نتیجه جستجو ( ۱۰۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۱ صفحه
کتاب حاضر در قالب یک مقدمه، سه بخش و نتیجه‌گیری، قدرت نرم ایران و نقش بسیج را دراین‌زمینه مورد ارزیابی قرار داده است. در بخش نتیجه‌گیری نوسندگان کتاب، که به‌صورت مجموعه مقاله است، به این نتیجه رسیده‌اند که فرایند انقلاب اسلامی، شکل‌گیری بسیج و طراحی نهاد بسیج مستضعفان ازسوی امام ؛(ره) با تاکید بر بحث‌های صورت گرفته به‌عنوان رهیافتی عملی برای بنیاد امنیت ملی بر پایه قدرت نرم ترسیم شده است.
موضوعات: بسیج؛ ایران - امنیت ملی؛ قدرت (علوم اجتماعی) - ایران؛ ایران - بسیجیان
دانشگاه امام صادق(ع )، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج‏/ فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار، ضمن بررسی مشروعیت مقوله مقاومت و به عبارتی مبارزات آزادی‌بخش، ازمنظر حقوق بین‌الملل، به بیان حق مبارزه مسلحانه نهضت‌های مقاومت برای اعمال حق تعیین سرنوشت پرداخته، تمایز آن را با جدایی‌طلبی که اعمالی تروریستی معرفی می‌شوند، تبیین و عوامل خلط این دو را بررسی کرده است.
موضوعات: حقوق بین‌الملل
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
حرکت‌های اجتماعی و جهادی در سطح جهان با انگیزه‌های گوناگون و بر مبنای اصول متفاوتی شکل می‌گیرند و در نظریه‌های تبیین گوناگونی نفسیر می‌شوند. تبیین نظریات امام خمینی(ره) در ایجاد انقلاب اسلامی و به وجود آمدن نهضت‌های آزادی‌بخش در سطح جهان بر مبنای بسیج مردمی براساس پیام‌های کاریزماتیکی که از اسلام نشئت گرفته است، الگویی را ارائه می کند که ضمن دربرگیرندگی بسیاری از وجوه مندرج در دیگر نظرات، می‌تواند ارائه‌کننده شاخص‌های نوینی باشد که بتوان براساس آنها، نهضت‌های بسیجی را بر مبنای پیام کاریزماتیک شکل داد. این نوشتار به بررسی این نظریه جدید در حوزه تبیین حرکت‌های اجتماعی پرداخته است.
موضوعات: بسیج؛ ایران - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
ارتباطات عاملی بسیار قوی و محرک برای پیشبرد اهداف سازمان‌ها، گروه‌ها، احزاب و جوامع است. یکی از ابزارهایی که می‌توان این ارتباطات را به شکلی موثر توسعه دهد، شبکه‌های اجتماعی است که همگام با توسعه شبکه جهانی اینترنت، در قالب شبکه‌های اجتماعی مجازی ظهور و بروز یافته است. این نوشتار به مفهوم‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی و مراحل مختلف شکل‌گیری آن پرداخته است. شبکه‌های اجتماعی مجازی عمومی و تخصصی، دو گونه رایج از این شبکه‌ها هستند که در این نوشتار مصادیقی از هریک، همراه با تعداد کاربران جذب شده، بررسی شده است.
موضوعات: اینترنت
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار با استفاده از چهارچوب نظری امنیت نرم و راهبرد دفاع همه‌جانبه سیاسی، به این سوال پاسخ داده است که بسیج چه نقشی در تقویت پایه‌های امنیت نرم و دفاع همه‌جانبه از جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه پژوهش این است که بسیج با دارا بودن کارکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه، به عنوان یکی از منابع بسیار مهم تولید سرمایه اجتماعی و انسجام سیاسی، در تولید امنیت نرم نظام و موفقیت راهبرد دفاع همه‌جانبه از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
موضوعات: بسیج؛ ایران - امنیت ملی
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
طبق یافته‌های این نوشتار، اولا پیامک توانایی ایفای نقش فعال در حوادث سیاسی و اجرای اهداف جنگ نرم را به عنوان یکی از ابزارهای رسانه‌ای داراست و ثانیا، علاوه بر دلایل مطرح و رایج در مورد اجرای جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایران، شکل‌گیری عدم تعلق به نظام اجتماعی در هویت جامعه ایرانی اسلامی و اجرای سیاست مخاطب‌پنداری در فضای داخلی کشور، بسترها و زمینه‌های ایفای نقش پیامک را به عنوان یکی از ابزارهای جنگ نرم علیه کشورمان فراهم کرده است.
موضوعات: پیام‌های کوتاه تلفنی؛ جنگ نرم؛ ایران - امنیت ملی؛ فرهنگ‌زدایی - ایران
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
بسياري از كشورهاي جهان سوم، با مشاهده رفاه مادي غرب، آموزه‌هاي غرب را سرلوحه خويش قرار دادند. از آن‌جا كه رويكرد توسعه غربي، همواره با آن‌چه كه مورد نظر ایران است، در تضاد بوده و انعكاس آن در فحواي كلام مقام عظماي ولايت، از سال‌هاي دور و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در ابتداي تشكيل دولت نهم، شاهدي بر اين مدعاست، لذا نوشتار حاضر تلاش کرده تا ضمن نقد الگوي تجويزي توسعه غرب براي جوامع جهان سوم، لزوم تحول در دهه چهارم انقلاب بر مبناي الگوي پيشرفت ايراني-اسلامي در چهار عرصه» فكر و انديشه»،««علم و فناوری»، «زندگي « و البته همه اين سه عرصه در سايه سار » معنويت« ، را تبيين نمايد. نتايج حاصله نشان داده كه با گام برداشتن در اين چهار عرصه، گام‌هاي تحول به سوي پيشرفت مورد نظر هدايت خواهد شد.
موضوعات: فرهنگ و تکنولوژی - ایران؛ تحولات اجتماعی - جنبه‌های مذهبی - اسلام؛ پیشرفت - جنبه‌های مذهبی - اسلام؛ خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318-؛
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر با هدف شناساندن تهدیدات نرم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در سه بخش نوشته است. بخش نخست طی دو فصل به مفهوم‌شناسی و سابقه تاریخی تهدید نرم پرداخته است. در فصل دوم سابقه تاریخی تهدید نرم اقتصادی با بررسی اصول و عناصر جوهری و اقدامات اقتصادی، تهاجم فرهنگی و جهانی‌سازی در استعمار نو ارائه شده است. در بخش دوم زمینه‌شناسی تهدید نرم اقتصادی طی پنج فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخش سوم که هدف اصلی کتاب نیز هست، به نشانه‌های تهدید نرم اقتصادی با بهره‌گیری از تحلیل‌محتوای بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری پرداخته است.
موضوعات: جنگ نرم؛ قدرت (علوم اجتماعی)؛ تحریم اقتصادی - ایران؛ سیف ، اله‌مراد. تبارشناسشی تهیدیات نرم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
جنگ نرم يك جنگ بدون خونريزي مبتني بر راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي است؛ زيرا در فرايند آن، قدرت‌هاي مهاجم از مرعوب سازي و ايجاد بحران‌هاي فرهنگي و اجتماعي بهره‌گيري مي كنند تا با يك شوك ذلّت‌بار، قدرت و فرهنگ خود را بر جامعه هدف غالب كنند. به طور كلي در اين جنگ تلاش مي‌شود فرهنگ غربي به عنوان فرهنگ غالب جهاني، ترويج و از رشد و نمو فرهنگ‌هاي اصيل و قدرتمندي همچون فرهنگ اسلامي جلوگيري شود. استحاله، براندازي و بي ثباتي از اهداف اصلي جنگ نرم است كه دشمنان و طراحان اين جنگ مي كوشند با ابزار رسانه‌اي و تبليغاتي به آن دست يابند. در اين نوشتار به بررسي مفهوم، اهداف، انگيزه‌ها، شيوه‌ها و ابزارهاي اجتماعي و فرهنگي جنگ نرم پرداخته شده است..
موضوعات: جنگ نرم؛ فرهنگ‌زدایی
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
مطالعه مقایسه‌ای نقش "Entrepreneur" در نظریه توسعه متعارف اقتصادی و نقش بلندمدت عنصر بسیجی در قوام و استمرار و گره‌گشایی و انگیزش نظام و انقلاب اسلامی، این فرضیه را اثبات می‌کند که نسبت بسیج ناب «آرمانی» با توسعه اسلامی ـ ایرانی، متناظر نسبی نسبت کارآفرینی با توسعه متعارف اقتصادی است. البته روشن است که سازمان بسیج موجود و مفهوم بسیج مطرح شده در جامعه، با وجود تلاش‌های انجام شده ارزشمند، لزوما با بسیج آرمانی مطابقت ندارد و ایجاد نقشه راه و تدوین گام‌های ضروری و پیگیری بی‌وقفه و جدی آنها برای دستیابی به بسیج مطلوب، الزامی و تخلف‌ناپذیر برای کل نظام است.
موضوعات: بسیج؛ رشد اقتصادی - ایران؛ رشد سیاسی - ایران
فصلنامه مطالعات بسیج

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱