نتیجه جستجو ( ۱۶۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۷ صفحه
بعد از استعفای چاک هیگل، اشتون کارتر با رای بالای سنا در راس پنتاگون، عریض و طویل‌ترین وزارت دفاع در سطح جهان، قرار گرفت. وی با وجود اینکه از حزب دموکرات است، در مقایسه با سه وزیر دفاع قبلی دولت اوباما، دیدگاه نسبتا تندتری در مورد مسائل جهانی دارد. در این نوشتار، به انتخاب کارتر به‌عنوان وزیر دفاع آمریکا و همچنین عزیمت دیوید کوهن - شخصی که به معمار تحریم‌های ایران مشهور است- از معاونت وزرات خزانه‌داری به معاونت سازمان سیا و پیامدهای این دو انتصاب، برای ایران پرداخته شده است.
موضوعات: سیاست امنیتی - ایالات متحده؛
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
دونالد رامسفلد خلاصه‌ای از گزارش‌های بسیار محرمانه و اطلاعات نظامی که برای جورج بوش تهیه کرده بود را به همراه نقل قول‌هایی از کتاب مقدس و تصاویری رنگی از آخرین فعالیت‌های فاتحانه نیروهای آمریکایی در عراق آراسته بود. منتقدان معتقدند این کار باعث می‌شود مسلمانان تصور کنند که جنگ عراق، منازعه‌ای است میان مسیحیت و اسلام. کاری که رامسفلد به آن وارد بود یافتن هر راه ممکن برای به تعویق انداختن اجرای تصمیمات اتخاذ شده‌ که مقبولش نمی‌افتاد بود.
موضوعات: سیاست امنیتی - ایالات متحده
us closeup

جستجو درون متن این مدرک
۳. Bridging the Social Security Divide: Lessons From Abroad ، تير ۱۳۸۷
پر کردن شکاف امنیت اجتماعی: درس‌هایی از خارج
به اعتقاد نویسنده این مقاله تلاش‌های جورج بوش برای تامین و اصلاح در امنیت اجتماعی نه‌تنها مثبت نبود بلکه تضاد بین دو حزب را نیز تا حد بسیار زیادی گسترش داد. البته این مسئله غیر قابل حل نمی‌باشد و با همکاری سیاسی و اقتصادی کنگره و رییس‌جمهور حل خواهد شد.
موضوعات: سیاست امنیتی - ایالات متحده
/ بروکینگز

جستجو درون متن این مدرک
۴. Preparing the Army for Stability Operations: Doctrinal and Interagency Issus ، دي ۱۳۸۶
آمادگی نظامی آمریکا برای عملیات‌ باثبات‌سازی: مسایل نظری و میان سازمانی
نوشتار حاضر به بحث درباره عملیات باثبات‌سازی، امنیتی و تغییر و بازسازی (SSRT) ایالات متحده در فاصله سال‌های 2004-2006 پرداخته است. بر اساس نظر نویسندگان مقاله، عامل انجام این عملیات، تلاش برای مقابله با حزب بعث و گروه القاعده در عراق و افغانستان عنوان شده است. دکترین نظامی در سطح بین سازمانی در عملیات (SSRT) (حمایت و حفاظت مدنی، کنترل مرزی، آمادگی حقوقی برای مقابله با حمله به مردم یک کشور و توسعه نیروهای امنیت ملی) محور دیگری است که نوشتار به بررسی آن پرداخته است. در پایان نیز نویسندگان پیشنهاداتی را درباره عملیات مذکور ارائه کرده‌اند.
موضوعات: سیاست امنیتی - ایالات متحده؛
RAND

جستجو درون متن این مدرک
۵. National Security Strategy of the United States ، آبان ۱۳۷۰
استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران بوش پدر
گزارش حاضر متن استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در دوران جورج بوش پدر می‌باشد که در آن برنامه عمل سیاسی، اقتصادی و امنیتی و منافع و اهداف این کشور در دهه ۱۹۹۰ تشریح شده است. متن حاضر ضمن بررسی تغییرات و دگرگونی‌های جهانی به ارائه راهکارهای گوناگون سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای ایالات متحده آمریکا و ترسیم جهت‌گیری‌های آینده این کشور در طول دهه ۱۹۹۰ پرداخته است.
موضوعات: سیاست امنیتی - ایالات متحده؛
/ Federation of American Scientists

جستجو درون متن این مدرک
۶. Preventive Priorities Survey: 2016 ، دي ۱۳۹۴
پیمایش اولویت‌های پیش‌دستانه 2016
منابع بی‌ثباتی و منازعه در سراسر جهان فراوان است. نوشتار حاضر گزارشی است که ازسوی مرکز اقدام پیش‌دستانه (CPA) شورای روابط خارجی آمریکا به‌صورت سالیانه تحت عنوان «پیمایش اولویت‌های پیش‌دستانه» منتشر می‌‌شود و در آن به ارزیابی منازعات بالقوه و بالفعل جهان برمبنای احتمال وقوع در طی سال جاری و میزان تأثیر آن بر منافع آمریکا می‌پردازد. هدف نوشتار حاضر کمک به جامعۀ سیاست‌گذاران آمریکا برای چگونگی اولویت‌بندی روش‌های مقابله با منابع نزاعی است که منافع آمریکا را به خطر می‌اندازند. براین‌اساس، برآورد کیفی از این تحولات براساس دیدگاه‌ها و نظرخواهی از متخصصان تهیه شده و خطرات در سه لایۀ تأثیر بر منافع آمریکا و در سه سطح احتمال وقوع اندک، میانه و بالا دسته‌بندی شده است.
موضوعات: امنیت بین‌المللی؛ سیاست امنیتی - ایالات متحده؛
شورای روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۷. National Counterintelligence Strategy of the United States of America 2016 ، آبان ۱۳۹۴
راهبرد ملی ضداطلاعاتی 2016 ایالات متحدة آمریکا
سند راهبرد ملی ضداطلاعات ایالات متحدة آمریکا به‌طور کلی بیان می‌کند که دولت این کشور چگونه تهدیدهای اطلاعاتی موجودیت‌های خارجی را شناسایی، ردیابی، مختل و خنثی می‌کند. در این چهارچوب، نویسندگان پس از مروری بر محیط راهبردی آمریکا، پنج مأموریت اصلی را برای ضداطلاعات آمریکا تعریف می‌کنند: تعمیق شناخت از نقشه‌ها، مقاصد، توانمندی‌ها، مهارت‌ها و عملیات‌ موجودیت‌های اطلاعاتی خارجی؛ مختل‌سازی توانمندی‌ها، برنامه‌ها و عملیات این موجودیت‌ها؛ ردیابی، بازدارندگی و تقلیل تهدیدهای نفوذی‌های دارای امکان دسترسی به اطلاعات و دارایی‌های حساس؛ حفاظت از اطلاعات و دارایی‌های حساس؛ و شناسایی و مقابله با فعالیت‌های سایبری موجودیت‌های اطلاعاتی خارجی.
موضوعات: سیاست امنیتی - ایالات متحده؛ امنیت اطلاعات؛
National Counterintelligence and Security Center

جستجو درون متن این مدرک
واقعیت‌های نشانه‌شناسانۀ سیاست دفاعی و امنیتی آمریکا در سال‌های بعد از جنگ سرد معطوف به نگرش جامع امنیت، دفاع و سازوکارهای کنش راهبردی بوده است. این نوشتار به نشانه‌شناسی دفاعی و امنیتی آمریکا پرداخته است که عبارتند از: شاخص‌های امنیت نظامی، معطوف به قدرت و کارایی نیروهای مسلح؛ شاخص‌های امنیت اقتصادی معطوف به چگونگی بهره‌برداری موثر از منابع انسانی و طبیعی و سرمایه‌های مالی معطوف به پیشرفت‌های فناوری و بازارهای خارجی.
موضوعات: سیاست امنیتی - ایالات متحده؛ سیاست نظامی - ایالات متحده؛
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
بخش قابل توجهی از موضوعات سند امنیت ملی و گزارش «وضعیت اتحادیه» توسط باراک اوباما، ماهیت اجتماعی، اقتصادی و راهبردی دارد. چنین مفاهیمی نشان می‌دهد که امنیت‌سازی در عصر جدید بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی معنای چندانی نخواهد داشت. به باور نویسنده، سند امنیت ملی سال 2015 را باید نقطۀ عطف جدیدی در روند سازوکارهای امنیت ملی ایالات متحده در دوران جدید دانست؛ چنین نگرشی با الگوهای راهبردی گروه‌های محافظه‌کار تفاوت بنیادین دارد.
موضوعات: سیاست امنیتی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - امنیت ملی
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
استراتژی امنیت ملی آمریکا، یک سند کلی است که ازسوی قوۀ مجریۀ آمریکا به کنگره ارائه می‌شود و در آن با احصای نگرانی‌های امنیت ملی کشور، نحوۀ برخورد انها نیز توضیح داده می‌شود. دولت آمریکا در تهیۀ این سند، صرفا به کلیات بسنده می‌کند و برخلاف استراتژی نظامی ملی وارد جزئیات نمی شود و اجرای آن متکی به اصول راهنمای برگرفته از سایر اسناد ملی مثل استراتژی نظامی ملی است. سند استراتژی امنیت ملی 2015 آمریکا اخیرا منتشر شده است. نوشتار حاضر به بررسی این سند و مقایسۀ آن با اسناد پیشین پرداخته است.
موضوعات: ایالات متحده - امنیت ملی؛ سیاست امنیتی - ایالات متحده؛
ماهنامه دیده‌بان امنیت ملی

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۷