نتیجه جستجو ( ۱۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
۱. موسسه بین‌المللی آفریقا ، دي ۱۳۸۶
International African Institute (IAI)
موسسه بین‌المللی آفریقا در سال ۱۹۲۶ و با هدف بهبود سطح آموزش عمومی در زمینه آفریقا، با تاکید بر فرهنگ و زبان این قاره و ارتقاء سطح مطالعات آفریقا بنیان نهاده شد.
موضوعات: موسسه بین‌المللی آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - انگلستان؛ فرهنگ - آفریقا؛ زبان - آفریقا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه کیپ تاون ، آذر ۱۳۸۶
Centre for African Studies, University of Cape Town (CAS)
مرکز مطالعات آفریقا وابسته به دانشکده مطالعات آفریقایی دانشگاه کیپ تاون و یکی از قدیمی‌ترین مراکز مطالعات آفریقا در جهان است که مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی خود را بر روی مطالعات میان رشته‌ای در زمینه آفریقا، در عرصه جهانی و رویکردهای تطبیقی میان جنوب آفریقا، آفریقا و جهان در حال جهانی شدن متمرکز کرده است.
موضوعات: مرکز مطالعات آفریقا ، دانشگاه کیپ تاون؛ موسسات تحقیقاتی - آفریقای جنوبی؛ فرهنگ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۳. انجمن سلطنتی آفریقا ، آبان ۱۳۸۶
Royal African Society (RAS)
انجمن سلطنتی آفریقا در سال ۱۹۰۱ و با هدف ایجاد محفلی برای گردهم آمدن دانشگاهیان، تجار، اهل سیاست و علاقمندان به فرهنگ و سنن آفریقا و تبادل افکار و ارائه سیاست‌های جایگزین به جای سیاست‌های دولتی متضاد با فرهنگ، سنت و منافع آفریقا تأسیس شد.
موضوعات: انجمن سلطنتی آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - انگلستان؛ فرهنگ - آفریقا؛ ؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر پس از تبیین کارکردهای فرهنگی یونسکو در حوزه‌های حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان، اموال فرهنگی و میراث غیر ملموس، بیان فرهنگی و صنایع خلاق، سیاست‌های فرهنگی و گفت‌وگوی میان‌فرهنگی، اهمیت قاره سیاه را در راهبرد میان‌مدت یونسکو در سال‌های 2008- 2013 تشریح کرده و سیاست فرهنگی یونسکو در آفریقا را پیرامون 6 محور تحکیم هویت آفریقایی، ترویج فرهنگ تنوع و تکثر، تشویق فرهنگ صلح و گفت‌وگو، تقویت فرهنگ آموزش و سوادآموزی، ایجاد فرهنگ مشارکت برای توسعه و توجه به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز، بر لزوم اتخاذ رهیافتی چند بعدی، تاکید کرده و نقش آموزش را در روند توسعه فرهنگی آفریقا و با هدف ترویج ارزش‌های مشترک بشری در عین حفظ تنوع زبانی و فرهنگی مهم دانسته است.
موضوعات: سیاست فرهنگی - آفریقا؛ یونسکو؛ فرهنگ - آفریقا؛
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
۵. مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا ، دي ۱۳۸۶
The Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS)
مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقای مرکزی غیرانتفاعی و پان ـ آفریقایی است که با هدف ایجاد شبکه‌های پژوهشی در آفریقا و دیازپوراهای آن بنیان نهاده شده و مسئولیت نظارت و هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های پژوهشی، به ویژه در زمینه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهگی معضلات توسعه در آفریقا ر برعهده دارد.
موضوعات: مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا؛ موسسات تحقیقانی - آفریقای جنوبی؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ اقتصاد - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛ فرهنگ - آفریقا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۶. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه لیدن ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Centre, University of Leiden (ASC)
مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه لیدن یک موسسه علمی مستقل و تنها موسسه پژوهشی دانشگاهی در هلند محسوب می‌شود که به تحقیق و پژوهش در زمینه آفریقا با تاکید بر حوزه علوم اجتماعی و بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی کنونی و آتی منطقه آفریقای حاشیه صحرا مي‌پردازد.
موضوعات: مرکز مطالعات آفریقا ، دانشگاه لیدن؛ موسسات تحقیقاتی - هلند؛ تاریخ - آفریقا؛ فرهنگ - آفریقا؛ اقتصاد - آفریقا؛ آفریقا - سیاست و حکومت
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۷. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه کپنهاگ ، آذر ۱۳۸۶
Center for Afrikastudier, Kbenhavns Universitet
مرکز مطالعات آفریقا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه کپنهاگ است که با هدف سازماندهی یک برنامه مطالعاتی بین‌ رشته‌ای، حمایت از فعالیت‌های گروه‌های آموزشی دانشگها کپنهاگ در زمینه مطالعات آفریقا و اعطای مدارک تحصیلی در این زمینه بنیان نهاده شد.
موضوعات: مرکز مطالعات آفریقا ، دانشگاه کپنهاگ؛ موسسات تحقیقاتی - دانمارک؛ اقتصاد - آفریقا؛ فرهنگ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۸. انجمن پژوهشی فرهنگ‌های آفریقا، دانشگاه ایالتی مانتکلر ، آبان ۱۳۸۶
Society of Research on African Cultures, Montclair State University (SORAC)
انجمن پژوهشی فرهنگ‌های آفریقا یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه ایالتی مانتکلر است که با هدف ارتقاء سطح مطالعات آفریقا و پیشبرد پژوهش‌ها و مباحثات در تمامی زمینه‌های مرتبط با آفریقا، ازجمله تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سهم آفریقا در تمدن جهانی بنیان نهاده شد.
موضوعات: انجمن پژوهشی فرهنگ‌های آفریقا ، دانشگاه ایالتی مانتکلر؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده؛ آفریقا - تاریخ؛ فرهنگ - آفریقا؛ اقتصاد - آفریقا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۹. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
موضوعات: موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه؛ موسسات تحقیقاتی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ فرهنگ - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. موسسه مطالعات هویت فرهنگی اروپا، دانشگاه سنت اندروز ، مهر ۱۳۸۶
Institute of European Cultural Identity Studies, University of St. Andrews (IECIS)
موسسه مطالعات هویت فرهنگی اروپا به عنوان یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه سنت‌اندروز و با هدف مطالعه و تحقیق در زمینه هویت‌های مشترک و یا فرهنگ‌های ملی کشورهای قاره اروپا بنیان نهاده شده و به بررسی فرهنگ کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی فرانسه زبان و انگلیسی زبان (کشورهای مستعمره سابق) می‌پردازد.
موضوعات: موسسه مطالعات هویت فرهنگی اروپا ، دانشگاه سنت اندروز؛ موسسات تحقیقاتی - انگلستان؛ هویت - اروپا؛ فرهنگ - اروپا؛ فرهنگ - آمریکای لاتین؛ فرهنگ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲