نتیجه جستجو ( ۱۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
روابط ایران با کشورهای خارجی به شکلی که عملا به امور حکومت و اداره کشور پیوند بخورد، از اوایل حکومت قاجارها آغاز شد. در این میان روابط ایران با روسیه با فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است.در حال حاضر برای درک بهتر مناسبات میان ایران و روسیه، بررسی نقش، دیدگاه،‌ نگرش و عملکرد موسسات پژوهشی در حوزه سیاست خارجی ضرورتی انکارناپذیر است، چراکه برخی از این نهادها و افراد از نقش و ماهیت ظاهری خود فراتر رفته و خود به بازیگری تاثیرگذار در عملیات سیاستگذاری تبدیل شده‌اند. در همین راستا نوشتار حاضر به بررسی برخی از مهمترین مراکز پژوهشی روسیه و نگاه آنها به تحولات جهانی، منطقه‌ای و به‌طورخاص تحولات ایران پرداخته است.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ موسسات تحقیقاتی - روسیه فدراتیو؛ ؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
موضوعات: موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه؛ موسسات تحقیقاتی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ فرهنگ - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۳. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه بیرمنگام ، تير ۱۳۸۶
Centre for Russian and East European Studies, The University of Birmingham (CREES)
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی یکی از برجسته‌ترین نهادهای تحقیقاتی و یکی از مراکز مهم چند رشته‌ای متمرکز بر علوم اجتماعی و تاریخ در حوزه مطالعات اروپا است و طیف گسترده‌ای از برنامه‌های تحقیقاتی، شامل مطالعه سیاست و جامعه در روسیه، اوکراین و اروپای مرکزی، دگردیسی اقتصادی پس از فروپاشی شوروی، تاریخ روسیه و اتحاد جماهیر شوروی و مطالعات امنیتی را دربر می‌گیرد.
موضوعات: مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی ، دانشگاه بیرمنگام؛ موسسات تحقیقاتی - انگلستان؛ تاریخ - روسیه فدراتیو ؛ امنیت؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۴. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه ویرجینیا ، آبان ۱۳۸۴
(Center for Russian and East European Studies, The University of Virginia (CREES
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی یکی از مراکز وابسته به دانشگاه ویرجینیا است که به عنوان یکی از منابع تحقیقاتی در زمینه مطالعات روسیه و اروپای شرقی به تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه این منطقه پرداخته و با دیگر مراکز آموزشی در ویرجینیا و جنوب شرقی آمریکا همکاری می‌کند.
موضوعات: مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه ویرجینیا؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ روسیه فدراتیو - سیاست و حکومت؛ سلاحهای کشتار جمعی؛ تاریخ
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۵. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه میشیگان ، آبان ۱۳۸۴
Center for Russian and East European Studies, University of Michigan
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی یکی از مراکز وابسته به موسسه بین‌المللی دانشگاه میشیگان و یکی از موسسات بزرگ ملی در زمینه مطالعات روسیه و اروپای شرقی به شمار می‌رود و به عنوان یکی از مراکز منابع ملی از سوی وزارت آموزش آمریکا حمایت می‌شود. مطالعات این مرکز شامل مطالعات اروپای مرکزی (به ویژه کشورهای لهستان و چک)، مطالعات روسیه و مطالعات جنوب شرق اروپا می‌شود.
موضوعات: مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه میشیگان؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ روسیه فدراتیو - سیاست و حکومت؛ اروپای شرقی - سیاست و حکومت؛ اروپای مرکزی - سیاست و حکومت؛ روسیه فدراتیو - تاریخ ؛ روسیه فدراتیو - اوضاع اقتصادی؛ فرهنگ - روسیه فدراتیو
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان

جستجو درون متن این مدرک
۶. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه کانزاس ، آبان ۱۳۸۴
(Center for Russian and East European Studies, University of Kansas (CREES
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی یکی از مراکز وابسته به دانشگاه کانزاس و یکی از مراکز منابع ملی وزارت آموزش آمریکاست که به مطالعه و بررسی تحولات روسیه و اروپایی شرقی، به‌ویژه کشورهای لهستان و اوکراین و منطقه بالکان می‌پردازد.
موضوعات: مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه کانزاس؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ روسیه فدراتیو - سیاست و حکومت؛ لهستان - سیاست و حکومت؛ اوکراین - سیاست و حکومت؛ بالکان - سیاست و حکومت
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۷. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه پیتزبورگ ، آبان ۱۳۸۴
(Center for Russian & East European Studies, University of Pittsburgh (REES
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی به عنوان یکی از بخش‌های مرکز مطالعات بین‌المللی دانشگاه پیتزبورگ و با گردهم آوردن محققان، پژوهشگران و اساتید رشته‌های مختلف بنیان نهاده شد تا نقش مهمی را در حمایت از تحقیقات و آموزش‌های نوین و برقراری ارتباط با سایر مراکز مطالعاتی در حوزه مطالعات روسیه و اروپای شرقی ایفا کند.
موضوعات: مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه پیتزبورگ؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ روسیه فدراتیو - تاریخ؛ اروپای شرقی - تاریخ؛ فرهنگ - روسیه فدراتیو؛ فرهنگ - اروپای شرقی؛ روسیه فدراتیو - سیاست و حکومت؛ اروپای شرقی - سیاست و حکومت؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی؛ اروپای شرقی - روابط خارجی
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۸. مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا، دانشگاه تگزاس در آستین ، آبان ۱۳۸۴
(Center for Russian, East European and Eurasian Studies, The University of Texas at Austin (CREEES
مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا به‌عنوان یکی از مراکز منابع ملی وزارت آموزش آمریکا در زمینه مطالعات روسیه و اروپای شرقی و یکی از بخش‌های مرکز اطلاعات شبکه روسیه و اروپای شرقی در دانشگاه تگزاس در آستین بنیان نهاده شد. این مرکز به برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه زبان‌های منطقه، علوم اجتماعی و علوم انسانی و دیگر مباحث تخصصی و پژوهشی مربوط به مطالعات شوروی سابق و اروپای مرکزی و شرقی می‌پردازد.
موضوعات: مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا، دانشگاه تگزاس در آستین؛ ایالات متحده - موسسات تحقیقاتی؛ روسیه فدراتیو - اوضاع اجتماعی ؛ اروپای شرقی - اوضاع اجتماعی ؛ اوراسیا - اوضاع اجتماعی ؛ فرهنگ - روسیه فدراتیو ؛ فرهنگ - اروپای شرقی ؛ فرهنگ - اوراسیا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۹. مرکز مطالعات روسی موسسه امور بین‌الملل نروژ ، آبان ۱۳۸۴
NUPI Center for Russian Studies
مرکز مطالعات روسیه یکی از مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی موسسه امور بین‌الملل نروژ است که در راستای تحقق اهداف و فعالیت‌های این موسسه و به منظور ایجاد آگاهی و ارتقای شناخت جامعه نروژ و گسترش روابط چندجانبه در حوزه‌های دریای بالتیک و بارنتز بنیان نهاده شد.
موضوعات: مرکز مطالعات روسی موسسه امور بین‌الملل نروژ؛ نروژ - موسسات تحقیقاتی ؛ روسیه فدراتیو - سیاست و حکومت ؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی ؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - نروژ ؛ نروژ - روابط خارجی - روسیه فدراتیو
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. مرکز مطالعات اسلاوی و اروپای شرقی، دانشگاه ایالتی اوهایو ، آبان ۱۳۸۴
The Center for Slavic and East European Studies, Ohio State University
مرکز مطالعات اسلاوی و اروپای شرقی یکی از مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه ایالتی اوهایو است که با هدف تحقیق و پژوهش در زمینه روسیه، اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی و آموزش زبان‌های این مناطق بنیان نهاده شد.
موضوعات: مرکز مطالعات اسلاوی و اروپای شرقی، دانشگاه ایالتی اوهایو؛ ایالات متحده - موسسات تحقیقاتی؛ زبانشناسی ؛ فرهنگ ؛ اروپای شرقی - سیاست و حکومت ؛ اروپای شرقی - تاریخ ؛ روسیه فدراتیو - اوضاع اجتماعی ؛ روسیه شوروی - سیاست و حکومت ؛ روسیه شوروی - تاریخ
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲