نتیجه جستجو ( ۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
این نوشتار گویای این مطلب است که در خصوصی‌سازی باید از خلط وسیله و هدف اجتناب کرد. اگر ناکارایی شرکت‌های دولتی را بپذیریم، نه تنها خصوصی‌سازی تنها راه گذار به کارایی یک اقتصاد بازاری نیست بلکه خود شیوه متفاوتی دارد که کارایی آن از یک محیط به محیط دیگر متفاوت است. این مقاله به گزارش نتایج یک مطالعه تجربی مهم (لوی و اسپیلر، 1994) می‌پردازد این بررسی عملکرد خصوصی‌سازی پنج کشور را بررسی کرده که بسته به محیط نهادی، موقعیت کشورها در جذب بخش خصوصی در گرو وجود تناسب بین پیشینه نهادی و سازوکاری است که برای جلب مشارکت بخش خصوصی استفاده‌ می‌شود.
موضوعات: خصوصی سازی
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار نگاهی به کتاب تحریم‌های هوشمند: هدف‌گیری سیاستمداری اقتصادی است. منطق تحریم‌های هوشمند این است که برای آنکه توسل به فشار اقتصادی درست نتیجه دهد، لازم است اقتصاد سیاسی داخلی کشور هدف را بشناسیم. این تحریم‌ها برای آن طراحی می‌شوند که هزینه‌های عدم تمکین رژیم هدف را بالا ببرند و در عین حال از لطمات عام که اغلب تحریم‌های فراگیر به دنبال دارند جلوگیری کنند. تحریم های هوشمند در حالی که آسیب های موازی را به حداقل می‌رسانند مانند تسلیحات هدایت شونده طرف‌های مسئول را هدف قرار می‌دهند.
موضوعات: سیاست اقتصادی؛ تحریم اقتصادی
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
سیاست خصوصی‌سازی یک سیاست خرد است که از طریق اثرگذاری مستقیم بر سیاست‌های پولی و مالی آثار و پیامدهای کلان قابل‌توجهی دارد. سیاست خصوصی‌سازی با توجه به دو نوع اثر مستقیم و غیرمستقیم آن می‌تواند نابرابری را کاهش یا افزایش دهد. این نوشتار به بررسی سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های 1370، 1380 و پس از سال 1385 پرداخته‌است؛ به‌جز سال 1385 که دولت هدف خصوصی‌سازی را کاهش نابرابری قرارداده در سال‌های قبل از آن رابطه مثبتی میان افزایش در میزان خصوصی‌سازی و افزایش نابرابری مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم توجه سیاست‌گذاران به آثار و پیامد‌های این سیاست بر توضیع درآمد است.
موضوعات: خصوصی سازی - ایران؛ ایران - سیاست اقتصادی
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
در سال جاری و سال‌های آینده کماکان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 به عنوان اولویت اول برنامه‌های دولت مطرح است. تاکید مقاله بر وضعیت بخش خصوصی در ایران و مکانیزم واگذاری سهام است. بخش خصوصی، گروه هدف مالکیت شرکت‌های مشمول واگذاری است و باید توان و تمایل به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. مکانیزم انتقال مالکیت می‌تواند گروه‌های مختلفی از افراد را با انگیزه‌های متفاوت سهام‌دار نماید.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ خصوصی‌سازی - ایران ؛ ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی)
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
امنیت اقتصادی به‌عنوان مفهومی تکامل‌یافته از استاندارد زندگی مطرح می‌شود که عدم وجود آن برای هر فردی معادل پایین‌تر بودن وی از سطح حداقل استاندارد زندگی (خط فقر) است. نکته کلیدی در مفهوم امنیت اقتصادی از منظر فردی، برخورداری فرد از توانایی عدم آسیب‌پذیری در مقابل نوسانات بیرونی است که به‌ویژه بر درآمد فرد و خانواده وی تاثیرگذار است. توجه به امنیت اقتصادی در سطح خرد و کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. شاید مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین متغیر در اقتصاد که در مورد آن به‌عنوان شاخصی تعیین‌کننده برای ثبات یا بی‌ثبات هر کشوری اتفاق‌نظر وجود دارد، تورم است. ازاین‌رو مسئولان سیاست‌گذار اقتصادی با اجرای سیاست‌های مالی و پولی در صدد حفظ تورم در سطح پایین و با شکلی پایدار برمی‌آیند.
موضوعات: امنیت اقتصادی - ایران؛ سیاست مالی - ایران؛ سیاست پولی - ایران؛ توورم - ایران
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
۶. تجدیدنظر در قواعد سیاست پولی و مالی ، آذر ۱۳۸۶
Fiscal and Monetary Policy Rules Revisited
بخش اول نوشتار حاضر قواعد سیاست مالی را با تحلیل جاذبه‌های سیاسی ناشی اc استفاده آنها به‌عنوان نماد و سمبل، حربه حمایت و طرفداری و بیانیه ایدئولوژیک مورد بررسی قرار داده است. دومین بخش نیز قواعد سیاست پولی و منطق و عقلانیت آن‌ را مورد توجه و نقد قرار داده است. ما استدلال خواهیم کرد که قواعد سیاست پولی و مالی ممکن است آن‌گونه که مدافعان آنها اظهار می‌کنند، چندان اثربخش و مفید نباشد و مشکلات جدیدی را به‌دلیل یک‌جانبه‌گرایی، انعطاف‌پذیری و الزامات ضددموکراتیک‌شان ایجاد کند.
موضوعات: سیاست پولی؛ سیاست مالی؛
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
آمریکا در سال‌های اخیر تلاش کرده با سیاسی کردن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران، سازمان ملل متحد را برای اعمال تحریم علیه ایران با خود همراه کند. کشورهای مخالف فعالیت‌های هسته‌ای ایران مدعی هستند که تحریم ‌علیه ایران صرفا جهت تحت فشار قرار دادن دولت ایران برای انصراف از فعالیت‌های هسته‌ای است و فشاری بر مردم عادی وارد نمی‌کند. نوشتار حاضر ضمن اشاره کوتاهی به تحریم‌های هوشمند و علل به وجود آمدن آن، رویکرد کشورهای تحریم‌کننده را در این راستا تشریح کرده و در ادامه به ارائه نظرات صاحب نظران مسائل پولی و بانکی و تجارت خارجی پرداخته است.
موضوعات: تحریم اقتصادی - ایران؛
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر یافته‌های کلیدی یک‌ونیم دهه اجرای سیاست‌های پولی ایالات متحده را از دیدگاه آلن گرینسپن، کسی که در سنگر اتخاذ این سیاست‌ها بوده، مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: سیاست پولی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - اوضاع اقتصادی؛
فصلنامه امنیت اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک