نتیجه جستجو ( ۱۰۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۰ صفحه
کشورهای خلیج فارس نود درصد نفت صادراتی خود را از تنگۀ هرمز عبور می‌دهند. همچنین کالاهای مورد نیاز کشورهای خلیج فارس نیز از تنگۀ هرمز عبور می‌کند. در یک دهۀ گذشته و با بالاگرفتن تهدیدات نظامی آمریکا برضد جمهوری اسلامی، بستن تنگۀ هرمز، یعنی مهم‌ترین آبراه بین‌المللی و شاهراه انرژی جهانی، مطرح شده است. بندر فجیره، تنها بندر کشور امارات در حاشیۀ دریای عمان است. خط لولۀ نفت که به‌تازگی عملیاتی شده و میدان‌های نفتی در حبشان ابوظبی را به بندر فجیره امارات متصل می‌کند، عملا انتقال نفت امارات را به دریای آزاد بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز ممکن می‌سازد. نوشتار حاضر، گفت‌و‌گویی است با دکتر علی اصغر زرگر، کارشناس اقتصاد سیاسی، برای بررسی نوع و پیامد رویکرد کشورهای جنوبی خلیج فارس در دور زدن تنگه هرمز.
موضوعات: نفت - خلیج فارس، منطقه - صنعت‌ و تجارت؛ تنگه هرمز؛ زرگر ، علی‌اصغر - مصاحبه‌ها؛
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، ترامپ اولین رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا است که بیشتر با تکیه بر خصایص عامه‌پسندانه یا پوپولیسم در انتخابات به پیروزی رسیده و نه صرفا با تکیه بر برنامه‌ها و راهبردها. برنامه‌ها و سیاست‌های مطرح شده از سوی ترامپ در مبارزات انتخاباتی را بیشتر می‌توان ترکیبی از راست‌کیشی ناسیونالیستی شبه‌اروپایی و پوپولیسم آمریکایی دانست که در عرصۀ سیاست داخلی آمریکا به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم سابقۀ چندانی ندارد. نوشتار حاضر به بررسی چالش‌های پیش‌روی ترامپ درخصوص اجرای منویات و برنامه‌ها در بعد داخلی و در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پرداخته است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست و حکومت
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
ورود آفریقا در سیاست کلی ترکیه برای تاثیرگذاری و تقویت نفوذ این کشور در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است که با شیبی ملایم و آرام شروع شده و روزبه‌روز درحال کامل شدن است. به باور نویسنده، سیاست خارجی نظامی‌گرای ترکیۀ کنونی (اردوغان) تبدیل به یک ابزار سیاسی داخلی و خارجی مهم برای اردوغان درخصوص پیشبرد تصمیمات و اهدافش شده است؛ ابزاری که پروژۀ نفوذ در آفریقا را نیز نه‌تنها شامل می‌شود، بلکه از اولویت‌های آن محسوب شده است.
موضوعات: ترکیه - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - ترکیه
سایت مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
اقتصاد ترکیه در دهۀ پایانی قرن بیستم وضعیت مبهم و بسیار شکننده‌ای داشته است و دولت‌های ناپایدار وضعیت اقتصادی را بسیار نابسامان‌تر کرده‌اند، اما حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت، موجب توجه جدی به مسالۀ اقتصاد شده است و ترکیه تا سال 2012 رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی ترکیه را نه به‌عنوان کشور درحال توسعه، بلکه به‌عنوان کشور تازه صنعتی‌شده تلقی کرده‌اند. به باور نویسنده، با شروع سال جاری میلادی و احتمال افزایش قیمت جهانی نفت، اوضاع نابسامان اقتصادی، کسری انرژی و ...، چالش‌ها نمود پیدا خواهد کرد و روند کاهشی جذب گردشگر را بیشتر کرده و کسری بودجه، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را در این کشور رقم خواهد زد.
موضوعات: ترکیه - سیاست اقتصادی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
در دو دهۀ گذشته اندک‌اندک دامنه و نوع نفوذ رژیم صهیونیستی در حوزۀ اوراسیا گسترش یافته است. در این‌میان سفر اخیر دو روزۀ نتانیاهو به آذربایجان و قزاقستان درحالی است که احتمال حضور این رژیم در پیمان‌های اقتصادی منطقه چون اتحادیۀ اوراسیا نیز وجود دارد. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با محسن پاک آیین، سفیر پیشین ایران در باکو، برای بررسی چشم‌انداز روابط رژیم صهیونیستی با آذربایجان و قزاقستان.
موضوعات: اسرائیل - روابط خارجی - آذربایجان؛ آذربایجان - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - قزاقستان؛ قزاقستان - روابط خارجی - اسرائیل؛ پاک آیین ، محسن - مصاحبه‌ها
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، کشیده شدن دامنۀ بحران تحمیلی حماء و حُمص، به پایتخت صنعتی – اقتصادی سوریه، در فاصلۀ بیش از یک سال از آغاز بحران این کشور، یک روند طبیعی یا یک اتفاق جبری نبوده، بلکه بخش مهمی از یک روند طراحی‌شده بوده است؛ روندی که ریشه در منافع بعضی قدرت‌های جهانی، و قدرت‌های شاخص منطقه داشته است. تبیین زمینه‌ها و محیط راهبردی بحران، اهداف آمریکا از طرح «خاورمیانۀ جدید»، اهداف و منویات کشورهای دخیل در بحران‌سازی منطقه، جنگ فراگیر، زمینه‌ها، ریشه‌ها و عوامل، دولت بشار اسد و نقش تاریخی ایران، اهداف نظامی، و نقش محوری حلب در فرایند بحران، بستر امنیتی سوریه و زمینۀ تداوم بحران، از محورهای مورد بحث در نوشتار حاضر است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
بیوتروریسم شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیک چون باکتری‌ها، ویروس‌ها یا سموم‌ است که به شکل طبیعی‌ یا فرم دستکاری‌شده باشند. بیوتروریسم یکی از مفاهیم جدید و مهمی است که این روزها به‌طور روزافزونی در محافل علمی و نظامی مطرح می‌شود. درهمین‌راستا، نوشتار حاضر گفت‌وگویی است با دکتر علی کرمی، استاد دانشگاه، برای بررسی آینده بیوتروریسم و نقش آن در دنیای کنونی و تاثیر بر ایران و ارزیابی این موضوع که در یک سال گذشته در بحران یمن و عراق و سوریه چه استفاده‌ای از سلاح بیولوژیکی شده است.
موضوعات: ج‍ن‍گ‌ م‍ی‍ک‍رب‍ی‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌؛ ت‍روری‍س‍م‌ م‍ی‍ک‍رب‍ی‌؛ کرمی ، علی - مصاحبه‌ها
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با ایگور ماکاروف، استاد اقتصاد دانشگاه مسکو. به باور وی، هرچه جایگاه ایران به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا افزایش یابد، همکاری‌‌های آن نیز در این اتحادیه می‌تواند گسترده‌تر شود. روسیه تمایل دارد که اوراسیای بزرگ به‌عنوان مرکز جدید توسعۀ اقتصادی بروز یابد که علاوه‌بر قزاقستان و چهار جمهوری دیگر جداشده از شوروی، کشورهایی همچون چین، ایران، هند و پاکستان و شاید کشورهای دورتر از منطقه مثل مغولستان، ترکیه و آذربایجان و همچنین کرۀ جنوبی و حتی کشورهای آسه‌آن به عضویت آن درآیند.
موضوعات: روسیه فدراتیو - سیاست اقتصادی؛ ایران - سیاست اقتصادی؛ ماکاروف ، ایگور - مصاحبه‌ها؛ ؛ ؛
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، ترامپ به‌دنبال انتخاب کنشگران و بازیگرانی به‌غایت ثروتمند و درعین‌حال، رادیکال در تیم خود است؛ کسانی که بتوانند در کنار او به‌نوعی به استقلال مالی بیندیشند و به سیاست‌های رادیکالی وی جامۀ‌عمل بپوشانند. وزیر دفاع، مشاور ارشد استراتژیک، دبیر شورای امنیت ملی، رئیس سی‌آی‌ای و وزیر امور خارجۀ وی همگی از شوونیست‌های نژادپرست ایالات متحدۀ آمریکا هستند که در یک امر (آن هم ضدیت با تهران) نگاه مشترک دارند. ترامپ باید با اتحادیۀ اروپا همگرایی خود را تعریف‌پذیر کند، لذا مسئلۀ اصلی در اتحادیۀ بین‌المللی میان دو بازیگر یا کنشگر اصلی یعنی اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکاست.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ روسای جمهور - ایالات متحده - انتخابات - نتایج و تاثیرات؛
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
جنگ هیبریدی یا همان جنگ ترکیبی به راهبرد نظامی پیچیده‌ای اطلاق می‌شود که ترکیبی از نبردهای متعارف، نامتعارف، سایبری، روانی و اطلاعاتی را در خود جای داده است. درواقع طیف گسترده‌ای از ابزارهای متعدد به شیوۀ متقارن یا نامتقارن در این نوع جنگ که نبردی غیرخطی به‌شمار می‌رود مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر با توجه به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کشورهای مهمِ آن از قبیل: آمریکا، انگلیس و فرانسه، به بررسی جنگ هیبریدی و فرصت و تهدیدهای آن برای ایران پرداخته است. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با دکتر محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، درخصوص جنگ هیبریدی.
موضوعات: جنگ؛ ایران - امنیت ملی؛ جلیلوند ، محسن - مصاحبه‌ها
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰