نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Maritime security in the mediterranean: challenges and policy responses ، تير ۱۳۹۰
امنیت دریایی در مدیترانه: چالش‌ها و واکنش‌های سیاسی
بهار عربی به شکل جدی و در درازمدت امنیت مدیترانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. قبل از این بهار دول منطقه طبق توافقات دو یا چندجانبه تعهداتی در زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، مبارزه با تروریسم و دیگر تهدیدات مطرح برای اروپا داشتند. اما تحولات بعد از بهار عربی، مدیترانه را در شرایط جدیدی قرار داده و تجدید توافقات و رسیدن به هماهنگی‌های جدید را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. از این‌رو پرداختن به امنیت مدیترانه از ابعاد مختلف، نیازی جدی برای اروپاست که در گزارش پیش‌رو و در قالب نشستی تخصصی مورد مداقه قرار گرفته است. این گزارش تلاش کرده تا دستاوردهای فعلی اروپا در امنیت دریایی در مدیترانه را به تصویر بکشد و اقدامات مورد نیاز آتی را مشخص سازد.
موضوعات: مدیترانه، نواحی - امنیت ملی؛ امنیت بین‌المللی؛
مرکز برنامه دفاع و توسعه

جستجو درون متن این مدرک
۲. Rethinking the Euro-Mediterranean political and security dialogue ، آذر ۱۳۸۳
بازاندیشی گفتگوی سیاسی و امنیتی اروپا - مدیترانه
بولتن فوق با دستمایه قرار دادن جنگ عراق و حوادث ۱۱ سپتامبر و نیاز به نقش و اهمیت اتحادیه اروپا در عرصة جهانی، استراتژی امنیتی جدید اروپا و نحوة تعامل آن با کشورهای ساحل جنوبی دریای مدیترانه را مورد بررسی قرار داده است. فهرست مطالب این بولتن عبارت است از: مقدمه: امنیت اروپا و روند بارسلون، محورهای مهم سیاست مدیترانه‌ای اروپا، ارزیابی انتقادی از همکاری‌های امنیتی و سیاسی، توصیه‌های سیاسی و نتیجه‌گیری.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی ؛ سیاست امنیتی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - امنیت ملی؛ مدیترانه - نواحی - امنیت ملی
مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا

جستجو درون متن این مدرک