نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
کتاب حاضر که شامل یک مقدمه و پنج فصل است، در سال ۱۹۸۲ به زبان انگلیسی به چاپ رسید و در سال ۱۳۸۲ توسط بهاء‌الدین خرمشاهی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تقریبا هر سال چهار نوبت تجدید چاپ می‌شود. هدف نویسنده از نگارش این کتاب بررسی اندیشه‌های اندیشمندان و نویسندگان مسلمانی بیان شده که به نوعی در پی وفاق با اصول دینی هستند. علی‌رغم تمام تقاط مثبتی که کتاب داراست، یکی از نقدهایی که به آن وارد است این است که نویسنده پس از پرداختن به اهل سنت فضاوتی در مورد آنها و شیعیان کرده است؛ وی اهل سنت را اصول‌گراو شیعیان را شخص‌گرا معرفی کرده است. چیزی که نویسنده فراموش کرده این است که در قاموس شیعه، اصول‌گرایی مقدم بر شخص‌گرایی است و اساسا شیعه با شعار اصول‌گرایی به شخص‌گرایی می‌رسد.
موضوعات: ایلام و سیاست؛ عنایت ، حمید . اندیشه سیاسی در اسلام معاصر - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک