نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. The Iran Agreement and What Comes Next ، شهريور ۱۳۹۴
توافق ایران و تحولات پس از آن
مرکز امنیت نوین آمریکا، گزارشی را تحت عنوان «توافق ایران و تحولات پس از آن» منتشر کرده و در آن به ارائۀ 6 اصل کلی در تدوین سیاست‌های پیش روی آمریکا پس از اجرای متن برجام پرداخته است. گزارش حاضر تأکید دارد که این متن باید براساس قابلیت‌های بالقوۀ آن برای کمک به پیشبرد چهار هدف اصلی آمریکا ازجمله: ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، افزایش ثبات در خاورمیانه، تقویت رژیم منع اشاعۀ هسته‌ای و درنهایت تقویت جایگاه جهانی آمریکا مورد قضاوت قرار گیرد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛ خلع سلاح هسته‌ای - ایران؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای؛
مرکز امنیت نوین آمریکا Center for New American Security

جستجو درون متن این مدرک