نتیجه جستجو ( ۱۵۲۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۵۳ صفحه
۱. An Outlook on Global Politics 2018 ، بهمن ۱۳۹۶
چشم انداز سیاست جهانی 2018
این گزارش، مجموعه مقالاتی است از طرف کارشناسان و محققین امور سیاست جهانی و اقتصاد بین‌الملل که از طرف موسسۀ تحقیقاتی کریدیت سوییس و به‌دنبال برگزاری مجمع جهانی داووس به چاپ رسیده است. دغدغه اصلی این گزارش آیندۀ نظم دموکراتیک و لیبرال بین‌المللی است و به مسایلی همچون تصمیم‌گیری رای‌دهنده در عصر دیجیتال و شکست‌های سیاسی که منجر به رشد پوپولیسم شده پرداخته است. درواقع ناپایداری‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی به همراه دورنمایی متعادل برای پیشبرد شیوع دموکراسی در این گزارش برای خوانندگان شرح داده شده است.
موضوعات: سیاست جهانی
Belfer Center

جستجو درون متن این مدرک
گروه 20 با این هدف تشکیل شد که در واکنش به مسائل جهانی انعطاف‌پذیرتر باشد. دستور کار گروه 20 برخلاف دیگر انجمن‌های بین‌الملل، دقیق تعریف نشده و در آن ابهامات فراوانی وجود دارد. این گروه شرایط تعامل چهره‌به‌چهرۀ رهبران جهان را برای اقدام جمعی به‌منظور مقابله با معضلات و بحران‌های جهانی فراهم می‌آورد. مسائلی که در دستور کار گروه 20 قرار می‌گیرد حاصل نشست‌های متعدد وزرا و گروه‌های کارشناسی است. همچنین گروه 20، ازطریق مجموعه‌های غیردولتی فعال هم حضور پیدا کرده و صدای خود را به مردم جهان می‌رساند. باوجوداین، گروه 20 شبیه هیچ نشست دیگری در مقولۀ حکمرانی جهانی نیست. نوشتار حاضر به بررسی هدف اساسی تاسیس گروه 20 و برنامه‌های پیش‌ روی آن پرداخته است.
موضوعات: سیاست جهانی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی دغدغه‌های تحلیلگران نظام بین‌الملل درخصوص اصالت ساختار و کارگزار در عصر قدرت جهانی‌شده، پرداخته است. ازآنجایی‌که کارویژۀ اصلی سازه‌های جدید قدرت در عصر جهانی‌شدن، دستیابی کم‌هزینه‌تر بزرگترین قدرت‌های مادی و معنوی نظام بین‌الملل به هدف‌های از پیش تعیین‌شده است، تبیین سازۀ قدرت به‌عنوان کلید راهگشای قفل‌های تحلیلی در حوزۀ روابط بین‌الملل در دستور کار پژوهش حاضر بوده است. حدود تئوریک ساخت‌ قدرت در رابطۀ ساختار- کارگزار با بررسی سه‌وجهی رویکردهای نئورئالیستی، نئولیبرالیستی و سازه‌انگاری (ونتی) صورت گرفته است. به‌دنبال بررسی هستی‌شناسانۀ پارادایم قدرت، کنش‌های پنج‌گانه (مادی، معنایی، فردی، اجتماعی و تاریخی) ساختار و کارگزار به ساخت قدرت نیز تبیین شده است.
موضوعات: سیاست جهانی
ماهنامه پژوهش ملل

جستجو درون متن این مدرک
امروزه همه‌ انسان‌ها تحت حاکمیت پدیده‌ای سیاسی- حقوقی به‌نام دولت - ملت زندگی می‌کنند؛ اما آنچه می‌توان نسبت به آن تردید داشت، ادامۀ روند فعلی است. تحول مفهوم دولت متأثر از تحول اندیشه‌های سیاسی است که سبب شده اندیشمندان این حوزه به سه دستۀ طرفداران تقویت دولت؛ تضعیف دولت و اضمحلال آن تقسیم شوند. به باور نویسنده، دولت همچون هر پدیده‌ اجتماعی دیگری در تحول دائم به‌سر می‌برد و ازجمله تحولات چند دهۀ‌ اخیر می‌توان به تغییر کارکردهای آن و تضعیف حاکمیتش به‌عنوان شاخص‌ترین ویژگی آن و همچنین سهیم شدن قدرت با بازیگرانی جدید همچون نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و طرح دولت جهانی اشاره کرد.
موضوعات: سیاست جهانی
ماهنامه پژوهش ملل

جستجو درون متن این مدرک
۵. The South China sea Territional disputes a Multilateral Perspective ، دي ۱۳۹۵
اختلافات حاکمیتی در دریای چین جنوبی، چشم‌انداز چندجانبه
نوشتار حاضر، گزارش نشست مفصلی است با همین عنوان که در دانشکدۀ مطالعات بین‌الملل دانشگاه راجاراتنام سنگاپور برگزار شده است. این نشست در سه جلسه و سه پنل برگزار شده و سخنرانان آن از کشورهای استرالیا، فیلیپین، سنگاپور، چین، ژاپن، مالزی و غیره، به بیان دیدگاه‌های خود درمورد اختلافات موجود در این منطقه و ارائۀ دیدگاه درمورد راه‌حل آن پرداخته‌اند. این نوشتار مشروح نشست است که به تفکیک سخنرانی سخنرانان منتشر شده‌ است.
موضوعات: سیاست جهانی - قرن 21 م.
School of International Studies(RSIS) S. Rajaratnam

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر گزارش میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و موسسه ایفانز کرۀ جنوبی است که دوم شهریور 1395 در دفتر مطالعات برگزار شده است و طرفین دربارۀ موضوعات مهم منطقۀ شرق آسیا و خاورمیانه به تبادل‌نظر پرداخته‌اند. سوالات مورد بررسی در این نوشتار عبارتند از: چگونه می‌توان به درکی از موقعیت بین‌المللی دست یافت؟ و باتوجه به اینکه قرائت‌ها و تفاسیر مختلفی از روابط بین‌الملل وجود دارد مفاهیم کلیدی در فهم سیاست بین‌الملل چیست؟
موضوعات: سیاست جهانی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
یکی از مفاهیم نوین روابط و اقتصاد سیاسی بین‌الملل طی دهۀ اخیر، مفهوم «قدرت‌های نوظهور» است. قدرت‌های نوظهور، کشورهایی هستند که طی دهۀ گذشته با عملکرد مطلوب خود در حوزۀ اقتصادی طی 50 سال، آیندۀ مناسبات و روند قدرت جهانی را شکل خواهند داد. قدرت‌های نوظهور در هزارۀ سوم میلادی، توسعۀ اقتصادی و قدرت‌یابی خود را آغاز کرده‌اند و با توجه به فرایند ترجمۀ قدرت اقتصادی به موقعیت و نفوذ سیاسی در نظام بین‌الملل کنونی، یکی از مهم‌ترین پدیده‌های دورۀ پساجنگ سرد به‌شمار می‌روند. به باور نویسنده، این کشورها تلاش دارند تفاسیر جدیدی از معادلات جهانی رقم بزنند و ضمن مخالفت با یکجانبه‌گرایی و حمایت از چندجانبه‌گرایی، جهانی چندقطبی ایجاد کنند.
موضوعات: سیاست جهانی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
یکی از برنامه‌هایی که وزارت دفاع بریتانیا برای شناخت و توصیف چهارچوب راهبردی دفاع و امنیت در نیمة قرن پیش‌رو تدارک دیده، که تحت عنوان «جریان‌های راهبردی جهانی» به مرکز توسعه، مفاهیم و دکترین ارائه‌ شده است. این نوشتار ترجمه و تلخیصی است از جریان‌های راهبردی جهانی در سال 2045 که پنجمین اثر این مرکز در مورد جریان‌های راهبردی جهانی، با اطلاعات موجود تا ابتدای سال 2014 است. این اثر علاوه بر فراهم آوردن چهارچوبی راهبردی، تهدیدات و فرصت‌های بلندمدت را تا سال 2050 شناسایی کرده است.
موضوعات: سیاست جهانی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
درک آسیب‌پذیری‌های راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بدون توجه به چگونگی و فرآیندهای کاربرد قدرت، قابل تبیین نیست. بخش قابل توجهی از نشانه‌های آسیب‌پذیری آمریکا و رژیم صهیونیستی ناشی از چالش‌های درون‌ساختاری، مداخله‌گرایی فزاینده و اقدام‌های یک‌جانبه در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است. یافته‌های این نوشتار نشان داده است بحران اقتصادی، تضادهای اجتماعی، رویارویی نخبگان در سیاستگذاری راهبردی، بحران فرهنگی و اختلاف‌نظر قدرت‌های بزرگ در موضع‌های منطقه‌ای نشانه‌هایی از فرسایشی است که زمینه‌ساز تغییر در هندسة قدرت نظام جهانی محسوب می‌شود.
موضوعات: سیاست جهانی
فصلنامه راهبرد دفاعی

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، در جهان کنونی قواعد و اصولی که تبیین‌کنندۀ توان و قدرت بازیگران عرصۀ بین‌الملل بوده، تغییر کرده و شرایطی جدید را پدید آورده است. در این شرایط و هم‌زمان با توسعه، فروپاشی، پیشرفت و تغییر شکل مسائل ملی و بین‌المللی، مدیریت آنها نیز به ابزارها و استراتژی‌های نوینی نیاز پیدا کرده است. در این شرایط است که دانش و فناوری به یکی از مولفه‌های قدرت کشورها در عرصۀ بین‌المللی تبدیل شده است. این تغییرات موجب شده تا دیپلماسی کشوها نیز وادار به تطابق با شرایط نوین شود و در دو حوزه شیوه‌های عمل و دستورکارها، از این تغییرات اثر پذیرد. این نوشتار تلاشی است تا تحولات اخیر روابط بین‌الملل را مورد کنکاش قرار دهد و از دورن این تحلیل، تغییرات دیپلماسی عصر حاضر را به نمایش گذارد.
موضوعات: سیاست جهانی
فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۵۳