نتیجه جستجو ( ۳۸۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۳۹ صفحه
داعش به‌دنبال ازدست دادن شهر نمادین دابق در سوریه در مهر 1395، به‌سرعت به‌ جای عنوان مجلۀ تبلیغاتی‏‌اش یعنی «دابق»، مجله‌‏ای‏ با عنوان «رومیه» را منتشر کرد. درواقع، چون داعش مواضع و سرزمین‌‏های خود در سوریه و عراق را ازدست داده است، تلاش می‏‌کند خود را در مقیاس جهانی ازطریق عنوانی تازه به‌نام «رومیه» که نام عربی تاریخی برای روم است، مطرح کند. هدف مجلۀ جدید، احیای تبلیغات رسانه‌‏ای و تلاش برای افزایش روحیۀ اعضای داعش درپی شکست‏‌های اخیر در عراق و سوریه است. این مجله توسط مرکز رسانه‌‏ای الحیات که عناوین دیگر مانند دابق، دارالاسلام و قسطنطنیه (زبان ترکی) و روزنامۀ النبع را منتشر می‏‌کند، منتشر شده است.
موضوعات: داعش
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در نتیجه رویدادها و تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای و ژئواستراتژیک قدرت‌های فرامنطقه‌ای از اوایل قرن بیست‏‌ویکم به این سو، موازنۀ منطقه‌ای در راستای منافع ایران و به ضرر عربستان سعودی تغییر پیدا کرده است. این وضعیت، در کنار تحولات داخلی عربستان به‏‌ویژه به قدرت رسیدن رهبران جدید در این کشور، سعودی‌ها را به‌سوی این درک و نگرش از تحولات منطقه سوق داده است که اگر نقش و نفوذ روبه افزایش ایران در چهارچوب راهبرد موازنه‌سازی مجدد، کنترل و مهار نشود، نظم آیندۀ غرب آسیا، ایران‌محور خواهد بود. به‌همین دلیل، ریاض در قالب سیاستی تهاجمی، رویکرد موازنه‌سازی مجدد در برابر ایران را در چهارچوب سه راهبرد موازنه‌سازی سخت، موازنه‌سازی برون‌گرا و موازنه‌سازی درون‌گرا دنبال کرده است.
موضوعات: موازنه قدرت؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در نوشتار حاضر ضمن بررسی مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان متغیرهای مستقل یا منابع بیرونی سیاست خارجی عربستان، به بررسی چهار ویژگی پادشاهی، وهابی، رانتیر و شبه‌جزیره‌ای بودن دولت به‌عنوان متغیرهای میانجی یا منابع داخلی سیاست خارجی این کشور پرداخته شده است. همچنین، پنج محور به‌عنوان اصول و اهداف کلان سیاست خارجی عربستان مورد تأکید قرار گرفته‌‏اند که عبارتند از: برتری‌جویی پیرامونی، موازنه‌سازی منطقه‌ای، مرکزگرایی اسلامی- وهابی، ائتلاف‌سازی بین‌المللی و دموکراسی‌ستیزی. در پایان مسائل اصلی سیاست خارجی عربستان در سطوح مختلف به‌عنوان بازتاب منابع و مؤلفه‌‌های ثابت و متغیر سیاست خارجی از یک‌سو، و اصول و اهداف کلان آن از‌سوی دیگر، بررسی شده‏ است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، واقعیت‏‌های ژئوپلیتیک و ملاحظات امنیتی همواره نقش اساسی در تعیین رفتارهای سیاسی و تصمیمات استراتژیک عربستان داشته‌‏اند، اما سیاستمداران سعودی در سال‌‏های اخیر رفتارهایی بروز داده‌‏اند که بیش از آنکه ناشی از این مبانی باشد، متأثر از هنجارهای فرهنگی و مؤلفه‏‌های هویتی شکل‌‏دهنده به تصمیمات سیاسی و استراتژیک یا به عبارت دیگر «فرهنگ استراتژیک» آنها بوده است. نوشتار حاضر تلاش دارد تصویری از فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی ارائه دهد.
موضوعات: فرهنگ - عربستان سعودی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می‏‏کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره‏‏های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و ازاین رو، تهدید حقوق بشر برای آیندۀ آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت‏‏محور عربستان نیز صادق است؛ چون به‌اندازۀ کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه‏‏‌جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون‏گذار و قانون ندارد. بااین‌حال، دگرگونی‌‏‏های سیاسی و منطقه‏‏‌ای در سال‌‏‏های اخیر، حقوق بشر را به‌عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می‏‏‌کشد؛ جایی‌که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ‏‏‌های خاورمیانه به‌ویژه جنگ یمن مطرح می‌‏شود.
موضوعات: حقوق بشر - عربستان سعودی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، در موضوع بررسي كميت و كيفيت مناسبات حزب الدعوه به‌مثابه جريان سياسي عمدۀ شيعي حاكم بر عراق با آمريكا از مقطع پساصدام تا پساداعش، بررسي منطقي، علمي و واقع‌بينانۀ تحولات نوين در عراق، ضرورتي انكارناپذير است و اين امر، موضوع اصلي نوشتار حاضر را شكل داده است. البته در اين پژوهش تلاش شده ضمن توجه به گذشتۀ حزب الدعوه، جناح‌بندي‌‌هاي اصلي در اين حزب دربارۀ تعامل و تقابل با آمريكا روشن‌تر شود.
موضوعات: حزب الدعوه؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
آرايش و تفاوت واحدها در مجموعۀ امنيتي منطقه‌اي خاورميانه، الگوي دوستي روشمند و توزيع قدرت ميان واحدهاي اصلي در اين مجموعه امنيتي است؛ به‌گونه‌اي كه مداخلۀ قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي قادر به تغيير چشمگير در هريک از آنها نيست. به باور نویسنده نفوذ آمريكا و روسيه در زيرمجموعۀ شامات نيز منطبق بر همين الگوي نظري است و به تغييرشكل استاندارد مجموعۀ امنيتي منطقه‌اي، الگوي رقابت، توازن قوا و ائتلاف ميان قدرت‌هاي اصلي منطقه منجر نشده است؛ زيرا الگوي منازعه در اين منطقه از عوامل بومي در هر منطقه نشات مي‌گيرند و آمريكا و روسيه حتي درصورت حضور گسترده نمي‌توانند اين منطقه را بازتعريف، غيرامنيتي و مجدداً سازماندهي کنند.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - روسیه فدراتیو
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
پس از سقوط صدام، روند سیاسی در عراق بنابه دلایل متعددی مطابق میل آمریکایی‌ها پیش نرفت و آنها در استقرار ساختار مطلوب خود و به‌کار گماردی کارگزاران وابسته به خود توفیق به‌دست نیاوردند. آیت‌الله سیستانی به‌عنوان مرجع عام عراقی‌ها نقش موثری دراین‌خصوص ایفا کردند. نوشتار حاضر به‌دنبال بررسی تحلیلی کنش مرجعیت شیعیان عراق در دوران پساصدام است. یافته‌ها نشان داده رابطۀ دین و سیاست، حوزۀ ناطقه و حوزۀ صامته و مرجع عربی و مرجع غیرعربی، سه چالش پیش روی جامعۀ شیعیان عراق است.
موضوعات: اسلام و سیاست - عراق؛
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی الگوی رفتار نظامی آمریکا در حوزۀ خاورمیانه در دوران اوباما پرداخته است. به باور نویسنده هرچند استراتژی نظامی آمریکا منجربه کاهش حوزۀ جغرافیایی حضور داعش شد، ولی به هیچ وجه ریشه‌های بنیادگرایی را نابود نکرد و در حوزۀ سیاسی و اقتصادی نیز نتوانست منجربه تشکیل دولت کامل و اقتدار متمرکز در کشورهای جنگ‌زده شود و حتی در مورد کردها، زمینه‌های افزایش اختلافات در حوزۀ مسائل سیاسی را موجب شده است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که دلیل نقش فعال جوانان در جنبش‌های اخیر در مصر چه بوده است؟ در پاسخ، نویسنده بر این باور است که در این رابطه باید به دو نکته توجه داشت؛ از یک‌سو اتخاذ سیاست‌های باز اقتصادی و گسترش نظام آموزش عالی و توسعۀ تکنولوژی‌های ارتباطی و ازسوی دیگر، فقدان توسعۀ سیاسی و آزادی احزاب و فعالیت‌های مدنی در سطح جامعه منجر شد تا جوانان مصری طی سالیان متمادی با نوعی محرومیت نسبی مواجه شوند. به‌عبارت دیگر، هرچه فاصلۀ بین انتظارات ارزشی و توانایی‌های ارزشی بیشتر باشد، احساس محرومیت و بی‌عدالتی نسبی بیشتر است.
موضوعات: مصر - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۳۹