نتیجه جستجو ( ۲۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۳ صفحه
مهم‌ترین ویژگی نظام پارلمانی قرقیزستان، تلاش برای شکستن انحصارطلبی قدرت سیاسی در این کشور بوده است. نظام پارلمانی در قرقیزستان، به‌مثابه مکانیزمی برای مهار میل فزایندۀ تصلب و تمامیت‌خواهی رهبران اجرایی ظاهر شده است. به باور نویسنده، گذشته از عناوین نظام‌های مبتنی‌بر «پارلمانی» یا «ریاستی» در قرقیزستان، تمرکز قدرت اجرایی در بخشی از ساختار سیاسی این کشور و مخدوش شدن موازنۀ قدرت داخلی، می‌تواند سایۀ تردید را بر سر تنها نظام پارلمانی آسیای مرکزی گسترده و آبستن تحولات ناخواسته‌ای در حیات سیاسی قرقیزها به‌شمار آید.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت
سایت ایراس

جستجو درون متن این مدرک
قرقیزستان نسبت به دیگر کشورهای منطقه آسی یمرکزی، گرایشات غربی بیشتری دارد. در تمام تحولات اين كشور نقش آگاهی و دموکراسی‌خواهی مردم که از نتایج توجه به غرب است، در کنار دخالت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارای اهمیت است. منازعات قومی و محلی شمال و جنوب این کشور، منجر به ناآرامی‌هایی همراه با تغییرات سیاسی خرد و کلان در این کشور شده است. در ناآرامی‌های چند روز اخیر این کشور واکاوی چند موضوع اهمیت دارد که این نوشتار به بررسی آنها پرداخته است.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت
سایت ایراس، خبری، تحلیلی و پژوهشی

جستجو درون متن این مدرک
۳. The Pogroms of Kyrgyzstan ، شهريور ۱۳۸۹
برنامه‌هایی برای قرقیزستان
نوشتار حاضر به بررسی خشونت‌های ژوئن 2010 در جنوب قرقیزستان، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است. آشوب‌ها و تخریب‌هایی که در جنوب قرقیزستان در فاصله 11 تا 14 ژوئن 2010 در جنوب قرقیزستان رخ داد منجر به تخریب 2000 ساختمان که بخش عظیمی از آن خانه مسکونی بود و کشته شدن هزاران نفر که بیشتر آنها ازبک بودند شد. به اعتقاد نویسندگان این گزارش این خشونت‌ها شکاف بین قرقیزها و ازبک‌ها را عمیق‌تر نموده و بر آینده سیاسی این کشور نیز بسیار تاثیرگذار است.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت
/ International Crisis Group

جستجو درون متن این مدرک
پس از نا‌آرامی‌های خشونت‌بار قرقیزستان که موجی از نگرانی را در کشورهای منطقه از نضج‌گیری جریان‌های خشونت‌بار قومی و قبیله‌ای در آسیای مرکزی پدید آورده بود، کمتر کسی گمان می‌برد که به فاصله‌ای اندک از این رویدادهای در نوع خود خشن و پر تلفات، در ساز و‌کاری دموکراتیک، اولین و تنها نظام پارلمانیستی در آسیای مرکزی شکل گیرد. اين در حالي است كه در برخي تحليل‌ها با اشاره به فقدان احزاب كارآمد در اين كشور و نيز وجود بسترهاي نهادينة اقتدارگرايي، تحقق نظام پارلماني نه تنها در قرقيزستان، بلكه در سراسر آسياي مركزي در كوتاه مدت ممكن دانسته نمي‌شود. با اين ملاحظه، این نوشتار نگاهی دارد تحلیلی و کوتاه بر چرایی و چگونگی این روند.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت
ایراس خبری، تحلیلی و پژوهشی

جستجو درون متن این مدرک
درشرایطی که قرقیزستان خود را برای همه پرسی قانون اساسی آماده می سازد اعلام وضعیت فوق العاده در مناطقی که بیش از یک میلیون نفردرآنجا زندگی می کنند، چالش جدی را در برابر دولت قرقیزستان قرار داده است. نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که رهبران محلی این کشور در دامن زدن به اختلاف‌های موجود در این کشور نقش دارند. نباید همه چیز را به مداخله خارجی نسبت داد. اما در سال‌های پس از فروپاشی شوروی همواره این مردم بودند قربانی شده‌اند.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت
ماهنامه ایراس

جستجو درون متن این مدرک
گزارش حاضر نگاهی دارد به تحولات کشور قرقیزستان در اوایل ماه آوریل ۲۰۱۰ (اواسط فروردین ۱۳۸۹) که طی آن دولت قربان‌بیک باقی‌اف توسط نیروهای مخالف سرنگون شده و پس از ۴۸ ساعت دولت موقت سر کار آمد. صاحب‌نظران در مورد این تحولات و ریشه‌های آن نظرات مختلفی دارند که نوشته حاضر به بررسی آن‌ها نیز پرداخته است.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
سرنگونی دولت قربان بیگ‌باقی‌اف در آوریل 2010 از چند جهت در آینده این کشور حائز اهمیت است. نخست آن که حکایت از شکست روند انقلاب‌های رنگی و دموکراسی وارداتی به کشورهای منطقه دارد، نکته دوم در تحولات قرقیزستان به نقش روسیه در حوزه‌های نفوذ سنتی خود باز می‌گردد. سومین نکته تداوم ناآرامی‌ها در این کشور است. این امر نه تنها برای آینده سیاسی قرقیزستان بلکه برای صلح و ثبات در کل منطقه آسیای مرکزی نیز خطرناک است.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت؛ قرقیزستان - سیاست و حکومت - آینده‌نگری
ماهنامه ایراس

جستجو درون متن این مدرک
۸. New Social Media and Conflict in Kyrgyzstan ، مرداد ۱۳۹۰
رسانه‌های جديد اجتماعی و درگيری در قرقيزستان
از ماه مارس تا ژوئن 2010 قرقيزستان درگيري سياسی و اجتماعی گسترده‌اي را تجربه کرده كه خسارات جاني و مالي فراواني را به جاي گذارده است. اين اتفاقات به شکل بی‌سابقه‌ای با استفاده از وسايل جديد ارتباط جمعي، مانند اس‌ام‌اس، ايميل، فرستادن تصوير، شبکه‌های اجتماعی، ميزبانی ويدئويی وب و نظاير آن، تحت پوشش قرار گرفتند. سوال اصلي این نوشتار اين است كه نقش رسانه‌های اجتماعی در آشفتگی و خشونت قرقيزستان در سال 2010 به چه اندازه بوده است و به طور كل چه اهميتي مي‌توان براي رسانه‌های جديد اجتماعی در ايجاد تغييرات سياسی قائل شد.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت؛ رسانه‌های گروهی - قرقیزستان
Stockholm International Peace Research Institute

جستجو درون متن این مدرک
سرانجام پس از گذشت بیست و یک روز كميسيون مركزی انتخابات پارلمانی قرقيزستان، نتيجه نهايی انتخابات اين كشور را اعلام كرد. به نظر می‌رسد اگر دولت آینده قرقیزستان بتواند از ی‌کسو بین منافع بازیگران خارجی یعنی روسیه و آمریکا توازنی ایجاد کند و از سوی دیگر توسعه اقتصادی را با تمرکز بر مناطق جنوبی در دستور کار قرار دهد، می‌تواند امیدوار باشد که قرقیزستان به عنوان الگوی نمونه در آسیای مرکزی جریان‌ساز حرکتی باشد که به سوی ایجاد نظام‌های غیرمتمرکز و مردم سالاری، مطرح شود. در غیر این صورت از هم اکنون می‌توان انتظار داشت صحنه پارلمان آینده به کشمکش سیاسی احزابی تبدیل شود که هر کدام رویای خود را دنبال می‌کند.
موضوعات: انتخابات - قرقیزستان؛ قرقیزستان - سیاست و حکومت
سایت ایراس خبری، تحلیلی و پژوهشی

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر درصدد است خودخواهی در قدرت در قرقیزستان و تاثیراتی که این مسئله از لحاظ روانی بر سقوط قدرت قربان‌بیگ باقی‌اف داشت را بررسی کند. آنجه سبب سرنگونی دولت باقی‌اف در آوریل 2010 شد، عملکرد اپوزیسیون در این کشور نبود، بلکه نارضایتی مردم از فقر اقتصادی و پارتی‌بازی علنی در قدرت و در نتیجه فساد اقتصادی و سیاسی را باید علت اصلی این تحولات دانست. در مجموع سیاست‌های اقتصادی اشتباه، افزایش قیمت‌ها، تشدید فقر، رشد فساد، دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد، نقض حقوق بشر و استبدادگری دولت ازجمله عواملی بود که خشم مردم این کشور را برانگیخته و همه این عوامل در اثر فقدان سازوکار گردش نخبگان در ساختار این کشور به‌وجود آمده است.
موضوعات: قرقیزستان - سیاست و حکومت؛ قرقیزستان - اوضاع اقتصادی
مجله سیاسی نظامی صفیر

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳