نتیجه جستجو ( ۳۷۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۳۸ صفحه
نگاهي كوتاه به اظهارات و اقدامات حكمرانان سعودي، هم در عرصۀ داخلي و هم در عرصۀ خارجي نشان مي‌دهد كه عمدۀ جريان‌هاي تفرقه‌افكنانه و تروريستي منطقه‌اي يا اصالتي سعودي دارند يا تحت‌الشعاع گرايش‌هاي وهابي ـ سلفي قرار گرفته‌اند. به باور نویسنده، مسلم است كه خواستگاه فكري ـ عقيدتي شبكه‌هاي تروريستي و اقدامات تفرقه‌افكنانه، عمدتاً به گرايش خردگريز و جعلي وهابيت برمي‌گردد. نوشتار حاضر از اين زاويه درصدد بررسي نقش و جايگاه رژيم سعودي به‌عنوان ميراث‌خوار بريتانيا در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا و پاسخ به اين پرسش است كه نقش رژيم سعودي در افزايش درگيري‌هاي منطقه‌اي اخير به چه ميزان بوده است؟
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
نشست «آیندة عربستان سعودي» در غرب آسیا که ازسوي آکادمی ژئوپلیتیک پاریس برگزار شده است، جایگاه منطقه‌اي این کشور، سیاست‌هاي آن در حوزۀ داخلی و خارجی، دلایل رقابت آن با ایران، وضعیت حقوق بشر و جامعۀ مدنی در این کشور، مداخلات اخیر در امور کشورهاي منطقه و دیگر موضوعات مهم و مرتبط با این کشور را مورد بررسی قرار داده است. نشست حاضر نشان می‌دهد ازنظر فرانسوي‌ها، عربستان و ایران در منطقه شدیداً در رقابت هستند و تقابلی جدي میان آنها وجود دارد که تاحدود زیادي ناشی از تقابل پادشاهی و جمهوري است. این تأکید بر نوع نظام‌هاي حاکم، نوعی همتا در تفکر جمعی فرانسه با مقایسۀ وضعیت بریتانیا و فرانسه یافته است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
در نوشتار حاضر ضمن بررسی مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان متغیرهای مستقل یا منابع بیرونی سیاست خارجی عربستان، به بررسی چهار ویژگی پادشاهی، وهابی، رانتیر و شبه‌جزیره‌ای بودن دولت به‌عنوان متغیرهای میانجی یا منابع داخلی سیاست خارجی این کشور پرداخته شده است. همچنین، پنج محور به‌عنوان اصول و اهداف کلان سیاست خارجی عربستان مورد تأکید قرار گرفته‌‏اند که عبارتند از: برتری‌جویی پیرامونی، موازنه‌سازی منطقه‌ای، مرکزگرایی اسلامی- وهابی، ائتلاف‌سازی بین‌المللی و دموکراسی‌ستیزی. در پایان مسائل اصلی سیاست خارجی عربستان در سطوح مختلف به‌عنوان بازتاب منابع و مؤلفه‌‌های ثابت و متغیر سیاست خارجی از یک‌سو، و اصول و اهداف کلان آن از‌سوی دیگر، بررسی شده‏ است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
شاهزاده محمد بن سلمان تمام تلاش سیاسی و دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از گسترش روابطی که زمینه‌ساز رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باشد به کار بسته است و اصلی‌ترین هدف وی از سفر اخیرش به شرق آسیا نیز، کاهش تاثیرات گشایش اقتصاد بین‌المللی در پسابرجام بوده است. به باور نویسنده، جمهوری اسلامی ایران برای خنثی کردن سیاست‌های ضدایرانی عربستان سعودی باید راهبردهایی را در ابعاد سیاسی همچون: فعال شدن دیپلماسی ایرانی در ابعاد اقتصادی همچون: رفع مواتع سرمایه‌گذاری مشترک؛ و در ابعاد دفاعی و امنیتی و نیز ابعاد رسانه‌ای اتخاذ کند.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
شبکۀ تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا اخیرا اعلام کرد که نخستین لابی سعودی در آمریکا یا «کمیتۀ روابط عمومی عربستان و آمریکا» که به اختصار «سابراک» خوانده می‌شود، نیمۀ مارس (2016) آغاز به کار خواهد کرد و عربستان نیز نظیر رژیم صهیونیستی از داشتن گروه فشار لابی مختص خودش در آمریکا برخوردار خواهد شد. دامنۀ نفوذ و حضور سعودی‌ها در کنگره، دولت، نهادهای قضایی و … آمریکا، انگیزه‌ها و اهداف عربستان از تأسیس سابراک در آمریکا، تاسیس نهاد سابراک و پیامدها در حوزۀ روابط سعودی - آمریکا و سطوح مختلف تأثیرگذاری سابراک در حوزه‌های مختلف، ازجمله موضوعات مورد بررسی در این نوشتار است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
۶. Saudi Arabian Foreign Policy: Conflict and Cooperation in Uncertain Times ، بهمن ۱۳۹۴
سیاست خارجی عربستان سعودی: منازعه و همکاری در عصر عدم قطعیت
نویسنده پس از مروری بر اهمیت و نقش ژئوپلیتیک عربستان سعودی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت، شرح‌ داده که محدود شدن و رنگ باختن نقش سیاسی این کشور در سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم و قدرت‌گیری رقبای منطقه‌ای‌اش، ازجمله ایران، عربستان را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. به باور وی، گرچه سیاست خارجی عربستان در سال‌های اخیر از بحران‌ها و تنش‌های خاورمیانه و کاهش نقش آمریکا در منطقه تأثیر پذیرفته است و به همین سبب شاهد رویکردهای جدید این کشور، همچون توسل به مداخلة مستقیم نظامی در یمن، بوده‌ایم، اما شاکلة کلی سیاست خارجی این کشور همچنان خصوصیات سنتی و محافظه‌کارانة خود را حفظ کرده است و نمی‌توان گفت که تغییری بنیادین در اصول سیاست خارجی این کشور اتفاق افتاده است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛
I. B. Tauris

جستجو درون متن این مدرک
پس از 25 سال، عربستان سعودی سفیر جدید خود، سرتیپ «ثامر السبهان»، در عراق را تعیین کرده است. پیش از این السبهان، وابستۀ نظامی سفارت عربستان در لبنان بوده است. به باور نویسنده، در شرایطی که عراق با بحران امنیتی مواجه است و نقش ایران در مقابله با داعش پررنگ شده است، مهم‌ترین وظیفۀ سفیر جدید عربستان در عراق، زیر نظر گرفتن حضور ایران و نیز وضعیت نیروهای شیعی وابسته به ایران است. درهمین‌راستا، وظیفۀ دیگر وی، گردهم‌ آوردن نیروهای اهل ‌سنت و حمایت از آنهاست.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی
سایت اندیشکده راهبرد تبیین

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر درصدد به‌کارگیری نظریۀ موازنۀ تهدید استفان والت برای تجزیه‌و‌تحلیل سیاست خارجی عربستان پس ازقیام‌های عربی (2011) با تاکید بر بحران یمن است. هدف نوشتار حاضر، اثبات تغییر رویکرد در سیاست خارجی عربستان از استراتژی موازنه‌سازی به استراتژی رهبری ائتلاف درقالب نظریۀ موازنۀ تهدید است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۹. Saudi Arabia Exporting Salafi Education and Radicalizing Indonesia’s Muslims ، دي ۱۳۹۳
عربستان سعودی در حال صادرات آموزش سلفی و افراطی‌گرایی به مسلمانان اندونزی است
به گفتۀ نویسنده، عربستان اصلی‌ترین تامین‌کننده منابع آموزش اسلامی در دنیاست و در گسترش اسلام سلفی و دیگر گروه‌های اسلامی تندرو، نقش کلیدی دارند و در راستای منافع عربستان در دیگر کشورها ازجمله اندونزی عمل می‌نمایند. برنامۀ آموزشی عربستان به‌دنبال ایجاد اتحادهای جهانی و مشروعیت‌بخشی به ادعای رهبری جهان اسلام در داخل کشور خود و در خارج است. نمونۀ خوب برای این موضوع کشور اندونزی است که مهم‌ترین مرکز افراطی‌گری آن توسط عربستان تاسیس شده و مرکز مذکور دقیقا یک نمونۀ کوچک عربستان را در اندونزی پیاده کرده است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛
/ GIGA

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Alte Ziele, neue Taktik–Saudi-Arabiens außenpolitischer Aktivismus ، ارديبهشت ۱۳۹۳
اهداف قدیمی، تاکتیک‌های جدید ـ فعال شدن سیاست خارجی عربستان
در ماه مارس 2014 اوباما برای اولین بار از زمان وقوع بهار عربی و در شرایط منطقه‌ای کاملا متفاوت، از عربستان دیدار کرد. نویسنده به این بهانه به بررسی سیاست خارجی عربستان پرداخته و بر این باور است که سیاست خارجی این کشور هنوز بعد از 3 دهه از انقلاب در ایران، تغییر نکرده و عربستان همچنان به‌دنبال هژمونی در خلیج فارس، سد نفوذ شیعیان و ایران و پس زدن مدل‌های جایگزین مذهبی و سیاسی برای نظام خود است. به باور وی عدم حمله به سوریه، بهبود روابط با تهران و کنار آمدن با سقوط آسان مبارک این دیدگاه را در عربستان به ‌وجود آورده که آمریکا متحد قابل اعتمادی نیست. از این‌رو عربستان یک سیاست فعال و آگاهانه در پیش گرفته و کمتر به ملاحظات آمریکا توجه می‌کند.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛
GIGA

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۳۸