نتیجه جستجو ( ۱۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
به باور نویسنده، تامین و تحکیم انسجام ملی در جوامع متنوع قومی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های ویژه و اقدامات سخت‌افزارانه بسیاری است و متعاقبا هزینه‌های مضاعفی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. این نوشتار به بررسی سیاست‌های قومی پرداخته است و اصول و سیاست‌های قومی در نظام جمهوری اسلامی را نیز مورد بررسی قرار داده است. همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های تنوع قومی از دیگر مواردی است که در این نوشتار به آن اشاره شده است.
موضوعات: قومیت - ایران
راه‌نما: نشریه مطالعات بین‌المللی تروریسم

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار ابتدا به روش اقدام‌پژوهی تاریخی و تفسیری، منابع بالقوه تعلق‌های ملی هفت قوم فارس، لر، بلوچ، ترکمن، عرب، کرد و آذری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با مراجعه به خبرگان و استفاده از فن تکنیک دلفی فازی، ضریب اهمیت و تاثیر این مولفه در بروز بحران قومی یا تسریع روند توسعه هم‌افزا و همگرا را بررسی کرده است.
موضوعات: قومیت - ایران
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار با استفاده از روش میدانی، در صدد شناخت عوامل بروز بحران قومی در دو منطقه قومی (کردستان و بلوچستان) پس از انقلاب اسلامی بوده و با وزن‌دهی به هر یک ازعوامل موجود، میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها را مورد سنجش قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در این دو منطقه عوامل و مولفه‌های موجود یکسان عمل نکرده‌اند، به گونه‌ای که در بلوچستان مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی و در کردستان مولفه‌های سیاسی و امنیتی نقش بارزتری نسبت به سایر مولفه‌ها ایفا کرده‌اند.نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران مسائل قومی در جهات شناخت سیاست قومی بهینه در یک منطقه قومی نیازمند شناسایی دقیق علل بروز بحران قومی هستند تا بتوانند سیاست بهینه و متناسب با ویژگی‌های منطقه را ترسیم کنند.
موضوعات: قومیت - ایران؛
فصلنامه روزنامه سیاستگذاری

جستجو درون متن این مدرک
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در دو نشست تخصصی که در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ و ۶/۳/۱۳۸۹ با حضور کارشناسان به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر موقعیت‌های قومی بر هویت و امنیت ملی، برگزار کرد، مسائلی از قبیل: روش‌شناسی مطالعه قومیت‌ها در ایران، تغییرات فکری و الگویی در حوزه قومیت‌ها، بررسی وضعیت‌های قومی در شرایط کنونی، آسیب‌شناسی سیاست‌های قومی نظام ج.ا.ایران، گسست هویتی و تاثیرپذیری از خارج کشور، الزامات راهبردی و سیاست‌گذاری قومی را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: قومیت -۰ ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نهاد بسیج با کارکردهای فرابخشی و متنوع به‌مثابه یک نهاد مدنی و سازمانی منظم اما مردمی و در حد واسط دولت و ملت، نقش انسجام‌بخش و همبستگی‌ساز ایفا می‌کند. به باور نویسنده بسیج از نوادر سازمان‌هایی است که با قشرها و گروه‌های بسیار متنوعی در کشور ارتباط نهادینه و تعریف شده دارد؛ این ظرفیت بستر بسیار مناسبی برای انتقال و پذیرش فرهنگ و باورهای دینی و ملی به نسل نو فراهم کرده است.
موضوعات: بسیج؛ قومیت - ایران ؛
ماهنامه نامه هویت

جستجو درون متن این مدرک
با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت بر اثر تحریم‌های ضدایرانی، بازنگری در نظام تخصیص اولویت‌ها از یکسو و توجیه و تبیین وضعیت نامساعد اقتصادی کشور برای مردم و نخبگان جامعه از جمله اقوام ایرانی، ضروری به نظر می‌رسد. نویسنده بر این باور است که با وجود برخی دغدغه‌ها مبنی بر وجود برخی گسست‌ها، مشارکت بالای اقوام ایرانی به ویژه در مناطق کردنشین شمال غرب و استان سیستان و بلوچستان و میزان بالای آرای آقای دکتر روحانی، نشان از تقویت اعتماد و نگرش مثبت دوسویه‌ای دارد که توان مضاعفی برای حل چالش‌های موجود فراهم خواهد کرد.
موضوعات: قومیت - ایران - وضع سیاسی و اجتماعی؛ ایران - اوضاع اجتماعی
ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
تعدد گروه‌های قومی در جوامع معاصر، به علت تفاوت‌های ماهیتی با نظام‌های سیاسی حاکم، منشا بالقوه‌ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. وجود مسئله قومیت و به تبع آن، فرضیه تضعیف امنیت ملی، به ویژه در کشورهای جهان سوم، به فرضیه‌ای تعمیم‌پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی تبدیل شده است، اما تداوم تاریخی کشور و حکومت با مشارکت اقوام مختلف در ایران آسیب‌پذیری و عدم تعمیم‌پذیری این فرضیه را نشان می‌دهد. در واقع تنوع قومی در ایران به علت ساخت اکولوژیکی این گروه‌ها و تداوم ان در ساختار ملت ایران نه تنها سبب تضعیف امنیت ملی نشده، بلکه قوام‌بخش مفهوم کشور بوده است. این نوشتار ، سعی در کالبدشکافی تنوع قومی و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملی دارد.
موضوعات: ایران - امنیت ملی؛ قومیت - ایران
فصلنامه آفاق امنیت

جستجو درون متن این مدرک
۸. ?Azerbaycan Dili ve Kimliği Yeniden Canlanıyor mu ، مهر ۱۳۸۶
آیا هویت و زبان آذربایجانی دوباره احیا می‌شود؟
فرایند شهری شدن، رویکرد رسمی حاکم بر کشور و محدودیت‌هایی که طی سال‌های متمادی در جهت تضعیف هویت‌های اقلیت در ایران اعمال شده، در تسریع جریان استحاله آنها نقش دارند. نظام آموزش رسمی و نظام غیررسمی اجتماعی ـ اقتصادی شکل گرفته در ایران، علاوه ‌بر استحاله هویت‌های قومی اقلیت، روابط درون خانواده‌ای را نیز ازحیث هویت قومی دگرگون ساخته است. البته دراین‌میان آذری‌ها به سبب قدرت سیاسی درخور توجه، کمتر از سایرین دراین‌خصوص تاثیر پذیرفته‌اند و عوامل بیرونی نظیر تاثیرات رسانه‌های ترک‌زبان خارجی به کاهش اثرات منفی استحاله هویتی ـ زبانی در میان آنها کمک کرده است، ولی در هر صورت فرایند استحاله هویتی ـ زبانی در بین آذری‌های تهران و دوزبانه شدن آنها ادامه دارد.
موضوعات: قومیت - ایران؛ ایران - روابط قومی
موسسه تحقیقات استراتژیک بین‌المللی (نشریه تحقیقات آسیای مرکزی و قفقاز)

جستجو درون متن این مدرک
۹. İran'ın aşil topuğu iç çatışmalar ، مهر ۱۳۹۵
منازعات داخلی پاشنۀ آشیل ایران
نویسندگان با طرح ادعاهایی دربارۀ نادیده گرفته شدن حقوق قومیت‌های مختلف در ایران، مدعیند که ایران به دلیل نداشتن ساختارها و رویکردهای دموکراتیک و مبتنی‌بر حقوق بشر در داخل، به‌ویژه دربارۀ اقوام و مذاهب در اقلیت، سعی دارد ازابزارهای سیاست خارجی و گسترش حوزۀ نفوذ در خارج بهره ببرد. آنها مدعی هستند که نارضایتی در بین اقلیت‌ها و قومیت‌ها می‌تواند امنیت این کشور را به خطر بیندازد.
موضوعات: ایران - سیاست و حکومت؛ حقوق بشر - ایران؛ قومیت - ایران؛
روزنامه یئنی‌شافاک

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. İslam Devrimi Sonrası İran’da Kimlik ve Dış Politika: Konstrüktivist Bir Bakış ، شهريور ۱۳۹۵
هویت و سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی از نگاه سازه‌انگارانه
نویسنده ضمن تشریح رویکرد سازه‌انگارانه در بین نظریه‌های روابط بین‌الملل، به بررسی سیاست خارجی ایران پرداخته است. وی با تشریح هویت قومی و دینی - مذهبی در ایران که به باور وی از پارامترهای اساسی در رویکرد سازه‌انگارانه محسوب می‌شود، عنوان کرده است که ایران ازحیث ترکیب قومی، چند پارچه است، ولی اقوام ایرانی پتانسیل تهدید جدی برای یکپارچگی ایران ندارند، زیرا در بین آنها، ترک‌ها در پیوند عمیق با نظام حاکم بوده و موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درخور توجهی دارند. کردها و اعراب ایران نیز خود را در پیوند با مرکز می‌دانند. نویسنده در ادامه عناصر تشکیل‌دهندۀ سیاست خارجی ایران را تشریح کرده است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ اسلام و سیاست - ایران؛ هویت گروهی - ایران؛ قومیت - ایران؛
فصلنامه مطالعات منطقه‌ای

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲