نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. مديريت تعارض براي حرفه‌اي‌هاي امنيت ، اسفند ۱۳۹۲
Conflict Management for Security Professionals
نويسنده بر اين باور است كه براي حل مناقشات و حفظ امنيت سازمان‌ها، كاركنان حرفه‌اي بايد به طيف وسيعي از راهبردهاي حل تعارض مجهز باشند. روی سخن این کتاب به دو گروه است: گروه نخست، مقامات ارشد غيرامنيتي سازماني كه مستقيم يا غيرمستقيم مسئول حفظ امنيت سازمان‌هاي خود هستند يا نفوذي بر اعمال آن دارند. گروه دوم، افرادي كه حرفه‌ايِ امنيت محسوب شده و شخصا درگير حوزه مديريت، حل تعارض و حفاظت از اعضاي سازماني هستند. به باور نویسنده، ‌راه‌حل موثر تعارض، كليدي براي حفاظت و خدمت‌رساني است.
موضوعات: سرویس امنیت خصوصی؛ سیاست امنیتی؛ مدیریت تعارض
Elsevier

جستجو درون متن این مدرک
چرا جنگ‌های داخلی روی می‌دهد؟ چرا مردم یک کشور به جان هم می‌افتند؟ چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ آیا می‌توان از قوع جنگ‌های داخلی جلوگیری کرد؟ چگونه؟ این کتاب ضمن بررسی مطالعات موردی بیش از بیست کشور، در حال گذار که درگیر جنگ داخلی بوده‌اند، تلاش می‌کند ریشه‌ها و دلایل جنگ‌های داخلی را از منظر رویکرد اقتصاد سیاسی بررسی کرده و به پرسش‌های مطروحه پاسخ دهد. بررسی اینکه دولت‌ها چه سیاست‌های اقتصادی را باید پی‌ریزی کنند تا از وقوع شورش و جنگ داخلی پیشگیری‌ کند.
موضوعات: جنگ داخلی - جنبه‌های اقتصادی؛ اقتصاد؛ مدیریت تعارض؛ صلح
دفتر علم

جستجو درون متن این مدرک