نتیجه جستجو ( ۷۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۸ صفحه
۱. Five Truths About India ، آبان ۱۳۹۱
پنج واقعیت درباره هند
نوشتار حاضر به بررسی برخی واقعیات که به زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هند شکل داده، پرداخته و تاثیر تحولات دو دهه اخیر بر این واقعیات را مورد توجه قرار داده است. به‌نظر نویسنده در دو دهه گذشته سیاست‌های هند پیچیده‌تر شده است آزادسازی اقتصادی، رشد رقابت سیاسی و تمرکززدایی به‌طور اساسی اقتصاد سیاسی هند را شکل دیگری داده است بااین‌حال این تغییرات جدید به‌طور کامل ایدئولوژی‌ها و خوی طبیعی شایع در این کشور را تغییر نداده است. در هند امروزی آزادسازی اقتصادی با بقایای برنامه‌ریزی دولتی در همزیستی به‌سر می‌برند. منطقه‌گرایی گسترش‌یافته، اما کاملا حاکم نشده است. اختیارات بوروکرات در برخی حوزه‌ها عقب‌نشینی کرده درحالی‌که در برخی حوزه‌ها ارتقاء یافته است.
موضوعات: هند - سیاست و حکومت
بنیاد کارنگی

جستجو درون متن این مدرک
۲. State of the States: Mapping India's Northeast ، آبان ۱۳۸۷
دولت دولت‌ها: ترسیم نمودن شمال شرق هند
گزارش حاضر به بررسی بازیگران غیردولتی و چالش‌هایی که برای دولت هند ایجاد می‌نمایند پرداخته است. درخواست‌هایی برای تشکیل جامعه مدنی، افزایش آزادی‌های سیاسی، نظارت بیشر بر فعالیت دولت هند، درخواست‌هایی برای کسب خودمختاری و دست یافتن بیشتر به حقوق بشر به‌وسیله گروه‌های موجود در شمال شرق هند مهم‌ترین چالش‌هایی است که حکومت هند را با مشکلات اساسی مواجه ساخته است. پاسخ‌های موقتی و شتابزده و سرکوب سیاسی این گروه‌های غیردولتی به‌وسیله حکومت هند، اعتراضات این گروه‌ها را افزایش و بر شدت بحران در شمال ‌شرق این کشور افزوده است.
موضوعات: هند - سیاست و حکومت؛
/ East-West Center (EWC)

جستجو درون متن این مدرک
وضعیت کشورهایی همچون انگلستان، چین، روسیه و فرانسه به‌عنوان قدرت‌های بزرگ در نظام بین‌الملل بیانگر این است که تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ نیازمند فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، منطقه و بین‌المللی خاصی است و نبود هر یک از آنها می‌تواند به‌عنوان مانعی در تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار در سطح بین‌المللی عمل کند. درخصوص هند نیز همین وضعیت صادق است. هدف نوشتار حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های هند برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ با لحاظ مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی- امنیتی بین‌المللی است.
موضوعات: هند - سیاست و حکومت - آینده‌نگری؛ هند - موقعیت بین‌المللی
فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
۴. سیاست و جامعه در هندوستان ، ارديبهشت ۱۳۹۵
امروزه هندوستان مهم‌ترین قدرت اقتصادی، نظامی و به پشتوانة دموکراسی‌اش، قدرت سیاسی آسیای جنوبی است. در کتاب حاضر تلاش شده است با معرفی چگونگی شکل‌گیری ساختار سیاسی نوین هندوستان برپایة الگوی مردم‌سالاری، ساختارهای حقوقی، دستگاه‌های نظامی، نهادهای فرهنگی و الگوهای پیشرفت اقتصادی این کشورِ رو به توسعه معرفی شود و سازوکار شکل‌گیری روابط خارجی آن با دیگر کشورها مورد بررسی قرار گیرد.
موضوعات: هند – سیاست و حکومت؛ هند – روابط خارجی
/ انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۵. In Telangana Decision, a Microcosm of India's Geopolitical Challenge ، مرداد ۱۳۹۲
در حکم تلانگانا، مقیاسی کوچک از چالش ژئوپلیتیک هند را می‌بینیم
دولت هند سرانجام پس از سال‌ها اعتراض مردم در قالب جنبش تلانگانا در اواخر جولای ۲۰۱۳ تصمیم به ایجاد ایالت تلانگانا گرفت. این منطقه در جنوب هند و در ایالت آندراپرادش بوده و شامل حیدرآباد می‌شود. نوشتار حاضر ضمن ترسیم جایگاه جغرافیایی و اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه و همچنین تلاش‌های تاریخی برای کسب استقلال به‌صورت یک ایالت خودمختار ازسوی مردم این منطقه، عواقب و نتایج این تغییرات مرزی داخلی را مورد بررسی قرار داده است.
موضوعات: هند - سیاست و حکومت؛ هند - جنبه‌های استراتژیکی
استرانفور

جستجو درون متن این مدرک
امروزه اهميت قدرت نرم، به واسطه روند گسترش يافته جهاني شدن و كاهش روزافزون نقش قدرت سخت در روابط بين‌الملل، بيش ازپيش براي دستيابي به اهداف سياست خارجي هر كشور نمايان شده است. كشور هند به واسطه برخورداري از تاريخ و تمدن چند هزار ساله و وجود فرهنگ‌ها و اديان متفاوت،‌ پتانسيل بالقوه‌اي براي دستيابي به قدرت نرم دارد كه در قالب سياست خارجي، ارزش‌هاي سياسي و فرهنگ اين كشور تجلي پيدا کرده است. اين نوشتار سعي دارد فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش روي هند را براي دستيابي افزون‌تر به قدرت نرم، كه در راستاي دستيابي به اهداف ملي اين كشور خواهد بود، بازگو کند.
موضوعات: قدرت (علوم اجتماعی) - هند ؛ هند - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات راهبردي

جستجو درون متن این مدرک
قانون اساسی سکولار دموکرات هند به مسلمانان بیش از سایر هم‌کیشانشان در کشورهایی که اکثریت مسلمان دارند، قدرت داده است. مسلمانان هند می‌توانند انتخاب شوند و جای حاکمان بنشینند و بر سیاست جمعی نیز تاثیر بگذارند، اما آنها به‌عنوان اقلیت، قادر نیستند بدون برقراری ائتلاف از دموکراسی سود برند. با وجود موفقیت‌های آشکار هند در زمینه اسلام رادیکال، رادیکال‌های اسلام‌گرا در این کشور به سازماندهی و فعالیت در خارج از جریان اصلی سیاست ادامه می‌دهند. این در حالی است که اکثریت قابل توجه مسلمانان هند از گروه‌های اسلام‌گرای رادیکال دوری کرده‌اند، ولی اسلام‌گراهای افراطی هنوز تهدیدی برای ثبات هند و به همان اندازه برای جوامع دموکراتیک در غرب هستند.
موضوعات: هند - سیاست و حکومت ؛ اسلام - هند؛
ماهنامه فرهنگی - تحلیلی جهان فرهنگی

جستجو درون متن این مدرک
کشور هند نمونه خوبی برای یک کشور دموکرات است و راز این دموکراسی در ارتباط گسترده مسلمانان و هندوها در این کشور است. اخیرا در هند انتخاباتی برگزار شده، که مثل دفعات قبل مردم فارغ از تعصبات بی‌جا منافع کشورشان را در نظر گرفتند. هند علی‌رغم این‌که در فقر شدیدی به سر می‌برد ولی با دموکراسی پایدار توانسته است به سوی توسعه ملی گام بردارد.
موضوعات: دموکراسی - هند؛ هند - سیاست و حکومت
شرق

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر ترجمه و تلخیصی است از مقالات اندیشکده‌های معتبر آمریکایی درخصوص راهبرد این کشور در منطقۀ هند و آسیا - پاسیفیک که به بررسی چرایی اتخاذ راهبرد آسیایی آمریکا، اهمیت، و سرنوشت آن اختصاص یافته است. به باور نویسنده، راهبرد آمریکا درقبال منطقۀ هند و آسیا – پاسیفیک، به گذشته‌هاي بسیار دور مربوط است. این کشور براي پیشگیري از تسلط قدرتی متخاصم در اقیانوس هند و تضمین اهداف خود در منطقه همواره در جست‌وجوي راهبردي کلان براي ایجاد رابطه و حضور در منطقه بوده است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ هند - سیاست و حکومت؛ آسیای جنوب شرقی - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. هند چگونه می‌اندیشد؟ ، تير ۱۳۹۵
What Does India Think?
نوشتار حاضر شامل مجموعه مقالاتی است که تلاش دارد با ارتقاء فهم از منافع، بلندپروازی‌ها، فرصت‌ها و محدودیت‌های پیش‌رویِ سیاست خارجی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی جامعۀ هند و جهت‌گیریِ سیاست خارجی و اقتصادی این کشور را مشخص ‌نماید. به باور نویسنده، سیاست خارجی هند شدیداً به‌دنبال رهاسازی هند از مشکلات جذب سرمایه برای زیرساخت‌های حیاتی کشور و درحال مهیاسازی بهشت برای سرمایه‌گذاران نامتعارف حتی از چین است. وی بر این باور است که ماهیت سیاست در هند نشان می‌دهد که کاهش فقر فقط مستلزم الزامات اقتصادی نبوده و ضرورت‌های سیاسی نیز در این امر تأثیر به‌سزایی دارد.
موضوعات: هند - سیاست خارجی؛ هند - سیاست اقتصادی؛ هند - سیاست و حکومت؛
European Council on Foreign Relations/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸