جامعۀ بین‌المللی باید برای پیشگیری از چنین سناریویی تلاش کند. به باور نویسنده، اگر چنین تلاش‌هایی به نتیجه نرسند و ثبات راهبردی کنونی متزلزل شود، رژیم صهیونیستی باید با ایجاد قابلیت باورپذیر حملۀ ثانویه و همراه کردن این قابلیت با دیگر ابزارها، ازجمله سامانۀ ملی دفاع موشکی، ثبات راهبردی جدیدی را در منطقه تعریف کند.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ اسرائیل - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده بر این باور است که در متن منازعۀ فلسطین - اسرائیلی، مسئلۀ ترکیب جمعیتی همواره منبع و منشا اختلاف‌نظر بوده است. بسیاری از اسرائیلی‌ها ادامۀ فرایندهای جمعیتی کنونی را تهدیدی برای آیندۀ این رژیم – به‌مثابه دولت یهودی - می‌دانند و خواستار تفکیک سریع جمعیت یهودی از جمعیت فلسطینی، به‌واسطۀ توافق مذاکره‌محور یا به‌واسطۀ اقدامات یک‌جانبه، هستند. گروهی دیگر معتقدند که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و به داده‌هایی اتکا می‌کنند که روندهای بسیار معتدل‌تر را نشان می‌دهند.
موضوعات: اسرائیل - جمعیت؛ فلسطین - جمعیت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک