نتیجه جستجو ( ۲۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
به باور نویسنده، تامین و تحکیم انسجام ملی در جوامع متنوع قومی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های ویژه و اقدامات سخت‌افزارانه بسیاری است و متعاقبا هزینه‌های مضاعفی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. این نوشتار به بررسی سیاست‌های قومی پرداخته است و اصول و سیاست‌های قومی در نظام جمهوری اسلامی را نیز مورد بررسی قرار داده است. همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های تنوع قومی از دیگر مواردی است که در این نوشتار به آن اشاره شده است.
موضوعات: قومیت - ایران
راه‌نما: نشریه مطالعات بین‌المللی تروریسم

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار ابتدا به روش اقدام‌پژوهی تاریخی و تفسیری، منابع بالقوه تعلق‌های ملی هفت قوم فارس، لر، بلوچ، ترکمن، عرب، کرد و آذری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با مراجعه به خبرگان و استفاده از فن تکنیک دلفی فازی، ضریب اهمیت و تاثیر این مولفه در بروز بحران قومی یا تسریع روند توسعه هم‌افزا و همگرا را بررسی کرده است.
موضوعات: قومیت - ایران
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار با استفاده از روش میدانی، در صدد شناخت عوامل بروز بحران قومی در دو منطقه قومی (کردستان و بلوچستان) پس از انقلاب اسلامی بوده و با وزن‌دهی به هر یک ازعوامل موجود، میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها را مورد سنجش قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در این دو منطقه عوامل و مولفه‌های موجود یکسان عمل نکرده‌اند، به گونه‌ای که در بلوچستان مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی و در کردستان مولفه‌های سیاسی و امنیتی نقش بارزتری نسبت به سایر مولفه‌ها ایفا کرده‌اند.نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران مسائل قومی در جهات شناخت سیاست قومی بهینه در یک منطقه قومی نیازمند شناسایی دقیق علل بروز بحران قومی هستند تا بتوانند سیاست بهینه و متناسب با ویژگی‌های منطقه را ترسیم کنند.
موضوعات: قومیت - ایران؛
فصلنامه روزنامه سیاستگذاری

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در دو نشست تخصصی که در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ و ۶/۳/۱۳۸۹ با حضور کارشناسان به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر موقعیت‌های قومی بر هویت و امنیت ملی، برگزار کرد، مسائلی از قبیل: روش‌شناسی مطالعه قومیت‌ها در ایران، تغییرات فکری و الگویی در حوزه قومیت‌ها، بررسی وضعیت‌های قومی در شرایط کنونی، آسیب‌شناسی سیاست‌های قومی نظام ج.ا.ایران، گسست هویتی و تاثیرپذیری از خارج کشور، الزامات راهبردی و سیاست‌گذاری قومی را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: قومیت -۰ ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، تشکیل و حضور نمایندگان در فراکسیون‌های قومی، خروج از وظایف نمایندگی و تلاش برای قطبی‌سازی جامعه است و باید در مقابل این جریان ایستادگی کرد. به باور وی، نمایندگان حامی چنین فراکسیون‌هایی با عبور از خط قرمز‌های «قانونی»، «شرعی»، «اخلاقی» و از همه مهم‌تر «احترام‌زدایی از هویت ملی» گام در مسیری گذاشته‌اند که شعله‌های جنگ قومی و برادرکشی را بر می‌افروزد. نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی چون: فراکسیون‌های قومی و احترام‌زدایی از هویت ملی، فراکسیون قومی و احترام‌زدایی از اخلاق نمایندگی و فراکسیون قومی و احترام‌زدایی از قانون اساسی، پرداخته است.
موضوعات: قومیت - ایران؛ ایران - سیاست و حکومت
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش دارد تا عوامل مؤثر بر عملکرد گروه‎های قومی- مذهبی را در شهرستان سراوان که یکی از شهرستان‎های مرزی و حساس استان سیستان و بلوجستان است، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. یافته‎های پژوهش حاکی از آن است که ازمیان عوامل مؤثر بر عملکرد گروه‎های قومی- مذهبی در امنیت داخلی شهرستان سراوان "علل و عوامل محیطی و جغرافیایی"، دارای میانگین بالاتر و "علل و عوامل فرهنگی – اجتماعی (با تأکید بر وضعیت امنیتی)" دارای میانگین کمتری است و در زمینۀ میزان تأثیر این علل و عوامل در امنیت داخلی استان سیستان و بلوچستان، "علل و عوامل فرهنگی – اجتماعی (با تأکید بر وضعیت اقتصادی)"، دارای میانگین بالاتر و"علل وعوامل محیطی و جغرافیایی" دارای میانگین اثرگذاری کمتری است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی؛ قومیت - ایران
مجله سیاست دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، خلیفه‌گری‌های ارمنیان در ایران نهادهایی رسمی هستند که جوامع زیر پوشش خود را در نقاط گوناگون کشور اداره می‌کنند. اعضای مجامع نمایندگان، با رای مردم انتخاب می‌شوند و اعضای شوراهای خلیفه‌گری و هیات‌ها کارگروه‌هایی که ازسوی شوراهای خلیفه‌گری برای امور اداری و اجرایی جامعۀ ارمنیان منصوب می‌شوند تماما به‌طور افتخاری فعالیت می‌کنند و این‌گونه فعالیت‌ها را وظیفۀ ملی و اجتماعی خود می‌دانند. نوشتار حاضر به بررسی شکل‌گیری خلیفه‌گری ارمنیان تهران و ساختار و کارکرد خلیفه‌گری ارمنیان تهران و نهادهای وابسته به آن پرداخته است.
موضوعات: ارامنه؛ قومیت - ایران
فصلنامه فرهنگی ارمنیان پیمان

جستجو درون متن این مدرک
نهاد بسیج با کارکردهای فرابخشی و متنوع به‌مثابه یک نهاد مدنی و سازمانی منظم اما مردمی و در حد واسط دولت و ملت، نقش انسجام‌بخش و همبستگی‌ساز ایفا می‌کند. به باور نویسنده بسیج از نوادر سازمان‌هایی است که با قشرها و گروه‌های بسیار متنوعی در کشور ارتباط نهادینه و تعریف شده دارد؛ این ظرفیت بستر بسیار مناسبی برای انتقال و پذیرش فرهنگ و باورهای دینی و ملی به نسل نو فراهم کرده است.
موضوعات: بسیج؛ قومیت - ایران ؛
ماهنامه نامه هویت

جستجو درون متن این مدرک
با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت بر اثر تحریم‌های ضدایرانی، بازنگری در نظام تخصیص اولویت‌ها از یکسو و توجیه و تبیین وضعیت نامساعد اقتصادی کشور برای مردم و نخبگان جامعه از جمله اقوام ایرانی، ضروری به نظر می‌رسد. نویسنده بر این باور است که با وجود برخی دغدغه‌ها مبنی بر وجود برخی گسست‌ها، مشارکت بالای اقوام ایرانی به ویژه در مناطق کردنشین شمال غرب و استان سیستان و بلوچستان و میزان بالای آرای آقای دکتر روحانی، نشان از تقویت اعتماد و نگرش مثبت دوسویه‌ای دارد که توان مضاعفی برای حل چالش‌های موجود فراهم خواهد کرد.
موضوعات: قومیت - ایران - وضع سیاسی و اجتماعی؛ ایران - اوضاع اجتماعی
ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
تعدد گروه‌های قومی در جوامع معاصر، به علت تفاوت‌های ماهیتی با نظام‌های سیاسی حاکم، منشا بالقوه‌ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. وجود مسئله قومیت و به تبع آن، فرضیه تضعیف امنیت ملی، به ویژه در کشورهای جهان سوم، به فرضیه‌ای تعمیم‌پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی تبدیل شده است، اما تداوم تاریخی کشور و حکومت با مشارکت اقوام مختلف در ایران آسیب‌پذیری و عدم تعمیم‌پذیری این فرضیه را نشان می‌دهد. در واقع تنوع قومی در ایران به علت ساخت اکولوژیکی این گروه‌ها و تداوم ان در ساختار ملت ایران نه تنها سبب تضعیف امنیت ملی نشده، بلکه قوام‌بخش مفهوم کشور بوده است. این نوشتار ، سعی در کالبدشکافی تنوع قومی و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملی دارد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی؛ قومیت - ایران
فصلنامه آفاق امنیت

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲