نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
این شماره از کتاب خاورمیانه با محور قرار دادن حضور اسرائیل در کشورهای همسایه ایران، نفوذ مؤسسات یهودی در آذربایجان و ترکیه را مورد بررسی قرار داده و زمینه‌های موجود برای حضور دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور در عراق را ارزیابی مینماید. همچنین به توافقات نظامی ترکیه و اسرائیل نظری تحلیلی می‌افکند و در نهایت اهداف حضور اسرائیل در این مناطق را، با نگاهی جامع در اختیار خواننده قرار می‌دهد.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت - دخالت اسرائیل؛ یهودیان - آذربایجان (جمهوری)؛ یهویان - ترکیه؛ عراق - سیاست و حکومت - دخالت اسرائیل؛ ترکیه - روابط نظامی - اسرائیل ؛ اسرائیل - روابط نظامی - ترکیه؛ اسرائیل - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک