نتیجه جستجو ( ۴۲۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۴۳ صفحه
۱. Follow the Guidance of Xi Jinping Thought On Socialism with Chinese Characteristics for A New Era to Break New Ground in China’s Foreign Relations ، خرداد ۱۳۹۷
استناد به راهنمایی شی جینپینگ در مورد سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصر جدید و ایجاد زمینه‌های نو در روابط خارجی چین
نوشتار حاضر، تلاشی است برای توضیح رویکرد «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصر جدید» که در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (CPC) به عنوان یک نوآوری مهم توسط این حزب مطرح شده است. نویسنده در خلال مقاله خود تلاش کرده اهمیت تطابق مارکسیسم را در بافتار چینی آن نشان دهد و این سازگاری را به‌عنوان دستاورد مهم چین و حزب کمونیست معرفی کند. نوشتار حاضر، جهان چشم‌انداز روشن سوسیالیسم را با ویژگی‌های چین نشان داده و اهمیت جهانی توسعۀ چین و تأثیر چین را برجسته کرده است.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
Chinese People's Institute of Foreign Affairs

جستجو درون متن این مدرک
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، ریاست نشستی با عنوان «کمربند و جاده» را بر عهده داشت. این نشست دو روزه میزبان روسای‌جمهور 29 کشور از جمله ولادیمر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و همچنین 1200 نماینده از 100 کشور بود. در این نشست، شی جین پینگ از طرح جاده و کمربند چین به‌‌عنوان«پروژۀ قرن» یاد کرد. نوشتار حاضر به بررسی گزارش نشست فوق پرداخته است. به زعم برخی ناظران، این نشست بخشی از تلاش شی جین پینگ برای پر کردن کمبودی است که بعد خروج ترامپ از توافقنامۀ همکاری تجاری ترانس پاسیفیک ایجاد شده است.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گزارش نشستی است که در روز دوشنبه 26 تیر 1396 در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شده است و به سوالاتی مانند: رمز اصلی تحول کشور چین چیست؟ چگونه تفکر ایدئولوژیک را با عمل‌گرایی و نتیجه‌گرایی ارتباط دهیم؟ چگونه خودکفایی کمتر را با توسعه بیشتر ساماندهی دهیم؟ چگونه به رابطۀ پایدار و بهینۀ دولت و بازار دست پیدا کنیم؟ چگونه بتوانیم با کمترین هزینه در سیستم بستۀ اقتصادی بازگشایی تدریجی داشته باشیم؟ چگونه از انزوا به تعامل فعالانه با محیط بین‌المللی روی بیاوریم؟ پرداخته است. به باور سخنران، کانون عقلانیت نوین در چین، تناسب‌سازی اهداف با روش‌ها برای تغییر وضعیت بوده است.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر تاثير عوامل ادراكي ـ رواني را بر سياست خارجي چين تبيين کرده است. به‌همين دليل، رويكرد پژوهش تحليلي ـ توصيفي است و تلاش شده در كنار توضيح هريك از اين عوامل به نمودهاي عيني آنها در سياست خارجي چين و وزن هريك در اين فرايند اشاره شود. ويژگي‌هاي رهبران، جهان‌بيني رهبران، فرهنگ استراتژيك، موسسات تحقيقاتي، رسانه‌ها و افكار عمومي به‌عنوان عواملي درنظر گرفته شده‌اند كه فهم و ادراكات رهبران چين را در حوزۀ سياست خارجي تحت تاثير قرار مي‌دهند.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
تجربۀ بازیگر قربانی، تلاش برای تحکیم حکمرانی متمرکز و خیزش اقتصادی گسترده، منجربه تغییر رفتارهای رای‌دهی چین در شورای امنیت شد. بدین ترتیب، پرسش از چرایی گشت و بازگشت‌های رای‌دهی چین به‌عنوان اهتمام اصلی وهش حاضر است. چنین تغییراتی برآیندی از دو لایۀ ایستارهای سیاسی پراگماتیک «منافع ملی» و «موقعیت و وجه بین‌الملل» است. براساس یافته‌های پژوهش، میزان اهمیت استراتژیک موضوع سیاسی، منجربه تغییر ایستارها و رفتارهای پکن در شورای امنیت می‌شود. به باور نویسنده، پکن درصدد کسب دستاوردهای حداکثری، با هزینه‌ها و مسئولیت‌های حداقلی سیاسی است.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی چگونگی نقش چین در تراز قدرت دو قاره در نظام بین‌الملل دوران پساجنگ سرد پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد اروپا به‌عنوان قدرتی سنتی با چالش کاهش نقش، وزن و موقعیت مواجه است، درحالی‌که در نظم آتی همچنان بر امنیت آمریکامحور متکی و با اتکا به ناتو امنیت خود و حوزۀ پیرامونش را تعریف خواهد کرد، ولی شریک راهبردی اقتصادی‌اش آسیا خواهد شد. آسیا در این دوران به‌مثابه قدرت نوظهور با افزایش نقش، وزن و موقعیت روبه‌روست و علاوه‌بر حضور فعال در تعاملات اقتصادی با غرب و اروپا به بازتعریف خود خواهد پرداخت. دراین‌بین، چین به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر آسیای معاصر نقش بلافصلی در تعریف روابط آتی دو قاره و تعاملاتشان با نظام بین‌الملل خواهد داشت.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، مردم ساکن مرزهای جمهوری خلق چین با اوراسیا، عامل مهمی در سیاست خارجی این کشور شده‌اند. به‌هرحال، پس از اعلام استراتژی یک کمربند، یک جاده، توسط شی‌جین پینگ، ابتکاری که ارتباط اقتصادی با اوراسیا را ازطریق ایجاد کمربند اقتصادی و راه دریایی جادۀ ابریشم افزایش می‌دهد، اوراسیا را در مرکز و محور سیاست خارجی معاصر چین قرار داده است. این باعث شده برخی استدلال کنند که پکن در راه ساختن جای پای محکمی در آسیاست که پیامدی استراتژیک درازمدت که روزگاری دور از دسترس هم بود، خواهد داشت.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
چین با جمعیتی بالغ بر 1.3 میلیارد نفر و حضور فعال‌تر در نظم بین‌المللی، در سالی که گذشت از جنبه‌‌های گوناگونی مورد توجه ناظران بین‌‌المللی قرار داشته است. به باور نویسنده، چین در سالی که گذشت شاهد رویدادها و روندهای بسیار سرنوشت‌سازی در روابط خارجی، اقتصاد، اوضاع حزب، رسانه، سانسور، روابط دولت و مردم، انرژی، محیط زیست و همچنین سیاست‌ورزی درقبال تایوان بوده است. بی‌شک چین «روبه‌رشد» است، اما بااین‌حال، با چالش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مختلفی روبه‌رو است که هیچ‌یک از آنها را نمی­‌توان با یک راه‌حل ساده حل‌وفصل کرد و درعوض هرکدام از آنها «رشد» بلندمدت و نظام تک‌حزبی آن را تهدید می‌کند.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
سایت ایراس

جستجو درون متن این مدرک
۹. Chinas Strategic Partnership diplomacy: engaging with a changing world ، تير ۱۳۹۳
دیپلماسی مشارکت راهبردی چین: تعامل با دنیای درحال تغییر
نوشتار حاضر به بررسی این موضوع پرداخته که چین چه درکی از مشارکت راهبردی دارد و چگونه این نوع مشارکت‌ها را در 20 سال گذشته توسعه داده است؛ به‌نحوی‌که پکن درحال‌حاضر با 47 کشور و سه سازمان بین‌المللی قرارداد مشارکت راهبردی دارد. نویسنده بر این باور است که گسترش شدید مشارکت‌های مذکور ازسوی چین، محصول استقبال پکن از جهانی شدن و دیپلماسی چندبعدی است. به باور وی، هرچه چین قدرتمندتر و جامعۀ بین‌المللی به خیزش آن حساس‌تر شود، دیپلماسی مشارکت‌های راهبردی چین، چالش‌های غیرمنتظره‌ای را تجربه خواهد کرد و فعال‌تر و خلاقانه‌تر خواهد شد.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
ESP

جستجو درون متن این مدرک
تلاش سیاست‌گذاران چینی برای توسعه انرژی و دیگر منافع اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان با میلیاردها دلار همکاری‌های اقتصادی و نظامی ازسوی آمریکا همراه شده است. این کمک‌ها به‌طور قابل‌توجهی از مقدار سرمایه‌گذاری که چین در گذشته انجام داده و یا می‌خواهد در آینده انجام دهد، بیشتر است. نویسنده بر این باور است که تاکنون چین از جوایز کشورهای غربی برای پیش‌رو بودن در پایداری افغانستان سود برده است، اما اگر پکن این رویکرد را ادامه داده و اجازه دهد دیگران امنیت منافعش را فراهم کنند، به احتمال زیاد پس از خروج نیروهای غربی از افغانستانبا مشکل مواجه خواهد شد.
موضوعات: چین - سیاست خارجی
ماهنامه آینده پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۴۳