نتیجه جستجو ( ۲۵۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۶ صفحه
فرضیۀ پژوهش این است که فرایندهای جدید بین‌المللی مرتبط با تغییرات آب‌وهوا به‌لحاظ الزامات فزاینده در زمینۀ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه با منشأ سوخت‌های فسیلی بر منافع کشورهای صادرکنندۀ انرژی در جهان تأثیرگذار است.سؤال اصلی پژوهش امکان یا امتناع تشکیل یک بلوک مذاکراتی جدید ذیل توافقنامۀ پاریس در بین کشورهای صادرکنندهۀ انرژی در خلیج فارس با لحاظ فرضیۀ مذکور است. نتیجه پژوهش، با به‌کارگیری روش مطالعات تطبیقی و کتابخانه‌ای، نشان ‌داده که سازوکارهای مندرج در توافقنامه زمینه را برای ارتقای همکاری بین این گروه از کشورها فراهم کرده است و ایجاد بلوک مذاکراتی براساس منافع مشترک درصورت تفوق بر موانع سیاسی و رقابت‌های ژئوپلتیک را امکان‌پذیر می‌سازد.
موضوعات: انرژی ، منابع - خلیج فارس ، منطقه؛ گاز - خلیج فارس . منطقه - صنعت و تجارت؛ تغییرات اقلیمی؛
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر درپی پاسخ به این سوال است که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدید امنیتی دزدی دریایی چه راهکارهایی را اتخاذ نموده است؟ یافته‌های پژوهش نشان داده که ایران ازطریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی امر دریانوردی در دهۀ اخیر به مقابله با این تهدید امنیتی پرداخته و توانسته است با سازوکارهای حقوقی، سیاسی- نظامی این تهدیدات را به‌طور نسبی مهار کند و عملکرد نسبتاً موفقی در این زمینه داشته باشد.
موضوعات: حقوق بین‌الملل دریاها؛ دزدی دریایی؛ ایران . ارتش - نیروی دریایی؛ امنیت بین‌المللی؛ ؛
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به‌کارگیری هواپیماهای بدون ‌سرنشین را در چهارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه بررسی و تحلیل کرده است. بررسی حقوق بین‌الملل و رویۀ دولت‌ها نشان می‌دهد که به‌طور کلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات با مانعی مواجه نیست. ازآنجاکه هواپیماهای بدون سرنشین وسیله هستند نه سلاح، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی‌شود؛ درنتیجه در مضمون حقوق مخاصمات، این هواپیماها به‌عنوان وسیله یا در راستای روش جنگی به‌کار گرفته می‌شوند که به‌کارگیری آنها باید منطبق بر اصل تفکیک باشد. نوشتار حاضر، مبتنی‌بر نظریۀ حقوق وضعی جدید یا اثبات‌گرایی نوین است.
موضوعات: موشک‌های هدایت‌ شونده؛ حقوق بین‌الملل؛
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
متعاقب امضای سند برجام و تنها پس از شش روز، در تاریخ 29 تیر 1394 (20 جولای 2015)، قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که براساس آن، تحریم‌های قبلی شورای امنیت ملغی شده و کشورهای امضاکنندۀ برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. باتوجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هرگونه اقدام تضعیفکننده این سند همکاری، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام‌شده توسط تیم وی و کنگرۀ این کشور درخصوص برجام، تضعیف‌کنندۀ این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامۀ الزام‌آور 2231 محسوب می‌شود.
موضوعات: حقوق بین‌الملل؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
پرسش اساسی نوشتار حاضر، این است که ابتکار کمربند - راه چین چگونه می‌تواند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران- اعم از داخلی و منطقه‌ای- را تحت تأثیر قرار دهد؟ فرضیۀ پژوهش این است که ابتکار کمربند- راه چین درصورت عملی‌شدن، ازطریق گسترش زیرساخت‌های مبادلات تجاری و فرهنگی در منطقه و کمک به توسعه و امنیت منطقه، ظرفیت تأمین منافع اقتصادی و ژئوپلتیک ایران را هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه‌ای داراست. این نوشتار با تبیین اهداف، انگیزه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های این ابتکار، زمینه‌های تأثیرگذاری این ابتکار بر ایران و همسویی آن با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشیده است.
موضوعات: منافع ملی - ایران؛ چین - سیاست اقتصادی
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۶. ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان ، خرداد ۱۳۹۶
Faith, Unity, Discipline: The ISI of Pakistan
نوشتار حاضر به نقد و بررسی کتاب «ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان» پرداخته است. نویسنده طی 21 فصل و 5 پیوست، شرح مبسوطی از چگونگی تشکیل سازمان اطلاعات پاکستان داده است. وی به بررسی این سازمان از بدو تاسیس در سال 1948 و مقارن با اولین جنگ هند و پاکستان - که به تشکیل کشور پاکستان انجامید- تا همکاری تنگاتنگ و گسترده با سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) در طول جنگ با ارتش سرخ اتحاد شوروی در افغانستان پرداخته است.
موضوعات: سازمان اطلاعاتی - پاکستان؛ کیسلینگ ، هانس جی . ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان - نقد و تفسیر
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۷. کنترل تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه: چشم‏ انداز، موانع و انتخاب‏ها ، خرداد ۱۳۹۶
WMD Arms Control in the Middle East: Prospects, Obstacles and Option
کتاب «کنترل تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه: چشم‏ انداز، موانع و انتخاب‏ها» در مورد ایجاد منطقه‏‌ای عاری از تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه است. علت تمرکز کتاب بر منطقۀ خاورمیانه در مقدمه آن به روشنی شرح داده شده است. ازاین‌حیث، نویسندگان اشاره کرده‌اند که بدون هیچ‏گونه تردیدی خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگتر ازمنظر وجود و استفاده کردن از تسلیحات کشتارجمعی، یگانه منطقۀ به‌شدت حساس و پرخطر در سطح جهان محسوب می‌‏شود.
موضوعات: سلاحهای کشتار جمعی - خاورمیانه
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود با چالش‌های فراوانی با برخی از قدرت‌های بزرگ جهان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبه‌رو بوده است. تحلیل و بررسی متن نهایی برجام در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین‌المللی، از اهمیت و ضرورت اساسی برخوردار است. نوشتار حاضر به بررسی جایگاه برجام در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا پرداخته است تا نشان دهد این سند بین‌المللی در این دو کشور از چه جایگاهی برخوردار است.
موضوعات: برنامه جامع اقدام مشترک ، ۲۰۱۵م. ۱۴ ژوئیه؛ حقوق - ایالات متحده؛ حقوق - ایران
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مربوط می‌شود، برنامۀ هسته‌ای ج.ا.ایران است. درک چگونگی رفتار روسیه درقبال پروندۀ هسته‌ای ایران می‌‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری در این زمینه از جانب ایران ایفا کند. به‌نظر می‎رسد روسیه در روابط خود با ایران در زمینۀ برنامۀ هسته‎ای همواره مواضع دوگانه‌ای درپیش گرفته است؛ بدین‌صورت که در مواقعی با برنامۀ هسته‎ای ایران همکاری کرده و در مواقعی نیز همگام با غرب در این مسیر کارشکنی‌هایی به عمل آورده است. نوشتار حاضر به تبیین این دوگانگی در رفتار روسیه پرداخته است.
موضوعات: روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر، نظرات فقهای شیعه در چهار دورۀ قبل از صفویه، صفویه، مشروطه و انقلاب اسلامی (در هر دوره، سه یا چهار فقیه) درخصوص معیار و ملاک تعیین دار‌الاسلام، دارالکفر و دارالحرب که سه مفهوم اساسی و بنیادی در فقه روابط بین‌الملل است را مورد بررسی قرار داده است و درمجموع نظرات فقهای شیعه را در قالب سه گروه، دسته‌بندی کرده است. همچنین مشخص شد که فقهای دورۀ مشروطه و انقلاب اسلامی عمدتاً قائل به معیار سوم یعنی استقرار حکومت برای تعیین دارالاسلام و دارالکفر هستند و این معیار بیشتر با شرایط امروز نظام بین‌الملل و روابط بین‌الملل که مبتنی‌بر نظام ملت- دولت است هماهنگی و تطابق دارد.
موضوعات: سیاست جهانی؛ اسلام و سیاست
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۶