نتیجه جستجو ( ۳۷۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۳۸ صفحه
داعش به‌دنبال ازدست دادن شهر نمادین دابق در سوریه در مهر 1395، به‌سرعت به‌ جای عنوان مجلۀ تبلیغاتی‏‌اش یعنی «دابق»، مجله‌‏ای‏ با عنوان «رومیه» را منتشر کرد. درواقع، چون داعش مواضع و سرزمین‌‏های خود در سوریه و عراق را ازدست داده است، تلاش می‏‌کند خود را در مقیاس جهانی ازطریق عنوانی تازه به‌نام «رومیه» که نام عربی تاریخی برای روم است، مطرح کند. هدف مجلۀ جدید، احیای تبلیغات رسانه‌‏ای و تلاش برای افزایش روحیۀ اعضای داعش درپی شکست‏‌های اخیر در عراق و سوریه است. این مجله توسط مرکز رسانه‌‏ای الحیات که عناوین دیگر مانند دابق، دارالاسلام و قسطنطنیه (زبان ترکی) و روزنامۀ النبع را منتشر می‏‌کند، منتشر شده است.
موضوعات: داعش
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در نتیجه رویدادها و تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای و ژئواستراتژیک قدرت‌های فرامنطقه‌ای از اوایل قرن بیست‏‌ویکم به این سو، موازنۀ منطقه‌ای در راستای منافع ایران و به ضرر عربستان سعودی تغییر پیدا کرده است. این وضعیت، در کنار تحولات داخلی عربستان به‏‌ویژه به قدرت رسیدن رهبران جدید در این کشور، سعودی‌ها را به‌سوی این درک و نگرش از تحولات منطقه سوق داده است که اگر نقش و نفوذ روبه افزایش ایران در چهارچوب راهبرد موازنه‌سازی مجدد، کنترل و مهار نشود، نظم آیندۀ غرب آسیا، ایران‌محور خواهد بود. به‌همین دلیل، ریاض در قالب سیاستی تهاجمی، رویکرد موازنه‌سازی مجدد در برابر ایران را در چهارچوب سه راهبرد موازنه‌سازی سخت، موازنه‌سازی برون‌گرا و موازنه‌سازی درون‌گرا دنبال کرده است.
موضوعات: موازنه قدرت؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در نوشتار حاضر ضمن بررسی مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان متغیرهای مستقل یا منابع بیرونی سیاست خارجی عربستان، به بررسی چهار ویژگی پادشاهی، وهابی، رانتیر و شبه‌جزیره‌ای بودن دولت به‌عنوان متغیرهای میانجی یا منابع داخلی سیاست خارجی این کشور پرداخته شده است. همچنین، پنج محور به‌عنوان اصول و اهداف کلان سیاست خارجی عربستان مورد تأکید قرار گرفته‌‏اند که عبارتند از: برتری‌جویی پیرامونی، موازنه‌سازی منطقه‌ای، مرکزگرایی اسلامی- وهابی، ائتلاف‌سازی بین‌المللی و دموکراسی‌ستیزی. در پایان مسائل اصلی سیاست خارجی عربستان در سطوح مختلف به‌عنوان بازتاب منابع و مؤلفه‌‌های ثابت و متغیر سیاست خارجی از یک‌سو، و اصول و اهداف کلان آن از‌سوی دیگر، بررسی شده‏ است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، واقعیت‏‌های ژئوپلیتیک و ملاحظات امنیتی همواره نقش اساسی در تعیین رفتارهای سیاسی و تصمیمات استراتژیک عربستان داشته‌‏اند، اما سیاستمداران سعودی در سال‌‏های اخیر رفتارهایی بروز داده‌‏اند که بیش از آنکه ناشی از این مبانی باشد، متأثر از هنجارهای فرهنگی و مؤلفه‏‌های هویتی شکل‌‏دهنده به تصمیمات سیاسی و استراتژیک یا به عبارت دیگر «فرهنگ استراتژیک» آنها بوده است. نوشتار حاضر تلاش دارد تصویری از فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی ارائه دهد.
موضوعات: فرهنگ - عربستان سعودی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می‏‏کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره‏‏های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و ازاین رو، تهدید حقوق بشر برای آیندۀ آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت‏‏محور عربستان نیز صادق است؛ چون به‌اندازۀ کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه‏‏‌جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون‏گذار و قانون ندارد. بااین‌حال، دگرگونی‌‏‏های سیاسی و منطقه‏‏‌ای در سال‌‏‏های اخیر، حقوق بشر را به‌عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می‏‏‌کشد؛ جایی‌که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ‏‏‌های خاورمیانه به‌ویژه جنگ یمن مطرح می‌‏شود.
موضوعات: حقوق بشر - عربستان سعودی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر، به بررسی شناخت ابعاد علمی و نظری تفکر راهبردی مقام معظم رهبری ازمنظر مکتب رئالیسم پرداخته است و سعی در پاسخ به این سئوال دارد که آیا مکتب رئالیسم از توانایی و ظرفیت لازم برای تبیین انگیزه‌ها، ‌اهداف، تصمیم‌ها، رفتارها و رویکردهای رهبری در مقام فرماندهی کل قوای مسلح در جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ نویسندگان بر این باورند فرامین و اندیشه‌های دفاعی معظم‌له غالباَ مبتنی‌بر افزایش «امنیت نسبی» و نه «قدرت نسبی» است؛ که به شکلی واقع‎گرایانه بازتعریف و برمبنای ملاحظات اخلاقی (اسلامی) صورت‌بندی شده است و در راستای فعال‌سازی الگوهای معطوف به بازدارندگی فعال و مهار چالش‌های ناشی از بروز تحولات جدید در مناطق فوری امنیتی کشور است.
موضوعات: استراتژی نظامی - ایران
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
اسلام سیاسی سلفی درپی استقرار چه نوع حکومتی است و از منظر سنت‏گرایی چه انتقادهایی بر این نوع حکومت وارد است؟ از نظر این مقاله، جریان سلفی با قرائت انحرافی از اسلام در پی ایجاد مدلی از حکومت تمام‏ عیار مذهبی هستند که کار ویژه‌‏اش اجرای خودسرانه‎ شریعت و سنت است. سنت‏گرایان که خود دغدغه حفظ سنن الهی را دارند، قرائت سیاسی- تکفیری در اجرای شریعت را نقض غرض دانسته و کوشش بنیادگرایان سلفی برای تأسیس حکومت دینی به شیوه‏‌های خشونت‏بار را چهره اسلام دانسته و نقدهای بسیاری به آن وارد کرده‌اند. چگونگی کسب قدرت، اجرای شریعت و روش اقامه‏ حدود الهی ازجمله نکات اختلافی بین جریان سلفی و سنت‏گرایی است که تحلیل آن در شرایط بحرانی و پرتلاطم کنونی جهان اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.
موضوعات: اسلام و سیاست؛ تروریستها ؛ اسلام - فرقه‌ها
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
نظم حقوقی تثبیت‏‌کنندۀ انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏‌دهندۀ رفتار اجتماعی مردم است؛ درمقابل، تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و ازمنظری دیگر، باتوجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرایند تغییر باورهای جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می‏‌تواند نظم حقوقی را به چالش بکشد و ازسوی دیگر، برای تثبیت ارزش‏‌های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. به باور نویسندگان، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
موضوعات: حقوق بین‌الملل؛ مسائل اجتماعی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در این پژوهش، آثار تجارت خارجی بر امنیت زیست‌محیطی ایران به‏‌ویژه در موضوع انتشار دی‌اکسید کربن مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال پژوهش این است که آثار مستقیم و غیرمستقیم تجارت بر انتشار دی‌اکسید کربن در ایران طی سال‌های 1390-1357 چگونه است؟ برای دستیابی به پاسخ، داده‌های موجود در دستگاه معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد شده است. اثر مستقیم تجارت در بخش صادرات مثبت بوده و انتشار دی‌اکسید کربن را افزایش داده است. همچنین، اثر غیرمستقیم تجارت که از کانال درآمد صورت می‌گیرد، مثبت بوده و افزایش تجارت ضمن افزایش درآمد، به تضعیف امنیت زیست‌محیطی در ایران منجر شده است.
موضوعات: محیط زیست - ایران؛ تجارت - ایران
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
جنگ‌‏افزارهایی وجود دارند که بهره‏‌گیری از آنها به موجب حقوق عرفی یا معاهدات بین‌ا‏لمللی ممنوع است. باوجوداین، این نوع جنگ‌‏افزارها تولید شده است و توسط برخی کشورها به فروش می‏‌رسد. در چنین شرایطی، آیا مقامات کشور فروشندۀ این جنگ‏‌افزارها دارای مسئولیت بوده و قابل تعقیب و محاکمه در دیوان کیفری بین‏‌المللی هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی مسئولیت دارند؟ نویسندگان به این نتیجه رسیده‌‏اند که درصورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به‌عنوان «معاون» و درصورت اقدام عامدانه برای پیشبرد اهداف مجرمانه یا علم به آن، به‌عنوان «اقدام براساس هدف مشترک» مسئولیت کیفری خواهند داشت.
موضوعات: کنترل تسلیحات
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۳۸