نتیجه جستجو ( ۲۲۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۳ صفحه
پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که علت تنش‌ها و کشمکش‌‌های فرقه‌ای مذهبی در خاورمیانه چیست؟ فرضیۀ پژوهش آن است که عامل تنش، کشمکش و جنگ‌‌های فر‌قه‌ای مذهبی در خاورمیانه، تلاش قدر‌ت‌‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و گروه‌‌های وابسته برای برهم زدن موازنۀ قوای موجود در منطقه است. نوشتار حاضر در دو بخش سازماندهی شده است؛ در بخش نخست، به شرح و تبیین رویدادهایی پرداخته است که منجربه تجدید حیات سیاسی شیعیان و تغییر توازن قوای منطقه‌ای به سود ایران شده است، و در بخش دوم به واکنش بازیگران منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای و تلاش آنها برای برهم زدن توازن قدرت منطقه‌ای به زیان ایران ازطریق دامن زدن به کشمکش‌‌های فرقه‌های مذهبی پرداخته است.
موضوعات: شیعه - فرقه‌ها
فصلنامه پژوهش‌های بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، غنای هویتی شیعیان، تصاویر ذهنی و همین‌طور گفتمان حاکم بر توصیف شرایط، نقشی کلیدی و بسیار برجسته در آیندة شیعه و ارتباط آن با دیگر فرق اسلامی بازی می‌کند. نهادهای اصیل دینی ازجمله مرجعیت، روحانیت و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ، نقشی بی‌بدیل در هدایت شیعیان ایفا کرده‌اند. در عصر حاضر هم عملکرد آنها تاثیر فراوانی بر استفاد از فرصت‌ها و غلبه بر تهدیدها بازی می‌کند. تاسف‌بار این است که بسیاری از افراد به ظاهر دل‌سوز شیعه و سنی، ناآگاهانه (و شاید هم آگاهانه) با نفرت‌پراکنی مذهبی و سخنان تند و توهین‌آمیز در رسانه‌های مختلف این گفتمان را تقویت و بازتولید می‌کنند و به این ترتیب، «جنگ میان شیعه و سنی» را به یک «پیش‌بینی خود محقق کننده» تبدیل می‌کنند.
موضوعات: شیعه
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۳. Şii Hilali: Efsane ya da Gerçek? ، خرداد ۱۳۹۲
هلال شیعی : افسانه یا واقعیت؟
نویسنده به طور خلاصه به تاریخ‌نگاری پیدایش واژه هلال شیعی در ادبیات منطقه و جهان پرداخته است. به باور وی، این وازه در سال 2004 توسط شاه اردن، در 2006 توسط حسنی مبارک و مشاور امنیتی پادشاه عربستان و وزیر امورخارجه این کشور اعلام شد و در کنار این، رسانه‌های عربی در اندازه وسیعی به این موضوع پرداخته‌اند و خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه توسط کشورهای عربی شده‌اند. نویسنده، دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف غربی، عربی و ایرانی توضیح داده که در بین اینها افرادی مثل ولی نصر، مشاور اوباما، وجود دارد که به انتقاد از سیاست‌های جورج بوش در به قدرت رسیدن شیعیان در عراق پرداخته است. دیدگاه‌های صاحب‌نظران ایرانی داخل و خارج از کشور نیز به شکل گسترده در این مقاله ذکر شده است.
موضوعات: شیعه؛
مرکز تحقیقات استراتژیک فرزانگان (BILGESAM)

جستجو درون متن این مدرک
۴. Whose Agenda Is Served by the Idea of a Shia Crescent? ، خرداد ۱۳۸۸
ایده هلال شیعه درراستای منافع چه کسانی می‌باشد؟
متن حاضر ضمن بررسی علل اصلی شکل‌گیری ایده هلال شیعه و احیای شیعه‌گری ازسوی برخی کشورهای عرب، مزایا و هزینه‌های ناشی از این ایده را برای ایران‌، آمریکا و جهان عرب برشمرده است.
موضوعات: شیعه
/ Turkish Journal of International Relation

جستجو درون متن این مدرک
۵. Bad Moon Not Rising: The Myth of the Gulf Shi'a Crescent ، شهريور ۱۳۸۷
هلال ناخوشایند ظهور نمی‌یابد: برداشت نادرست از هلال شیعی خلیج (فارس)
مقاله حاضر به بررسی احیای قدرت شیعیان در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌پردازد. افزایش قدرت شیعیان در عراق، رشد روزافزون قدرت حزب‌الله و افزایش نفوذ ایران در میان کشورهای منطقه سبب گردیده است که رهبران عرب منطقه خود را با خطر روبه گسترش قدرت‌یابی شیعیان در منطقه روبرو ببینند. البته این ترس در میان کشورهایی همانند بحرین، عربستان سعودی و کویت چندان به‌چشم نمی‌خورد. زیرا شیعیان در این سه کشور چندان از قدرت سیاسی برخوردار نمی‌باشند.
موضوعات: شیعه - خلیج فارس ، منطقه
/ Lowy Institute for International Policy

جستجو درون متن این مدرک
۶. Şii Hilai Mitini İnŞa Etmek : İran Devrimi’nden 2003 Irak SavaŞi’na ، دي ۱۳۸۶
افسانه ایجاد هلال شیعی : از انقلاب ایران تا جنگ 2003 عراق
پس از جنگ سال 2003 عراق،ادعاهای تسلط هلال شیعی بر منطقه مطرح شد. در کنار این، ایجاد قدرت شیعی مستقل در عراق به مثابه رقیبی برای مرکز شیعی ایرانی و عاملی در جهت کاهش نفوذ منطقه ای قدرت شیعی ایران محور درآمده است. این موازنه قدرت نه تنها ایران و عراق، بلکه کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وجود قدرتهای شیعی در منطقه،شامل: ایران، عراق، لبنان، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس ،شائبه تشکیل هلال شیعی ر ادر تفکر اعراب سنی و آمریکا ایجاد کرده است ولی ازآنجاکه اتحاد قدرتهای مؤثر شیعی حول محور شیعی چندان عملی نیست، از اینرو زمینه تحقق هلال شیعی نیز ضعیف است. ولی تأثیر این قدرت روزافزون بر امنیت داخلی کشورهای عرب سنی و کنترل منابع غنی انرژی منطقه انکارناپذیر است.
موضوعات: شیعه - خاورمیانه
مرکز تحقیقات استراتژیک اوراسیا

جستجو درون متن این مدرک
۷. Are the Shia Rising? ، مهر ۱۳۸۶
آیا شیعیان در حال قدرت گرفتن می‌باشند؟
نویسنده معتقد است شیعیان در حال قدرت گرفتن در خاورمیانه هستند. از این‌رو، ظهور آنها را در حوه‌های سیاست داخلی و بین‌المللی و ملی‌گرایی اقتصاد و مذهب مورد توجه قرار داده است. وی در نهایت به این نتیجه رسیده که شیعیان به واسطه شرایط اجتماعی، سیاسی اقتصادی، شکل گرفته‌اند و ملی گرایی بیش از باورهای مشترک بر آنها تاثیرگذار بوده است.
موضوعات: شیعه
Middle East Policy

جستجو درون متن این مدرک
جامعه بحرین پیچیدگی‌های سیاسی فراوانی دارد، زیرا شیعیان که اکثریت جمعیت (۷۰ درصد) این کشور را تشکیل می‌دهند، در پایین‌ترین درجه هرم سیاسی‌ ـ اجتماعی قرار دارند. تبعیض اجتماعی و مذهبی در بحرین نسبت به شیعیان به وضوح دیده می‌شود. آنها از مناصب مهم حکومتی دور نگه داشته شده‌اند. از نظر اقتصادی به شدت فقیرند و جایگاه و منزلت اجتماعی مناسبی ندارند. با توجه به این تصور، این نوشتار به چرایی و چگونگی وضع کنونی شیعیان در بحرین و علل و عوامل آن به روش توصیفی‌ ـ تحلیلی پرداخته است.
موضوعات: شیعه - بحرین - وضع سیاسی و اجتماعی؛
فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
نظریات متفاوتی در مورد نقش و جایگاه شیعیان در خاورمیانه وجود دارد. گراهام فولر معتقد است شیعیان خاورمیانه، مسلمانان فراموش‌شده‌ای هستند که هیچ‌گاه در تاریخ سیاسی خود نقش موثری ایفا نکرده‌اند. نوشتار حاضر تلاش کرده تا نگرش جدیدی نسبت به کارکرد منطقه‌ای شیعیان ارائه دهد. فرضیه پژوهش بیانگر آن است که شیعیان در کشورهای مختلف خاورمیانه دارای جایگاه، هویت و نقش سیاسی متفاوتی هستند و باید آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. شیعیان عراق و لبنان در سال‌های آینده دارای «رویکرد هویت‌گرا» خواهند بود و در نتیجه، در رفتار سیاسی آنان نسبت به غرب، قالب‌های چالشی بیشتری دیده خواهد شد؛ در حالی که شیعیان سایر کشورها که قابلیت‌های کمتری دارند، ترجیح می‌دهند روابط سیاسی و استراتژیک محدودتری با ایران برقرار کنند.
موضوعات: شیعه - خاورمیانه؛
فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بررسی اخبار و وقایع سال‌های اخیر در منطقه خلیج‌فارس، علل اصلی خیزش شیعیان ازجمله آموزه‌های مذهبی همچون عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی در کشورهای عربستان، کویت و بحرین را یافته و درنهایت آموزه این شییان و تاثیرات آن را بر جغرافیای سیاسی منطقه خاورمیانه و روابط ج.ا.ایران با این کشورها پیش‌بینی کند.
موضوعات: شیعه و سیاست - خلیج‌فارس، منطقه؛ جنبش‌های اسلامی - خلیج‌فارس، منطقه؛ شیعه و سیاست - عربستان سعودی؛ شیعه و سیاست - بحرین؛ شیعه و سیاست - کویت؛ شیعه - جنبش‌ها و قیام‌ها
/ شیعه‌شناسی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۳