نتیجه جستجو ( ۲۶۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۷ صفحه
۱. وضعیت امت عرب (2015-2016)؛ اعراب و سال جدید پرمخاطره ، مرداد ۱۳۹۵
حال الأمه العربيه، ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦: العرب و عام جديد من المخاطر
نوشتار حاضرخلاصه‌ای است از کتاب «وضعیت امت عرب (2015-2016)؛ اعراب و سال جدید پرمخاطره» که در آن جمعی از نویسندگان، وضعیت و شرایط معاصر جهان عرب و همسایگان آن مانند: مصر، ایران و ترکیه را بررسی کرده‌اند. این کتاب پس از مروری بر مهم‌ترین تحولات عرصۀ جهانی در سال 2015 و نخستین ماه‌های سال 2016، به‌طور خاص به افزایش نقش کشورهای همسایۀ اعراب ـ به‌طور ‌مشخص ایران و ترکیه‌ - در قضایای عربی پرداخته‌ و پس از آن، به سراغ تحولات نظام منطقه‌ای عربی و دگرگونی‌های درونی جهان عرب، ازجمله روندهای اقتصادی و موضوع فلسطین رفته است.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
المستقبل العربی

جستجو درون متن این مدرک
جهان عرب پنج سال پس از آغاز خیزش‌های مردمی موسوم به «بهار عربی»، وضعیت نامناسب‌تری نسبت به سال 2010 ازنظر شاخص‌های دموکراتیک دارد. برخی از کشورهای عربی ازجمله یمن، سوریه و لیبی شاهد جنگ‌های داخلی با امتدادهای بین‌المللی شده و برخی دیگر همچون مصر کودتا و عقب‌گرد دموکراتیک را تجربه کرده‌اند. این نوشتار، با تبیین وضعیت فعلی آزادی‌های دموکراتیک در کشورهای عربی و مقایسۀ آنها با سال 2010، با تکیه بر داده‌های موجود در ارتباط با پنج سال پس از 2011، به تحلیل موانع گذار دموکراتیک در کشورهای عربی پرداخته است.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی روند فزاینده باروری جمعیت اعراب و تحلیل روند پیامدهای ناشی از افزایش جمعیت جوان کشورهای عربی پرداخته است. یکی از روندهای موجود در جهان عرب که در بازۀ زمانی ده سالۀ آینده، همچنان استمرار خواهد داشت، افزایش نرخ باروری و جمعیت جوان در کشورهای عرب‌زبان خواهد بود. همچنین در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، غرب آسیا و شمال آفریقا دارای بیشترین متوسط نرخ بیکاری یعنی حدود 10 درصد است. پس از خیزش‌های بیداری اسلامی در سال 2011، نرخ بیکاری جوانان افزایش یافته است و از 26 درصد در سال 2011 به 27/9 درصد در سال 2014 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2018 نرخ بیکاری جوانان به 28/6 درصد خواهد رسید.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۴. النظام الإقلیمي العربي من أزمه إلی أزمه ، تير ۱۳۹۴
نظام منطقه‌ای عربی، از بحرانی به بحران دیگر
این مقاله دربارة بحران کنونی نظام منطقه‌ای عربی و ناکامی دولت‌های عرب در کسب جایگاهی اثرگذار در نظام جدید جهانی‌/منطقه‌ای درحال شکل‌گیری بحث کرده است. نویسنده بر این باور است که مجموعة رویدادهای معروف به «بهار عربی» درحقیقت نوعی انقلاب منطقه‌ای عربی بوده است که دولت‌های منطقه برای بهره‌گیری از آن‌ تلاش‌کرده‌اند و جریان‌های اسلام‌گرا و افراطی نیز کوشیده‌اند آن را به سود خود به کار گیرند. در این چهارچوب، نویسنده پس از بحث دربارة نظام جهانی و عوامل بین‌المللی اثرگذار بر نظام منطقه‌ای عربی، عنوان کرده که برای ساختن نظام عربی جدید و کارآمد، نخست باید به پرسش‌هایی جدی دربارة ماهیت، کارکردها و اهداف دولت‌‌های عربی معاصر و نظام منطقه‌ای برآمده از دل آنها پاسخ دهیم.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
الدراسات الفلسطینیه

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی گذشته پان‌عربیسم در جهان عرب پرداخته و سپس سیر تاریخی آن را در این کشورها بررسی کرده است. به باور نویسنده زمانی که صحبت از رویکرد پان‌عربیسم است، ابتدا باید زمینه‌های ذهنی شکل بگیرد و سپس زمینه‌های عینی و یا تجلی و ظهور بیرونی آن پدیده‌ها ظاهر شود. برای طرح و تبیین این مسئله، به نظر می‌رسد روند تطور تاریخی، یعنی پیشینه تاریخی این موضوع در طی دهه‌های اخیر بسیارمهم است.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
۶. آینده‌های بدیل جهان عرب ، فروردين ۱۳۹۴
جهش جهان عرب پنج سال پس از وقوع بیداری اسلامی آغاز شد و با بهبود وضعیت اقتصادی جهان به‌ویژه منطقۀ یورو و همچنین یکپارچگی اقتصادی کشورهای عربی و همچنین اجرای موافقت‌نامۀ تجارت آزاد بزرگ عربی (گافتا). اقتصاد منطقه نیز متحول شده و حدود بیست درصد از کارگران خارجی منطقۀ خلیج فارس با کارگران عرب جایگزین شده‌اند. این نوشتار با توجه به مطالعۀ کلان روندها در این قسمت سه سناریوی متفاوت از آیندۀ جهان عرب ارائه داده است که عبارتند از: خروش جهان عرب، انفجار از درون و جهش جهان عرب.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته که چرا اعراب در برقراری دموکراسی و ایجاد شادی و ثروت برای جمعیت ۳۵۰ میلیون نفری خود شکست خورده‌اند. چه چیز منجر به ابتلای جامعه عرب به نظام‌های ننگین و متعصبی می‌شود که هم‌اکنون کمر به نابودی آنها بسته است؟ نویسنده بر این باور است که تنها اعراب می‌توانند روند افول تمدن خود را معکوس کنند، ولی هم‌اکنون امید اندکی برای وقوع آن وجود دارد.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
هفته‌نامه تجارت فردا

جستجو درون متن این مدرک
فرضیۀ اصلی نوشتار حاضر این است که در طول بیش از یکصد سال گذشته، ساختارهای پدرسالارانۀ جامعۀ عرب به‌جای اینکه تغییر یا تبدیل یابد یا واقعا نوسازی شود، تنها تقویت شده و در اشکالی ناقص نوسازی‌شده، حفظ شده است. همچنین نویسندۀ کتاب ازمنظری تاریخی به مدرنیته نگریسته و آن را دارای ویژگی‌هایی دانسته و آنها را نیز توضیح داده است.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر بر این ادعاست که در جریان قیام‌های عربی چند سال گذشته، هیچ‌یک از پادشاهی‌‌های عربی سرنگون نشده‌اند و فقط یکی از آنها ـ ‌بحرین ـ بحرانی جدی را تجربه کرده است. درواقع، به نظر می‌رسد این پادشاهی‌ها در برابر طوفان سیاسی خاورمیانه به‌مراتب قدرتمندتر از جمهوری‌های عربی ظاهر شده‌اند. همچنین در این نوشتار تاکید شده است که دلیل دوام‌پذیری پادشاهی‌های عربی را در راهبردهایشان می‌توان جست‌وجو کرد؛ راهبردهایی که این رژیم‌ها آگاهانه آنها را برای تضمین بقای خود به‌‌کار گرفته‌اند.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
از زمان آغاز جنبش‌های موسوم به «بهار عرب» متفکران حوزه‌های مختلف در سراسر جهان به چیستی و چرایی آنها ازمنظر رویکردهای مختلف پرداختند. یکی از رویکردهایی که می‌توان ازطریق آن رخدادهای عربی را مورد بررسی قرار داد تغییر فرهنگی و تحلیل ارزش‌های بقا و ابراز وجود در این کشورهاست که در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته است. تلاش نویسندگان معطوف به پاسخ به این پرسش است که کنش جمعی اعراب موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی براساس کدام نوع ارزش‌های فرهنگی شکل گرفته است و آغاز، فرآیند و فرجام آن چه ویژگی‌هایی دارد؟
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۷