نتیجه جستجو ( ۲۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
۱. Arab Country Responses to the Global Economic Crisis ، فروردين ۱۳۸۸
پاسخ‌های کشورهای عربی به بحران اقتصاد جهانی
نویسندگان در مقاله حاضر به بررسی تاثیر بحران اقتصادی بر کشورهای عربی و چگونگی پاسخ آنها به این بحران‌ها پرداخته است. به اعتقاد آنها بحران اقتصادی در کشورهای عربی نه‌تنها سبب کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاها شده بلکه موجی از بیکاری و فقر اجتماعی را به‌دنبال آورد. این عدم امنیت اقتصادی بر ورود سرمایه‌های خارجی نیز تاثیر بسیار منفی گذاشت. پاسخ کشورهای عربی به این بحران بسیار متفاوت است. برخی از کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس بسته‌ها و سیاست‌های حمایتی طراحی کردند درحالی‌که کشورهای ضعیفی همانند سوریه، اردن، مراکش، مصر، لبنان و الجزایر مجبور به اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی شدند. این سیاست‌ها به‌شدت سبب افزایش فقر اقتصادی مردم این کشورها شد.
موضوعات: کشورهای عربی – اوضاع اقتصادی
/ INTERNATIONAL ECONOMIC BULLETIN

جستجو درون متن این مدرک
۲. الوطن العربی و مواجهه الفقر: من الإرث الاستعماری الی تحدیات العولمه الاقتصادیه ، شهريور ۱۳۹۴
جهان عرب و رویارویی با فقر: از میراث استعمار تا چالش‌های جهانی شدن اقتصاد
نویسنده، پس از مروری بر تعریف مفهوم فقر ــ‌هم در معنای اقتصادی و هم در معنای انسانی‌ــ و دلالت‌ها و گسترة پدیدة جهانی‌سازی، شرح می‌دهد که چگونه ناکامی‌ کشورهای عربی در ایجاد نهادهای اقتصادی تکامل‌یافته و غافلگیر شدن آنها در گرماگرم فرایند جهانی‌سازی، در ترکیب با میراث استعماری باقی‌مانده از دهه‌ها استعمار غربی، به ریشه دواندن فقر در این جوامع انجامیده است. وی، در ادامة بحث خود، با ترسیم تصویری آماری از فقر در جهان عرب، مهم‌ترین نقش‌ها و وظایف دولت‌های عربی برای مبارزه با پدیدة فقر را بر‌شمرده و حسن مدیریت کلیت اقتصاد و تضمین توزیع مناسب فرصت‌ها و درآمدها را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت در این مسیر دانسته است.
موضوعات: فقر - کشورهای عربی؛ کشورهای عربی - اوضاع اقتصادی؛
المستقبل العربی

جستجو درون متن این مدرک
مسائلی چون فقر، بیکاری، بی‌عدالتی اجتماعی، تبعیض و حذف اجتماعی در برخی کشورهای عربی چنان شایع است که بسیاری از آنها از مهم‌ترین محرک‌ها و عوامل موثر بر انقلاب‌های عربی در سال‌های اخیر بوده است؛ البته نمی‌توان نقش عواملی چون مردم‌سالاری، شفافیت، قانونمندی و فسادستیزی را در تحلیل این انقلاب‌ها نادیده گرفت. نوشتار حاضر با استفاده از برخی آمارهای منتشرشده ازسوی نهادهای بین‌المللی مرتبط، تلاش کرده تصویری اجمالی از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای عربی ارائه دهد. لازم به ذکر است که این نوشتار با نگاهی توصیفی و نه تحلیلی یا تجویزی تهیه شده است.
موضوعات: کشورهای عربی - اوضاع اقتصادی؛ کشورهای عربی - اوضاع اجتماعی؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۴. الاقتصاد السیاسی للانتقال الدیمقراطی فی الوطن العربی ، مرداد ۱۳۹۳
اقتصاد سیاسی گذار دموکراتیک در کشورهای عربی
در شرایطی که رسانه‌ها و تحلیلگران در تفسیر موج قیام‌های اخیر جهان عرب صرفاً بر مسئلة دموکراسی و آزادی‌های فردی متمرکز بوده‌اند، جایگاه و نقش موضوع «توسعه» و فرایندهای آن ــ‌در چهارچوبی متفاوت با قالب‌های نئولیبرالی مورد حمایت نهادهای مالی بین‌المللی و سازگار با شرایط جهان عرب و جهان اسلام‌ــ در بیشتر تحلیل‌ها نادیده مانده‌اند. اساس بحث مقالة حاضر این است که آغاز فرایند گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی تنها دریچة ورود جهان عرب به حیات دموکراتیک واقعی است. نویسنده، برای توضیح بیشتر، وضعیت اقتصادی و توسعه‌ای جهان عرب را بررسی کرده و شرح داده که چگونه نظام‌های اقتصادی رانتی در تضاد با دموکراسی و فرایند دموکراسی‌سازی قرار می‌گیرند.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست اقتصادی؛ کشورهای عربی - اوضاع اقتصادی؛ دموکراسی - کشورهای عربی؛
المستقبل العربی

جستجو درون متن این مدرک
۵. The Role of Labor Markets in the Arab Spring ، مرداد ۱۳۹۳
نقش بازارهای کارگری در بهارعربی
درک نحوۀ کارکرد بازارهای نیروی کار، لازمۀ درک نحوۀ کارکرد هر اقتصادی است. علاوه‌براین ماهیت ساختاری بازار کار و نهادهای آن فرصت می‌دهد تا بتوانیم نحوۀ وقوع تغییرات در اقتصاد سیاسی را توضیح دهیم. به باور نویسنده، اکثر تحلیل‌های انجام‌شده از بهارعربی مبتنی‌بر مفروضات اشتباه بوده است؛ بنابراین وی بر این باور است که در تحلیل‌های جدید باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا مفروضات اولیه ناکارامد بوده و چرا امیدهای بهارعربی برباد رفته است. وی معتقد است که پاسخ به این سوال نیازمند درک دلایل بروز بهارعربی است و برای این کار باید تحلیل جامعی از بازار کار کشورهای عربی به‌دست داد.
موضوعات: کشورهای عربی - اوضاع اقتصادی؛ بازار کار - کشورهای عربی؛
ORSAM

جستجو درون متن این مدرک
۶. The Arab Spring: Business Risk in the MENA Region ، خرداد ۱۳۹۰
بهار عربی: ریسک تجاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
موسسه پژوهشی ورد چک در این نوشتار به بررسی ریسک فعالیت‌های تجاری در هجده کشور اردن، امارات، بحرین، الجزایر، تونس، عربستان، سودان، سوریه، عراق، عمان، قطر، کویت،‌ لبنان، لیبی، مصر، مراکش، موریتانی و یمن پرداخته است. به اعتقاد این سازمان، شرایط برای فعالیت تجاری در این کشورها طی ده سال اخیر بهبود چشمگیری یافته است، همچنان چالش‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه وجود دارد. به ویژه آن که رویدادهای اخیر سیاسی و اجتماعی این منطقه، چشم‌انداز آینده آن را مبهم کرده است.
موضوعات: کشورهای عربی - اوضاع اقتصادی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شمالی - سیاست و حکومت
World Check

جستجو درون متن این مدرک
۷. دولت و تحول جهانی: اقتصاد سیاسی‌گذار در خاورمیانه ، دي ۱۳۸۳
The State and Global Change: the Political economy of translation in the Middle east and North Africa
این کتاب به بحث پیرامون اقتصاد سیاسی گذار و اصلاحات در منطقه خاورمیانه می‌پردازد و با بهره‌گیری از رویکرد چند رشته‌ای، مباحث مربوطه را در سه سطح تحلیل ملی، منطقه‌ای و جهانی دنبال می‌کند. مقالات کتاب در سه فصل مجزا اما به هم مرتبط استراتژی و دلایل اصلاحات، فرایند و پیامدهای آن و ماهیت دولت در عصر جهانی شدن را به بحث می‌گذارد و در این راستا بر عامل دولت متمرکز می‌شود. مباحث کتاب علاوه بر ایجاد پیوند میان حوزه نظری ـ عملی، به تبیین استراتژی‌های راهبردی برای توسعه کشورهای خاورمیانه در عصر جهانی شدن می‌پردازد.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست اقتصادی؛ کشورهای عربی - اوضاع اقتصادی ؛ کشورهای عربی - سیاست و حکومت، ۱۹۴۵
/ انتشارات کویر

جستجو درون متن این مدرک
۸. آتیه عربهای خلیج‌فارس ، فروردين ۱۳۸۳
اصلاحات و تغییرات عمده‌ای در حال حاضر در کشورهای عرب خلیج‌فارس در حال شکل‌گیری است. این روند در جهت اجرای برنامه‌های آمریکا در زمینه کثرت‌گرایی در میان کشورهای عرب منطقه و انجام گرفتن اصلاحات موردنظر ایالات‌متحده است. این اصلاحات با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای این کشورها سریع‌تر انجام خواهد شد. ازجمله این اصلاحات می‌توان به تغییرات در پارلمان بحرین، تدوین قانون اساسی قطر، تحولات تجاری در امارات متحده و اضافه شدن یک منطقه آزاد تجاری دیگر و تحولات چشمگیر بسیاری در عربستان نام برد.
موضوعات: خلیج‌فارس، منطقه - سیاست و حکومت - دخالت ایالات متحده ؛ خلیج‌فارس، منطقه - موقعیت بین‌المللی ؛ کشورهای عربی - سیاست و حکومت - دخالت ایالات متحده ؛ کشورهای عربی - اوضاع اقتصادی
اقتصاد ایران

جستجو درون متن این مدرک
توسعه انسانی یکی از مباحث مهم مطرح‌شده در جهان کنونی است و در آن شاخص‌هایی چون امید به زندگی، دسترسی به آب، میزان مرگ و میر کودکان و ... موثر است. متن حاضر تحلیلی از وضعیت توسعه انسانی در کشورهای عربی و مشکلات و چالش‌های پیش‌رو می‌باشد. به اعتقاد نویسنده از آنجایی‌که مردم ثروت واقعی به حساب می‌آیند، باید سیاست‌های مدون برای رهانیدن آنها از فقر و محرومیت اتخاذ شود. بی‌عدالتی جنسیتی که یکی از گسترده‌ترین مظاهر بی‌انصافی در همه جوامع است و بر نیمی از جمعیت تاثیر مستقیم دارد و نیز تزلزل در مدیریت توسعه از مباحث حاضر است. در نهایت این نتیجه حاصل می‌شود که توسعه انسانی برای حفظ رشد اقتصادی ضروری است و کاهش فقر و آینده‌ای بهتر فقط در سایه آن صورت می‌گیرد.
موضوعات: کشورهای عربی ـ اوضاع اجتماعی؛ کشورهای عربی ـ اوضاع اقتصادی؛ جهانی‌شدن؛ کشورهای عربی ـ جمعیت
مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Helsinki-Style Process Can Promote a Unified Middle East and Tackle Popular Frustrations ، بهمن ۱۳۸۲
در پیش گرفتن الگویی از نوع هلسینکی می‌تواند باعث ایجاد یک خاورمیانه متحد و رفع ناامیدیهای مردم شود
گزارشی که برنامه توسعه سازمان ملل در مورد کشورهای عربی منتشر کرده نشاندهنده بحران‌های وخیمی است. در حالی که جهانی شدن باعث به وجود آمدن فرصت‌های جدید می‌شود، دارای خطراتی برای کشورهایی که خود را با این تغییرات هماهنگ نکنند، می‌باشد. پیشرفت اطلاعاتی و علمی در خاورمیانه بسیار کند است تا جایی که فقط ۲/۱ درصد از مردم کشورهای عربی به کامپیوتر دسترسی دارند و فقط نیمی از آنها از اینترنت استفاده می‌کنند. فقر در مناطق حاشیه‌ای و روستایی یک مسئله مزمن است و به اینها باید عدم حاصلخیزی خاک و کمبود آب را اضافه کرد. کشورهای منطقه می‌توانند الگوی هلسینکی را در پیش بگیرند. چنین اقدامی باعث خواهد شد که همه مردم به صورتی مساوی از حقوق مدنی بهره‌مند شوند و در سایه اصلاحات و تغییرات، امنیت نیز ارتقا یابد.
موضوعات: کشورهای عربی - اوضاع اقتصادی؛ فقر - کشورهای عربی؛ جهانی شدن - نتایج و تاثیرات
Financial Times

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲