نتیجه جستجو ( ۲۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۳ صفحه
از زمان تشکیل اتحادیۀ اروپا، نظریه‌های گوناگون تلاش کرده‌اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌ‌لۀ تسری بین دولت‌گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین‌‌دولتی، سازه‌انگاران بر مسائل هویتی و تعاملات بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نوواقع‌گرایان بر توازن قوا در نظام بین‌الملل ﺗﺄکید دارند. به باور نویسنده، با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که: آیا هر کدام از این نظریات می‌توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیۀ اروپا را تحلیل کنند؟
موضوعات: هم‌گرایی (اقتصاد)؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، روابط ایران و کشورهای اروپایی، ریشه در تاریخ داشته و همواره در دوره‌های مختلف از فراز و نشیب برخوردار بوده است، اما در دورۀ جدید، با توجه به توافق به دست آمده و موفقیت دولت یازدهم در حل پروندۀ پیچیدۀ هسته‌ای، می‌توان پیش‌بینی کرد که روابط میان طرفین به دلیل منافع دوجانبه درحوزه‌های مختلف روند روبه رشدی را تجربه خواهد کرد. نوشتار حاضر به بررسی اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پرداخته است.
موضوعات: برنامه جامع اقدام مشترک، ۲۰۱۵م. ۱۴ ژوئیه؛ ایران - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایران
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
در چند دهۀ اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته‌اند. قدرتی که ﺗﺄکید بر استفاده از ابزارهایی در راستای ایجاد جذابیت برای ﺗﺄثیرگذاری و افزایش نفوذ در سایر کشورها دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، از ابزارهایی نظیر دانش، فرهنگ و ایدئولوژی برای اعمال قدرت بر روی کشورهای منطقه‌ای بهره می‌برد. نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که استفاده از قدرت نرم (دانش، فرهنگ و ایدئولوژی) چه ﺗﺄثیری در جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران داشته است؟
موضوعات: قدرت (علوم اجتماعی)؛ ایران - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
شکل‌گیری و تداوم سازمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در دورۀ جنگ سرد، به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد، یکی از موضوعات اساسی و درعین‌حال، بحث‌برانگیز در نزد محققان رشتۀ روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. تبیین علل شکل‌گیری و تداوم این سازمان که درقالب سه نظریۀ پراستفاده دربارۀ روابط بین‌الملل یعنی واقع‌گرایی «اعم از کلاسیک و جدید»، لیبرالیسم «کلاسیک و جدید» و سازه‌انگاری اجتماعی در جریان بود، به گونه‌های متفاوتی شکل گرفته است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی قدرت تبیین هر سه جریان نظری، درصدد ارائۀ یک چهارچوب نظری تلفیقی برآمده که قادر به توضیح کارآمدتری از تداوم ناتو به‌ویژه، پس از جنگ سرد است.
موضوعات: ناتو - سیاست و حکومت؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
از دیرباز مجهز شدن به سلاح، ازجمله کنش‌های راهبردی واحدهای سیستم بین‌الملل بوده است که برای مدیریت و ﺗﺄمین امنیت خود به‌کارگرفته‌اند، البته این شکل از کنش منجربه بروز مسابقه‌های تسلیحاتی شده است؛ این رقابت‌های تسلیحاتی در طی سال‌های اخیر با عینیت بیشتری در حوزۀ خلیج‌فارس، به‌خصوص کشورهای عرب این منطقه دیده شده است. به باور نویسنده، صرف‌نظر از رقابت‌های راهبردی و ایدئولوژیک کشورهای عرب منطقه به‌ویژه در مقابل ایران، دولت‌های غربی و ایالات متحده، هم به‌صورت مستقیم، هم غیرمستقیم به‌دلیل مسائلی نظیر امنیت انرژی، بر معمای امنیت و ایجاد یا تشدید مسابقه‌های تسلیحاتی در این منطقه افزوده‌اند.
موضوعات: مسابقۀ تسلیحاتی - خلیج فارس ، منطقه؛ خلیج فارس ، منطقه - دفاع ملی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، اسلام سیاسی از عمده‌ترین جریان‌ها و گفتمان‌های اثرگذار در تحولات اخیر منطقۀ غرب آسیا بوده است. در این چهارچوب، رفتار اسلام گرایان در سه محور اصلی قابل بررسی است: نخست، افراط‌گرایی و خشونت با پیدایش جریان‌های نوظهور تکفیری مانند داعش. دوم، عدم توانمندی حفظ قدرت و حاکمیت توسط جریان‌های اصیل و ریشه دار اسلام سیاسی مانند اخوان المسلمین و سوم، تغییر در کنش‌گری جبهه مقاومت. این در شرایطی است که منطقۀ غرب آسیا، دوره‌ای پراز تنش و آشوب همراه با جنگ، خشونت و اختلافات مذهبی و قومی را تجربه می‌کند. براین اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که اسلام سیاسی در تکوین نظم امنیتی منطقۀ غرب آسیا چه جایگاهی دارد؟
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی؛ آسیای غربی - امنیت ملی؛ اسلام و سیاست - خاورمیانه
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات‌ متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه، حقوق و تعهداتی را‌ برای دو طرف قرارداد ایجاد می‌کند. نوشتار حاضر به بررسی مفاد معاهده، با توجه به کنوانسیون وین و همچنین بررسی پرونده‌های ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخته است و نخست، قابلیت استناد به این عهدنامه و لازم‌الاجرا بودن آن در روابط طرفین را نشان داده است و سپس با سنخ‌شناسی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تاکید دارد که این تحریم‌ها نقض مفاد مندرج درعهدنامۀ مودت است. به باور نویسنده، با توجه به این عهدنامه می‌توان به استیفای حقوق در دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخت.
موضوعات: تحریم اقتصادی - ایران؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
اوکراین از زمان استقلال با بحران‌های متعددی مواجه بوده است که نقطۀ اوج آن در سال 2014 و تقابل آمریکا و روسیه در مورد آن بوده است. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این سوالات است که ریشه‌های بحران 2014 اوکراین چیست؟ و تقابل روسیه و آمریکا در بحران اوکراین چه تاثیری بر منافع ملی ایران دارد؟ فرضیۀ پژوهش این است که بحران اوکراین، ریشه در رقابت روسیه و آمریکا در این کشور دارد که در انقلاب‌های نارنجی، آبی و بحران 2014 به منصۀ ظهور رسیده است. این بحران باعث تقویت روابط مسکو- تهران در راستای تحقق منافع ملی ایران خواهد شد. برای آزمون این مدعا، منافع ملی ایران در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شده است.
موضوعات: اوکراین - سیاست و حکومت؛ ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
تغییراتی که در سال‏هاى پایانى دهۀ هشتاد روى داد، تأثیر عمده‌ای بر جغرافیاى سیاسى جهان و سیستم بین‌‏الملل داشت. این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروى و پدیدار شدن کشورهاى جدیدى در نقشۀ جغرافیایى دنیا شد. با خاتمۀ جنگ سرد، نظم جهانى متحول شده و به پیدایش تفکر نظم نوین جهانى منتهی شد. نوشتار حاضر به بررسی چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازۀ زمانی 1991 - 2000 پرداخته است. به باور نویسنده، پیروزى ایالات متحده در جنگ خلیج‏ فارس، بهترین فرصت را براى آمریکا فراهم آورد تا از آن به‌صورت یک‏جانبه در جهت حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و تحقق ایدۀ نظم نوین جهانى بهره‌‏بردارى کند.
موضوعات: نظم نوین جهانى ؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
مشارکت فراپاسیفیک یا توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک، فراتر از تاثیرات اقتصادیش پیامدهای مهم ژئوپولیتیکی در آسیا پاسیفیک دارد. این توافق مولفه‌ای مهم از استراتژی بازگشت ایالات متحده به آسیا پاسیفیک است که ذیل عنوان محوری برای آسیا مطرح شده است. نوشتار حاضر به بررسی این سوال پرداخته است که هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیۀ نوشتار این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از مشارکت و ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک کوششی برای تداوم موضع مسلط منطقه‌ای خود در مواجهه با افزایش نفوذ اقتصادی چین است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ چین - سیاست اقتصادی
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳