نتیجه جستجو ( ۳۷ مدرک )
صفحه ۱ از ۴ صفحه
طی دهه‌های اخیر به‌تبع وقوع گذار از نظم وستفالیایی به نظم پساوستفالیایی در نظام جهانی، بسیاری از قواعد، اصول و رویه‌های حاکم بر تعاملات کنشگران دستخوش دگرگونی‌های شگرفی شده و دیپلماسی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای روابط بین‌الملل از تأثیر این دگرگونی‌ها مصون نمانده است. نوشتار حاضر با همین دغدغه به مطالعۀ چرایی ظهور دیپلماسی نوین در بستر متحول نظام جهانی پرداخته است. نویسنده در مقام علت‌کاوی، سه عاملِ کاهش نقش بلامنازع و تضعیف حاکمیت دولت‌های ملی متعاقب رشد فزایندۀ کنشگران غیردولتی، وقوع پیشرفت‌های شگرف در حوزۀ فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات و نیز افزایش چشمگیر وزن و جایگاه افکار عمومی را شناسایی کرده و به بررسی نحوۀ اثرگذاری هریک بر فرایند اجرای دیپلماسی پرداخته است.
موضوعات: دیپلماسی؛ نظم نوین جهانی؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
توافق‌های چندجانبه در بین کشورهای دنیا درخصوص مسائل چالش‌برانگیز معمولا راه‌گشای نقش‌آفرینی طرفین در تحولات پس از توافقات است. به باور نویسنده، برنامۀ جامع اقدام مشترک، حکم چنین ابزاری را برای ایران داشته است. نوشتار حاضر، درصدد پاسخ به این سوال است که تعامل ایران با جامعۀ جهانی در فضای پس از برجام چه ﺗﺄثیری بر نقش‌آفرینی این کشور در غرب آسیا و جهان گذاشته است؟ نوشتار حاضر این فرضیه را بررسی کرده است که ایران در فضای پس از برجام از جایگاه کنترل‌شدۀ قبلی خارج شده و به‌صورت یک بازیگر فعال در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای ایفای نقش کرده و این امر باعث تغییر موازنۀ قدرت در منطقه به ضررعربستان و ترکیه شده است.
موضوعات: توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
در جهان پست‌مدرن امروزی، دیاسپورا یا آوارگی قومی، خواه به اجبار و یا داوطلبانه، نقشی اساسی در تعیین سیاست‌های کشورهای میزبان و یا مهمان دارد؛ زیرا دیاسپورا در سیالیت مرزها، ایجاد و یا تخریبب پدیدۀ دولت - ملت نقشی شگرف دارد. دیاسپورا یا جوامع دیاسپورا به‌عنوان یک کارگزار توسعه یا ضدتوسعه، ابعاد متفاوتی از نگرش‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی را در خود مستتر دارد و این درحالی است که این نگرش‌ها باتوجه به بعد مسافتی جوامع میزبان از وطن اصلی، باری جغرافیایی دارد. نوشتار حاضر با نگاهی تحلیلی - توصیفی و با استعانت از نگرش جغرافیایی و مفاهیم فضا - قلمرو به دیاسپورا نگریسته است .
موضوعات: آوارگی؛ حقوق بشر
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر درپی پاسخگویی به این سوال است که باوجود توسعۀ همه‌جانبۀ ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و درپیش گرفتن راه گذار به دموکراسی و محدود کردن نقش ارتش در سیاست، چه عواملی باعث شده است تا این نهاد نظامی دوباره اقدام به کودتا کند؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته که علت شکل‌گیری چنین کودتایی، محروم کردن ارتش از توانایی‌های ارزشی معطوف به قدرت خود و محروم کردن جنبش فتح الله گولن از فعالیت‌های خود در داخل ترکیه و عدول از ارزش‌های کمالیستی توسط حزب عدالت و توسعه بوده است. روش پژوهش این نوشتار مبتنی‌بر روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی است.
موضوعات: حزب عدالت و توسعه (ترکیه) ؛ ترکیه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
مطالعه تاریخی اقتصاد توسعه در مکزیک و مروری بر تحولات و تغییرات در الگوهای توسعۀ اقتصادی در این کشور به دلیل نقش و جایگاه مکزیک در جهان امروز و به‌ویژه جایگاه مهم آن در اقتصاد جهانی اهمیت به‌سزایی دارد. نوشتار حاضر تلاش دارد اقتصاد توسعه در مکزیک را در بستری تاریخی و با ﺗﺄکید بر تحولات چند دهۀ اخیر ازمنظر تحولات و ﺗﺄثیرات نظام اقتصاد جهانی، به‌ویژه رویکرد اقتصادی نئولیبرال بر این کشور مورد بررسی قرار دهد. به‌این‌ترتیب دغدغۀ اصلی نوشتار حاضر تعمق در فرایند تغییر و تحول در الگوهای اقتصاد توسعه در مکزیک با هدف بررسی ﺗﺄثیرات و پیامدهای مختلف الگوی نولیبرالی توسعه بر توسعۀ اقتصادی این کشور در چند دهۀ اخیر است.
موضوعات: مکزیک - سیاست اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
گرچه بیشتر منتقدان استراتژی منطقه‌ای باراک اوباما معتقدند که وی فاقد یک دید استراتژیک است، این استدلال، نادرست به‌نظر می‌رسد. متعادل‌سازی حضور آمریکا در منطقه، تنها به‌معنای کاهش حضور مادی نبوده، بلکه همانطور که سوریه، لیبی و یمن نشان داده‌اند، شامل اعمال سیاست خوددارانه نیز بوده است؛ به این معنی که در منازعات، آمریکا عقب بنشیند و از متحدان خود بخواهد که درقبال امنیت خودشان مسئولیت بیشتری را متقبل شوند. نوشتار حاضر نشان داده است که اوباما به‌طور پیوسته از این سیاست پیروی کرده و کاملاً در مقابل تلاش‌هایی که مخالف این ایده هستند، مقاومت می‌کند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، اتحادیۀ اروپایی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین‌الملل با شالودۀ سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیۀ اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته‌تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل‌گیری بحران تاکنون این سوال نزد صاحب‌نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است.؟
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ سیاست امنیتی - اتحادیه اروپا؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
امروزه آسیا به‌عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی روبه‌رو است و بازیگران مختلف طرح‌هایی را در راستای تأمین اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده‌‌اند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که برای تبدیل شدن به قدرت جهانی طرح احیای جادۀ ابریشم را مطرح نموده است. نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که آیا ابتکارهای چین به‌رغم گفتۀ مقامات پکن می‌تواند درعمل به منصۀ ظهور برسد یا موانع موجود بر سر راه این طرح‌ها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیری خواهد کرد؟
موضوعات: چین - سیاست خارجی؛ چین - سیاست اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
بحران مالی و اقتصادی جهان که از ایالات متحدۀ آمریکا کلید خورد، به‌سرعت درمیان سایر کشورهای عضو نظام سرمایه‌داری شیوع یافت و دامن آنها را نیز گرفت. اتحادیۀ اروپایی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین‌‌الملل با شالودۀ سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک، استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیۀ اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته‌تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل‌گیری بحران تاکنون این سوال نزد صاحب‌نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است؟ نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سوال است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
گرچه بیشتر منتقدان استراتژی منطقه‌ای باراک اوباما، بر این باورند که اوباما فاقد یک دید استراتژیک است، این استدلال، نادرست به نظر می‌رسد. اوباما زمانی به مسند ریاست جمهوری نشست که ایمان داشت کاهش حجم عظیم تعهدات نظامی و سرمایه‌گذاری سیاسی در غرب آسیا جزو منافع حیاتی امنیت ملی آمریکاست. اشغال عراق و جنگ گسترده با تروریسم، ایالات متحده را به‌خصوص در زمان بحران اقتصادی دچار مشکل کرد. به باور نویسنده، متعادل‌سازی حضور آمریکا در منطقه، تنها به معنای کاهش حضور مادی نبود، بلکه همانطور که سوریه، لیبی و یمن نشان دادند، شامل اعمال سیاست خوددارانه نیز هست؛ به‌این‌معنی که در منازعات، آمریکا عقب بنشیند و از متحدان خود بخواهد که درقبال امنیت خودشان مسئولیت بیشتری را متقبل شوند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴