نتیجه جستجو ( ۱۶۹۷ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۷۰ صفحه
۱. عراق به کجا می‌رود؟ ، شهريور ۱۳۹۶
عراق یکی از کشورهای بحران‌زدۀ غرب آسیا است. این بحران در چند سطح در جریان است و نظام سیاسی و نخبگان این کشور نیز نتوانسته‌اند بر آن غلبه کنند. مهم‌ترین و فوری‌ترین چالش عراق؛ حضور گروه‌های تروریستی در این کشور است. به باور نویسنده، گرچه مسئلۀ تحرکات گروه‌های تروریستی مشکل فوری عراق است؛ بسیاری بر این باورند که این مشکل خود یک معلول است و علت اصلی بحران‌ها در این کشور به شکاف بین ملت و دولت در عراق و به‌طور کلی روند دولت ملت‌سازی در این کشور بر‌می‌گردد.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. Strides in the Struggle for an Independent Kurdistan ، شهريور ۱۳۹۶
قدم در راه مبارزه برای استقلال کردستان
به باور نویسنده، کردها یک قرن است که در رویای کشوری کردی هستند، ولی جغرافیا و طرح‌های امپریالیستی این رویا را به یک کابوس تبدیل کرده است. پیش‌بینی می‌شود که مخالفت شدیدی با ایجاد یک دولت مستقل برای کردها ازسوی کشورهای منطقه ازجمله عراق، ایران، ترکیه و سوریه شکل بگیرد. به باور نویسنده، ترس از اینکه احساسات جدایی‌طلبانه درمیان اقلیت‌های کرد تشدید شود بسیار است؛ بنابراین ممکن است که یک یا چند همسایۀ اقلیم کردستان به‌منظور جلوگیری از جدایی کردها از عراق دست به اقدام نظامی بزنند؛ البته کشورهای منطقه نمی‌توانند به آسانی جلوی اقدامات استقلال‌طلبانۀ کردها را بگیرند.
موضوعات: کردستان (عراق) - سیاست و حکومت
Gatestoneinstitute

جستجو درون متن این مدرک
۳. An Independent Iraqi Kurdistan? On the Prospects and Viability of a Future State ، ارديبهشت ۱۳۹۶
کردستان عراقی مستقل؟ دربارة چشم‌اندازها و امکان‌پذیری دولت آیندة کردستان
نویسنده با نگاهی به شرایط عمومی منطقة غرب آسیا و چالش‌های پیشِ‌روی کردستان عراق برای مستقل شدن ـ ‌چالش‌هایی جدی در عرصه‌هایی مثل وحدت سیاسی و نهادسازی، انرژي، اقتصاد، امنیت، مشروعیت، حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی ـ بر این باور است که در چنین شرایطی تولد کردستان مستقل مستلزم پیدایش نوعی رهبریِ شجاعانه و توانمند در میان کردهاست. این درحالی است که شکاف‌های عمیق درون‌کردی کار را دشوارتر هم می‌کنند؛ بنابراین حتی اگر روند رویدادها به‌گونه‌ای پیش رود که استقلال اقلیم کردستان عراق در عمل تحقق یابد، این اقلیم برای تضمین بقای خود شدیداً به آمریکا و بعضی از کنشگران منطقه‌ای وابسته خواهد بود.
موضوعات: کردستان (عراق) - سیاست و حکومت؛
Strategic Assessment

جستجو درون متن این مدرک
۴. Sykes-Picot'dan İran işgaline: Musul'un acıklı hikâyesi ، فروردين ۱۳۹۶
داستان دردآور موصل؛ از پیمان سایکس- پیکو تا اشغال ایران
نویسنده تاریخچۀ رویدادهای مهم موصل از زمان فروپاشی عثمانی و تقسیم منطقه براساس پیمان سایکس– پیکو تا زمان اشغال شهر توسط داعش در 2014 و عملیات کنونی آزادسازی آن را به اختصار ارزیابی کرده است. وی که نتوانسته است ناراحتی خود را از نقش حشدالشعبی و ارتش عراق در آزادسازی شهر از دست داعش و نیز نقش موثر ایران در این زمینه درمیان جملات پنهان کند، مدعی است که شخص نوری المالکی و ارتش عراق هم به‌دلیل فشار بر سنی‌های موصل و فراهم کردن زمینۀ پذیرش داعش توسط آنها و هم به‌دلیل عدم مقاومت ارتش در برابر حملۀ داعش مقصر اصلی افتادن شهر به دست داعش هستند.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت؛
روزنامه ترکیه

جستجو درون متن این مدرک
۵. An Independent Iraqi Kurdistan? On the Prospects and Viability of a Future State ، فروردين ۱۳۹۶
کردستان عراقی مستقل؟ دربارة چشم‌اندازها و امکان‌پذیری دولت آیندة کردستان
نویسنده با نگاهی به شرایط عمومی منطقة خاورمیانه و چالش‌های پیش روی کردستان عراق برای مستقل شدن ــ‌چالش‌هایی جدی در عرصه‌هایی مثل وحدت سیاسی و نهادسازی، انرژي، اقتصاد، امنیت، و مشروعیت و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی‌ــ بر این باور است که در چنین شرایطی تولد کردستان مستقل مستلزم پیدایش نوعی رهبریِ شجاعانه و توانمند درمیان کردهاست. این درحالی است که شکاف‌های عمیق درون‌کردی کار را دشوارتر هم می‌کند و بنابراین حتی اگر روند رویدادها به‌گونه‌ای پیش رود که استقلال اقلیم کردستان عراق در عمل تحقق یابد، این اقلیم برای تضمین بقای خود شدیداً به آمریکا و بعضی از کنشگران منطقه‌ای وابسته خواهد بود.
موضوعات: کردستان (عراق) - سیاست و حکومت؛
Strategic Assessment

جستجو درون متن این مدرک
۶. برادران دشمن: جدال قدرت و سرنوشت اصلاحات در عراق ، مهر ۱۳۹۵
الأخوة الأعداء: صراع القوى و مصير الإصلاحات في العراق
نویسنده، بحران سیاسی عراق، بازتابی از نزاع گروه‌های سیاسی و به‌ویژه گروه‌های شیعه است؛ نزاعی که یک سوی آن به‌دنبال حفظ یا افزایش تسلط خود بر فضای سیاسی است و سوی‌دیگر آن از منزوی شدن و به ‌حاشیه رفتن هراس دارد. وی بی‌نتیجه بودن چانه‌زنی‌های چندجانبۀ جریان‌های سیاسی عراقی برای تشکیل دولت جدید و ناکارآمدی دولت کنونی این کشور را نشانۀ منازعۀ عمیق گرایش‌های سیاسی مختلف عراق دانسته است. از نگاه وی، اساساً فقط فشارهای قدرت‌های خارجی (به‌طور مشخص، ایران و آمریکا) و انتقادات تند سازمان‌های بین‌المللی است که می‌تواند این کنشگران و جریان‌های سیاسی متعارض را به توافق دربارۀ اصلاحات وزارتی و خروج از بن‌بست کنونی وادار کند.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت؛
مبادرة الاصلاح العربی / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
در بخش نخست این گزارش تلاش شده تا به ریشه‌ها و ابعاد مهم بحران سیاسی جدید در عراق پرداخته شود و رویکرد بازیگران داخلی در این بحران تبیین شود. این نوشتار، در ادامۀ مطالب مطرح‌شده در گزارش نخست، به رویکرد بازیگران خارجی عمده در بحران سیاسی جدید و وضعیت‌های احتمالی قابل طرح برای عرصۀ سیاسی عراق پرداخته است. دراین‌راستا، رویکرد چهار بازیگر عمده (شامل جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه) مورد بررسی قرار گرفته است و سپس آشوب سیاسی، فروپاشی سیاسی، شکل‌گیری دولت محاصصه‌ سیاسی و شکل‌گیری دولت تکنوکرات محاصصه‌ای به‌عنوان وضعیت‌های احتمالی بحران سیاسی عراق در آینده مطرح خواهند شد. موضوع نهایی مورد توجه نیز فرصت‌ها و چالش‌های بحران سیاسی کنونی عراق برای جمهوری اسلامی ایران است.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت؛
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، روند سیاسی در عراق که ساختارهای مدنی و قانونی جدیدی را تجربه می‌کند، طی دهۀ گذشته با فراز‌و‌نشیب‌های زیادی همراه بوده است؛ ولی به‌صورت کلی، روندی تکاملی داشته است. شرایط سیاسی عراق در قیاس با شرایط دیگر ازجمله تحولات امنیتی این کشور مناسب‌تر بوده و ناظران آن را به‌عنوان نقطۀ قوت عراق در مقابله با تروریسم توصیف می‌کنند. بازیگران مداخله‌گر خارجی و مخرب داخلی تلاش داشته‌اند تا با استفاده از روند امنیتی، تحولات سیاسی عراق را متاثر سازند و درنهایت بعثی‌ها و عناصر سکولار را وارد حکومت عراق کنند، اما از این کار نتیجۀ مطلوبی به‌دست نیاورده‌اند.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
بررسی ساختار سیاسی قدرت در عراق حاکی از آن است که همواره عنصری بیگانه آن را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته است. درواقع با اشغال عراق ازسوی آمریکایی‌ها در سال 2003، آموزه‌های لیبرالیسم و حقوق بشر غربی در سرتاسر قوانین این کشور راه یافته است. نوشتار حاضر درصدد است با کالبدشکافی ساختار حقوقی - حاکمیتی و بررسی ابعاد سیاسی قدرت در عراق و نگاهی علمی و موشکافانه، ضمن اشاره به دخالت عنصر بیگانه، زوایای موضوع را از جهات دیگر مانند قانون اساسی، شرکای حکومت، عوامل ناامنی و نقش مراجع و علمای دینی مورد توجه قرار دهد.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
عراق همچنان دستخوش بی‌ثباتی است، اما آنچه طی ماه‌های آغازین سال 2016 به وخامت اوضاع افزوده، تشدید جنگ قدرت در بغداد و به بن‌بست رسیدن پروژۀ اصلاحات دولت حیدر العبادی است. به باور نویسنده، افزایش رقابت‌های منفی و اختلافات درون شیعی بوده که نه‌تنها بر کارآمدی دولت شیعی و اتحاد سنتی شیعی - کردی اثر منفی نهاده، بلکه موجبات بروز گرایش‌های پوپولیستی و اخیرا ایران‌ستیزانه را نیز فراهم آورده است.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۷۰