نتیجه جستجو ( ۴۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۵ صفحه
نوشتار حاضر گزارش نشست تخصصی ایران، آفریقا و نظام بین‌الملل، است. برخی محورهای مطروحه توسط سخنرانان، راهکارها و پیشنهادات ارائه شده در این نشست عبارتند از: معرفی اهمیت آفریقا در افکار عمومی، معرفی ضرورت‌های توجه ایران به آفریقا، تجمیع نخبگان داخلی ایران در موضوع آفریقا، ارتباط‌گیری با مراکز فکری و مطالعاتی آفریقا، فعالیت پروژه‌محور و تاسیس پالایشگاه، بررسی دقیق تجربیات دیگر کشورها مانند چین و ترکیه در آفریقا، پرهیز از سیاست‌های مقطعی و تدوین استراتژی بلندمدت و تعیین اولویت‌های کاربا آفریقا در زمینه‌ها اقتصادی، مطالعاتی، سیاسی و فرهنگی.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
به باور شرکت کنندگتن در این نشست، می‌توان فقه روابط بین‌الملل را دانش مومنانۀ ساخت نظام بین‌الملل درنظر گرفت و آن را ناظر بر استنباط احکام شرعی مربوط به حوزۀ روابط بین‌الملل دانست. نوشتار حاضر به بیان نگاه فقهی حضرت آیت‌الله جوادی آملی که کمتر مطرح شده پرداخته است. آشنایی با نگاه فقهی ایشان قطعا به آشنایی فهم فقهی از روابط بین‌الملل معاصر کمک زیادی می‌کند.
موضوعات: اسلام و سیاست؛ روابط بین‌الملل - جنبه‌های فقهی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
به باور شرکت‌کنندگان در این نشست، سیاست خارجی رئیس‌جمهور جدید آمریکا درحال حاضر چندان روشن نیست و سخنانی که وی تاکنون در مورد خاورمیانه و به‌خصوص افغانستان گفته ضد‌و‌نقیض بوده است. به‌نظر می‌رسد برنامۀ مشخصی که سیاست خارجی وی را مشخص کند وجود ندارد. نوشتار حاضر به بررسی پنج محور در مورد افغانستان و منطقۀ خاورمیانه در سخنان ترامپ پرداخته است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ افغانستان - سیاست و حکومت؛
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار گزارش نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با موسسۀ الکان اسپانیا با عنوان چالش‌های امنیتی حوزۀ مدیترانه، خاورمیانه و خلیج فارس و نیز روابط ایران و اروپا در دوران ریاست جمهوری ترامپ است. هدف از برگزاری این نشست تبادل‌نظر درخصوص سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتباطات بیشتر با موسسۀ مزبور به‌منظور فهم روندها و چالش‌های بین‌المللی و همچنین افزایش و بهبود روابط دوجانبه بوده است.
موضوعات: سیاست امنیتی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گزارش نشست تخصصی مبانی و اصول فقهی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول 4 دهۀ گذشته و نوع تعامل آن با برخی کشورها و تقابل با برخی کشورهای دیگر را می‌توان بر اساس نظریۀ فقهی مستضعفان در برابر مستکبران تبیین نمود. به باور شرکت‌کنندگان در این نشست، آمریکا هر چهار معیار و ویژگی لازم برای اینکه به‌عنوان یک دولت مستکبر فرض شود را داراست. عملکرد دولت آمریکا در دهه‌های گذشته، نشان می‌دهد که ارزش‌های انسانی را نادیده گرفته، نقص پیمان کرده، به حقوق دیگران تعدی و تجاوز نموده و صد عن سبیل‌الله نیز کرده است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ دین و سیاست
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
بندر چابهار از دو بعد کلی تاثیرگذاری در توسعۀ ملی و نیز تحقق و کارایی کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای قابل بررسی است. از جنبۀ نخست، نقش چابهار در توسعۀ منطقۀ جنوب شرق کشور و سواحل مکران مطرح است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در شمار اهداف کلان توسعۀ کشور نیز است. نشست تخصصی چابهار و جایگاه آن در شبکۀ حمل‌و‌نقل بین‌المللی در تاریخ 14 دی 1395 در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. اهمیت این نشست با عنایت به نقش چابهار و منطقۀ مکران در اقتصاد و حمل‌و‌نقل بین‌المللی و نیز امنیت ملی، مورد توجه قرار گرفت. بندر چابهار در کریدور شمال - جنوب دارای اهمیت به‌سزایی است و نقشی راهبردی در کارآمدی این کریدور دارد.
موضوعات: تراتنزیت؛ ایران - سیاست اقتصادی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گزارشی است از نشست همکاری‌های اقتصادی در شرق آسیا: منطقه‌گرایی، میان‌منطقه‌گرایی و فرامنطقه‌گرایی. به باور شرکت‌کنندگان این همایش، با توجه به روابط گستردۀ ایران به‌خصوص در حوزۀ صادرات نفت با کشورهایی چون چین، ژاپن و کره، واردات کالا از این کشورها شناخت کافی از روندها و همکاری‌های اقتصادی در این منطقه برای ایران اهمیت دارد. به باور آنها، در طرح پیمان مشارکت فراآتلانتیک، برخی از اعضای آسه‌آن عضو هستند و برخی از اعضا مثل سنگاپور و مالزی نیز در دو طرح مشارکت فراآتلانتیک و طرح جامع مشارکت اقتصادی، عضو هستند. برخی از اعضا با هدف صرف اقتصادی در این طرح‌ها عضو شده و برخی ملاحظات امنیتی به‌خصوص با چین دارند، همین امر منجربه انشقاق در اعضای آسه‌آن خواهد شد.
موضوعات: آسیای شرقی - سیاست اقتصادی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نشست «آوارگان و پناهندگان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان نهادهای مربوطه در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. به باور کارشناسان شرکت‌کننده در این نشست، باید با رویکردی علمی و واقع‌بینانه به مسئلۀ آورگان و پناهندگان افغانی در ایران نگاه کنیم. ازآنجا که در مقطع کنونی، ادغام جامع این افراد در بافت جامعۀ ایرانی امکان‌پذیر نیست باید در برخورد با این موضوع مهم رویکردی تازه به‌کار گرفته شود. تعدیل رویکرد امنیتی، تقویت رویکرد علمی و عملی و پذیرش محلی ازجمله رویکردهای ارائه‌شده در نوشتار حاضر است.
موضوعات: آوارگی؛ پناهندگی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گزارش نشست همکاری اقتصادی منطقه‌ای؛ الزامات همکاری در افغانستان است که توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شده است. در این نشست علاوه‌بر کارشناسان موسسۀ ایست وست، دیپلمات‌ها و کارشناسان ایرانی، سفرای هند و افغانستان نیز حضور داشتند. عناوین زیر از مهم‌ترین موضوعات این نشست بوده است: صلح و ثبات پیش‌نیاز توسعه، همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، و افغانستان و همسایه‌های آن.
موضوعات: افقانستان - سیاست و حکومت؛ افغانستان - سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گزارشی است از نشست تخصصی روابط بین‌الملل و افراطی‌گری که با همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی برگزار شد. در این نشست دکتر دهشیری، استاد دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، مطلبی را با عنوان «جایگاه مطالعات افراطی‌گری در روابط بین‌الملل» ارائه کرد. سپس دکتر زهرانی، استاد دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه ضمن ارائۀ سخنانی فهم افراطی‌گری در زمینۀ اسلامی را منوط به فهم جهانی شدن دانست. وی درنهایت اشاره کرد در بحث منطقه‌ای، برای امنیت‌سازی شیعه باید افراطی‌گری را مورد بررسی قرار داد. دکتر سید محمد ساداتی‌نژاد، رئیس گروه اسلام و روابط بین‌الملل دفتر مطالعات ،سیاسی و بین‌المللی نیز، مطالب خود را با عنوان «تکفیر و روابط بین‌الملل» ارائه داد.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ بنیادگرایی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵