نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
به جرأت می‌توان گفت اندیشکده‌ها یکی از پدیده‌های عصر جدید هستند. هرچند سابقة تأسیس آنها به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، اما به‌لحاظ گسترش، تأثیرگذاری، تنوع، گستردگی موضوعی، فرارسی و غیره، اندیشکده‌ها در سال‌های اخیر اهمیت چشمگیر و بی‌بدیلی یافته و در تمام سطوح سیاست به ایفای نقش پرداخته‌اند. کتاب حاضر نشان داده که چگونه اندیشکده‌های موفق، رویکردهایی نظام‌مند برای تأثیرگذاری تدوین می‌کنند و چگونه با یادگیری از تجاربشان می‌توانند در حوزة افکار عمومی و سیاست‌گذاری، نسبت به دیگران تا حد ممکن متمایز باشند.
موضوعات: برنامه‌ریزی راهبردی - ایالات متحده؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده - مدیریت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر تلخیصی است از کتاب «اندیشکده‌ها چه باید انجام دهند؟ راهنمایی راهبردی برای رسیدن به تاثیرگذاری سیاسی» به قلم اندرو سیلی که در آن نویسنده تلاش کرده تا نحوه دستیابی به تاثیرگذاری سیاسی از سوی اندیشکده‌ها را بر اساس تحقیقات انجام‌شده بر روی موسسات موفق در این زمینه بیان کند. نویسنده برای این کار در مقدمه کتاب به ایده‌هایی که اهمیت دارند و اندیشکده‌ها باید بر روی آنها تمرکز کنند، پرداخته و در ادامه فصول کتاب به پرسش‌هایی متعدد در این زمینه پاسخ داده است. مجموعه این پاسخ‌ها راهنمای اندیشکده‌ها در رسیدن به تاثیرگذاری سیاسی است.
موضوعات: سیاست‌گذاری – ایالات متحده – تحقیق – مدیریت؛ برنامه‌ریزی استراتژیک – ایالات متحده؛ موسسات تحقیقاتی – ایالات متحده – مدیریت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک