نتیجه جستجو ( ۴۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۵ صفحه
میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و مدرسه مطالعات بین‌الملل راجاتنام سنگاپور روز 22 مهر 1396 در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی برگزار شد. بررسی وضعیت بین‌المللی با تمرکز بر موضوع تروریسم موضوع محوری این میزگرد بوده است. بنا‌بر اظهارات سخنرانان، خاورمیانه نیازمند تصمیم‌گیری سریع در مواجهه با سه دسته تحولات اقتصادی، سیاسی داخلی و بین‌المللی است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
میز گرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و موسسۀ تحقیقاتی امور بین‌الملل نروژ (نوپی) 23 مهر ماه 1396 در سه نشست با موضوعات نقش اروپا در حفظ برجام و آیندۀ آن، آیندۀ منطقۀ خاورمیانه بعد از همه‌پرسی کردستان عراق و سازوکارهای مالی و بانکی برجام:دستاوردها و وانع برگزار شد. نوشتار حاضر به بررسی اهم مطالب ارائه شده در این میز گرد پرداخته است. سازو کارهای مالی و بانکی برجام: دستاوردها و موانع و آیندۀ منطقۀ خاورمیانه بعد از همه‌پرسی کردستان عراق، از موضوعات مورد بررسی در نوشتار حاضر است.
موضوعات: اروپا - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ کردستان (عراق) - سیاست و حکومت؛ برنامه جامع اقدام مشترک، ۲۰۱۵م. ۱۴ ژوئیه؛
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
اقلیم کردستان پس از برگزاری همه‌پرسی درحال حرکت به‌سوی استقلال است. درپی تحولات اقلیم کردستان، نخبگان اقلیم اذعان داشتند که بخشی از عراق بودن را نخواهند پذیرفت. همچنین مسائل داخلی کردستان مانند فساد، تبعیض و پارلمان خود مزید بر علت شدد و مسیر استقلال را هموار ساخت. نوشتار حاضر گزارش میزگرد تخصصی شورای علمی گروه مطالعات خاورمیانه دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور حارجه در 11 مهر 1396 است که به بررسی آیندۀ اقلیم کردستان از ابعاد گوناگون پرداخته است و تحلیل‌ها و راهکارهایی در راستای تمرکز بر همه‌پرسی و اعلام استقلال مذکور ارائه داده است.
موضوعات: کردان - عراق؛ کردستان (عراق) - سیاست و حکومت
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نشست تخصصی «بررسی آخرین تحولات افغانستان» 27 اردیبهشت 1396 با حضور کارشناسان و پژوهشگران مسائل بین‌المللی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. آغاز دور جدید عملیات طالبان در دو بخش نظامی و غیرنظامی، بازگشت حکمتیار و حضور فعالانۀ وی در صحنۀ سیاسی آن کشور، تلاش دولت جدید آمریکا برای تدوین استراتژی جدید درقبال افغانستان، بازگشت و خیزش مجدد روسیه و گسترش فعالیت‌های چین در قالب ایدۀ کمربند - راه، از تحولات مهمی هستند که نیاز به واکاوی دارند. وضعیت موجود در افغانستان و رویکردهای اتخاذشده توسط بازیگران مختلف، بررسی و چرایی تحول سیاست کشورها درقبال افغانستان از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست است.
موضوعات: افغانستان - سیاست و حکومت؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ چین - سیاست اقتصادی؛
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
۵. نشست شانگهای در تاشکند ، ارديبهشت ۱۳۹۶
سازمان همکاری‌های شانگهای با همکاری موسسۀ مطالعات راهبردی و بین‌منطقه‌ای وابسته به ریاست جمهوری ازبکستان دوازدهمین نشست نمایندگان موسسات مطالعاتی اعضا را در تاریخ 21 و 22 اردیبهشت 1396 در تاشکند برگزار کرد. نوشتار حاضر گزارشی است از هشت نشست تخصصی این سازمان که به بحث و تبادل نظر درخصوص این سازمان، سیاست‌های توسعه، فرصت‌ها و چالش‌ها، روند توسعه، امور اقتصادی، تجاری، ارتباطات و حمل‌و‌نقل و چشم‌انداز آتی آن پرداخته است. هیات ایرانی متشکل از آقایان دکتر سجادپور و پاک‌پرور، در این نشست حضور یافته و طی سخنانی به طرح موضع کشورمان درخصوص این سازمان و فرصت‌ها و چالش‌های آن پرداخته و پیشنهاداتی ارائه داده‌اند.
موضوعات: سازمان منطقه‌ای شانگهای؛ ایران - سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نخستین سمینار تحول در نظام انرژی پایدار با رویکرد استفاده از تجارب موجود برای بهره‌برداری در کشورهای دارای منابع نفتی اردیبهشت 1396 در آلمان برگزار شد. این سمینار پژوهشی با هدف تبادل‌نظر بین پژوهشگران ایرانی و آلمانی پیرامون آخرین تحولات و پژوهش‌های موجود دربارۀ افزایش بهره‌وری انرژی و استمرار همکاری‌ها انجام گرفته است. باتوجه به اهمیت دیپلماسی علم و فناوری در توسعۀ روابط اقتصاد خارجی، توسعۀ روابط بین موسسات پژوهشی تخصصی داخلی و خارجی و نقش‌آفرینی نهاد سیاست خارجی در بسترسازی، شکل‌گیری، توسعه و پشتیبانی از این همکاری‌ها می‌تواند برای بخش‌های علمی، صنعتی و فناوری کشور قابل بهره‌برداری باشد.
موضوعات: انرژی‌های پایان‌ناپذیر
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گزارش نشست تخصصی ایران، آفریقا و نظام بین‌الملل، است. برخی محورهای مطروحه توسط سخنرانان، راهکارها و پیشنهادات ارائه شده در این نشست عبارتند از: معرفی اهمیت آفریقا در افکار عمومی، معرفی ضرورت‌های توجه ایران به آفریقا، تجمیع نخبگان داخلی ایران در موضوع آفریقا، ارتباط‌گیری با مراکز فکری و مطالعاتی آفریقا، فعالیت پروژه‌محور و تاسیس پالایشگاه، بررسی دقیق تجربیات دیگر کشورها مانند چین و ترکیه در آفریقا، پرهیز از سیاست‌های مقطعی و تدوین استراتژی بلندمدت و تعیین اولویت‌های کاربا آفریقا در زمینه‌ها اقتصادی، مطالعاتی، سیاسی و فرهنگی.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
به باور شرکت کنندگتن در این نشست، می‌توان فقه روابط بین‌الملل را دانش مومنانۀ ساخت نظام بین‌الملل درنظر گرفت و آن را ناظر بر استنباط احکام شرعی مربوط به حوزۀ روابط بین‌الملل دانست. نوشتار حاضر به بیان نگاه فقهی حضرت آیت‌الله جوادی آملی که کمتر مطرح شده پرداخته است. آشنایی با نگاه فقهی ایشان قطعا به آشنایی فهم فقهی از روابط بین‌الملل معاصر کمک زیادی می‌کند.
موضوعات: اسلام و سیاست؛ روابط بین‌الملل - جنبه‌های فقهی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
به باور شرکت‌کنندگان در این نشست، سیاست خارجی رئیس‌جمهور جدید آمریکا درحال حاضر چندان روشن نیست و سخنانی که وی تاکنون در مورد خاورمیانه و به‌خصوص افغانستان گفته ضد‌و‌نقیض بوده است. به‌نظر می‌رسد برنامۀ مشخصی که سیاست خارجی وی را مشخص کند وجود ندارد. نوشتار حاضر به بررسی پنج محور در مورد افغانستان و منطقۀ خاورمیانه در سخنان ترامپ پرداخته است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ افغانستان - سیاست و حکومت؛
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار گزارش نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با موسسۀ الکان اسپانیا با عنوان چالش‌های امنیتی حوزۀ مدیترانه، خاورمیانه و خلیج فارس و نیز روابط ایران و اروپا در دوران ریاست جمهوری ترامپ است. هدف از برگزاری این نشست تبادل‌نظر درخصوص سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتباطات بیشتر با موسسۀ مزبور به‌منظور فهم روندها و چالش‌های بین‌المللی و همچنین افزایش و بهبود روابط دوجانبه بوده است.
موضوعات: سیاست امنیتی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵