نتیجه جستجو ( ۱۷ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
۱. اهداف توسعۀ پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، اسفند ۱۳۹۵
Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities for the GCC Countries
در سپتامبر 2015 رهبران جهان توافق کردند که در فاصلة زمانی پانزده ساله تا 2030، هفده هدف توسعة پایدار را که به 169 خرده‌هدف تقسیم‌ شده‌اند محقق کنند؛ اهدافی که درواقع جایگزین اهداف توسعة هزاره (مصوب سال 2000) شدند. نوشتار حاضر، ضمن مروری بر تفاوت‌های این اهداف و اهداف توسعة هزاره، به اختصار وضعیت کنونی هریک از آنها را در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عربستان، عمان، قطر و امارات) بررسی کرده و روند احتمالی آنها را در آینده پیش‌بینی نموده است. وی در پایان نتیجه‌گیری کرده است که همکاری‌های جنوب‌ ‌ـ ‌جنوب، به‌خصوص همکاری میان اعضای شورا، برای تحقق اهداف توسعة پایدار ضروری هستند، هرچند چالش‌هایی جدی در این مسیر وجود دارد.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛ توسعه پایدار
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. هل يمكن للصناديق السياديه الخليجيه أن تعوِّض موارد النفط؟ ، آذر ۱۳۹۵
آیا صندوق‌های ذخیرة حکومت‌های خلیج فارس می‌توانند جایگزین منابع نفتی شوند؟
نوشتار حاضر با توجه به کسر بودجة همه‌گیر در کشورهای منطقه در پی کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر، وضعیت کنونی صندوق‌های ذخیرة کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بررسی کرده و به‌دنبال پاسخ این پرسش است که آیا این صندوق‌ها می‌توانند دست‌کم بخشی از کسری بودجة کشورهای شورای همکاری را جبران کنند و از آثار منفی نوسان‌های قیمت نفت بکاهند؟ در این چهارچوب کلی، وی عنوان کرده که هرچند این صندوق‌ها به‌لحاظ نظری پتانسیل چنین کاری را دارند، اما موفقیت آنها در این زمینه مستلزم اصلاحاتی بنیادین در سیاست‌ها و راهبردهای مدیریت و بهره‌برداری آنهاست. به‌علاوه، نویسنده بر ضرورت تلاش این کشورها برای حرکت از اقتصاد نفتی به‌سوی اقتصادی مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری، به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، تأکید دارد.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - اوضاع اقتصادی؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛
مرکز مطالعات الجزیره

جستجو درون متن این مدرک
۳. Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities for the GCC Countries ، مهر ۱۳۹۵
اهداف توسعة پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
در سپتامبر 2015 رهبران جهان توافق کردند که در فاصلة زمانی پانزده ساله تا 2030، هفده هدف توسعة پایدار را که به 169 خرده‌هدف تقسیم‌ شده‌اند محقق کنند؛ اهدافی که درواقع جایگزین اهداف توسعة هزاره (مصوب سال 2000) شدند. نوشتار حاضر، ضمن مروری بر تفاوت‌های این اهداف و اهداف توسعة هزاره، به اختصار وضعیت کنونی هر یک از آنها را در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عربستان، عمان، قطر و امارات) بررسی کرده و روند احتمالی آنها را در آینده پیش‌بینی نموده است. وی در پایان نتیجه‌گیری کرده است که همکاری‌های جنوب‌‌ـ‌جنوب، به‌خصوص همکاری میان اعضای شورا، برای تحقق اهداف توسعة پایدار ضروری هستند، هرچند چالش‌هایی جدی در این مسیر وجود دارد.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛ توسعه پایدار؛
Gulf Research Centre

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به ارزیابی روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس، تاثیرگذاری نیروهای جهانی بر این روند و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته است. ایجاد منطقه آزاد تجاری برای حذف موانع گمرکی منطقه‌ای و وضع تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی، تقویت قدرت چانه‌زنی در مذاکرات با شرکای تجاری خارجی، هماهنگ ساختن طرح‌های توسعه برای ارتقای همگرایی ازجمله اهداف اقتصادی شورا است. در تقویت بعد اقتصادی همگرایی در شورای همکاری خلیج فارس و ضعف ابعاد امنیتی و سیاسی همگرایی عوامل زیادی نقش داشته‌ که از ساختارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و منطقه‌ای تا متغیرهای بین‌المللی را شامل می‌شود، اما در این میان تاثیرگذاری نیروهای جهانی در افزایش تمایل دولت‌های عضو شورا در تقویت همکاری و همگرایی اقتصادی نقش عمده‌ای داشته است.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛ همگرایی (اقتصاد)؛
مرکز تحقیقات استراتژیک

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به ارزیابی و سنجش هزینه‌ها و سطح مبادلات نظامی در خلیج فارس و تبعات رشد رقابت تسلیحاتی در منطقه از سال 2000 تا 2015 و آثار آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاضر که مبتنی‌بر روش کتابخانه‌ای و اسنادی است، نشان داده که عدم مشروعیت سیاسی رژیم‌های حاکم منطقه، نفوذ غرب به‌ویژه آمریکا، تحولات منطقه به‌ویژه بیداری اسلامی، سیاست ایران‌هراسی غرب و... از علل اصلی خریدهای تسلیحاتی در منطقۀ خلیج‌فارس است که موجب شده است بخش زیادی از درآمدهای نفتی این کشورها صرف خرید مهمات و تسلیحات نظامی شود و پیامدهای منفی در منطقه به‌دنبال داشته باشد که منافع و امنیت ملی ج.ا.ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
موضوعات: سیاست نظامی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛ ایران - امنیت ملی
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۶. Persistence and Evolutions of the Rentier State Model in Gulf Countries ، ارديبهشت ۱۳۹۴
تداوم و تکامل‌های مدل دولت رانتیر در کشورهای خلیج فارس
طرح نظریۀ دولت رانتیر در دهۀ 1980 برای درک کشورهای خاورمیانه الگویی اقتصادی به‌دست می‌دهد. رانت از بهره‌کشی و فروش منابع طبیعی به‌خصوص نفت و گاز به یکی از عوامل ثروت تیدیل شده که حول آن الگوی اقتصادی شکل می‌گیرد و حکمرانی براساس آن اعمال می‌شود. دولت‌های رانتیر عرب خلیج فارس مصداق واقعی نظریۀ فوق هستند چراکه از بالاترین میزان منابع نفت و گاز بهره می‌برند. درامد بالای فروش نفت به وابستگی به منابع در این کشورها منجر شده و یک دولت هزینه‌بر جایگزین یک دولت تولیدمحور شده است. نویسنده بااین‌وجود، مدعی است که بعد از چهار دهه امروز زمان بررسی مجدد نظریۀ دولت رانتیر است و کشورهای عرب خلیج فارس مورد مطالعاتی خوبی در این زمینه هستند.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - اوضاع اقتصادی؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛ نظریه‌های اقتصادی؛ خاورمیانه - اوضاع اقتصادی؛
ifri

جستجو درون متن این مدرک
۷. GCC States: Eyeing Opportunities in the Global Financial Crisis ، آذر ۱۳۸۷
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس: نگاه به فرصت‌های ناشی از بحران مالی جهان
متن حاضر به تاثیر چگونگی تاثیر بحران مالی جهانی بر کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخته است. نویسنده ضمن اشاره به تاثیراتی که این بحران می‌تواند در بخش‌های سرمایه‌گذاری، نظام بانکی یا کاهش تقاضا برای کالاها و درنتیجه کاهش محصولات کارخانه‌ای بگذارد بر این نظر است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند درصورت مدیریت درست عواقب این بحران را پشت سر بگذارند چراکه دارای ثروت و منافع قابل توجه نفتی می‌باشند. نویسنده در ادامه ضمن بررسی این بحران بر تک‌تک این کشورها به عواقب ژئوپلیتیک این بحران بر این کشورها پرداخته است ازجمله عواقب این بحران کاهش قیمت نفت می‌باشد که بیشترین ضربه را به رژیم شیعه ایران می‌زند که این امر می‌تواند فرصتی برای عربستان محسوب گردد.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - اوضاع اقتصادی؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست اقتصادی؛ اقتصاد بین‌الملل؛ رکود اقتصادی؛
/ Stratfor

جستجو درون متن این مدرک
۸. The Gulf Arabs and the New Iraq: The Most to Gain and the Most to Lose? ، خرداد ۱۳۸۲
عربهای خلیح و عراق جدید: برنده ترین و بازنده ترین؟
در حالیکه بسیاری از مسائل و مشکلات حکومتهای سلطنتی عرب خلیج طی سالها شکل گرفته‌اند،‌ سرنگونی حکومت عراق توسط آمریکا این موضوعات را در یک بستر متفاوت قرار داده است. این تغییر، در سطح منطقه‌ای امنیت این کشورها را افزایش داد و از سوی دیگر باعث فشارها یا فرصت‌هایی برای اصلاحات داخلی شد. از سوی دیگر وضعیت جدید، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC را در یک موقعیت دشوار ایجاد تعادل بین نیاز برای روابط نزدیک با آمریکا و مخالفت مردم کشورهایشان و در سطح وسیعتر جهان اسلام و عرب با سیاستهای آمریکا در خاورمیانه قرار داده است. این مقاله به بررسی تحولات اقتصادی و تاکید کشورهای عضو GCC بر خصوصی سازی و اصلاحات سیاسی در این کشورها می‌پردازد.
موضوعات: ایالات متحده- تاریخ- جنگ با عراق- ۲۰۰۳- نتایج و تاثیرات؛ شورای همکاری خلیج فارس- سیاست و حکومت؛ شورای همکاری خلیج فارس- سیاست خارجی؛ خاورمیانه- سیاست و حکومت- دخالت ایالات متحده؛ شورای همکاری خلیج فارس- سیاست اقتصادی
Middle East Review of International Affairs

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، با رفع تحریم‌ها علیه ایران، این کشورمی‌تواند به بازارهای رقابتی ژاپن وارد شود که با توجه به تمایل ژاپن برای تنوع‌بخشی به راه‌های تامین انرژی خود، با استقبال مواجه خواهد شد، اما چالش‌هایی مانند: نبود زیرساخت لازم بر سر راه ورود ایران به بخش انرژی ژاپن و تمایل نشان دادن کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس برای همکاری با ژاپن وجود دارد. این نوشتار به بررسی روابط ژاپن و کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس، به‌ویژه در بخش انرژی اختصاص یافته و ظرفیت‌های آتی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ ایران - روابط اقتصادی - ژاپن؛ ژاپن - روابط اقتصادی - ایران؛ ژاپن - روابط اقتصادی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط اقتصادی - ژاپن؛ ژاپن - روابط خارجی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط خارجی - ژاپن
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. G.C.C. Military Spending in Era of Low Oil Prices ، مرداد ۱۳۹۵
هزینه‌های نظامی کشورهای خلیج‌فارس در دوران سقوط بهای نفت
نویسنده به بررسی افزایش هزینه‌های نظامی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پیشران‌های هزینه و توسعۀ نظامی در سطح منطقه و ارتباط این مباحث با یکدیگر در عرصۀ بین‌المللی پرداخته است. وی در تحقیقات خود به این نتیجه دست‌یافته است که نوع تجهیزات نظامی و تسلیحاتی که به‌طورمعمول توسط کشورهای این منطقه خریداری می‌شود، بیش از آنکه به مبارزه با تروریسم در ارتباط باشد، به دلیل مقابله با تهدید‌های خارجی است که به ادعای نویسنده عمدتاً ازسوی ایران ساطع می‌شود. نویسنده همچنین دریافته است که ارتباط چندان مستقیم و منطقی‌ای میان بهای نفت و هزینه‌های نظامی کشورهای این منطقه وجود ندارد.
موضوعات: صنایع دفاعی - شورای همکاری خلیج فارس - جنبه‌های اقتصادی؛ شورای همکاری خلیج فارس - دفاع ملی - جنبه‌های اقتصادی؛ سیاست نظامی - شورای همکاری خلیج فارس؛ نفت - قیمتها - نتایج و تاثیرات
Middle East Institute

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲