نتیجه جستجو ( ۳۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۴ صفحه
گرچه بیشتر منتقدان استراتژی منطقه‌ای باراک اوباما معتقدند که وی فاقد یک دید استراتژیک است، این استدلال، نادرست به‌نظر می‌رسد. متعادل‌سازی حضور آمریکا در منطقه، تنها به‌معنای کاهش حضور مادی نبوده، بلکه همانطور که سوریه، لیبی و یمن نشان داده‌اند، شامل اعمال سیاست خوددارانه نیز بوده است؛ به این معنی که در منازعات، آمریکا عقب بنشیند و از متحدان خود بخواهد که درقبال امنیت خودشان مسئولیت بیشتری را متقبل شوند. نوشتار حاضر نشان داده است که اوباما به‌طور پیوسته از این سیاست پیروی کرده و کاملاً در مقابل تلاش‌هایی که مخالف این ایده هستند، مقاومت می‌کند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، اتحادیۀ اروپایی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین‌الملل با شالودۀ سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیۀ اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته‌تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل‌گیری بحران تاکنون این سوال نزد صاحب‌نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است.؟
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ سیاست امنیتی - اتحادیه اروپا؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
امروزه آسیا به‌عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی روبه‌رو است و بازیگران مختلف طرح‌هایی را در راستای تأمین اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه داده‌‌اند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که برای تبدیل شدن به قدرت جهانی طرح احیای جادۀ ابریشم را مطرح نموده است. نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که آیا ابتکارهای چین به‌رغم گفتۀ مقامات پکن می‌تواند درعمل به منصۀ ظهور برسد یا موانع موجود بر سر راه این طرح‌ها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیری خواهد کرد؟
موضوعات: چین - سیاست خارجی؛ چین - سیاست اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
بحران مالی و اقتصادی جهان که از ایالات متحدۀ آمریکا کلید خورد، به‌سرعت درمیان سایر کشورهای عضو نظام سرمایه‌داری شیوع یافت و دامن آنها را نیز گرفت. اتحادیۀ اروپایی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین‌‌الملل با شالودۀ سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک، استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیۀ اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته‌تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود. از ابتدای شکل‌گیری بحران تاکنون این سوال نزد صاحب‌نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است؟ نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سوال است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
گرچه بیشتر منتقدان استراتژی منطقه‌ای باراک اوباما، بر این باورند که اوباما فاقد یک دید استراتژیک است، این استدلال، نادرست به نظر می‌رسد. اوباما زمانی به مسند ریاست جمهوری نشست که ایمان داشت کاهش حجم عظیم تعهدات نظامی و سرمایه‌گذاری سیاسی در غرب آسیا جزو منافع حیاتی امنیت ملی آمریکاست. اشغال عراق و جنگ گسترده با تروریسم، ایالات متحده را به‌خصوص در زمان بحران اقتصادی دچار مشکل کرد. به باور نویسنده، متعادل‌سازی حضور آمریکا در منطقه، تنها به معنای کاهش حضور مادی نبود، بلکه همانطور که سوریه، لیبی و یمن نشان دادند، شامل اعمال سیاست خوددارانه نیز هست؛ به‌این‌معنی که در منازعات، آمریکا عقب بنشیند و از متحدان خود بخواهد که درقبال امنیت خودشان مسئولیت بیشتری را متقبل شوند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
اتحاد استراتژیک ایران و سوریه در خاورمیانه ازجمله اتحادهایی است که طی چند دهۀ گذشته از تداوم قابل‌توجهی برخوردار بوده است. ازطرف دیگر، شکل‌گیری محیط جدید، فلسفۀ وجودی اتحادها را با چالش مواجهه می‌کند که درنتیجه باعث افزایش احتمال گسست در اتحادها می‌شود، اما علی‌رغم تغییرات قابل‌توجه در محیط سیاست خارجی ایران و سوریه در اوایل دهۀ اول قرن 21، اتحاد استراتژیک این دو بازیگر منطقه‌ای در مقطع زمانی 2000 تا 2011 تداوم یافته است. دراین‌راستا، سوال محوری پژوهش این است که در تداوم اتحاد استراتژیک ایران و سوریه در خاورمیانه در مقطع زمانی 2000 تا 2011، چه عواملی ﺗﺄثیرگذار بوده است؟
موضوعات: ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ ایران - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چگونه می‌توان در جوامع جهان سوم، برای حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی، پیشبرد اهداف نوسازی و ملی و حفظ انسجام و همگرایی در بین گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی احزاب سیاسی استوار به‌وجود آورد؟ فرضیۀ پژوهش براساس نظر ساموئل هانتینگتون شکل گرفته به‌طوری‌که سطح نهادمندی احزاب را باتوجه به معیارهای اساسی تطبیق‌پذیری، پیچیدگی، خودمختاری و انسجام مورد سنجش قرار داده تا احزاب سیاسی استوار برای حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی تحقق یابند.
موضوعات: مشارکت سیاسی؛ کشورهای در حال توسعه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
چین یکی از این بازیگران نوظهور است که برای تبدیل شدن به قدرت جهانی طرح احیای جادۀ ابریشم را مطرح کرده است. این جاده یکی از ابتکارهای اساسی سیاست خارجی چین برای گسترش حوزۀ نفوذ و تأثیرگذاری خود به دیگر مناطق است. سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که آیا ابتکارهای چین به‌رغم گفتۀ مقامات پکن، می‌تواند درعمل به‌منصۀ ظهور برسد یا موانع موجود بر سر راه این طرح‌ها از به‌ثمر رسیدن آنها جلوگیری خواهد کرد؟ فرضیۀ پژوهش این است که باتوجه به هزینه‌های گزاف، طرح‌های چین و کارشکنی‌هایی که ممکن است ایالات متحده در رقابت با پکن جلوی این طرح‌ها ایجاد کند و همچنین به دلیل مشکلات زیست محیطی و عدم همراهی برخی کشورها حداقل در آیندۀ نزدیک احتمال موفقیت این طرح‌ها بعید به‌نظر می‌رسد.
موضوعات: چین - سیاست خارجی؛ چین - روابط اقتصادی؛ جاده ابریسشم
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
پروندۀ هسته‌ای تاکنون یکی از پیچیده‌ترین معماهای امنیتی روابط خارجی ایران بوده است. نقطه ثقل سیاست خارجی ایران، تقابل ایدئولوژیک (محور مقاومت) با قدرت‌های ساختاری نظام بین‌الملل است. پرسش اصلی این است که ﺗﺄثیرات بلندمدت سیاست‌های منطقه‌ای ایران در خاورمیانه بر برنامۀ هسته­‌ای ازمنظر نوواقعگرایی چیست؟ فرضیۀ پژوهش این است که موازنۀ ناکام ایران در برابر ساختار هژمونیک قدرت، هزینه‌های سنگینی ازجمله فشار مضاعف بر برنامۀ هسته‌ای، تحریم‌های سوئیفت مالی، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم تکنولوژیکی، تحریم‌‌های تسلیحاتی و غیره دربرداشته است.
موضوعات: فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
از زمان تشکیل اتحادیۀ اروپا، نظریه‌های گوناگون تلاش کرده‌اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌ‌لۀ تسری بین دولت‌گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین‌‌دولتی، سازه‌انگاران بر مسائل هویتی و تعاملات بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نوواقع‌گرایان بر توازن قوا در نظام بین‌الملل ﺗﺄکید دارند. به باور نویسنده، با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که: آیا هر کدام از این نظریات می‌توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیۀ اروپا را تحلیل کنند؟
موضوعات: هم‌گرایی (اقتصاد)؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴