نتیجه جستجو ( ۴۳۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۴۴ صفحه
این نوشتار گزارش نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با موسسۀ الکان اسپانیا با عنوان چالش‌های امنیتی حوزۀ مدیترانه، خاورمیانه و خلیج فارس و نیز روابط ایران و اروپا در دوران ریاست جمهوری ترامپ است. هدف از برگزاری این نشست تبادل‌نظر درخصوص سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتباطات بیشتر با موسسۀ مزبور به‌منظور فهم روندها و چالش‌های بین‌المللی و همچنین افزایش و بهبود روابط دوجانبه بوده است.
موضوعات: سیاست امنیتی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

جستجو درون متن این مدرک
در گزارش سال 1994 «برنامۀ توسعه ملل متحد» رویکرد امنیتی جدیدی با عنوان «امنیت انسانی» مطرح شد که فرد را با تمام نیازهایش مورد حمایت قرار داده است. بعد از مطرح شدن این رویکرد، و همزمان با واکنش شورای امنیت نسبت به قضایای رواندا و کوزوو دکترین مسئولیت حمایت در راستای حمایت از غیرنظامیان پا به عرصۀ ظهور گذاشت. این نوشتار درصدد است تا با عنایت به تغییر این رویکرد به این سوال پاسخ دهد که اصولا نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی چیست؟ و آیا امنیت انسانی می‌تواند به‌عنوان توجیهی مناسب برای اجرای اصل مسئولیت حمایت تلقی شود؟
موضوعات: سیاست امنیتی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
۳. Die neue Europäische Sicherheits-strategie–der transatlantische Faktor ، تير ۱۳۹۴
راهبرد امنیتی جدید اروپا؛ فاکتور ایالات متحده
چالش‌های بی‌شمار جدید خارجی و امنیتی تفکرات قبلی راهبردی در داخل اتحادیه اروپا را تا حدودی منسوخ کرده‌‌اند. ازاین‌رو، خانم موگرینی، نمایندۀ عالی سیاست خارجی و امنیتی اروپا، ابراز تمایل کرده تا یک راهبرد امنیتی جدید برای اتحادیۀ اروپا تدوین نماید.این کار باید در دو مرحله انجام شود. نخست اینکه باید تحلیلی جامع از وضعیت درحال تغییر راهبردی اتحادیۀ اروپا ارائه شود و در گام دوم بحثی جامع و فراگیر در سطح کل اتحادیۀ اروپا دربارۀ این راهبرد جدید انجام شود. نتایج دو مرحله باید جمع‌بندی شده و تا سال 2016 آماده ارائه شود.
موضوعات: سیاست امنیتی - اتحادیه اروپا
SWP

جستجو درون متن این مدرک
سیاست‌های امنیتی ژاپن از سال 2012 و همزمان با آغاز نخست‌وزیری شینزو آبه، تغییرات مهمی را به خود دیده است. این تغییرات تنها به دلیل تغییر در نظام تصمیم‌گیری سیاست خارجی و روی کار آمدن نخبگان جدید ایجاد نشده‌اند؛ بلکه عامل مهم‌تر آنها را باید تغییرات در محیط امنیتی ژاپن دانست. به باور نویسنده، طرح مفهوم صلح‌طلبی فعال، ایجاد شورای امنیت ملی، تلاش برای تغییر بندهای مرتبط با سیاست‌های امنیت ملی در قانون اساسی و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی با شرکای بین‌المللی و در راس آنها ایالات متحده و انگلستان، مهم‌ترین پاسخ‌های ژاپن به شرایط جدید امنیتی در محیط پیرامونی خود هستند.
موضوعات: سیاست امنیتی - ژاپن
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۵. ?Japan’s Security Policy: A Shift in Direction under Abe ، فروردين ۱۳۹۴
سیاست امنیتی ژاپن: تغییر جهت در دورۀ آبه؟
«ژاپن بازگشته است»؛ این صریح ترین برداشت از بازگشت دوباره شینوزو آبه به قدرت است. به باور نویسنده، آبه به‌دنبال جلوگیری از افول اقتصادی ژاپن از یک‌سو و بازگرداندن اهمیت ژئوپلیتیک این کشور ازسوی دیگر است که در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است. در بحث اقتصادی آبه سیاست‌هایی را به‌کار گرفته که به آبه نومیکس معروف است و مخالفان زیادی ندارد، اما در بحث امنیتی وی با تاسیس شورای امنیت ملی، انتشار استراتژی امنیتی، رفع صادرات تسلیحاتی ژاپن و تجدیدنظر در مادۀ صلح قانون اساسی این کشور، نگرانی‌های بسیاری در منطقه ازجمله در چین و کره ایجاد کرده است. نویسنده تلاش کرده‌ این تغییرات را تبیین کند و جهت‌گیری جدید سیاست امنیتی ژاپن را مشخص نماید.
موضوعات: سیاست امنیتی - ژاپن
SWP

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر با الهام از رویکرد امنیت ملی گستردۀ مکتب کپنهاگ از یک‌سو و آرای بلند و لیکورس درخصوص ابعاد جامعه‌ای سیاست‌گذاری اجتماعی ازسوی دیگر، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. فرضیۀ نوشتار بر این گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از رهگذار ارتقای کیفیت زندگی، تامین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکمرانی خوب، حذف نابرابری‌های ساختاری و ارتقا سرمایۀ اجتماعی و ازطریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می‌انجامد.
موضوعات: سیاست امنیتی
فصلنامه مطالعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
رویکرد مبتنی‌بر هستی‌شناسی امنیتی رژیم صهیونیستی نشان داده است که امنیت پیشدستانه را می‌توان در ادبیات، مواضع سیاسی نخبگان، شکل‌بندی ساختاری و همچنین چگونگی واکنش نسبت به فرایندهای محیطی مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر به طرح این پرسش پرداخته است که الگوی کنش نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در محیط همجوار و منطقه‌ای کدام است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیۀ مطرح‌شده آن است که امنیت پیشدستانه که در الگوهای رفتار عملیاتی، ادبیات، مواضع سیاسی نخبگان و الگوی راهبردی مقامات تل‌آویو بیان شده، محور اصلی سیاست راهبردی رژیم صهیونیستی خواهد بود.
موضوعات: سیاست امنیتی - اسرائیل
فصلنامه مطالعات فلسطین

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر به بررسی منافع امنیتی چین در قرن 21 پرداخته است. براین‌مبنا، مفهوم امنیت در این مجموعه در معنای وسیع آن به کار رفته است. هدف نوشتار حاضر تبیین بهتر عناصر غیرنظامی مفهوم امنیت، همچون امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی، در تعریف منافع ملی چین است. ازلحاظ جغرافیایی، پژوهش حاضر بیشتر بر حیاط خلوت چین در شمال آسیا متمرکز شده است، بااین‌حال، در برخی از مباحث نیز نیم‌نگاهی به آسیای مرکزی شده است. افزون بر این، دل‌مشغولی‌های غیرنظامی همیشگی چین مانند مسئلۀ حقوق بشر و تهدید به دگرگونی مسالمت‌آمیز ازسوی آمریکا نیز مورد کنکاش و ارزیابی قرار گرفته است.
موضوعات: سیاست امنیتی - چین
دوماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
در هشدارهای اطلاعاتی با علائم و نشانه‌هایی روبه‌رو هستیم که نشان‌دهندة به خطر افتادن منافع ملی و ارزش‌های اساسی هستند. درعین‌حال، هشدارها باید نشان‌دهندة تحقق این شرایط باشند، نه آنکه شاخص‌های تهدید باشند. نویسنده بر این باور است که در نظام هشداردهی، باید اتفاق یا خطرات به طور منطقی رتبه‌بندی شوند، یعنی مشخص شود احتمال وقوع کدام سناریو یا حالت از هشدار بیشتر است. این امر از آن‌رو اهمیت دارد که هشدارهای مربوط به هر موضوع امنیت ملی تک حالتی نبوده و آن گروه، احتمالا چند راهکار پیش روی خود دارد. در حوزه و موضوعات مختلف امنیت ملی، رویکرد و نگاه تمامی دست‌اندرکاران مسائل امنیتی باید رو به آینده باشد و نهادها و تحلیل‌گران باید خود را از چنبره وضع موجود برهانند.
موضوعات: سیاست امنیتی
ویژه‌نامه سی‌امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات

جستجو درون متن این مدرک
شرق دور آرام آرام به یکی از مناطق پرتنش جهان تبدیل شده است. در این منطقه کشورهایی مانند ژاپن، چین، کره جنوبی، کره شمالی و روسیه واقع شده‌اند که قدرت‌های اقتصادی و نظامی جهان هستند. باوجود‌این، آنها بعضا با یکدیگر مشکلات و دشمنی‌های ریشه‌دار تاریخی حل‌نشده دارند. حضور ایالات متحده در شرق دور هم معادلات منطقه‌ای را پیچیده‌تر کرده است. در این میان، دولت ژاپن به تازگی توجه بیشتری به ارتقای توانایی‌های نظامی خود نشان داده و بودجه دفاعی و نظامی خود را به‌طور پیوسته افزایش داده است. این نوشتار به بررسی مهم‌ترین دلایل تغییر رویکرد امنیتی ژاپن و گرایش این کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تسلیحاتی، پرداخته است.
موضوعات: سیاست امنیتی - ژاپن
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۴۴