نتیجه جستجو ( ۲۷۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۸ صفحه
نویسنده پس از بررسي ديدگاه‌ها و مباني نظري پيرامون تعاريف، مولفه‌ها در حوزۀ فرماندهي و رهبري به اين پرسش اصلي پاسخ داده كه مولفه‌ها و شاخص‌هاي موثر در الگوي فرماندهي تركيبي بايستۀ سازمان‌هاي نظامي كدام است؟ نوع تحقيق كاربردي و از روش موردي - زمينه‌اي و همبستگي با انتخاب نمونه از جامعۀ آماري (126 نفر كه پس از نمونه‌گيري قشربندي نسبي با روش هدفمند، تعداد 30 نفر انتخاب شدند)، استفاده شده است. يافته‌ها نشان داده است كه فرماندهي تركيبي به‌ترتيب داراي 6 مولفۀ مهارت ادراكي، مهارت فني، مهارت راه‌كنشي، رهبري نظامي، خودباوري و خلاقيت با شاخص‌هاي مربوط است كه در طراحي الگوي فرماندهي تركيبي بايستۀ سازمان‌هاي نظامي نقش دارند.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده هر گامی که ایران در عرصۀ پیشرفت‌های دفاعی به جلو برمی‌دارد، پاسخی است به تهدیدها علیه نظام و اعلام این مسئله که ایران توانایی دارد تا تهدیدات ضدنظام را در نطفه خفه کند. ضمن اینکه دستیابی به پیشرفته‌ترین فناوری‌های دفاعی مانند، پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه و اسلامی را درپی ‌دارد و افزایش قدرت دفاعی ایران، به معنای افزایش امنیت منطقه و کل جهان اسلام است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران
ماهنامه سیاست خارجی و بین‌الملل دیپلمات

جستجو درون متن این مدرک
۳. Iran’s leaders say they will expand their military capabilities ، شهريور ۱۳۹۴
رهبران ایران از ارتقای توان نظامی سخن می گویند.
نوشتار حاضر با استناد به سخنان رهبران و فرماندهان نظامی ایران، مدعی شده است که پول ناشی از رفع تحریم‌ها صرف تقویت نیروی نظامی ایران خواهد شد. به ادعای نویسنده قدرت نظامی همواره یکی از اولویت‌های دولت ایران بوده و قبل از توافق هسته‌ای وین نیز همین رویکرد مدنظر بوده است. مقامات ایران هنوز هم فکر می‌کنند در فضای راهبردی منطقه پس از توافق هسته‌ای نیز هیچ تغییری رخ نداده است. درنتیجه رویکرد آنها تغییر نکرده است و به باور وی، اینکه مقامات ایران مصمم باشند از ثروت ناشی از رفع تحریم‌ها برای تقویت قدرت نظامی متعارف و غیرمتعارف خود استفاده کنند اصلا تعجب‌آور نیست.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران
American Enterprise Institute

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر ضمن معرفی مهم‌ترین مدل‌های مطرح‌شده در زمینۀ مخارج دفاعی و رشد اقتصادی، از یک مدل رشد سلوی تعمیم‌یافته (ارائه شده توسط نایت، لوئیزا و ویلانوا) برای تخمین رابطه بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی ایران طی دورۀ زمانی 1389-1338 استفاده شده است. یافته‌های این نوشتار با استفاده از آزمون‌های هم‌انباشتگی یوهانسن ـ یوسیلیوس و علیت گرنجری تودا و یاماموتو، نشان‌دهنده اثر مثبت مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در بلندمدت و رابطۀ علیت دو‌طرفه بین این متغیرهاست؛ بنابراین، گرچه درنظر گرفتن سهمی از بودجۀ سالیانۀ دولت برای مخارج نظامی امری اجتناب‌ناپذیر است، لیکن افراط در آن دارای اثرات منفی در رشد اقتصادی بوده و زمینه‌های رکود تورمی را در کشور ایجاد می‌کند.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران
فصلنامه راهبرد اقتصادی

جستجو درون متن این مدرک
وقوع دیپلماسی دفاعی، تلاقی کارکردهای سنتی دو عرصه مجزا، یعنی دیپلماسی و دفاعی است که در دوران معاصر در نتیجه هم‌گرایی و تقاطع مسائل و رهیافت‌های معرفت‌شناختی و راهبردی ایجاد شده است. این نوشتار با در نظر گرفتن نقش محوری وزارت دفاع در جا انداختن و سامان‌دهی به دیپلماسی دفاعی در کشور و همچنین مدیریت آن در مناسبات خارجی و همکاری‌های دفاعی دو یا چندجانبه، به تحلیل دیدگاه‌های وزیر دفاع در این رابطه پرداخته است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران
فصلنامه دیپلماسی دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
کشورها بدون اندیشه نظامی، در سیاست‌ها و راهبردهای خود از ثبات و انسجام کافی برخوردار نخواهند بود. اندیشه نظامی، مجموعه‌ای کلی از عقاید و ایده‌هاست که باید الهام‌بخش طراحان سیاست دفاعی و راهبرد نظامی باشد. اندیشه نظامی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش اساسی است که چگونه می‌توان کشور را در برابر تهدیدهای نظامی، مصون و محفوظ نگه داشت؟ و بر دشمن پیروز شد؟ به راستی اساسا اندیشه نظامی چیست؟ و دارای چه عناصر سازنده و ویژه‌‌گی‌هایی می‌باشد؟ همچنین این مفهوم چه تناسبی با مفاهیمی همچون نظریه، ایدئولوژی، فلسفه نظامی و ...دارد؟ اندیشه نظامی ج.ا.ایران چگونه قابل تبیین است؟ این نوشتار با بهره‌گیری از روش توصیفی و استفاده از روش کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات، در پی پاسخ به پرسش‌های طرح شده است.
موضوعات: سیاست نظامی ـ ایران
ماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۷. ایران و السعی الحثیث لتطویر القدرات العسکریة ، دي ۱۳۷۹
ایران و تلاش گسترده برای بالابردن توان نظامی
ایران طی سالهای اخیر در تلاش برای بالابردن توان نظامی ـ دفاعی خویش بوده است. ساخت هلی‌کوپتر نظامی، موشک‌های میان‌برد و ... از جمله تلاش‌های ایران در این راستاست. ایران به دلایل زیر به این فعالیت‌های نظامی دست زده است. ۱ـ موقعیت استراتژیک در منطقه خلیج‌فارس ۲ـ محاصره ایران در میان همسایگانی که بعضا با ایران دشمنی دارند و یا اینکه کاملا متحد آمریکا هستند۳ ـ جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق که مساله مرزی ایران را مشکل‌تر می‌کند ۴ـ حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه ۵ـ افزایش تنش میان تهران ـ واشنگتن. ایران در راه ساخت و تجهیز توان نظامی خود به کره شمالی و چین متکی و از توانایی روسیه و اوکراین نیز بهره‌مند است، ولی مطمئنا توانایی نظامی ایران بسیار کمتر از آن چیزی است که این کشور اعلام می‌کند.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران
مرکز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، موفقیت طرح‌های راهبردی ازجمله دفاعی - امنیتی به این عامل وابسته است که در صحنۀ عمل درست پیاده و اجرا شوند؛ این مهم بدون در اختیار داشتن شاخص‌های مطلوبیت حوزۀ موردنظر مقدور نبوده و دستیابی به مطلوبیت‌های موردنظر بدون وجود الزام و تمهیدات اولیه مقدور نیست. نوشتار حاضر با هدف دستیابی به الزامات پیاده‌سازی شاخص‌های راهبردی دفاع و امنیت کشور نگاشته شده و با روش‌های توصیفی و زمینه‌ای - موردی انجام شده است؛ جامعۀ آماری آن از فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی کشور تشکیل شده که نمونۀ آماری با روش هدفمند به تعداد سی نفر انتخاب شده است.
موضوعات: ایران - امنیت ملی؛ سیاست نظامی - ایران
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
شهر زیرزمینی سپاه پاسداران، نمادی از اقتدار موشکی و توانایی رزمی نیروهای مسلح ایران است که تعدادی پرتابگر موشکی قوی در آن مستقر است و به‌نوعی برگ برنده جمهوری اسلامی ایران است. به باور نویسنده، آنچه نمایان است استقرار جدیدترین موشک‌های بالستیک ازجمله عماد در این شهر زیرزمینی است. تاسیسات زیرزمینی ایران نشان از آن دارد که ایران همچنان بر توسعۀ برنامه‌های دفاعی و امنیتی خود تاکید دارد و پس از توافق هسته‌ای همچنان بر قدرت نظامی خود می‌افزاید.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران؛ موشک‌ها - ایران
ماهنامه سیاست خارجی و بین‌الملل دیپلمات

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Accord sur le nucléaire iranien. Les dessous militaires ، مرداد ۱۳۹۴
توافق هسته‌ای با ایران: زیر پوست مسائل نظامی
نوشتار حاضر به بررسی آثار توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 بر سیاست‌های نظامی ایران پرداخته است. نویسندگان اشاره کرده‌اند که یاد تهاجم‌ بیگانگان درطی هزارۀ گذشته بر افکار ایران سنگینی کرده و فرهنگ بازار به دلیل حضور ایران در چهارراه اقتصادی بر هر مذاکره‌ای اثر گذارده است. درنتیجه، ایران تفکری راهبردی مخصوص به خود ندارد و در نبود امکانات نظامی و ابزارِ ابراز قدرت منطقه‌ای، ایران به ابداع کنش «ضربات تاکتیکی با بُرد کوتاه‌مدت» روی آورده است که در عراق، سوریه، یمن و حتی در تدبیر همراهی با آمریکا بر سر توافق هسته‌ای، دیده می‌شود. به نظر نویسندگان، با توجه به توافق وین و شکوفایی اقتصادی ایران باید این کشور را به اتخاذ راهبرد نظامی درست ترغیب کرد.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران؛
Conflits

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۸