نتیجه جستجو ( ۱۶۸۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۶۹ صفحه
۱. برادران دشمن: جدال قدرت و سرنوشت اصلاحات در عراق ، مهر ۱۳۹۵
الأخوة الأعداء: صراع القوى و مصير الإصلاحات في العراق
نویسنده، بحران سیاسی عراق، بازتابی از نزاع گروه‌های سیاسی و به‌ویژه گروه‌های شیعه است؛ نزاعی که یک سوی آن به‌دنبال حفظ یا افزایش تسلط خود بر فضای سیاسی است و سوی‌دیگر آن از منزوی شدن و به ‌حاشیه رفتن هراس دارد. وی بی‌نتیجه بودن چانه‌زنی‌های چندجانبۀ جریان‌های سیاسی عراقی برای تشکیل دولت جدید و ناکارآمدی دولت کنونی این کشور را نشانۀ منازعۀ عمیق گرایش‌های سیاسی مختلف عراق دانسته است. از نگاه وی، اساساً فقط فشارهای قدرت‌های خارجی (به‌طور مشخص، ایران و آمریکا) و انتقادات تند سازمان‌های بین‌المللی است که می‌تواند این کنشگران و جریان‌های سیاسی متعارض را به توافق دربارۀ اصلاحات وزارتی و خروج از بن‌بست کنونی وادار کند.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت؛
مبادرة الاصلاح العربی / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
در بخش نخست این گزارش تلاش شده تا به ریشه‌ها و ابعاد مهم بحران سیاسی جدید در عراق پرداخته شود و رویکرد بازیگران داخلی در این بحران تبیین شود. این نوشتار، در ادامۀ مطالب مطرح‌شده در گزارش نخست، به رویکرد بازیگران خارجی عمده در بحران سیاسی جدید و وضعیت‌های احتمالی قابل طرح برای عرصۀ سیاسی عراق پرداخته است. دراین‌راستا، رویکرد چهار بازیگر عمده (شامل جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه) مورد بررسی قرار گرفته است و سپس آشوب سیاسی، فروپاشی سیاسی، شکل‌گیری دولت محاصصه‌ سیاسی و شکل‌گیری دولت تکنوکرات محاصصه‌ای به‌عنوان وضعیت‌های احتمالی بحران سیاسی عراق در آینده مطرح خواهند شد. موضوع نهایی مورد توجه نیز فرصت‌ها و چالش‌های بحران سیاسی کنونی عراق برای جمهوری اسلامی ایران است.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت؛
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، روند سیاسی در عراق که ساختارهای مدنی و قانونی جدیدی را تجربه می‌کند، طی دهۀ گذشته با فراز‌و‌نشیب‌های زیادی همراه بوده است؛ ولی به‌صورت کلی، روندی تکاملی داشته است. شرایط سیاسی عراق در قیاس با شرایط دیگر ازجمله تحولات امنیتی این کشور مناسب‌تر بوده و ناظران آن را به‌عنوان نقطۀ قوت عراق در مقابله با تروریسم توصیف می‌کنند. بازیگران مداخله‌گر خارجی و مخرب داخلی تلاش داشته‌اند تا با استفاده از روند امنیتی، تحولات سیاسی عراق را متاثر سازند و درنهایت بعثی‌ها و عناصر سکولار را وارد حکومت عراق کنند، اما از این کار نتیجۀ مطلوبی به‌دست نیاورده‌اند.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
بررسی ساختار سیاسی قدرت در عراق حاکی از آن است که همواره عنصری بیگانه آن را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته است. درواقع با اشغال عراق ازسوی آمریکایی‌ها در سال 2003، آموزه‌های لیبرالیسم و حقوق بشر غربی در سرتاسر قوانین این کشور راه یافته است. نوشتار حاضر درصدد است با کالبدشکافی ساختار حقوقی - حاکمیتی و بررسی ابعاد سیاسی قدرت در عراق و نگاهی علمی و موشکافانه، ضمن اشاره به دخالت عنصر بیگانه، زوایای موضوع را از جهات دیگر مانند قانون اساسی، شرکای حکومت، عوامل ناامنی و نقش مراجع و علمای دینی مورد توجه قرار دهد.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
عراق همچنان دستخوش بی‌ثباتی است، اما آنچه طی ماه‌های آغازین سال 2016 به وخامت اوضاع افزوده، تشدید جنگ قدرت در بغداد و به بن‌بست رسیدن پروژۀ اصلاحات دولت حیدر العبادی است. به باور نویسنده، افزایش رقابت‌های منفی و اختلافات درون شیعی بوده که نه‌تنها بر کارآمدی دولت شیعی و اتحاد سنتی شیعی - کردی اثر منفی نهاده، بلکه موجبات بروز گرایش‌های پوپولیستی و اخیرا ایران‌ستیزانه را نیز فراهم آورده است.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
۶. الأخوه الأعداء: صراع القوى و مصير الإصلاحات في العراق ، خرداد ۱۳۹۵
برادران دشمن: جدال قدرت و سرنوشت اصلاحات در عراق
نویسنده بی‌نتیجه بودن چانه‌زنی‌های چندجانبة جریان‌های سیاسی عراقی برای تشکیل دولت جدید و ناکارآمدی دولت کنونی این کشور را نشانة منازعة عمیق گرایش‌های سیاسی مختلف عراق دانسته است. از نگاه وی، اساساً فقط فشارهای قدرت‌های خارجی (به‌طور مشخص، ایران و آمریکا) و انتقادات تند سازمان‌های بین‌المللی است که می‌تواند این کنشگران و جریان‌های سیاسی متعارض را به توافق دربارة اصلاحات وزارتی و خروج از بن‌بست کنونی وادار کند. بااین‌حال، وی تأکید دارد که اصلاحات وزارتی، به‌تنهایی، پاسخی کافی به مطالبات مردم عراق نیست و صرفاً راه‌حلی موقت برای بحران کنونی تلقی می‌شود.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت؛
مبادره الاصلاح العربی

جستجو درون متن این مدرک
اعتراضات کنونی در عراق را می‌توان به‌نوعی ناشی از انباشته شدن طیف گسترده‌ای از مطالبات مردمی این کشور دانست که حتی به دورۀ بعد از سقوط حکومت صدام محدود نیست و ناشی از نابودی زیرساخت‌ها، ناامنی و بی‌ثباتی و هدر رفتن منابع مالی این کشور بوده است و در طول دهه‌ها و سال‌های طولانی شرایط زندگی مردم را بسیار دشوار ساخته است. به باور نویسنده، اعتراضات گستردۀ مردمی در مرکز و جنوب عراق که با حمایت مرجعیت همراه شد، باعث شده تا حیدر العبادی مجموعه‌ای از اصلاحات را در راستای مطالبات مردمی طراحی و به ورد اجرا بگذارد.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که: مهم‌ترین عوامل داخلی گسترش جریان‌های افراطی در عراق کدامند؟ فرضیۀ پژوهش این است که تشکیل جریان‌های افراطی در عراق، ریشه‌ای تاریخی داشته‌اند که سیاست‌های دولت‌های حاکم و ساختار چندپارۀ عراق آن را تقویت کرده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتیجۀ مهم این پژوهش آن است که گسترش جریان‌های افراطی در عراق، نتیجۀ عوامل چندگانۀ ساخت تحمیلی دولت - ملت، شکاف‌های اجتماعی متعدد، انسداد سیاسی و چالش ناکارآمدی دولت است.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
با توجه به سقوط شهر رمادی به دلیل بی‌کفایتی و خیانت برخی از فرماندهان ارتش عراق، می‌توان دریافت که تضاد منافع و رویکردهای هریک از کنشگران موثر، چگونه راه را برای پیشروی تروریست‌های تکفیری باز کرده و سناریوهای پرنوسانی از آیندۀ عراق را به تصویر کشیده است. این نوشتار با توجه به نقش هریک از کنشگران موثر، سه سناریو از آیندۀ عراق پس از عملیات آزادسازی رمادی را بررسی کرده است.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. How Exxon helped make Iraqi Kurdistan ، آذر ۱۳۹۳
اکسون چگونه به ساخت کردستان عراق کمک می‌کند
نوشتار حاضر، گزارشی از خبرگزاری رویترز است که در آن نویسندگان، به موضوع نقش و کمک کمپانی اکسون در استقلال اقلیم کردستان پرداخته‌اند به‌نظر نویسندگان، اکسون موبیل به دولت خودمختار کردستان یاد داد که می‌توانند با شرکت‌های بزرگ بدون توجه به اینکه بغداد چه فکری می‌کند، قرارداد ببندند. نویسندگان از علی خدری یک آمریکایی عراقی‌تبار که در بغداد به‌عنوان دستیار ویژه به 5 سفیر آمریکا خدمت می‌کند و به ارائة مشاوره به اکسون موبیل پرداخته، صحبت کرده و بر این نظرند که وی به این کمپانی اعلام نمود که تمرکز خود را برای سرمایه‌گذاری بر دولت خودمختار کردستان عراق قرار دهند. نویسندگان به تاثیر این تصمیم بر نزدیک شدن اقلیم کردستان به خودمختاری پرداخته‌اند.
موضوعات: کردستان (عراق) - سیاست و حکومت
رویترز

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۶۹