نتیجه جستجو ( ۷۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۸ صفحه
مصر از دیرباز برای قاره آفریقا اهمیت ویژه‌ای قائل بوده و این قاره را حیات خلوت و عمق استراتژیک خود به حساب می‌آورد. گرچه مصر هویت عرب دارد، ولی در قاره آفریقا واقع شده و هویت آفریقایی نیز در تاریخ و جغرافیای این کشور در ابعاد مختلف ریشه دوانیده و با هویت عربی آفریقایی ترکیب شده است. در همین راستا رهبران مصر، سیاست خارجی خود را از دهه ۵۰ و به خصوص در دهه‌های اخیر در قبال آفریقا متحول و فعال ساخته و آن را بر پایه و مبانی ثابتی تنظیم کرده و بر اساس آن راهبرد، حضور و مشارکت فعال خود را در این قاره در ابعاد مختلف و ایفای نقش مثبت در برابر بحران‌های آفریقا اعمال نموده است. نوشتار حاضر به دنبال تبیین سیاست‌های مصر، اصول و مبانی سیاست خارجی. چالش‌ها و اولویت‌های این کشور در قاره آفریقا است.
موضوعات: مصر - سیاست خارجی؛
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
آفریقای جنوبی برای اولین بار در بهار 1389 میزبان جام جهانی بود؛ این امر دستاورد بزرگی برای این قاره محسوب می‌شود. این کشور پیش از این نیز میزبان اجلاس‌های مهم سیاسی و اقتصادی جهانی بوده و ضمن مشارکت فعال در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، به عضویت در شورای امنیت، شورای حقوق بشر و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمده است. کسب این موفقیت‌ها در 16 سال گذشته، ضمن این که بیانگر توانمندی و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، سیاسی، علمی و قدرت منطقه ای این کشور است، حاکی از تلاش دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی این کشور و و پذیرش آن از سوی جامعه بین المللی است. در این نوشتار سعی شده روابط خارجی آفریقای جنوبی و ایران،از آغاز تا کنون مورد بحث قرار گیرد و در پایان هم تعاملات و مناسبات دو طرف بررسی شود.
موضوعات: آفریقای جنوبی - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - آفریقای جنوبی؛ آفریقای جنوبی - سیاست خارجی
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
در شرایط کنونی نظام بین‌الملل، دیپلماسی فرهنگی به عنوان وسیله اعمال قدرت نرم، اهمیت وافری دارد. در این نوشتار، سعی شده ابتدا به دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در نظام بین‌الملل مشخص، اهداف و کارویژه‌های آن تعریف شود و سپس با ارائه چهارچوبی برای حدود دربرگیرنده آن و عوامل موثر بر موفقیت آن یک پایه تئوریک برای دیپلماسی فرهنگی ارائه شود. سپس به تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب پرداخته و با مشخص کردن جایگاه منطقه غرب آفریقا برای سیاست خارجی ایران و بررسی عوامل مساعد برای تاثیرگذاری دیپلماسی فرهنگی ایران در این منطقه پرداخته است. در انتها به بررسی مصداقی فعالیت‌های فرهنگی ایران در کشورهای منطقه پرداخته است.
موضوعات: سیاست فرهنگی؛ ایران - سیاست خارجی؛ ایران - روابط فرهنگی - آفریقای غربی؛ آفریقای غربی - روابط فرهنگی - ایران؛
/ فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
ظهور ژاپن به عنوان یک قدرت عمده صنعتی و تلاش این کشور برای یافتن بازارهای صادراتی و تامین امنیت منابع، عامل سرعت بخشیدن به روابط دیپلماتیک توکیو یا کشورهای آفریقایی بوده است. این کشور برای برقراری روابط خود با قاره آفریقا از ابزار کمک استفاده کرده، به طوری‌که تاریخچه کمک‌های ژاپن به قاره آفریقا به نیم قرن قبل برمی‌گردد. ژاپن از جمله کشورهایی است که فارغ از هیاهوی سیاسی، کمک‌های خود را به این قاره گسیل می‌کند و در کنار آن با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در صدد گسترش و افزایش سطح کمک‌ها است. این نوشتار در صدد است مراحل تاریخی، اهداف، ابزارها، تغییر و تداوم سیاست‌های این کشوردر قاره آفریقا در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... رابه همراه آخرین تحولات در روابط بررسی کند.
موضوعات: ژاپن - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی ژاپن؛ ژاپن - سیاست خارجی؛
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
در دهه 60 میلادی کشورهای غیرمتعهد موفق شدند با صدور قطعنامه‌های متعدد اصل حق تعیین سرنوشت برای مستعمرات را به یک قاعده الزام‌آور تبدیل کنند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای غرب تلاش کردند از این قاعده برای تجزیه بالکان استفاده کنند، ولی در بحران‌های آفریقایی نیم قرن گذشته، عملکرد دولت‌های غربی به ویژه آمریکا، انگلستان و فرانسه بر اساس یک اصل و قاعده نانوشته «منافع ملی خود بالاتر از هر حق » بوده است. به طوری که هرجا که عدم مداخله، منافع ملی آنها را تامین کرده است، از دور بر بحران‌ها نظارت کرده و با آگاهی و علم به امکان بروز فاجعه انسانی مداخله‌ای نکرده‌اند. در این نوشتار سعی شده بحران‌های آفریقایی و حق تعیین سرنوشت و عملکرد دوگانه و متضاد دولت‌های غربی و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد.
موضوعات: حقوق بشر - آفریقا؛ حقوق بین‌الملل
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
مبنای اصلی اختلافات در حوزه نیل بر سر مسائل آبی، اختلافات میان کشورهای منبع به عنوان کشورهای بالا دستی و کشورهای مسیر نیل به عنوان کشورهای پایین دستی در نحوه استفاده از منابع آبی نیل است. مصر مانند کشورهای منبع نیل با توجه به افزایش جمعیت خود و نیاز به اجرای برنامه توسعه مدعی نیاز به مراتب بیشتر از سهمیه فعلی خود از آب نیل در آینده است. کشورهای منبع نیل نیز به مراتب بیشتر از گذشته نیازمند بهره‌برداری از آب نیل شده‌اند. ضعف ساز و کار همکاری میان کشورها در حوزه نیل و فقر و تهیدستی تمامی این کشورها و وابستگی‌شان به فناوری و منابع مالی خارج از منطقه در کنار درگیری‌ها و رقابت‌های قبیله‌ای از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه مهم پرآب در دنیا بوده است.
موضوعات: رود ن‍ی‍ل‌؛ مصر - سیاست خارجی؛ مصر - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
درگیری‌های ژانویه سال ۲۰۱۰ در شمال نیجریه بین مسلمانان و مسیحیان و عواقب آن طی ماه‌های بعد که منجر به کشته‌شدن جمع کثیری از مسلمانان و مسیحیان شد آن هم در کشوری که اکثریت مسلمان در شمال و اقلیت مسیحی در جنوب سکنی دارند، نه تنها یادآور تداوم اختلاف و تنش بین طرفداران دو دین فوق است بلکه می‌تواند بازگوکننده فرضیه عدم امکان آشتی بین طرفین درگیر باشد. شدت بحران به حدی بود که قذافی، رئیس جمهور لیبی، طی پیامی تقسیم کشور به دو منطقه اسلامی و مسیحی‌نشین را خواستار شد. آن‌چه در ورای دهه‌ها درگیری و برخورد بین طرفداران دو دین آسمانی می‌تواند در محافل علمی و دانشگاهی مورد بررسی دقیق تحلیلی قرار گیرد، بررسی تاریخی و پیشینه اندیشه‌های منجر به برخورد و جنگ بین دو جناح و خاصه بررسی افکار حرکت اسلامی است.
موضوعات: مسیحیت و اسلام؛ نیجریه - تاریخ؛ نیجریه - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
نلسون ماندلا پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۱۹۹۹، تبدیل به یکی از طرفداران سازمان‌های فعال اجتماعی و حقوق بشر شد. او در طول حیات سیاسی و اجتماعی خود دقیقا می‌دانست که چه زمان و چگونه نقش خود در دوره‌های مختلف گذار به عنوان یک مبارز ایده‌آلیست، دیپلمات و سیاستمدار ایفا کند. این نوشتار با توجه به دستاوردهای مختلف ماندلا میراث‌های ماندگار او را مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: سیاستمداران - آفریقای جنوبی؛ آفریقای جنوبی- سیاست و حکومت - ‏‫قرن ۲۰م.‬؛ روسای جمهور - آفریقای جنوبی- سرگذشتنامه.
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
قاره آفریقا، برای ایالات متحده آمریکا، از ابعاد گوناگونی دارای اهمیت است. این کشور برای دستیابی به منافع و اهداف خود، در تمام مناطق این قاره، حضور دارد، اما منطقه شاخ آفریقا، خلیج عدن و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کشور سومالی به لحاظ دارا بودن بیشترین خطوط ساحلی در شاخ آفریقا از اهمیت مضاعفی نزد واشنگتن برخوردار است. واشنگتن به دنبال حضور دائمی در سومالی و شاخ آفریقاست و برای چنین هدفی نیز طرح‌های متعددی را مهیا کرده است و در این راستا نیز نوع جدیدی از پایگاه استقرار نیروهای خود را در این منطقه استراتژیک تاسیس کرده است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ سومالی - موقعیت بین‌المللی
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
پایان جنگ سرد علاوه بر ایجاد تغییر در بسیاری از معادلات بین‌المللی ازجمله مناسبات قدرت‌های بزرگ شرایطی را به‌وجود آورد که همراهی با پدیده‌هایی چون جهانی شدن، الزامات و ضرورت‌های حاکم بر سایر جوامع به ویژه قدرت‌های نوظهور نیز با تحول مواجه شد. قدرت‌های نوظهوری مانند هندوستان با بهره‌گیری از عقبه تمدنی خویش و نیز بهره‌برداری از الهام‌بخشی به جوامع تحت استعمار نظیر آفریقا در دوران مبارزه، رویکردهای نوینی را در عرصه سیاست خارجی طراحی کردند که ویژگی آن اولویت اقتصادی برای پوشش سایر زمینه‌ها و اولویت‌هاست. این نوشتار ضمن بررسی نقش هند در آفریقا در عصر مبارزه با استعمار سعی خواهد کرد تا با ارائه شاخصه‌های اقتصادی این تغییر رویکرد از الهام‌بخشی به تعامل ژئواکونومی را بنمایاند.
موضوعات: هند - سیاست خارجی؛ آفریقا - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸