نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
این نوشتار گفت‌و‌گویی است با آقای محسن پاک‌آیین، ‌سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان. وی با اشاره به تاثیر شروع به کار دولت جدید بر روابط ایران و آذربایجان و افکار عمومی در این کشور، بر این باور است که در سال‌های گذشته برخی تلاش زیادی برای تخریب مناسبات دو کشور انجام دادند و گاهی ما نیز در مسیر بازی این بازیگران قرار گرفته و با اقدامات متقابل در زمین دشمنان روابط، بازی کرده‌ایم که این امر در عرصه رسانه‌ای بیشتر مشهود بوده است.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - آذربایجان (جمهوری)؛ آذربایجان (جمهوری) - روابط خارجی - ایران؛ پاک آیین، محسن - مصاحبه‌ها
سایت دیپلماسی ایرانی

جستجو درون متن این مدرک
در دو دهۀ گذشته اندک‌اندک دامنه و نوع نفوذ رژیم صهیونیستی در حوزۀ اوراسیا گسترش یافته است. در این‌میان سفر اخیر دو روزۀ نتانیاهو به آذربایجان و قزاقستان درحالی است که احتمال حضور این رژیم در پیمان‌های اقتصادی منطقه چون اتحادیۀ اوراسیا نیز وجود دارد. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با محسن پاک آیین، سفیر پیشین ایران در باکو، برای بررسی چشم‌انداز روابط رژیم صهیونیستی با آذربایجان و قزاقستان.
موضوعات: اسرائیل - روابط خارجی - آذربایجان؛ آذربایجان - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - قزاقستان؛ قزاقستان - روابط خارجی - اسرائیل؛ پاک آیین ، محسن - مصاحبه‌ها
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک