نتیجه جستجو ( ۳۷۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۳۸ صفحه
نوشتار حاضر، به بررسی شناخت ابعاد علمی و نظری تفکر راهبردی مقام معظم رهبری ازمنظر مکتب رئالیسم پرداخته است و سعی در پاسخ به این سئوال دارد که آیا مکتب رئالیسم از توانایی و ظرفیت لازم برای تبیین انگیزه‌ها، ‌اهداف، تصمیم‌ها، رفتارها و رویکردهای رهبری در مقام فرماندهی کل قوای مسلح در جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ نویسندگان بر این باورند فرامین و اندیشه‌های دفاعی معظم‌له غالباَ مبتنی‌بر افزایش «امنیت نسبی» و نه «قدرت نسبی» است؛ که به شکلی واقع‎گرایانه بازتعریف و برمبنای ملاحظات اخلاقی (اسلامی) صورت‌بندی شده است و در راستای فعال‌سازی الگوهای معطوف به بازدارندگی فعال و مهار چالش‌های ناشی از بروز تحولات جدید در مناطق فوری امنیتی کشور است.
موضوعات: استراتژی نظامی - ایران
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
اسلام سیاسی سلفی درپی استقرار چه نوع حکومتی است و از منظر سنت‏گرایی چه انتقادهایی بر این نوع حکومت وارد است؟ از نظر این مقاله، جریان سلفی با قرائت انحرافی از اسلام در پی ایجاد مدلی از حکومت تمام‏ عیار مذهبی هستند که کار ویژه‌‏اش اجرای خودسرانه‎ شریعت و سنت است. سنت‏گرایان که خود دغدغه حفظ سنن الهی را دارند، قرائت سیاسی- تکفیری در اجرای شریعت را نقض غرض دانسته و کوشش بنیادگرایان سلفی برای تأسیس حکومت دینی به شیوه‏‌های خشونت‏بار را چهره اسلام دانسته و نقدهای بسیاری به آن وارد کرده‌اند. چگونگی کسب قدرت، اجرای شریعت و روش اقامه‏ حدود الهی ازجمله نکات اختلافی بین جریان سلفی و سنت‏گرایی است که تحلیل آن در شرایط بحرانی و پرتلاطم کنونی جهان اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.
موضوعات: اسلام و سیاست؛ تروریستها ؛ اسلام - فرقه‌ها
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نظم حقوقی تثبیت‏‌کنندۀ انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏‌دهندۀ رفتار اجتماعی مردم است؛ درمقابل، تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و ازمنظری دیگر، باتوجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرایند تغییر باورهای جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می‏‌تواند نظم حقوقی را به چالش بکشد و ازسوی دیگر، برای تثبیت ارزش‏‌های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. به باور نویسندگان، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
موضوعات: حقوق بین‌الملل؛ مسائل اجتماعی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در این پژوهش، آثار تجارت خارجی بر امنیت زیست‌محیطی ایران به‏‌ویژه در موضوع انتشار دی‌اکسید کربن مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال پژوهش این است که آثار مستقیم و غیرمستقیم تجارت بر انتشار دی‌اکسید کربن در ایران طی سال‌های 1390-1357 چگونه است؟ برای دستیابی به پاسخ، داده‌های موجود در دستگاه معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد شده است. اثر مستقیم تجارت در بخش صادرات مثبت بوده و انتشار دی‌اکسید کربن را افزایش داده است. همچنین، اثر غیرمستقیم تجارت که از کانال درآمد صورت می‌گیرد، مثبت بوده و افزایش تجارت ضمن افزایش درآمد، به تضعیف امنیت زیست‌محیطی در ایران منجر شده است.
موضوعات: محیط زیست - ایران؛ تجارت - ایران
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
جنگ‌‏افزارهایی وجود دارند که بهره‏‌گیری از آنها به موجب حقوق عرفی یا معاهدات بین‌ا‏لمللی ممنوع است. باوجوداین، این نوع جنگ‌‏افزارها تولید شده است و توسط برخی کشورها به فروش می‏‌رسد. در چنین شرایطی، آیا مقامات کشور فروشندۀ این جنگ‏‌افزارها دارای مسئولیت بوده و قابل تعقیب و محاکمه در دیوان کیفری بین‏‌المللی هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی مسئولیت دارند؟ نویسندگان به این نتیجه رسیده‌‏اند که درصورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به‌عنوان «معاون» و درصورت اقدام عامدانه برای پیشبرد اهداف مجرمانه یا علم به آن، به‌عنوان «اقدام براساس هدف مشترک» مسئولیت کیفری خواهند داشت.
موضوعات: کنترل تسلیحات
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دوقطبی از ویژگی‌‏های بارز آن محسوب می‏‌شد، در فضای کنونی، نظام بین‌‏الملل با پراکندگی قدرت مواجه است؛ تاجایی‌که از نظم چند قطبی یا حتی نظم غیرقطبی سخن به‌میان آمده است. تأثیر این پراکندگی قدرت، سیال‏ شدن نظم بین‏‌الملل و ایجاد فضای جدید کنش در محیط‌‏های منطقه‏‌ای است. درواقع، توان و ارادۀ قدرت‏‌های بزرگ سنتی (عموماً غربی) برای درگیری مستقیم در مناطق، کاهش یافته؛ به‌نحوی که بیشتر مایل هستند ازطریق حضور غیرمستقیم و جهت‏‌دهی به موازنۀ قوای سیال منطقه‌‏ای ایفای نقش کنند. به‌همین نسبت، این قدرت‏‌های نوظهور و منطقه‌‏ای هستند که به بازیگرانی فعال تبدیل شده‏‌اند و می‏‌کوشند در فضای جدید کنش، قدرت و نفوذ خود را ارتقاء بخشند.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که دولت جدید ایالات متحدۀ آمریکا چه سیاست و راهبردی در عرصۀ بین‌المللی به‌طور عام و درقبال جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص در پیش خواهد گرفت؟ در پاسخ به این سوال، علاوه‌بر طرح چهارچوب مفهومی کوتاه، عوامل موثر در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در دو سطح ملی و بین‌المللی طرح شده، اصول و رویکرد آن تشریح شده و راهبرد آن با توجه به تناقض‌ها و موانع احتمالی توضیح داده شده است. به‌نظر می‌رسد دولت ترامپ به دلیل ایجاد شکاف‌های سیاسی و ساختاری در داخل آمریکا و بی‌توجهی به بنیان‌های تاریخی نظام بین‌الملل و سیاست خارجی آمریکا در تأمین اهداف و منافع آمریکا با موانع و مشکلات بزرگی روبه‌رو شده و ناگزیر به تعدیل در مواضع اعلامی خود در سیاست خارجی خواهد شد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر، سعي دارد با تبيين اصول سياست خاورميانه‌اي ترامپ و جايگاه كردها در آن، به چالش‌ها و موانع خارجي و داخلي پيش‌ روي اقليم كردستان عراق در مسير دستيابي به مقولۀ استقلال در دورۀ ترامپ بپردازد. مفروض نوشتار حاضر اين است كه باتوجه به غلبۀ گفتمان تجاري ـ اقتصادی ترامپ و نگاه كاسب‌كارانۀ وی به تحولات كه همه چيز را در سايۀ ضرورت ثبات و وجود دولت كارآمد مي‌بيند، امكان حركت به‌سمت استقلال و تشكيل جمهوري كردي و برهم زدن نظم پيشين وجود ندارد.
موضوعات: کردان - عراق؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
«تروريسم اسلامي اروپايي» يا «مسلمانان تروريست اروپايي» كه به‌كرات در رسانه‌هاي غربي با هدف ترويج اسلام‌هراسي شنيده مي‌شود، به‌عنوان پديده‌اي مشكوك و امري سياسي ـ اجتماعي شايستۀ بررسي است. به باور نویسنده، عوامل اصلي گرايش مسلمانان به گروه‌هاي افراطي را مي‌توان در چند مرحله مورد توجه قرار داد: در مرحلۀ اول، اين گرايش حاصل تشديد فعاليت‌هاي اسلام‌هراسانه، فشارهاي سياسي و اجتماعي به مسلمانان، سرخوردگي از زندگي غرب و... بوده است؛ ولي در مرحلۀ بعد، نقش تبليغي گروه‌هاي افراطي و حتي ترغيب غيرمستقيم دولت‌هاي اروپايي با هدف سرنگوني حكومت اسد در سوريه تاثيرگذار بوده است.
موضوعات: اسلام و غرب؛ تروریسم
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، ايدۀ «اوراسياگرايي» كه متضمن ديدگاهي متوازن ميان شرق و غرب است، طي سال‌هاي گذشته به روند و رويكرد غالب در سياست خارجي روسيه مبدل شده است. اين تفكر چنان رشد كرده كه امروزه مي‌توان از «نواوراسياگرايي» نيز در كنار اوراسياگرايي كلاسيك و سنتي ياد كرد. نواوراسياگرايي كه داراي تفاوت‌هايي با اوراسياگرايي كلاسيك است، به طراحي چشم‌اندازهاي مختلفي براي سياست خارجي روسيه پرداخته كه هريك از اين دورنماها مي‌توانند بر آيندۀ روسيه، تحولات منطقه‌اي و حتي نظام بين‌الملل نيز تاثيرگذار باشند. نوشتار حاضر قصد دارد به بررسي ابعاد و زواياي گوناگون نواوراسياگرايي و ارتباط اين رويكرد با سياست خارجي روسيه بپردازد.
موضوعات: روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۳۸