نتیجه جستجو ( ۶۰۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۶۱ صفحه
نوشتار حاضر از یک‌سو نشان‌دهندۀ چشم‌انداز نیروهای مسلح آمریکا دربارۀ نوع تهدیدات و چالش‌های امنیتی محتمل در دهه‌های آینده و نیز عوامل ایجادکنندۀ این تهدیدات و ازسوی‌دیگر، تمهیدات و تدابیر لازم برای کسب آمادگی بیشتر و بهتر نیروی زمینی آمریکا برای مقابله با چالش‌هاست. به باور نویسنده، طراحان نظامی و امنیتی در ایالات متحده از آن بیمناک هستند که مهم‌ترین رقبا و دشمنان این کشور شامل روسیه، چین، کرۀ شمالی و ایران و همچنین بازیگران غیردولتی مانند سازمان‌های افراطی مسلح مانند القاعده و داعش با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، تغییرات جمعیتی عمده، شرایط بحرانی در اقتصاد جهانی، و نیز بهره‌برداری امتیازهای راهبردی جغرافیایی، همچنان به ایجاد چالش‌های امنیتی برای آمریکا در آینده ادامه دهند.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی الگوی رفتار نظامی آمریکا در حوزۀ خاورمیانه در دوران اوباما پرداخته است. به باور نویسنده هرچند استراتژی نظامی آمریکا منجربه کاهش حوزۀ جغرافیایی حضور داعش شد، ولی به هیچ وجه ریشه‌های بنیادگرایی را نابود نکرد و در حوزۀ سیاسی و اقتصادی نیز نتوانست منجربه تشکیل دولت کامل و اقتدار متمرکز در کشورهای جنگ‌زده شود و حتی در مورد کردها، زمینه‌های افزایش اختلافات در حوزۀ مسائل سیاسی را موجب شده است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام

جستجو درون متن این مدرک
۳. (The 2015 National Defense Authorization Act (NDAA ، آذر ۱۳۹۳
قانون اختیارات دفاع ملی 2015
ارائة قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) به کنگره و تصویب آن، مهم‌ترین فرصت برای سبک و سنگین کردن مسائل سیاست دفاعی آمریکا محسوب می‌شود. در این لایحه سطح بودجه‌ای و مالی، سطوح پرسنلی، نظامی و قدرت نظامی آمریکا ترسیم و موضوعات سیاسی مهم روز را آشکار می‌نماید. نوشتار حاضر به بررسی چهار موضوع در قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) آمریکا برای سال 2015 پرداخته و هر موضوع توسط یک کارشناس برجسته مورد بررسی قرار گرفته است. این چهار موضوع عبارت است از: بحث هزینه‌های وزارت دفاع در این لایحه، رابطة وزارت دفاع با صنایع نظامی، نیروهای هسته‌ای و دفاع موشکی، بحث مشارکت با کشورهای دوست و متحد در حوزة نظامی و دفاعی.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛
CSIS

جستجو درون متن این مدرک
۴. قانون اختیارات دفاعی ملی {NDAA) در سال 2015 ، آذر ۱۳۹۳
(The 2015 National Defense Authorization Act (NDAA
نوشتار حاضر به بررسی چهار موضوع در قانون اختیارات دفاعی ملی (NDAA) آمریکا برای سال 2015 پرداخته است. این موضوعات عبارتند از: بحث هزینه‌های وزارت دفاع در این لایحه؛ رابطۀ وزارت دفاع و صنایع نظامی؛ بحث نیروهای هسته‌ای و دفاع موشکی آمریکا و درنهایت، موضوع مشارکت با کشورهای دوست و متحد در حوزۀ نظامی و دفاعی.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده
CSIS. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
اخیرا گزارش چهارسالۀ دفاعی آمریکا به‌مثابه مهم‌ترین سند نظامی این کشور که به استراتژی نظامی، نحوۀ چینش نیروها و مسائل فنی - نظامی آن اختصاص دارد، منتشر شده است. در این نوشتار، با بررسی اجمالی این سند، مهم‌ترین مسائل و موضوعات مطرح‌شده در آن و تغییرات صورت‌گرفته در استراتژی نظامی ایالات متحده بررسی شده است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
۶. Trends in U.S. Military Spending ، تير ۱۳۹۳
گرایشات در هزینه نظامی آمریکا
بودجه نظامی تنها یکی از معیارهای قدرت نظامی محسوب می‌شود. دادن تعهدات مالی در بودجه نظامی با توجه به شمار و توان دشمنان می‌تواند مناسب یا نامناسب ارزیابی شود. با این‌ وجود گرایشات در هزینه نظامی می‌تواند نمایانگر برخی حقایق درباره توان نظامی یک کشور باشد در همین راستا اخیراً در آمریکا مباحثی در مورد سطح مناسب هزینه نظامی این کشور با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و اتمام جنگ در عراق و افغانستان مطرح شده است. نوشتار حاضر با استفاده از نمودارها، آمارها و جداول به بررسی گرایشات در هزینه نظامی آمریکا و تحلیل نیروهای تاثیرگذار در کاهش بودجه نظامی این کشور پرداخته است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛
شورای روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۷. 2014 Quadrennial Defense Review ، اسفند ۱۳۹۲
بررسی دفاعی چهار سالة آمریکا 2014
ارزیابی دفاعی چهار سالة (QDR) آمریکا که از سوی وزارت دفاع این کشور منتشر شده است در صدد تعدیل، بازشکل‌دهی و بازتوازن نیروهای نظامی این کشور و در راستای آمادگی برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های استراتژیک پیش‌روی آمریکا در سال‌های آینده است. این سند که بر مبنای خط‌مشی استراتژیک دفاعی 2012 آمریکا تهیه شده، اولویت را به سه ستون استراتژیک اصلی یعنی دفاع از خاک آمریکا، امنیت جهانی ازطریق ارتقاء نفوذ آمریکا و ممانعت از تهاجم و حفظ آمادگی برای پیروزی علیه دشمنانی که در بازداشتن آنها از تهاجم ناکام بوده‌اند، داده است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛
وزارت دفاع آمریکا

جستجو درون متن این مدرک
سند راهبرد دفاع میهنی و پشتیبانی دفاعی مقامات غیرنظامی آمریکا در فوریه ۲۰۱۳ توسط پنتاگون منتشر شده است. این سند راهبردی که سومین سند کلان دفاعی این کشور در سال جاری میلادی محسوب می شود، احیای نظامی‌گری پسامدرن آمریکایی در قالبی نرم و فریبنده است که در پرتو آن، وزارت دفاع این کشور تلاش می کند عملیات‌های خود را به بهانه‌های مختلف توسعه داده و حتی بتواند در برابر تهدیدهای متصور این کشور در زمینه‌های سایبری نیز به عملیات‌های نظامی متوسل شود.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛
سایت اندیشکده روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۹. Arms Away: How Washington Squandered Its Monopoly on Weapons Sales ، شهريور ۱۳۹۱
سلاح‌ها را کنار بگذارید: چگونه واشنگتن انحصار خود را در فروش تسلیحات از دست داده است.
در طول دو دهه گذشته ایالات متحده از یک امتیاز رقابتی بی نظیر در تولید و صدور سلاح‌های پیشرفته متعارف برخوردار بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن پیمان ورشو منجر به کاهش شدید هزینه‌های دفاعی روسیه و به طبع آن کاهش نقل و انتقال اسلحه به متحدان منطقه ای مسکو شد. جهانی شدن به پیمان‌کاران دفاعی ایالات متحده اجازه داد برای سرمایه گذاری در سفارشات بزرگ نیروهای مسلح در سراسر جهان مشارکت کنند .اما این فرصت در حال محو شدن است. با توجه به تکنولوژی‌های پیشرفته و توسعه سیستم دفاعی بیش از حد گران، آمریکا راه را برای رقبای خارجی با صرف هزینه‌های مقرون به صرفه جهت تامین بازار سلاح‌های کاربردی باز گذاشت.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛
foreign affairs

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. Prepared for Future Threats? US Defence Partnerships in the Asia-Pacific Region ، تير ۱۳۹۱
آماده برای تهدیدات آینده؟ مشارکت دفاعی آمریکا در منطقه آسیا پاسفیک
کتاب حاضر به بررسی دو موضوع پرداخته است: نخست اینکه آیا مشارکت و اتحادیه دفاعی آمریکا در منطقه آسیا پاسفیک برای پاسخگویی به چالش‌های آینده راهکار مناسبی است؟ و دوم اینکه با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی مهم‌ترین راهکار برای تامین منافع آمریکا در این منطقه کدام است؟ در همین راستا نویسنده ضمن بررسی تاریخی از مشارکت‌های دفاعی و متن جدید مشارکت آمریکا از سال 2009 در منطقه آسیا و پاسفیک و نقش چین و آسه‌آن در این مشارکت، برداشت و درک از تهدید و توان و استراتژی نظامی آمریکا در منطقه آسیا ـ پاسفیک را مورد بررسی قرار داده است و در پایان نیز توصیه‌هایی برای ارتقای منافع آمریکا در این منطقه ارائه کرده است.
موضوعات: سیاست نظامی - ایالات متحده؛
Chatham House

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۶۱