نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با ایگور ماکاروف، استاد اقتصاد دانشگاه مسکو. به باور وی، هرچه جایگاه ایران به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا افزایش یابد، همکاری‌‌های آن نیز در این اتحادیه می‌تواند گسترده‌تر شود. روسیه تمایل دارد که اوراسیای بزرگ به‌عنوان مرکز جدید توسعۀ اقتصادی بروز یابد که علاوه‌بر قزاقستان و چهار جمهوری دیگر جداشده از شوروی، کشورهایی همچون چین، ایران، هند و پاکستان و شاید کشورهای دورتر از منطقه مثل مغولستان، ترکیه و آذربایجان و همچنین کرۀ جنوبی و حتی کشورهای آسه‌آن به عضویت آن درآیند.
موضوعات: روسیه فدراتیو - سیاست اقتصادی؛ ایران - سیاست اقتصادی؛ ماکاروف ، ایگور - مصاحبه‌ها؛ ؛ ؛
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک