نتیجه جستجو ( ۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. بولتن ویژه: اندیشکده‌های سیاست خارجی چین: نقش‌های در حال تغییر و شرایط ساختاری ، خرداد ۱۳۹۲
China’s Foreign Policy Think Tanks: Changing Roles and Structural Conditions
این بولتن، به بررسی اندیشکده‌های سیاست‌ خارجی در چین و دسته‌بندی آنها براساس فعالیتشان پرداخته و در ادامه نحوه شکل‌گیری و ویژگی‌های خاص هرکدام از آنها را ـ هم در سطح موسسات و هم در بافت گسترده‌تر ملی ـ تبیین کرده است. در این‌راستا، دسته‌بندی جدیدی از اندیشکده‌های ارائه و نگاهی عمیق به فعالیت‌های اخیر آنها شده است.
موضوعات: موسسات تحقیقاتی – چین؛ مشاوران دولتی – چین؛ برنامه ریزي سیاسی – چین؛ سیاست گذاري – تحقیق؛ چین – روابط خارجی – قرن ۲۱م.
GIGA/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. مرکز مطالعات اروپا، دانشگاه شاندونگ ، تير ۱۳۸۶
Center for European Studies, Shandong University
مرکز مطالعات اروپا یکی از مراکز مطالعاتی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاندونگ است که در سال ۱۹۹۴ و با هدف هماهنگی، ارتقاء و توسعه مطالعات اروپا در دانشگاه شاندونگ، جهت شناخت و درک و آموزش مقوله همگرایی اروپا با توجه به رویکردهای چندرشته‌ای و میان رشته‌ای بنیان نهاده شد.
موضوعات: مرکز مطالعات اروپا ، دانشگاه شاندونگ؛ موسسات تحقیقاتی - چین؛ همگرایی (اقتصاد) - اروپا؛ اروپا - سیاست خارجی؛ اقتصاد - اروپا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۳. موسسه مطالعات اروپا و آمریکا، دانشگاه چین ، مهر ۱۳۸۶
Institute of European and American Studies, Academia Sinica (IEAS)
موسسه مطالعات اروپا و آمریکا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه چین (سینیکا) است که به مطالعه و بررسی مباحث فرهنگی، اتحادیه اروپا، جهانی شدن و تحولات جوامع اروپایی و آمریکایی، نوعمل‌گرایی، سیاست عمومی در اروپا و ایالات متحده، روابط چین و آمریکا و روابط چین و اروپا می‌پردازد.
موضوعات: موسسه مطالعات اروپا و آمریکا ، دانشگاه چین؛ موسسات تحقیقاتی - تایوان؛ فرهنگ - اتحادیه اروپا؛ جهانی شدن؛ ایالات متحده - روابط خارجی - چین ؛ چین - روابط خارجی - ایالات متحده؛ اروپا - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - اروپا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۴. موسسه مطالعات اروپا، روسیه و اوراسیا، دانشگاه جورج واشنگتن ، مهر ۱۳۸۶
The Institute for European, Russian and Eurasian Studies, The George Washington University (IERES)
موسسه مطالعات اروپا، روسیه و اوراسیا یکی از مراکز دانشگاه جورج واشنگتن است که به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه شوروی، کشورهای اروپای شرقی، چین و آسیای شرقی و ارائه مشاوره به رهبران سیاسی در این حوزه‌ها بنیان نهاده شد.
موضوعات: موسسه مطالعات اروپا ، روسیه و اوراسیا ، دانشگاه جورج واشنگتن؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ اروپای شرقی - سیاست و حکومت؛ اروپای مرکزی - سیاست و حکومت؛ چین - سیاست و حکومت
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۵. مرکز مطالعات چین، دانشگاه میشیگان ، دي ۱۳۸۴
(Center for Chinese Studies, University of Michigan (CCS
مرکز مطالعات چین وابسته به دانشگاه میشیگان و یکی از مهم‌ترین مراکز مطالعاتی آمریکا است که با هدف ارائه منابع گسترده در زمینه مطالعات چین به محققان، دانشجویان و عموم مردم، جهت شناخت و درک هرچه بیشتر مسائل جاری این کشور پهناور و پرجمعیت بنیان نهاده شد.
موضوعات: مرکز مطالعات چین، دانشگاه میشیگان؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ چین - سیاست و حکومت؛ تاریخ - چین
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۶. موسسه شرق‌شناسی، دانشگاه ورشو ، مهر ۱۳۸۴
Institute of Oriental Studies, Warsaw University
موسسه شرق‌شناسی یکی از مراکز آموزشی و مطالعاتی دانشکده زبان‌های معاصر و شرق‌شناسی دانشگاه ورشو است که به ارائه دوره‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه آفریقا، هند، ایران، ژاپن، کره، مغولستان، ترکیه، مصر، چین، زبان‌های عبری و عربی، اسلام و مطالعات اسلامی می‌پردازد.
موضوعات: موسسه شرق‌شناسی، دانشگاه ورشو؛ لهستان - موسسات تحقیقاتی؛ خاورشناسی؛ زبان‌شناسی؛ اسلام؛ ایران - تاریخ ؛ آفریقا - تاریخ ؛ ژاپن - تاریخ ؛ کره - تاریخ ؛ مصر - تاریخ ؛ چین - تاریخ
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۲)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک