نتیجه جستجو ( ۱۵۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۶ صفحه
فرضیۀ اصلی نوشتار حاضر این است که در طول بیش از یکصد سال گذشته، ساختارهای پدرسالارانۀ جامعۀ عرب به‌جای اینکه تغییر یا تبدیل یابد یا واقعا نوسازی شود، تنها تقویت شده و در اشکالی ناقص نوسازی‌شده، حفظ شده است. همچنین نویسندۀ کتاب ازمنظری تاریخی به مدرنیته نگریسته و آن را دارای ویژگی‌هایی دانسته و آنها را نیز توضیح داده است.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر بی‌تردید یکی از بهترین کتاب‌هایی است که درخصوص کنترل تسلیحات و خلع سلاح در منطقه خاورمیانه نوشته شده است. ازجمله ویژگی‌های برجستۀ کتاب، جامع بودن مباحث آن است. درواقع در این کتاب نویسنده تمامی مباحث مقدماتی، تاریخی، نظری و عملی مرتبط با موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح در منطقۀ خاورمیانه را به خوبی مورد بحث و بررسی قرار داده است.
موضوعات: سلاحها - کنترل؛ خلع سلاح - خاورمیانه
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی پتانسیل‌های حاکم بر منابع نفت و گاز ایران و قطر پرداخته و زمینه‌های هم‌گرایی و واگرایی بین این دو کشور را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده درنهایت مشخص کرده که عوامل فراوانی بر لزوم توجه به زمینه‌های هم‌گرایی دو کشور و توسعۀ دیپلماسی انرژی فیمابین، تاکید دارند.
موضوعات: ایران - روابط اقتصادی - قطر؛ قطر - روابط اقتصادی - ایران ؛ همگرایی (اقتصاد)
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار نشان ‌داده که تحریم‌های مستقیم بانکی و اقتصادی ایران، تحریم غیرمستقیم زیست‌محیطی را پدید خواهد آورد و ادامۀ این روند، آینده‌ای فاجعه‌آمیز را برای اکوسیستم منحصربه‌فرد و پر از نفت خلیج فارس به همراه خواهد آورد و دود ناشی از این فاجعه نه‌تنها ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس، بلکه به سرعت کل محیط زیست بین‌المللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
موضوعات: نفت - ایران - صنعت و تجارت - جنبه‌های سیاسی؛ تحریم اقتصادی آمریکا - ایران؛ خلیج فارس، منطقه - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
در این نوشتار، سیاست خارجی ایران و عربستان از سال 2003 تا آغاز بهار عربی و از آن زمان به بعد، بررسی شده است. نویسنده بر این باور است که ایران در این سال‌ها سیاست خارجی تهاجمی‌تر و کنشی داشته است و در مقابل سیاست خارجی عربستان سعودی عمدتا واکنشی بوده است و همین امر سبب شده است که ایران بهره‌برداری بیشتری از این تحولات کند و با وجود توانایی‌ها و منابع مالی گسترده عربستان سعودی بر اساس نظریۀ تخصیص موقعیت، یک قدرت منطقه‌ای نیرومند‌تر باشد.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
موج اعتراضات در جهان عرب که به بهار عربی و بیداری اسلامی تفسیر شده، تاکنون با نتایج سیاسی مختلفی در کشورهای منطقه مواجه شده است. پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که چرا اعتراضات سیاسی در عربستان همانند مصر، تونس، لیبی و یمن منجر به سقوط حاکمان در این کشور نشده است؟ نویسندگان بر این باورند که عربستان به لحاظ مدیریت سیاسی و نوع ساختار حکومتی تفاوت چندانی با مصر دورۀ حسنی مبارک و لیبی زمان قذافی ندارد.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست و حکومت؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
ایران با کشورهای حاشیۀ خلیج فارس روابط دیرینه‌ای دارد. این نوشتار به روابط ایران و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس با نگاهی متفاوت نگریسته و آن را براساس میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز بین ایران و کشورهای همسایه خلیج فارس بررسی نموده است. به باور نویسندگان فرسودگی تجهیزات و فقدان فن‌آوری پیشرفته در صنعت نفت، سبب شده است برداشت ایران از میادین مشترک به پایین‌ترین سطح کاهش یابد. درحالی که هیچ‌یک از همسایگان ایران، در جذب سرمایه و فن‌آوری خارجی محدودیتی ندارند، در تمامی میادین مشترک در برداشت از ایران پیشی گرفته و آنها را به‌صورت ضمنی به حوزه‌های ملی خود تبدیل کرده‌اند.
موضوعات: نفت - ایران - صنعت و تجارت - جنبه‌های سیاسی؛ نفت - خلیج فارس، منطقه - صنعت و تجارت
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر در پی بررسی ماموریت‌های ناتو پس از 11 سپتامبر و چگونگی انجام عملیات ناتو در لیبی پس از بروز تحولات موسوم به«بهار عربی» در کشورهای عربی است. عدم وتوی قطعنامۀ شورای امنیت توسط روسیه، همکاری کشورهای خاورمیانه و درخواست اتحادیۀ عرب از ناتو برای دخالت در لیبی و همراهی گستردۀ این کشورها در عملیات علیه قذافی، از نکات حائز اهمیت در انجام عملیات ناتو در لیبی به شمار می‌رود که این ماموریت را از سایر ماموریت‌های ناتو متمایز ساخته است.
موضوعات: لیبی - سیاست و حکومت؛ ناتو - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
تحلیل ماهیت، پایگاه اجتماعی و بحران و بی‌ثباتی سیاسی، مضامین عمده‌ای در بررسی نظام‌های سیاسی تحصیل‌دار هستند. جامعه‌شناسان سیاسی، رویکردهای توسعه‌مدار نظام‌های سیاسی را به دو گروه دموکراتیک و غیردموکراتیک با فرعیات دیگر تقسیم‌بندی کرده‌اند. نویسندگان بر این باورند که بخش‌های عمده‌ای از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای لاتین را دولت‌های رانتیر تشکیل داده‌اند. دسترسی انحصاری به منابع درآمدی موجب استقلال و بی‌نیازی هیات حاکمۀ این دولت‌ها از نیروهای اجتماعی شده است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسندگان، ترکیه ازجمله کشورهای منطقه خاورمیانه است که با بروز تحولات در سوریه بعد از وقوع انقلاب در کشورهای عربی، نقش عمده‌ای را در معادلات قدرت ایفا کرده است؛ به‌طوری که حزب عدالت و توسعه در این کشور که با سیاست صفر کردن مشکلات با همسایگان قدم به عرصۀ فعالیت‌های بین‌المللی گذاشت، تغییر روبه داده و نقش تشدیدکنندۀ منازعات در برخی کشورهای همسایه را در پیش گرفت. نوشتار حاضر به دنبال تبیین این فرضیه است که ترکیه، بحران سوریه را به‌مثابه یک فرصت در جهت افزایش قدرت و جایگاه منطقه‌ای به سود خود قلمداد کرده و برهمین‌اساس با اقدامات تهاجمی، رویکرد تشدید بحران و تغییر رژیم را در سوریه پیگیری کرده است.
موضوعات: ترکیه - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۶