نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
نوشتار حاضر با توجه به توسعۀ فناورانه رسانه، چالش دربرگیری و تصرف همه‌جایی فضای مجازی، به بررسی وضعیت فعلی پخش ماهواره‌ای در سپهر رسانه‌ای ایران پرداخته و چگونگی آن در سال آتی را مورد بررسی قرار داده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که این توسعه و شرایط جدید پخش برنامه‌های ماهواره‌ای در سیر و روند غلبه برنامه‌های فرهنگی، دارای هدف عمده (برنامه‌ریزی شده) و یا سهو (پیامدی) ایجاد تغییرات هویتی در مخاطب، چه نتایج احتمالی‌ای را دربر خواهد داشت و پیش‌بینی نخبگان و صاحب‌نظران با اطلاع از گزارش آینده‌پژوهی این حوزه چگونه خواهد بود؟
موضوعات: ماهواره‌ها - ایران؛ ایران - سیاست و حکومت
ماهنامه مطالعات هویتی

جستجو درون متن این مدرک
یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای جنگ نرم، استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تحت تاثیر قراردادن سیاست‌ها و افکار عمومی کشور هدف است. به این منظور در ششمین مجلد از مجموعه کتاب‌های جنگ نرم در سه سطح به بررسی و آسیب‌شناسی جنگ رسانه‌ای بیگانگان علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. این سه سطح در ابتدا، تسلط رسانه‌ای غرب و خصوصا آمریکا را پوشش داده، سپس به معرفی و کارکرد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان پرداخته و در انتها در چهار مورد ویژه مطالعاتی از سایت‌ها و ماهواره‌های موثر در فرایند جنگ رسانه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی نام برده و عملکرد و ساختار آنها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است.
موضوعات: جنگ نرم – ایران؛ رسانه‌های گروهی – جنبه‌های سیاسی؛ تبلیغات ضدایرانی؛ اینترنت – ایران – جنبه‌های سیاسی – نمونه‌پژوهی؛ ماهواره‌ها – ایران – جنبه‌های سیاسی – نمونه‌پژوهی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
اسرائیل در تاریخ ۱۹ جولای اولین ماهواره با توانمندی رادار ترکیبی دارای تلسکوپ که در هر شرایط جوی قادر به فرستادن تصاویر تفکیک شده زمینی است را به فضا پرتاب نمود. این ماهواره برای نخستین بار از سکوی فضایی هند به فضا پرتاب شد. هدف از پرتاب این ماهواره تصویربرداری از جزیی‌ترین تصاویر مربوط به تاسیسات هسته‌ای ایران است.
موضوعات: جاسوسی - اسرائیل؛ نظارت فضایی- اسرائیل؛ ماهواره‌ها - اسرائیل؛ نیروگاههای اتمی - ایران؛
/ کتابخانه دیجیتالی دید

جستجو درون متن این مدرک