نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
به باور نویسنده، با رفع تحریم‌ها علیه ایران، این کشورمی‌تواند به بازارهای رقابتی ژاپن وارد شود که با توجه به تمایل ژاپن برای تنوع‌بخشی به راه‌های تامین انرژی خود، با استقبال مواجه خواهد شد، اما چالش‌هایی مانند: نبود زیرساخت لازم بر سر راه ورود ایران به بخش انرژی ژاپن و تمایل نشان دادن کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس برای همکاری با ژاپن وجود دارد. این نوشتار به بررسی روابط ژاپن و کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس، به‌ویژه در بخش انرژی اختصاص یافته و ظرفیت‌های آتی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ ایران - روابط اقتصادی - ژاپن؛ ژاپن - روابط اقتصادی - ایران؛ ژاپن - روابط اقتصادی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط اقتصادی - ژاپن؛ ژاپن - روابط خارجی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط خارجی - ژاپن
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک