نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. L’industrie de Défense Japonaise, Renaissance et Innovation ، دي ۱۳۹۶
صنعت دفاعی ژاپن، تولد دوباره و نوآوری
نوشتار حاضر به بررسی صنعت دفاعی روز ژاپن اختصاص یافته است. براساس ارزیابی مطالعۀ حاضر، ژاپن توانسته است تغییری مهم و اساسی در صنعت خود، چه در بخش نوآوری و چه در بخش‌های تولیدی ایجاد کند. به باور نویسنده، ژاپن رویارو با چین و کرۀ شمالی، در سال‌های گذشته تلاش داشته است پیوندهایی با شرکت‌ها و صنایع تسلیحاتی کشورهای پیشرفته ایجاد کند و این مسیر، به پیشرفت‌هایی در حوزۀ سایبری، و هوش مصنوعی، و ترمیم و احیای برخی از شرکت‌های بزرگ و صنایع سنگین این کشور مانند میتسوبیشی منجر شده است. امروز ژاپن می‌تواند برای انتخاب شرکای تجاری خود شرایط تعیین کند و آمریکا در کنار اروپا بسیار مایل به سرمایه‌گذاری در‌این‌خصوص است.
موضوعات: صنایع دفاعی - ژاپن
l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire

جستجو درون متن این مدرک
فناوری فضایی در زمان حاضر به دو دلیل رشد داشته است. یکی به دلیل مدیریت بهتر جنگ‌های زمینی، دیگر اینکه تعداد زیادی از کشورها به فضا به دید یک دنیای جدید می‌نگرند و می‌کوشند با فرستادن سفینه در سال‌های آتی سودهای هنگفتی به جیب بزنند. ژاپن یکی از همین کشورهاست که اخیراً به صورت گسترده‌ای هم بر روی فناوری فضایی نظامی و هم تکنولوژی غیرنظامی آن تمرکز کرده است. پیشرفت‌های فضایی ژاپن در عرصه نظامی، این کشور و ارتش آمریکا را به یک رویارویی خطرناک با دیگر کشورهای منطقه خواهد کشاند. مقاله حاضر ضمن بررسی استراتژی نظامی آمریکا در جهان، نقش فضا را در طرح راهبردی آمریکا و نقش ژاپن در فضای نظامیگری را بررسی نموده و در انتها نیز به توان نظامی چین اشاره کرده است.
موضوعات: استراتژی نظامی ـ ایالات متحده؛ صنایع دفاعی ـ ایالات متحده؛ استراتژی نظامی ـ ژاپن؛ سیستم‌های تسلیحاتی ـ نوآوری؛ صنایع دفاعی ـ چین
روزنامه ایران

جستجو درون متن این مدرک