نتیجه جستجو ( ۱۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۲ صفحه
منطقه خلیج فارس به‌عنوان یک آبراه بین‌المللی، از اهمیت و موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای در سطح جهان و خاورمیانه برخوردار است. تراکم کشورهای نفت‌خیز با اوضاع تشنج و ضعف داخلی، متکی ‌بودن به قدرت‌های خارجی، مجاورت با پاکستان و افغانستان به‌عنوان کانون‌های بحران منطقه‌ای و نیز تمایز عمده در بافت و ساختار سیاسی ـ اقتصادی کشورهای خلیج فارس از ویژگی‌های متمایز این منطقه با سایر مناطق حوزه خاورمیانه است. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بسیار ضعیف و شکننده می‌باشند و به هیچ وجه توانایی دفاع دسته‌جمعی و موثر از منطقه را ندارند و با از بین رفتن حمایت‌های بین‌المللی این کشورهادر مقابل تهاجم خارجی آسیب‌پذیر خواهند بود.
موضوعات: سیاست نظامی - خلیج فارس، منطقه
ماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۲. The Arab-U.S. Strategic Partnership and the Changing Security Balance in the Gulf ، تير ۱۳۹۴
مشارکت استراتژیک اعراب با آمریکا و تغییر توازن امنیتی در خلیج فارس
توازن امنیتی در خلیج فارس تا حد بسیار زیادی طی یک دهۀ گذشته تغییر کرده است آنچه که زمانی توازن نظامی متعارف خوانده می‌شد و براساس تهدیدات ناشی از بازیگران دولتی مثل ایران و عراق شکل گرفته بود، امروزه به ترکیب پیچیده‌ای از توان متعارف، توان جنگ نامتقارن و نامنظم، نیروهای موشکی، ایجاد نیروهای محتمل هسته‌ای، منازعات و شورش‌های داخلی، افراط‌‌گرایی و جنبش‌های تروریستی و تهدیدات امنیت داخلی تبدیل شده است. نوشتار حاضر به بررسی تغییرات در توازن امنیتی منطقه خلیج فارس پرداخته و براین‌اساس، برآوردی از توازن نظامی در خلیج فارس، توان نظامی کشورهای حوزۀ خلیج فارس، نقش آمریکا به‌عنوان یک شریک امنیتی و نظامی، و... مورد توجه قرار گرفته است.
موضوعات: خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی؛ سیاست نظامی - خلیج فارس ، منطقه؛ سیاست امنیتی - ایالات متحده؛ سیاست نظامی - ایالات متحده؛
CSIS

جستجو درون متن این مدرک
۳. Assessing Alternative Security Frameworks For the Persian Gulf ، شهريور ۱۳۸۳
ارزیابی چارچوبهای امنیتی جایگزین برای خلیج فارس
ایجاد یک چارچوب امنیتی پایدار از روابط، میان کشورهای حوزه خلیج فارس ، که پاسخگوی حداقل نیازهای امنیتی آنها باشد، بدون اینکه باعث افزایش تهدیدات آنها نسبت به همسایگانشان گردد، نیازمند تدوین یک استراتژی جامع اقتصادی، سیاسی و دفاعی است، که یک الگوی منسجم و یکپارچه را در راستای اهداف صلح آمیز تحقق بخشد. در این راستا سه دسته از الگوها و چارچوبهای آلترناتیو را می‌توان در سه مکتب فکری در نظر داشت که عبارتند از : مکتب هژمونیک، مکتب واقع گرا و مکتب امنیت مشترک.
موضوعات: امنیت - خلیج فارس، منطقه؛ خلیج فارس، منطقه - سیاست و حکومت ؛ سیاست نظامی - خلیج فارس، منطقه؛ خلیج فارس، منطقه - سیاست اقتصادی ؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ سیاست‌های امنیتی
Middle East Policy

جستجو درون متن این مدرک
اخیرا شاهد سفر دوره‌ای فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه، به خاورمیانه با هدف تقویت مناسبات سیاسی، تجاری و نظامی با کشورهای این ناحیه به‌ویژه قطر و عربستان سعودی بوده‌ایم. این نوشتار به بررسی موضوعاتی چون: فرصت‌ها و متغیرهای مهم مدنظر فرانسه در خاورمیانه، مهم‌ترین اهداف اولاند در خاورمیانه و آیندۀ حضور و نفوذ فرانسه در منطقه پرداخته است.
موضوعات: سیاست نظامی - فرانسه؛ خلیج فارس ، منطقه - سیاست و حکومت
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
ج.ا.ایران با تهدیدهای راهبردی مختلفی روبه‌رو است و به دلیل حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای و مداخله‌گر در نظام‌های تابعه آن مجبور به طراحی نظام‌های مدیریتی مختلفی است. این نوشتار ضمن بررسی بنیان‌های نظری بازدارندگی و ارائه الگوی تحلیلی بازدارندگی منطقه‌ای به بررسی ویژگی‌های محیط امنیتی و راهبردی نظام خلیج فارس پرداخته و سرانجام الگوی بازدارندگی منطفه‌ای ج.ا.ایران را در چنین محیطی ترسیم کرده است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که بازدارندگی مثلثی و شبکه‌ای از جمله الگوهای کارآمد در راهبرد کلان دفاعی ایران است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایران؛ خلیج فارس، منطقه - امنیت ملی
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
منطقه خلیج فارس به دلیل اهمیت بالای راهبردی، اقتصادی و ذخایر نفت و گاز، در طول تاریخ مورد توجه قدرت‌های بزرگ غربی بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اهداف راهبردی آمریکا از حضور نظامی در منطقه خلیج فارس پرداخته و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران را مورد بررسی قرار داده است. حضور نظامی امریکا در منطقه به عنوان یک عامل فرامنطقه‌ای،پیامدهای مختلفی را به همراه داشته و موجب شکل‌گیری جو بی‌اعتمادی بین ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شده است؛ چراکه تضعیف و انزوای ایران اسلامی ازجمله اهداف اساسی سیاست‌های آمریکا در منطقه است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ سیاست نظامی - ایالات متحده؛ خلیج فارس ، منطقه - جنبه‌های استراتژیکی؛ خلیج فارس ، منطقه - سیاست و حکومت؛ ایران - امنیت ملی؛
ماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
«نظامی شدن خلیج فارس» کتابی است که در پی تبیین دلایل، ریشه‌ها، آثار و پیامدهای نظامی شدن کشورهای منطقه خلیج فارس است. از آنجا که خلیج فارس به مثابه منطقه‌ای ژئواستراتژیک است که به لحاظ منابع انرژی و مولفه‌های راهبردی حائز جایگاه بسیار ارزنده‌ای در معادله‌های بین‌المللی است، بررسی روندهایی همچون نظامی‌گری در این منطقه می‌تواند بسیار حساس و پراهمیت باشد.
موضوعات: خلیج فارس، منطقه - سیاست و حکومت؛ خلیج فارس، منطقه - جنبه‌های استراتژیک؛ آقاجانی، احمد . نظامی شدن خلیج فارس - نقد وتفسیر ؛
ماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
حوزه خلیج فارس در راهبردهای نظامی آمریکا دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و این فرایند در تمام حکومت‌های واشنگتن با فراز و نشیب‌های اندک، ادامه یافته است. هدف نوشتار حاضر چگونگی آرایش نظامی هلالی شکل آمریکا در منطقه و راهبردهای جدید نظامی دولت اوباما برای حضور بلندمدت اما کم‌برخورد در خلیج فارس است. بر این اساس با وجود خروج از عراق و افغانستان و کاهش نیروهای انسانی، تقویت و تجهیز پایگاه‌های پیرامونی و منطقه‌ای آمریک استمرار یافته و اهمیت جغرافیای نظامی خلیج‌فارس به عنوان مرکز ثقل راهبردهای نظامی منطقه خاومیانه، تا مدت‌های مدید در سیاست خارجی واشنگتن حفظ خواهد شد.
موضوعات: پایگاههای نظامی آمریکا - خلیج فارس ، منطقه؛ سیاست نظامی - ایالات متحده؛
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
حفظ ثبات در منطقه خلیج فارس مدت‌های مدید، اولویت ظاهری امنیت ملی ایالات متحده بوده و این کشور در این راستا از تامین جریان آزاد نفت و گاز منطقه به سمت بازارهای جهانی و پشتیبانی از دولت‌های متحد منطقه‌ای در برابر تهدیدهای خارجی و حفظ امنیت داخلی آنها به عنوان اهداف خود نام می‌برد. این نوشتار در ابتدا نگاهی به سیاست دفاعی ایالات متحده در قبال متحدین و شرکای آن به صورت کلی داشته و پس از آن، به بررسی چگونگی اجرای این نوع سیاست در قبال کشورهای منطقه خلیج فارس در دوره‌های مختلف پرداخته است. همچنین، موضوع بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی ایالات متحده با عربستان در تاریخ آمریکا نیز مورد توجه قرار دارد.
موضوعات: ایالات متحده - امنیت ملی؛ سیاست نظامی - ایالات متحده؛ خلیج فارس، منطقه - سیاست و حکومت
ماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
آمریکا در راهبرد جدید خود از طریق ایجاد پایگاه‌های نظامی، حضور نظامی و فروش تسلیحات مدرن به کشورهای همسایه ایران فشار وارد می‌کند. نوشتارحاضر به بررسی روند این تحولات و نحوه آرایش نظامی نیروهای آمریکایی در این زمینه پرداخته است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛ خلیج فارس ، منطقه - امنیت ملی؛ جنگ
گلوبال ریسرچ/ ماهنامه خلیج فارس و امنیت

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲