نتیجه جستجو ( ۶۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۷ صفحه
۱. О возможностях участия Индии в интеграционных процессах в Евразии ، تير ۱۳۹۶
فرصت‌های مشارکت هند در روندهای همگرایی اوراسیا
به باور نویسنده، تردید در انتقال مرکز سیاست و اقتصاد جهانی به حوزه آسیا ـ اقیانوس آرام نیست. در‌عین‌حال از شکل‌گیری فرامنطقه «هند ـ اقیانوس آرام» نیز سخن به میان می‌آید که در آن قدرت‌های منطقه‌ای چون هند، چین و کره جنوبی و نیز سازمان‌هایی نظیر آسه‌آن تقابل می‌کنند. این فرامنطقه با سازمان شانگهای و بریکس نیز ارتباط می‌یابد و دراین‌میان نقش هند از اهمیت زیادی در همگرایی اوراسیایی برخوردار می‌شود. این نقش در کنار فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند، تهدیدهایی به شکل رقابت با قدرت‌هایی چون روسیه و چین نیز خواهد داشت.
موضوعات: هند - سیاست اقنصادی؛ همگرایی (اقتصاد)؛
مجله «مسائل راهبرد ملی»

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، همگرایی اقتصادی در خاورمیانه، درقالب ایجاد بازار مشترک اسلامی، توسعۀ تجارت منطقه‌ای و تسهیل حمل‌ونقل و ارتباطات فیمابین با استفاده از زمینه‌های مشترک فرهنگی و مانند آن، موجد رفاه و توسعه و رشد کشورهای این منطقه شده و براساس نظریۀ «تعمیم همکاری اقتصادی بر زمینه‌های دیگر» همگرایی در دیگر حوزه‌ها ازجمله حوزۀ امنیت نیز جریان می‌یابد.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست اقتصادی؛ همگرایی (اقتصاد)
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر در تلاش است با رویکردی تلفیقی در ابعاد مفهومی، نظری، ضمن بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر همگرایی و منطقه‌گرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس، امکان شکل‌گیری منطقه‌گرایی اقتصادی در این سازمان را مورد سنجش قرار داده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شورای همکاری خلیج فارس در بستر یک سامانۀ منطقه‌ای مهیا، به فرایند همگرایی سرعت بخشیده است، به‌طوری‌که امروزه نوع متفاوتی از منطقه‌گرایی اقتصادی در منطقۀ خاورمیانه را نشان می‌دهد که براین‌اساس می‌توان تصریح کرد امکان شکل‌گیری منطقه‌گرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس با تردید روبه‌رو نیست.
موضوعات: جهانی شدن؛ همگرایی (اقتصاد)
فصلنامه سیاست جهانی

جستجو درون متن این مدرک
۴. A Multi-Speed EU? An Institutional and Legal Assessment ، دي ۱۳۹۴
یک اتحادیه اروپای چندسرعته؟ برآورد حقوقی و سازمانی
به گفتۀ نویسنده، عدم تقارن اغلب در روندهای فدرالیزه کردن تجربه می‌شود؛ به‌خصوص در بافت‌هایی که پیش‌زمینه‌های فرهنگی و حقوقی متفاوتی دارند که کانادا نمونۀ خوبی برای آن است. نویسنده با اتخاذ یک رهیافت تطبیقی، به بررسی عدم تقارن به‌عنوان نوعی متفاوت از همگرایی در اتحادیۀ اروپا پرداخته و نشان داده است که چنین رهیافتی می‌تواند چه خطراتی برای همگرایی اروپایی در پی داشته باشد.
موضوعات: همگرایی (اقتصاد) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛
IAI

جستجو درون متن این مدرک
۵. What are the prospects for the new Chinese-led Silk Road and Asian Infrastructure Investment Bank ، فروردين ۱۳۹۴
چشم‌انداز راه ابریشم جدید چینی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا چیست؟
به گفتۀ نویسنده، چین با پروژۀ راه ابریشم جدید به‌دنبال یافتن نقشی کلیدی در همگرایی منطقه اوراسیاست. به گفتۀ وی، این پروژه قرار است براساس منطق بازار، تمام بازیگران و رژیم‌های حکومتی را در برگیرد و بیشتر مبتنی بر رشد اقتصادی است تا توسعه. به باور وی دولت چین معتقد است که محقق شدن راه ابریشم جدید بسیاری از مسائل مهم سیاست داخلی و خارجی آن را حل خواهد کرد؛ لذا اهمیت بسیاری برای آن قائل است. از دید نویسنده این پروژه درصورت عدم مدیریت ازسوی غرب می‌تواند برای اروپا تهدیدآفرین باشد، لذا اروپایی‌ها باید در آن مشارکت فعال داشته باشند.
موضوعات: چین - سیاست اقتصادی؛ همگرایی (اقتصاد)؛
/ ELCANO

جستجو درون متن این مدرک
سازمان همکاری شانگهای ازجمله سازمان‌های منطقه‌ای است که با هدف اعتمادسازی بین کشورهای عضو و مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی مذهبی و جدایی‌طلبی و به منظور مقابله با هژمونی یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا در نظام بین‌الملل، تشکیل شده است. این سازمان بخشی از فرایند همگرایی در آسیا است، ولی به نظر می‌رسد در فضایی متفاوت از منطقه‌گرایی هژمونیک، منطقه‌گرایی مستقل و منطقه‌گرایی نوین قابل توضیح است. نویسنده تلاش کرده سازمان همکاری شانگهای را ازمنظر نسل سوم منطقه‌گرایی بازتفسیر کند.
موضوعات: سازمان همکاری شانگهای؛ همگرایی (اقتصاد)
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی

جستجو درون متن این مدرک
۷. Stronger after the crisis. Strategic choices for Europe’s way ahead ، مرداد ۱۳۹۰
قوی‌تر بعد از بحران. گزینه های استراتژیک برای راه پیش روی اروپا
همگرایی اتحادیه اروپا ماحصل اراده اعضای آن برای غلبه بر شکاف‌ها، ایجاد رفاه اقتصادی و ایفای نقش در جهان بوده است. گام به گام این اهداف ترجمه شده و در سیاست‌ها و ساختاری سیاسی به نام اتحادیه اروپا تجلی یافته است. امروزه این دارایی تاریخی با چالش‌های جدی‌ گرفتار شده و درگیر مسائل داخلی و خارجی متعددی است که غلبه بر آن نیازمند ایجاد ائتلاف بین رهبران کشورهای عضو و همکاری فعال تمام آنها برای خروج از بحران است. تجربه اتحادیه اروپا در پشت سر گذاشتن بحران‌های متعدد گذشته دلالت بر این دارد که اتحادیه می‌تواند از بحران کنونی خارج شود.
موضوعات: همگرایی (اقتصاد)؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛
/ European Policy Centre

جستجو درون متن این مدرک
۸. Die Eu Wachstumstrategie: Europa 2020 ، اسفند ۱۳۸۹
استراتژی رشد اتحادیه اروپا: اروپا 2020
بحران مالی جهانی و بحران بدهی‌های اتحادیه اروپا، این اتحادیه را در معرض آزمونی بر سر هست و نیست قرار داده‌ است. اتحادیه اروپا برای موفقیت در این آزمون و نجات یورو در ژوئن 2010، استراتژی جدید رشد اتحادیه معروف به «اروپا 2020» را به تصویب رساند که شامل خطوط کلی رشد اقتصادی و همگرایی اتحادیه است. اتحادیه امیدوار است تا با این استراتژی در عرصه سیاسی نیز بیش از پیش به انسجام برسد،اما موفقیت این استراتژی پیش از هر چیر به بها دادن به درس‌های آموخته شده از استراتژی لیسبون بستگی خواهد داشت و بدون انسجام بین نهادهای اتحادیه و اعضا و هماهنگ ساختن سیاست‌ها و استراتژی‌های سیاسی با اروپا 2020، استراتژی مذکور راه به جایی نخواهد برد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ همگرایی (اقتصاد)
SWP

جستجو درون متن این مدرک
با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت‌پذیری منطقه ای از اهمیت بالایی برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه‌ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی‌شدن، ظهور اقتصادهای منطقه‌ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه‌ای برخی از آنها زیادتر از تولید ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطقند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند، نه کشورها. نوشتار حاضر در پی پاسخ به برخی سئوالات اساسی است تا از طریق آن، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت‌پذیری منطقه‌ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت‌پذیری منطقه‌ای رویکردهای نظری و مدل های تبیین‌کننده مولفه‌های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده است.
موضوعات: همگرایی (اقتصاد)؛ رشد اقتصادی
فصلنامه راهبرد یاس

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. The Integration and “Re-Centering” of Asia ، شهريور ۱۳۸۸
همگرایی و ایجاد مرکزیت دوباره در آسیا
متن حاضر با بررسی چشم‌اندازهای تاریخی در مورد مسئله همگرایی اقتصادی در آسیا به بررسی این پدیده در دوران معاصر می‌پردازد. نویسنده عنوان می‌دارد که اگرچه همگرایی در آسیا از بعد جنگ دوم جهانی برخلاف آنچه بسیاری از کشورهای منطقه انتظار داشتند به‌وجود نیامد اما این مسئله در آسیا روندی روبه رشد داشته است. اگرچه در مقطعی روند همگرایی در آسیا به‌علت اتخاذ شیوه اتکا بر داخل به‌وسیله جنوب آسیا متوقف شد اما درحال‌حاضر با توجه به وابستگی متقابل دولت‌ها به یکدیگر این روند روبه رشد است.
موضوعات: همگرایی (اقتصاد)؛ اقتصاد بین‌الملل - یکپارچه‌سازی
/ (Institute of South Asian Studies (ISAS

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷